2 Incheckningar (01adb8f0d22cda54f15f7c3dda53e811d336a726)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Timothy Pearson 01adb8f0d2 Initial CMake conversion attempt 8 år sedan
  tpearson c6ca83d07d * Added kgtk-qt3 9 år sedan