Procházet zdrojové kódy

Update version number to R14.1.0

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
Michele Calgaro před 3 roky
rodič
revize
6aae57c36f
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
 1. 1
  1
    kkbswitch.lsm

+ 1
- 1
kkbswitch.lsm Zobrazit soubor

@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 Begin3
2 2
 Title:     Kkbswitch 
3
-Version:    R14.0.0
3
+Version:    R14.1.0
4 4
 Entered-date:  2014-01-06
5 5
 Description:  KKBSwitch is a keyboard layout indicator for TDE.
6 6
 Keywords:    keyboard layout indicator TDE XKeyboard

Loading…
Zrušit
Uložit