KKBSwitch – keyboard layout indicator
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符


 1. msgid ""
 2. msgstr ""
 3. "Project-Id-Version: kkbswitch\n"
 4. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:08+0100\n"
 5. "PO-Revision-Date: 2007-10-27 21:24+0200\n"
 6. "Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
 7. "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 8. "Language: fi\n"
 9. "MIME-Version: 1.0\n"
 10. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 11. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 12. "X-Poedit-Language: Finnish\n"
 13. "X-Poedit-Country: FINLAND\n"
 14. #: _translatorinfo:1
 15. msgid ""
 16. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 17. "Your names"
 18. msgstr "Esko Arajärvi"
 19. #: _translatorinfo:2
 20. msgid ""
 21. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 22. "Your emails"
 23. msgstr "edu@iki.fi"
 24. #: kbconfig.cpp:92
 25. msgid "<Unnamed>"
 26. msgstr "<Nimetön>"
 27. #: kbconfig.cpp:108
 28. msgid "Activate %1 keyboard layout"
 29. msgstr "Aktivoi %1 näppäimistöasettelu"
 30. #: kbconfigdlg.cpp:116
 31. msgid "&General"
 32. msgstr "&Yleinen"
 33. #: kbconfigdlg.cpp:120
 34. msgid "Available &keyboard layouts:"
 35. msgstr "Käytettävissä olevat &näppäimistöasettelut:"
 36. #: kbconfigdlg.cpp:132
 37. msgid ""
 38. "This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
 39. "Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
 40. "layout.\n"
 41. "If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
 42. "with \"Use Default Icon\" button.\n"
 43. "The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
 44. "button to set the default layout."
 45. msgstr ""
 46. "Tässä listassa ovat järjestelmässä saatavilla olevat näppäimistöasettelut.\n"
 47. "Valitse asettelu ja paina ”Vaihda kuvake...”-painiketta vaihtaaksesi "
 48. "asettelun kuvaketta.\n"
 49. "Jos olet asettanut muun kuin oletuskuvakkeen, voit palauttaa oletuksen "
 50. "painikkeella \"Käytä oletuskuvaketta”.\n"
 51. "Lihavoitu asettelu on oletusasettelu. Painikkeella ”Aseta oletukseksi” voit "
 52. "valita uuden oletusasettelun."
 53. #: kbconfigdlg.cpp:141
 54. msgid "Cha&nge Icon..."
 55. msgstr "&Vaihda kuvake..."
 56. #: kbconfigdlg.cpp:144
 57. msgid ""
 58. "Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
 59. "to the left."
 60. msgstr ""
 61. "Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa vasemmalla olevasta listasta valitun "
 62. "asettelun kuvakkeen."
 63. #: kbconfigdlg.cpp:147
 64. msgid "Use &Default Icon"
 65. msgstr "Käytä &oletuskuvaketta"
 66. #: kbconfigdlg.cpp:150
 67. msgid ""
 68. "Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
 69. "box to the left."
 70. msgstr ""
 71. "Painamalla tätä painiketta voit asettaa vasemmalla olevasta listasta valitun "
 72. "asettelun käyttämään oletuskuvaketta."
 73. #: kbconfigdlg.cpp:153
 74. msgid "&Set as Default"
 75. msgstr "&Aseta oletukseksi"
 76. #: kbconfigdlg.cpp:156
 77. #, fuzzy
 78. msgid ""
 79. "Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
 80. "the default"
 81. msgstr ""
 82. "Painamalla tätä painiketta voit asettaa vasemmalla olevasta listasta valitun "
 83. "asettelun oletukseksi."
 84. #: kbconfigdlg.cpp:162
 85. msgid "Layout &icon style:"
 86. msgstr "Asettelun &kuvaketyyli:"
 87. #: kbconfigdlg.cpp:167
 88. msgid "Country flag"
 89. msgstr "Maan lippu"
 90. #: kbconfigdlg.cpp:168
 91. msgid "Language code"
 92. msgstr "Maatunnus"
 93. #: kbconfigdlg.cpp:169
 94. msgid "Flag and code"
 95. msgstr "Lippu ja tunnus"
 96. #: kbconfigdlg.cpp:173
 97. #, fuzzy
 98. msgid ""
 99. "<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
 100. "You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
 101. "displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
 102. "the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
 103. "language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
 104. msgstr ""
 105. "<p>Valitse käytössä olevaa näppäimistöasettelua kuvaavien kuvakkeiden "
 106. "tyyli.\n"
 107. "Voit valita seuraavista tyyleistä:<ul><li><b>Maan lippu</b> - Näyttää "
 108. "vastaavan maan lipun.<li><b>Maatunnus</b> - Näyttää maan kaksikirjaimisen "
 109. "ISO-tunnuksen.<li><b>Lippu ja tunnus</b> - Näyttää maatunnuksen maan lipun "
 110. "päällä.</ul></p>"
 111. #: kbconfigdlg.cpp:181
 112. msgid "&Layout applies to:"
 113. msgstr "&Asettelu koskee:"
 114. #: kbconfigdlg.cpp:186
 115. msgid "All windows"
 116. msgstr "Kaikkia ikkunoita"
 117. #: kbconfigdlg.cpp:187
 118. msgid "Windows of one application"
 119. msgstr "Yhden sovelluksen ikkunoita"
 120. #: kbconfigdlg.cpp:188
 121. msgid "One window"
 122. msgstr "Yhtä ikkunaa"
 123. #: kbconfigdlg.cpp:191
 124. msgid ""
 125. "<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
 126. "<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
 127. "desktop\n"
 128. "<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
 129. "each application can have its own layout. When you switch between "
 130. "applications, layout follows the active application\n"
 131. "<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
 132. "have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
 133. "active window.</ul></p>"
 134. msgstr ""
 135. "<p>Valitse mitä ikkunoita tällä hetkellä valittu näppäimistöasettelu "
 136. "koskee:\n"
 137. "<ul><li><b>Kaikkia ikkunoita</b> - Yksi asettelu koskee kaikkia työpöydän "
 138. "ikkunoita.\n"
 139. "<li><b>Yhden sovelluksen ikkunoita</b> - Asettelu koskee yhtä sovellusta; "
 140. "jokaisella sovelluksella voi olla oma asettelunsa. Kun vaihdat sovellusta, "
 141. "asettelu muuttuu aktiivisen sovelluksen mukaan.\n"
 142. "<li><b>Yhtä ikkunaa</b> - Asettelu koskee vain yhtä sovellusta; jokaisella "
 143. "ikkunalla voi olla oma asettelunsa. Kun vaihdat ikkunaa, asettelu muuttuu "
 144. "aktiivisen ikkunan mukaan.</ul></p>"
 145. #: kbconfigdlg.cpp:199
 146. msgid "Use \"&Toggle Mode\""
 147. msgstr "Käytä ”Vaihto&tilaa”"
 148. #: kbconfigdlg.cpp:201
 149. msgid ""
 150. "Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
 151. "When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
 152. "most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
 153. "popup menu"
 154. msgstr ""
 155. "Vaihtotila on käytännöllinen, kun määriteltynä on enemmän kuin kaksi "
 156. "näppäimistöasettelua. Kun vaihtotila on käytössä, asettelunvaihtonäppäin "
 157. "vaihtelee kahden useimmin käytetyn asettelun välillä. Muut asettelut saat "
 158. "käyttöön KKBSwitchin ilmoitusalueen kuvakkeen ponnahdusvalikon kautta."
 159. #: kbconfigdlg.cpp:211
 160. msgid "A&utostart"
 161. msgstr "A&utomaattinen käynnistys"
 162. #: kbconfigdlg.cpp:213
 163. msgid ""
 164. "When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
 165. "log in"
 166. msgstr ""
 167. "Kun tämä valintaruutu on valittuna, KKBSwitch käynnistyy automaattisesti, "
 168. "kun kirjaudut sisään."
 169. #: kbconfigdlg.cpp:219
 170. msgid "Sho&rtcuts"
 171. msgstr "&Pikanäppäimet"
 172. #: kbconfigdlg.cpp:220
 173. msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
 174. msgstr "Käytä pikanäppäimiä näppäinasetteluiden &aktivoimiseen."
 175. #: kbconfigdlg.cpp:222
 176. msgid ""
 177. "Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
 178. "keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
 179. "shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
 180. "or four keyboard layouts configured"
 181. msgstr ""
 182. "Jos tämä valintaruutu on valittuna, voidaan mikä tahansa näppäinasettelu "
 183. "nopeasti aktivoida pikanäppäimillä. Kun valintaruutu on valittuna, voit "
 184. "määrittää pikanäppäimet alla olevassa näppäinten valinta -paneelissa. Tämä "
 185. "on erityisen hyödyllinen, jos kolme tai neljä näppäinasettelua on asetettuna."
 186. #: kbpickicondlg.cpp:42
 187. msgid "Pick an icon"
 188. msgstr "Valitse kuvake"
 189. #: kbpickicondlg.cpp:50
 190. msgid "Select one of the icons"
 191. msgstr "Valitse yksi kuvakkeista"
 192. #: kbpickicondlg.cpp:52
 193. msgid "&Browse..."
 194. msgstr "&Selaa..."
 195. #: kbpickicondlg.cpp:54
 196. msgid "Browse for an image file to use as an icon"
 197. msgstr "Etsi kuvakkeena käytettävä kuvatiedosto selaamalla."
 198. #: kbpickicondlg.cpp:90
 199. msgid ""
 200. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 201. "*.*|All files (*.*)"
 202. msgstr ""
 203. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Kuvaketiedostot (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 204. "*.*|Kaikki tiedostot (*.*)"
 205. #: kbpickicondlg.cpp:101
 206. msgid ""
 207. "The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
 208. "Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
 209. msgstr ""
 210. "Kuvan koko (%1x%2) ei ole hyvä.\n"
 211. "Suositeltu koko asettelukuvakkeille on %3x%4.\n"
 212. #: kbpickicondlg.cpp:106
 213. msgid " and also too wide"
 214. msgstr " ja lisäksi liian leveä"
 215. #: kbpickicondlg.cpp:107
 216. msgid " and also too narrow"
 217. msgstr " ja lisäksi liian kapea"
 218. #: kbpickicondlg.cpp:108
 219. #, c-format
 220. msgid "This image is too big%1."
 221. msgstr "Kuva on liian suuri%1."
 222. #: kbpickicondlg.cpp:110
 223. msgid "This image is too wide."
 224. msgstr "Kuva on liian leveä."
 225. #: kbpickicondlg.cpp:111
 226. msgid "This image is too narrow."
 227. msgstr "Kuva on liian kapea."
 228. #: kbpickicondlg.cpp:113
 229. msgid ""
 230. "KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
 231. "very good.\n"
 232. "Are you sure you want to use this image?"
 233. msgstr ""
 234. "KKBSwitch skaalaa kuvan sopivaan kokoon, mutta tulos ei välttämättä näytä "
 235. "kovin hyvältä.\n"
 236. "Oletko varma, että haluat käyttää tätä kuvaa?"
 237. #: kbpickicondlg.cpp:126
 238. msgid ""
 239. "Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
 240. "corrupt."
 241. msgstr ""
 242. "Kuvaketta ei voitu lukea tiedostosta %1. Se joko ei ole kuvatiedosto tai se "
 243. "on korruptoitunut."
 244. #: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
 245. msgid "Keyboard Switch"
 246. msgstr "Näppäimistön vaihto"
 247. #: main.cpp:44
 248. msgid "Creator and maintainer"
 249. msgstr "Tekijä ja ylläpitäjä"
 250. #: main.cpp:45
 251. msgid "Default group config and per-window groups"
 252. msgstr "Oletusryhmän asetus ja ikkunakohtaiset ryhmät"
 253. #: main.cpp:47
 254. msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
 255. msgstr "FreeBSD-sovitus, ehdotetut ominaisuudet"
 256. #: main.cpp:48
 257. msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
 258. msgstr "Ehdotetut ominaisuudet, ukrainankielinen käännös"
 259. #: main.cpp:50
 260. msgid "Autostart patch"
 261. msgstr "Automaattisen käynnistyksen paikka"
 262. #: main.cpp:51
 263. msgid "Greek translation"
 264. msgstr "Kreikankielinen käännös"
 265. #: main.cpp:52
 266. msgid "Slovak translation"
 267. msgstr "Slovakinkielinen käännös"
 268. #: xkeyboard.cpp:42
 269. msgid ""
 270. "This program was built against XKB extension library\n"
 271. "version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
 272. "This may cause various problems and even result in a complete\n"
 273. "failure to function\n"
 274. msgstr ""
 275. "Tämä ohjelma on käännetty käyttäen XKB-laajennuskirjaston\n"
 276. "versiota %1.%2, mutta ajetaan kirjastoversiolla %3.%4.\n"
 277. "Tämä saattaa aiheuttaa joitain ongelmia tai johtaa jopa siihen,\n"
 278. "ettei ohjelma toimi ollenkaan.\n"
 279. #: xkeyboard.cpp:51
 280. msgid ""
 281. "The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
 282. "Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
 283. "This program would not work with this server, so it will exit now\n"
 284. msgstr ""
 285. "X-palvelin ei tue yhteensopivaa XKB-laajennusta.\n"
 286. "Joko palvelin ei toimi XKB:n kanssa tai laajennus on passivoitu.\n"
 287. "Ohjelma ei toimisi tämän palvelimen kanssa, joten se lopetetaan nyt.\n"
 288. #, fuzzy
 289. #~ msgid "Configure"
 290. #~ msgstr "KBConfig"
 291. #~ msgid "KBConfigDlg"
 292. #~ msgstr "KBConfigDlg"
 293. #~ msgid "KBPickIconDlg"
 294. #~ msgstr "KBPickIconDlg"
 295. #~ msgid "KBSwitchApp"
 296. #~ msgstr "KBSwitchApp"
 297. #~ msgid "KBSwitchIntf"
 298. #~ msgstr "KBSwitchIntf"
 299. #~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
 300. #~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"
 301. #~ msgid "SingleWindowWatcher"
 302. #~ msgstr "SingleWindowWatcher"
 303. #~ msgid "WindowClassWatcher"
 304. #~ msgstr "WindowClassWatcher"
 305. #~ msgid "WindowWatcher"
 306. #~ msgstr "WindowWatcher"
 307. #~ msgid "XKeyboard"
 308. #~ msgstr "XKeyboard"