kgtk-qt3 – TDE dialogs in GTK 2.x applications
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

40 satır
808 B

 1. #################################################
 2. #
 3. # (C) 2011 Timothy Pearson
 4. # kb9vqf (AT) pearsoncomputing.net
 5. #
 6. # Improvements and feedback are welcome
 7. #
 8. # This file is released under GPL >= 2
 9. #
 10. #################################################
 11. include_directories(
 12. ${TQT_INCLUDE_DIRS}
 13. ${TDE_INCLUDE_DIR}
 14. ${CMAKE_BINARY_DIR}
 15. ${CMAKE_SOURCE_DIR}
 16. ${CMAKE_SOURCE_DIR}/common
 17. ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
 18. )
 19. link_directories(
 20. ${TQT_LIBRARY_DIRS}
 21. ${TDE_LIBRARY_DIRS}
 22. )
 23. message("** INFORMATION: KDialogD for TDE will be built.")
 24. ##### kdialogd3 (executable) #################
 25. set( target kdialogd3 )
 26. set( ${target}_SRCS
 27. kdialogd.cpp
 28. )
 29. tde_add_executable( ${target} AUTOMOC
 30. SOURCES ${${target}_SRCS}
 31. LINK tdecore-shared tdeui-shared tdeio-shared
 32. DESTINATION ${BIN_INSTALL_DIR}
 33. )