KKBSwitch – keyboard layout indicator
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

365 lines
11KB

 1. # translation of cs.po to Czech
 2. # Czech translation of KKBSwitch 1.4
 3. # Michal Bukovský <michal.bukovsky@trilogic.cz>, 2005.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: cs\n"
 7. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:08+0100\n"
 8. "PO-Revision-Date: 2005-04-10 10:07+0200\n"
 9. "Last-Translator: Michal Bukovský <michal.bukovsky@trilogic.cz>\n"
 10. "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 11. "Language: cs\n"
 12. "MIME-Version: 1.0\n"
 13. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 14. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 15. "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
 16. #: _translatorinfo:1
 17. msgid ""
 18. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 19. "Your names"
 20. msgstr "Michal Bukovský"
 21. #: _translatorinfo:2
 22. msgid ""
 23. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 24. "Your emails"
 25. msgstr "michal.bukovsky@trilogic.cz"
 26. #: kbconfig.cpp:92
 27. msgid "<Unnamed>"
 28. msgstr "<Nepojmenovaný>"
 29. #: kbconfig.cpp:108
 30. msgid "Activate %1 keyboard layout"
 31. msgstr "Aktivovat rozvržení klávesnice %1"
 32. #: kbconfigdlg.cpp:116
 33. msgid "&General"
 34. msgstr "&Všeobecné"
 35. #: kbconfigdlg.cpp:120
 36. msgid "Available &keyboard layouts:"
 37. msgstr "Dostupná rozvržení &klávesnice:"
 38. #: kbconfigdlg.cpp:132
 39. msgid ""
 40. "This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
 41. "Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
 42. "layout.\n"
 43. "If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
 44. "with \"Use Default Icon\" button.\n"
 45. "The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
 46. "button to set the default layout."
 47. msgstr ""
 48. "Tento seznam obsahuje rozvržení klávesnice dostupné ve vašem systému.\n"
 49. "Vyberte rozvržení klávesnice a tlačítkem\"Změnit ikonu...\" změňte ikonu pro "
 50. "rozvržení.\n"
 51. "Jestliže jste nastavili nesprávnou ikonu, můžete vrátit ikonu na standardní "
 52. "tlačítkem \"Použit standardní ikonu\".\n"
 53. "Rozložení zobrazené tučne je výchozí rozvržení. Pro nastavení rozvržení "
 54. "klávesnice jako výchozí použijte tlačítko \"Nastavit jako výchozí\"."
 55. #: kbconfigdlg.cpp:141
 56. msgid "Cha&nge Icon..."
 57. msgstr "Změnit &ikonu..."
 58. #: kbconfigdlg.cpp:144
 59. msgid ""
 60. "Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
 61. "to the left."
 62. msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro změnu ikony rozvržení."
 63. #: kbconfigdlg.cpp:147
 64. msgid "Use &Default Icon"
 65. msgstr "Použít s&tandardní ikonu"
 66. #: kbconfigdlg.cpp:150
 67. msgid ""
 68. "Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
 69. "box to the left."
 70. msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro změnu ikony na standardní."
 71. #: kbconfigdlg.cpp:153
 72. msgid "&Set as Default"
 73. msgstr "&Nastavit jako výchozí"
 74. #: kbconfigdlg.cpp:156
 75. #, fuzzy
 76. msgid ""
 77. "Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
 78. "the default"
 79. msgstr "Klikněte na toto tlačítko pro nastavení rozvržení jako výchozí"
 80. #: kbconfigdlg.cpp:162
 81. msgid "Layout &icon style:"
 82. msgstr "Stýl ikony &rozvržení:"
 83. #: kbconfigdlg.cpp:167
 84. msgid "Country flag"
 85. msgstr "Vlajka státu"
 86. #: kbconfigdlg.cpp:168
 87. msgid "Language code"
 88. msgstr "Kód jazyka"
 89. #: kbconfigdlg.cpp:169
 90. msgid "Flag and code"
 91. msgstr "Vlajka a kód"
 92. #: kbconfigdlg.cpp:173
 93. #, fuzzy
 94. msgid ""
 95. "<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
 96. "You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
 97. "displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
 98. "the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
 99. "language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
 100. msgstr ""
 101. "<p>Vyberte styl ikony, která reprezentuje aktuální rozvržení klávesnice.\n"
 102. "Můžete si zvolit z nasledujících stylů:<ul><li><b>Vlajka státu</b> - ukazuje "
 103. "odpovídající vlajku státu<li><b>Kód jazyka</b> - ukazuje dvou písmený kód "
 104. "jazyka<li><b>Vlajka a kód</b> - ukazuje kód jazyka překrývající vlajku státu."
 105. "</ul></p>"
 106. #: kbconfigdlg.cpp:181
 107. msgid "&Layout applies to:"
 108. msgstr "Rozložení &aplikovat na:"
 109. #: kbconfigdlg.cpp:186
 110. msgid "All windows"
 111. msgstr "Všechny okna"
 112. #: kbconfigdlg.cpp:187
 113. msgid "Windows of one application"
 114. msgstr "Okna jedné aplikace"
 115. #: kbconfigdlg.cpp:188
 116. msgid "One window"
 117. msgstr "Jedno okno"
 118. #: kbconfigdlg.cpp:191
 119. msgid ""
 120. "<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
 121. "<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
 122. "desktop\n"
 123. "<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
 124. "each application can have its own layout. When you switch between "
 125. "applications, layout follows the active application\n"
 126. "<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
 127. "have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
 128. "active window.</ul></p>"
 129. msgstr ""
 130. "<p>Vyberte na které okna se aplikuje aktuální rozvržení klávesnice:\n"
 131. "<ul><li><b>Všechny okna</b> - jedno rozvržení aplikované na všechny okna "
 132. "vašeho desktopu\n"
 133. "<li><b>Okna jedné aplikacie</b> - rozvržení aplikované na jednu aplikaci; "
 134. "každá aplikáce může mít vlastní rozvržení. Když přepínáte mezi aplikacemi, "
 135. "rozvržení následuje aktivní aplikaci\n"
 136. "<li><b>Jedno okno</b> - rozvržení aplikované jen na jedno okno; každé okno "
 137. "může mít vlastní rozvržení. Když přepínáte mezi okny, rozvržení následuje "
 138. "aktivní okno.</ul></p>"
 139. #: kbconfigdlg.cpp:199
 140. msgid "Use \"&Toggle Mode\""
 141. msgstr "Použít \"Přepínací &mód\""
 142. #: kbconfigdlg.cpp:201
 143. msgid ""
 144. "Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
 145. "When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
 146. "most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
 147. "popup menu"
 148. msgstr ""
 149. "Přepínací mód je užitečný jestliže máte definováno více jak dvě rozvržení "
 150. "klávesnice. Pokud je přepínací mód zapnutý, přepíná se mezi dvěma najčastěji "
 151. "používanými rozvrženími. Aktivovat dalších rozvržení lze pomocí kontextového "
 152. "menu KKBSwitch, které se objeví pod kliknutí pravého tlačítka nad ikonou v "
 153. "KDE panelu"
 154. #: kbconfigdlg.cpp:211
 155. msgid "A&utostart"
 156. msgstr "A&utomatický start"
 157. #: kbconfigdlg.cpp:213
 158. msgid ""
 159. "When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
 160. "log in"
 161. msgstr ""
 162. "Pokud je toto zaškrtnuté, KKBSwitch se automaticky spustí po přihlášení"
 163. #: kbconfigdlg.cpp:219
 164. msgid "Sho&rtcuts"
 165. msgstr "&Zkratky"
 166. #: kbconfigdlg.cpp:220
 167. msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
 168. msgstr "Použít klávesové zkratky, které aktivují rozvržení klávesnice"
 169. #: kbconfigdlg.cpp:222
 170. msgid ""
 171. "Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
 172. "keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
 173. "shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
 174. "or four keyboard layouts configured"
 175. msgstr ""
 176. "Zaškrtnutím této volby budete moci aktivovat kterékoliv rozvržení klávesnice "
 177. "pomocí klávesové zkratky. Jestliže je zaškrtnutá tato volba, můžete "
 178. "přispůsobit klávesové zkratky pomocí dolního panelu. Je to obzvlášť "
 179. "užitečné, pokud máte nakonfigurované tři nebo čtyři rozvržení klávesnice"
 180. #: kbpickicondlg.cpp:42
 181. msgid "Pick an icon"
 182. msgstr "Vyberte ikonu"
 183. #: kbpickicondlg.cpp:50
 184. msgid "Select one of the icons"
 185. msgstr "Vyberte jednu z ikon"
 186. #: kbpickicondlg.cpp:52
 187. msgid "&Browse..."
 188. msgstr "&Procházet..."
 189. #: kbpickicondlg.cpp:54
 190. msgid "Browse for an image file to use as an icon"
 191. msgstr "Načíst obrázek, který se použije jako ikona"
 192. #: kbpickicondlg.cpp:90
 193. msgid ""
 194. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 195. "*.*|All files (*.*)"
 196. msgstr ""
 197. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Ikony (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 198. "*.*|Všechny soubory (*.*)"
 199. #: kbpickicondlg.cpp:101
 200. msgid ""
 201. "The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
 202. "Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
 203. msgstr ""
 204. "Rozměr obrázku (%1 x %2) není správný.\n"
 205. "Preferovaný rozměr ikony je %3 x %4.\n"
 206. #: kbpickicondlg.cpp:106
 207. msgid " and also too wide"
 208. msgstr " a též příliš široký"
 209. #: kbpickicondlg.cpp:107
 210. msgid " and also too narrow"
 211. msgstr " a též příliš úzký"
 212. #: kbpickicondlg.cpp:108
 213. #, c-format
 214. msgid "This image is too big%1."
 215. msgstr "Tento obrázek je příliš velký %1."
 216. #: kbpickicondlg.cpp:110
 217. msgid "This image is too wide."
 218. msgstr "Tento obrázek je příliš široký."
 219. #: kbpickicondlg.cpp:111
 220. msgid "This image is too narrow."
 221. msgstr "Tento obrázek je příliš úzký."
 222. #: kbpickicondlg.cpp:113
 223. msgid ""
 224. "KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
 225. "very good.\n"
 226. "Are you sure you want to use this image?"
 227. msgstr ""
 228. "KKBSwitch změní rozměry obrázku na přiměřené, ale výsledek nemusí vypadat "
 229. "moc dobře.\n"
 230. "Jste si jistý, že chcete použít tento obrázek?"
 231. #: kbpickicondlg.cpp:126
 232. msgid ""
 233. "Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
 234. "corrupt."
 235. msgstr ""
 236. "Nelze načíst ikonu ze souboru %1. Buď to není obrázek nebo je poškozený."
 237. #: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
 238. msgid "Keyboard Switch"
 239. msgstr "KKBSwitch"
 240. #: main.cpp:44
 241. msgid "Creator and maintainer"
 242. msgstr "Autor a správce"
 243. #: main.cpp:45
 244. msgid "Default group config and per-window groups"
 245. msgstr "Default group config and per-window groups"
 246. #: main.cpp:47
 247. msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
 248. msgstr "Port na FreeBSD, návrhy funkcí"
 249. #: main.cpp:48
 250. msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
 251. msgstr "Návrhy funkcí, Ukrajinský překlad"
 252. #: main.cpp:50
 253. msgid "Autostart patch"
 254. msgstr "Patch Automatický start"
 255. #: main.cpp:51
 256. msgid "Greek translation"
 257. msgstr "Řecký překlad"
 258. #: main.cpp:52
 259. msgid "Slovak translation"
 260. msgstr "Slovenský překlad"
 261. #: xkeyboard.cpp:42
 262. msgid ""
 263. "This program was built against XKB extension library\n"
 264. "version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
 265. "This may cause various problems and even result in a complete\n"
 266. "failure to function\n"
 267. msgstr ""
 268. "Tento program byl vytvořený proti knihovně XKB verze %1.%2, \n"
 269. "ale beží s knihovnou verze %3.%4.\n"
 270. "To může způsobit různe problémy a dokonce úplnému znehodnocení\n"
 271. "funkce\n"
 272. #: xkeyboard.cpp:51
 273. msgid ""
 274. "The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
 275. "Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
 276. "This program would not work with this server, so it will exit now\n"
 277. msgstr ""
 278. "X Server nepodporuje kompatibilní rozšírení XKB.\n"
 279. "Buď to XKB server nepodporuje, a nebo bylo rozšírení vypnuto.\n"
 280. "Program by nespolupracoval správně se serverem a proto bude nyní ukončen\n"
 281. #, fuzzy
 282. #~ msgid "Configure"
 283. #~ msgstr "KBConfig"
 284. #~ msgid "KBConfigDlg"
 285. #~ msgstr "KBConfigDlg"
 286. #~ msgid "KBPickIconDlg"
 287. #~ msgstr "KBPickIconDlg"
 288. #~ msgid "KBSwitchApp"
 289. #~ msgstr "KBSwitchApp"
 290. #~ msgid "KBSwitchIntf"
 291. #~ msgstr "KBSwitchIntf"
 292. #~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
 293. #~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"
 294. #~ msgid "SingleWindowWatcher"
 295. #~ msgstr "SingleWindowWatcher"
 296. #~ msgid "WindowClassWatcher"
 297. #~ msgstr "WindowClassWatcher"
 298. #~ msgid "WindowWatcher"
 299. #~ msgstr "WindowWatcher"
 300. #~ msgid "XKeyboard"
 301. #~ msgstr "XKeyboard"