KKBSwitch – keyboard layout indicator
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

be.po 14KB


 1. # translation of kkbswitch_1.4.3-6_be.po to Belarusian (Official spelling)
 2. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 3. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 4. #
 5. # Pavel Piatruk <inet@tut.by>, 2006.
 6. # Pavel Piatruk <berserker@neolocation.com>, 2007.
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: kkbswitch_1.4.3-6_be\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:08+0100\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2007-10-14 05:16+0300\n"
 12. "Last-Translator: Pavel Piatruk <berserker@neolocation.com>\n"
 13. "Language-Team: Belarusian (Official spelling) <i18n@mova.org>\n"
 14. "Language: \n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 19. #: _translatorinfo:1
 20. msgid ""
 21. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 22. "Your names"
 23. msgstr "Павел Пятрук"
 24. #: _translatorinfo:2
 25. msgid ""
 26. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 27. "Your emails"
 28. msgstr "berserker@neolocation.com"
 29. #: kbconfig.cpp:92
 30. msgid "<Unnamed>"
 31. msgstr "<Без імя>"
 32. #: kbconfig.cpp:108
 33. msgid "Activate %1 keyboard layout"
 34. msgstr "Актываваць раскладку %1"
 35. #: kbconfigdlg.cpp:116
 36. msgid "&General"
 37. msgstr "&Агульныя"
 38. #: kbconfigdlg.cpp:120
 39. msgid "Available &keyboard layouts:"
 40. msgstr "Даступныя &клавіятурныя раскладкі:"
 41. #: kbconfigdlg.cpp:132
 42. msgid ""
 43. "This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
 44. "Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
 45. "layout.\n"
 46. "If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
 47. "with \"Use Default Icon\" button.\n"
 48. "The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
 49. "button to set the default layout."
 50. msgstr ""
 51. "Гэты спіс адлюстроўвае клавіятурныя раскладкі, даступныя ў вашай сістэме.\n"
 52. "Вылучыце раскладку і націсніце кнопку \"Змяніць іконку...\" для змянення "
 53. "іконкі раскладкі.\n"
 54. "Калі вы выбралі нестандартную іконку, вы можаце вярнуць іконку з дапамогай "
 55. "кнопкі \"Выкарыстоўваць стандартную іконку\".\n"
 56. "Раскладка, пазначаная тлустым, ёсць асноўнай. Карыстуйцеся кнопкай "
 57. "\"Усталяваць як асноўную\" для вызначэння асноўнай раскладкі."
 58. #: kbconfigdlg.cpp:141
 59. msgid "Cha&nge Icon..."
 60. msgstr "З&мяніць іконку..."
 61. #: kbconfigdlg.cpp:144
 62. msgid ""
 63. "Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
 64. "to the left."
 65. msgstr ""
 66. "Націснеце гэтую кнопку, каб змяніць іконку для раскладкі, вызначанай у спісе "
 67. "злева."
 68. #: kbconfigdlg.cpp:147
 69. msgid "Use &Default Icon"
 70. msgstr "Выкарыстоўваць &стандартную іконку"
 71. #: kbconfigdlg.cpp:150
 72. msgid ""
 73. "Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
 74. "box to the left."
 75. msgstr ""
 76. "Націснеце гэтую кнопку, каб вярнуць стандартную іконку для раскладкі, "
 77. "вызначанай у спісе злева."
 78. #: kbconfigdlg.cpp:153
 79. msgid "&Set as Default"
 80. msgstr "&Усталяваць як асноўную"
 81. #: kbconfigdlg.cpp:156
 82. #, fuzzy
 83. msgid ""
 84. "Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
 85. "the default"
 86. msgstr ""
 87. "Націснеце гэтую кнопку, каб вызначыць у якасці асноўнай раскладку, вылучаную "
 88. "ў спісе злева"
 89. #: kbconfigdlg.cpp:162
 90. msgid "Layout &icon style:"
 91. msgstr "Стыль іконак раскладак:"
 92. #: kbconfigdlg.cpp:167
 93. msgid "Country flag"
 94. msgstr "Сцяг краіны"
 95. #: kbconfigdlg.cpp:168
 96. msgid "Language code"
 97. msgstr "Код мовы"
 98. #: kbconfigdlg.cpp:169
 99. msgid "Flag and code"
 100. msgstr "Сцяг і код"
 101. #: kbconfigdlg.cpp:173
 102. #, fuzzy
 103. msgid ""
 104. "<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
 105. "You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
 106. "displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
 107. "the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
 108. "language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
 109. msgstr ""
 110. "<p>Вылучыце стыль іконак, азнаючых бягучую клавіятурную раскладку.\n"
 111. "Вы можаце выбраць адзін з наступных стыляў:<ul><li><b>Сцяг краіны</b> - "
 112. "паказвае сцяг адпаведнай краіны<li><b>Код мовы</b> - паказвае дзвухлітарны "
 113. "моўны код ISO<li><b>Сцяг і код</b> - паказвае код мовы паверх сцяга краіны.</"
 114. "ul></p>"
 115. #: kbconfigdlg.cpp:181
 116. msgid "&Layout applies to:"
 117. msgstr "&Раскладка дзейнічае на:"
 118. #: kbconfigdlg.cpp:186
 119. msgid "All windows"
 120. msgstr "Усе вокны"
 121. #: kbconfigdlg.cpp:187
 122. msgid "Windows of one application"
 123. msgstr "Вокны адной праграмы"
 124. #: kbconfigdlg.cpp:188
 125. msgid "One window"
 126. msgstr "Адно акно"
 127. #: kbconfigdlg.cpp:191
 128. msgid ""
 129. "<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
 130. "<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
 131. "desktop\n"
 132. "<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
 133. "each application can have its own layout. When you switch between "
 134. "applications, layout follows the active application\n"
 135. "<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
 136. "have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
 137. "active window.</ul></p>"
 138. msgstr ""
 139. "<p>Вылучыце вокны, на якія будзе уздзейнічаць бягучая клавіятурная "
 140. "раскладка:\n"
 141. "<ul><li><b>Усе вокны</b> - адзіная раскладка будзе ўжытая для ўсіх акон "
 142. "вашага кампутара\n"
 143. "<li><b>Вокны адной праграмы</b> - раскладка будзе ўжытая для адной праграмы; "
 144. "кожная праграма можа мець сваю ўласную раскладку. Калі вы пераключаецецся "
 145. "паміж праграмамі, раскладка адпавядае актыўнай праграме\n"
 146. "<li><b>Адно акно</b> - раскладка будзе ўжытая толькі для аднаго акна; кожнае "
 147. "акно можа мець сваю сваю ўласную раскладку. Калі вы пераключаецецся паміж "
 148. "вокнамі, раскладка адпавядае актыўнаму акну.</ul></p>"
 149. #: kbconfigdlg.cpp:199
 150. msgid "Use \"&Toggle Mode\""
 151. msgstr "Рэжым пераключальніка"
 152. #: kbconfigdlg.cpp:201
 153. msgid ""
 154. "Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
 155. "When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
 156. "most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
 157. "popup menu"
 158. msgstr ""
 159. "Рэжым пераключальніка карысны, калі вы маеце больш за дзве клавіятурных "
 160. "раскладкі. Калі ён ужыты, вашыя звычайныя клавіші пераключэння паміж "
 161. "раскладкамі пераключаюць дзве раскладкі, якімі вы найбольш часта "
 162. "карыстуецеся. Для ўключэння іншых раскладак выкарыстоўвайце меню трэя "
 163. "KKBSwitch"
 164. #: kbconfigdlg.cpp:211
 165. msgid "A&utostart"
 166. msgstr "А&ўтастарт"
 167. #: kbconfigdlg.cpp:213
 168. msgid ""
 169. "When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
 170. "log in"
 171. msgstr ""
 172. "Калі гэтая функцыя актывавана , KKBSwitch будзе пачынаць работу аўтаматычна "
 173. "пры ўваходзе ў сістэму"
 174. #: kbconfigdlg.cpp:219
 175. msgid "Sho&rtcuts"
 176. msgstr "&Камбінацыі клавішаў"
 177. #: kbconfigdlg.cpp:220
 178. msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
 179. msgstr "Выкарыстоўваць камбінацыі клавішаў"
 180. #: kbconfigdlg.cpp:222
 181. msgid ""
 182. "Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
 183. "keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
 184. "shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
 185. "or four keyboard layouts configured"
 186. msgstr ""
 187. "Карыстуйцеся гэтай функцыяй для магчымасці хутка актываваць якую-небудзь "
 188. "клавіятурную раскладку з дапамогай камбінацый клавішаў. З дапамогай гэтай "
 189. "функцыі вы можаце наладзіць камбінацыі клавішаў на панэлі ніжэй. Гэта будзе "
 190. "асабліва карысна, калі вы маеце тры ці чатыры раскладкі"
 191. #: kbpickicondlg.cpp:42
 192. msgid "Pick an icon"
 193. msgstr "Выбар іконкі"
 194. #: kbpickicondlg.cpp:50
 195. msgid "Select one of the icons"
 196. msgstr "Вылучыце адну з іконак"
 197. #: kbpickicondlg.cpp:52
 198. msgid "&Browse..."
 199. msgstr "&Агляд..."
 200. #: kbpickicondlg.cpp:54
 201. msgid "Browse for an image file to use as an icon"
 202. msgstr "Выберыце файл выявы, што будзе ўжывацца як іконка"
 203. #: kbpickicondlg.cpp:90
 204. msgid ""
 205. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 206. "*.*|All files (*.*)"
 207. msgstr ""
 208. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Файлы іконак (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 209. "*.*|Усе файлы (*.*)"
 210. #: kbpickicondlg.cpp:101
 211. msgid ""
 212. "The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
 213. "Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
 214. msgstr ""
 215. "Памер гэтай выявы (%1 на %2) кепскі.\n"
 216. "Найлепшым памерам для іконак раскладкаў ёсць %3 на %4.\n"
 217. #: kbpickicondlg.cpp:106
 218. msgid " and also too wide"
 219. msgstr " і таксама вельмі шырокі"
 220. #: kbpickicondlg.cpp:107
 221. msgid " and also too narrow"
 222. msgstr " і таксама вельмі вузкі"
 223. #: kbpickicondlg.cpp:108
 224. #, c-format
 225. msgid "This image is too big%1."
 226. msgstr "Гэтая выява вельмі вялікая%1."
 227. #: kbpickicondlg.cpp:110
 228. msgid "This image is too wide."
 229. msgstr "Гэтая выява вельмі шырокая."
 230. #: kbpickicondlg.cpp:111
 231. msgid "This image is too narrow."
 232. msgstr "Гэтая выява вельмі вузкая."
 233. #: kbpickicondlg.cpp:113
 234. msgid ""
 235. "KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
 236. "very good.\n"
 237. "Are you sure you want to use this image?"
 238. msgstr ""
 239. "KKBSwitch зменіць яе памеры да прыдатных, але вынік можа выглядаць не вельмі "
 240. "прыгожым.\n"
 241. "Ці вы ўпэўнены ў выкарыстоўванні гэтай выявы?"
 242. #: kbpickicondlg.cpp:126
 243. msgid ""
 244. "Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
 245. "corrupt."
 246. msgstr ""
 247. "Немагчыма прачытаць іконку з файла %1. Або гэта не файл выявы, або ён "
 248. "пашкоджаны."
 249. #: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
 250. msgid "Keyboard Switch"
 251. msgstr "Індыкатар раскладкі"
 252. #: main.cpp:44
 253. msgid "Creator and maintainer"
 254. msgstr "Стваральнік і асноўны распрацоўшчык"
 255. #: main.cpp:45
 256. msgid "Default group config and per-window groups"
 257. msgstr "Налада стандартных груп і групы для асобных акон"
 258. #: main.cpp:47
 259. msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
 260. msgstr "Порт FreeBSD, прапановы асаблівасцей"
 261. #: main.cpp:48
 262. msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
 263. msgstr "прапановы асаблівасцей, Украінскі пераклад"
 264. #: main.cpp:50
 265. msgid "Autostart patch"
 266. msgstr "Патч аўтастарту"
 267. #: main.cpp:51
 268. msgid "Greek translation"
 269. msgstr "Грэцкі пераклад"
 270. #: main.cpp:52
 271. msgid "Slovak translation"
 272. msgstr "Славацкі пераклад"
 273. #: xkeyboard.cpp:42
 274. msgid ""
 275. "This program was built against XKB extension library\n"
 276. "version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
 277. "This may cause various problems and even result in a complete\n"
 278. "failure to function\n"
 279. msgstr ""
 280. "Гэтая праграма пабудавана на падставе бібліятэкі пашырэння XKB\n"
 281. "версіі %1.%2, але выконваецца з бібліятэкай версіі %3.%4.\n"
 282. "Гэта можа стацца прычынай разнастайных праблемаў і немагчымасцю\n"
 283. "нармальнага функцыянавання\n"
 284. #: xkeyboard.cpp:51
 285. msgid ""
 286. "The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
 287. "Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
 288. "This program would not work with this server, so it will exit now\n"
 289. msgstr ""
 290. "X Server не падтрымлівае сумяшчальнае пашырэнне XKB.\n"
 291. "Або сервер не здольны да гэтага, пашырэнне было адключана.\n"
 292. "Праграма не будзе працаваць з гэткім серверам, і прыпыняе сваю работу\n"
 293. #, fuzzy
 294. #~ msgid "Configure"
 295. #~ msgstr "KBConfig"
 296. #~ msgid "KBConfigDlg"
 297. #~ msgstr "KBConfigDlg"
 298. #~ msgid "KBPickIconDlg"
 299. #~ msgstr "KBPickIconDlg"
 300. #~ msgid "KBSwitchApp"
 301. #~ msgstr "KBSwitchApp"
 302. #~ msgid "KBSwitchIntf"
 303. #~ msgstr "KBSwitchIntf"
 304. #~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
 305. #~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"
 306. #~ msgid "SingleWindowWatcher"
 307. #~ msgstr "SingleWindowWatcher"
 308. #~ msgid "WindowClassWatcher"
 309. #~ msgstr "WindowClassWatcher"
 310. #~ msgid "WindowWatcher"
 311. #~ msgstr "WindowWatcher"
 312. #~ msgid "XKeyboard"
 313. #~ msgstr "XKeyboard"