KKBSwitch – keyboard layout indicator
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

uk.po 14KB


 1. # translation of uk.po to
 2. # translation of uk.po to
 3. # translation of uk.po to Ukrainian
 4. # translation of uk.po to Russian
 5. # translation of uk.po to
 6. # translation of uk.po to Українська
 7. # translation of ua.po to Русский
 8. # translation of ua.po to Українська
 9. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 10. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 11. # Vadim Kriklivy <analitic@vinnitsa.com>, 2003, 2004.
 12. # Leonid Zeitlin <lz@europe.com>, 2004.
 13. #
 14. #
 15. #
 16. #
 17. msgid ""
 18. msgstr ""
 19. "Project-Id-Version: uk\n"
 20. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:08+0100\n"
 21. "PO-Revision-Date: 2004-06-15 23:51GMT\n"
 22. "Last-Translator: Leonid Zeitlin <lz@europe.com>\n"
 23. "Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
 24. "Language: ru\n"
 25. "MIME-Version: 1.0\n"
 26. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 27. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 28. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 29. #: _translatorinfo:1
 30. msgid ""
 31. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 32. "Your names"
 33. msgstr "Вадим Крикливий"
 34. #: _translatorinfo:2
 35. msgid ""
 36. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 37. "Your emails"
 38. msgstr "analitic@vinnitsa.com"
 39. #: kbconfig.cpp:92
 40. msgid "<Unnamed>"
 41. msgstr "<Без імені>"
 42. #: kbconfig.cpp:108
 43. msgid "Activate %1 keyboard layout"
 44. msgstr "Активувати розкладку %1"
 45. #: kbconfigdlg.cpp:116
 46. msgid "&General"
 47. msgstr "Загальні"
 48. #: kbconfigdlg.cpp:120
 49. msgid "Available &keyboard layouts:"
 50. msgstr "Доступні &розкладки клавіатури"
 51. #: kbconfigdlg.cpp:132
 52. msgid ""
 53. "This list box shows keyboard layouts available in your system.\n"
 54. "Select a layout and click \"Change Icon...\" button to change the icon for a "
 55. "layout.\n"
 56. "If you have configured a non-default icon, you can reset the icon to default "
 57. "with \"Use Default Icon\" button.\n"
 58. "The layout shown is bold is the default layout. Use \"Set as default\" "
 59. "button to set the default layout."
 60. msgstr ""
 61. "Цей перелік відображає розкладки клавіатури, які доступні у вашій системі.\n"
 62. "Виберіть розкладку та натисніть кнопку \"Заміна значку\", щоб змінити "
 63. "значок\n"
 64. "для цієї розкладки.\n"
 65. "Розкладка, що виділена жирним шрифтом, використовується за замовчуванням "
 66. "(тобто встанавлюється при старті програми). Натисніть кнопку "
 67. "\"Використовувати за замовчуванням\", щоб встановити уставну розкладку."
 68. #: kbconfigdlg.cpp:141
 69. msgid "Cha&nge Icon..."
 70. msgstr "Заміна значку..."
 71. #: kbconfigdlg.cpp:144
 72. msgid ""
 73. "Click this button to change the icon for the layout selected in the list box "
 74. "to the left."
 75. msgstr ""
 76. "Натисніть цю кнопку, щоб задати значок для розкладки, що обрана у списку "
 77. "ліворуч."
 78. #: kbconfigdlg.cpp:147
 79. msgid "Use &Default Icon"
 80. msgstr "С&тандартний значок"
 81. #: kbconfigdlg.cpp:150
 82. msgid ""
 83. "Click this button to use default icon for the layout selected in the list "
 84. "box to the left."
 85. msgstr ""
 86. "Натисніть цю кнопку, щоб задати для обраної розкладки стандартний значок."
 87. #: kbconfigdlg.cpp:153
 88. msgid "&Set as Default"
 89. msgstr "Використовувати за замовчуванням"
 90. #: kbconfigdlg.cpp:156
 91. #, fuzzy
 92. msgid ""
 93. "Click this button to set the layout selected in the list box to the left as "
 94. "the default"
 95. msgstr ""
 96. "Натисніть цю кнопку, щоб призначити розкладку, що обрана у списку ліворуч, "
 97. "розкладкою за замовчуванням."
 98. #: kbconfigdlg.cpp:162
 99. msgid "Layout &icon style:"
 100. msgstr "Стиль &значків розкладок:"
 101. #: kbconfigdlg.cpp:167
 102. msgid "Country flag"
 103. msgstr "Прапор країни"
 104. #: kbconfigdlg.cpp:168
 105. msgid "Language code"
 106. msgstr "Код мови"
 107. #: kbconfigdlg.cpp:169
 108. msgid "Flag and code"
 109. msgstr "Прапор та код"
 110. #: kbconfigdlg.cpp:173
 111. #, fuzzy
 112. msgid ""
 113. "<p>Select the style of icons representing the current keyboard layout.\n"
 114. "You can choose from the following styles:<ul><li><b>Country flag</b> - "
 115. "displays the corresponding country flag<li><b>Language code</b> - displays "
 116. "the language ISO 2-letter code<li><b>Flag and code</b> - displays the "
 117. "language code superimposed over the country flag.</ul></p>"
 118. msgstr ""
 119. "<p>Виберіть стиль значків, що позначають поточну розкладку клавіатури.\n"
 120. "Ви маєте змогу вибрати з наступних стилів: <ul> <li><b>Прапор країни</b> - "
 121. "відображається відповідний прапорець країни <li><b>Код мови</b> - "
 122. "відображається дволітерний ISO-код мови <li><b>Прапор та код</b> - "
 123. "відображається прапорець та поверх нього код мови</ul></p>"
 124. #: kbconfigdlg.cpp:181
 125. msgid "&Layout applies to:"
 126. msgstr "Розкладка &діє на:"
 127. #: kbconfigdlg.cpp:186
 128. msgid "All windows"
 129. msgstr "Усі вікна"
 130. #: kbconfigdlg.cpp:187
 131. msgid "Windows of one application"
 132. msgstr "Вікна одного додатка"
 133. #: kbconfigdlg.cpp:188
 134. msgid "One window"
 135. msgstr "Одне вікно"
 136. #: kbconfigdlg.cpp:191
 137. msgid ""
 138. "<p>Select what windows the currently selected keyboard layout applies to:\n"
 139. "<ul><li><b>All windows</b> - one layout applies to all windows on your "
 140. "desktop\n"
 141. "<li><b>Windows of one application</b> - layout applies to one application; "
 142. "each application can have its own layout. When you switch between "
 143. "applications, layout follows the active application\n"
 144. "<li><b>One window</b> - layout applies to one window only; each window can "
 145. "have its own layout. When you switch between windows, layout follows the "
 146. "active window.</ul></p>"
 147. msgstr ""
 148. "<p>Оберіть на які вікна діє поточна розкладка:\n"
 149. "<ul><li><b>Усі вікна</b> - поточна розкладка діє на всі вікна на вашому "
 150. "робочому столі\n"
 151. "<li><b>Вікна одного додатку</b> - розкладка діє на додаток; кожен додаток "
 152. "може мати свою розкладку. Коли Ви переключаєтеся між додатками, розкладка "
 153. "відповідає активному додатку\n"
 154. "<li><b>Одне вікно</b> - розкладка діє на вікно; кожне вікно може мати свою "
 155. "розкладку. Коли Ви переключаєтеся між вікнами, розкладка відповідає "
 156. "активному вікну.</ul></p>"
 157. #: kbconfigdlg.cpp:199
 158. msgid "Use \"&Toggle Mode\""
 159. msgstr "Режим перемикача"
 160. #: kbconfigdlg.cpp:201
 161. msgid ""
 162. "Toggle mode is useful when you have more than two keyboard layouts defined. "
 163. "When toggle mode is on your normal layout switch key toggles between two "
 164. "most frequently used layouts. To activate other layouts use KKBSwitch's tray "
 165. "popup menu"
 166. msgstr ""
 167. "\"Режим перемикача\" корисний, якщо у вас встановлено більш ніж дві "
 168. "розкладки. Якщо режим перемикача ввімкнено, то за допомогою клавіш ви маєте "
 169. "змогу вибирати одну з двох розкладок, що найчастіше використовуються. Щоб "
 170. "вибрати одну з інших розкладок, клацніть правою кнопкою миші на значку "
 171. "KKBSwitch на панелі KDE "
 172. #: kbconfigdlg.cpp:211
 173. msgid "A&utostart"
 174. msgstr "Автозапуск"
 175. #: kbconfigdlg.cpp:213
 176. msgid ""
 177. "When this checkbox is checked, KKBSwitch will start automatically when you "
 178. "log in"
 179. msgstr ""
 180. "Якщо цю функцію активовано, то KKBSwitch запуститься автоматично при вході у "
 181. "систему"
 182. #: kbconfigdlg.cpp:219
 183. msgid "Sho&rtcuts"
 184. msgstr "Скорочення"
 185. #: kbconfigdlg.cpp:220
 186. msgid "Use shortcuts to &activate keyboard layouts"
 187. msgstr "Використовувати &скорочення для включення розкладок"
 188. #: kbconfigdlg.cpp:222
 189. msgid ""
 190. "Check this checkbox to be able to quickly activate any keyboard layout with "
 191. "keyboard shorcuts. Once this checkbox is checked, you can adjust the "
 192. "shortcuts at the key chooser pane below. Especially useful if you have three "
 193. "or four keyboard layouts configured"
 194. msgstr ""
 195. "Якщо цю функцію активовано, ви отримуєте можливість швидко вибирати "
 196. "необхідну розкладку за допомогою скорочень. Післе того, як функцію "
 197. "активовано, налаштуйте скорочення у вікні, що розташоване нижче. Ця "
 198. "можливість особливо корисна, якщо ви встановили три або чотири розкладки."
 199. #: kbpickicondlg.cpp:42
 200. msgid "Pick an icon"
 201. msgstr "Вибір значку"
 202. #: kbpickicondlg.cpp:50
 203. msgid "Select one of the icons"
 204. msgstr "Виберіть один зі значків"
 205. #: kbpickicondlg.cpp:52
 206. msgid "&Browse..."
 207. msgstr "&Перегляд..."
 208. #: kbpickicondlg.cpp:54
 209. msgid "Browse for an image file to use as an icon"
 210. msgstr "Оберіть графічний файл, що буде використовуватися у якості значку"
 211. #: kbpickicondlg.cpp:90
 212. msgid ""
 213. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Icon files (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 214. "*.*|All files (*.*)"
 215. msgstr ""
 216. "*.png *.jpg *.gif *.xpm|Графічні файли (*.png, *.jpg, *.gif, *.xpm)\n"
 217. "*.*|Усі файли (*.*)"
 218. #: kbpickicondlg.cpp:101
 219. msgid ""
 220. "The size of this image (%1 by %2) is not good.\n"
 221. "Preferred size for the layout icons is %3 by %4.\n"
 222. msgstr ""
 223. "Ця картинка має непридатний розмір (%1 на %2).\n"
 224. "Оптимальний розмір для значків - %3 на %4.\n"
 225. #: kbpickicondlg.cpp:106
 226. msgid " and also too wide"
 227. msgstr "та є занадто широкою"
 228. #: kbpickicondlg.cpp:107
 229. msgid " and also too narrow"
 230. msgstr "та є занадто вузькою"
 231. #: kbpickicondlg.cpp:108
 232. #, c-format
 233. msgid "This image is too big%1."
 234. msgstr "Ця картинка є занадто великою %1."
 235. #: kbpickicondlg.cpp:110
 236. msgid "This image is too wide."
 237. msgstr "Ця картинка є занадто широкою."
 238. #: kbpickicondlg.cpp:111
 239. msgid "This image is too narrow."
 240. msgstr "Ця картинка є занадто вузькою."
 241. #: kbpickicondlg.cpp:113
 242. msgid ""
 243. "KKBSwitch will scale it to appropriate size, but the result may not look "
 244. "very good.\n"
 245. "Are you sure you want to use this image?"
 246. msgstr ""
 247. "KKBSwitch змінить її розміри до таких, що вважаються придатними, але "
 248. "результат може виглядати не дуже гарно.\n"
 249. "Ви упевнені, що бажаєте використовувати цю картинку?"
 250. #: kbpickicondlg.cpp:126
 251. msgid ""
 252. "Cannot read icon from file %1. Either it is not an image file or it is "
 253. "corrupt."
 254. msgstr ""
 255. "Не має змоги прочитати значок з файлу %1. Або цей файл не є графічним, або "
 256. "його ушкоджено."
 257. #: kbswitchtrayicon.cpp:91 main.cpp:27 main.cpp:41
 258. msgid "Keyboard Switch"
 259. msgstr "Індикатор розкладки"
 260. #: main.cpp:44
 261. msgid "Creator and maintainer"
 262. msgstr "Автор та основний розробник"
 263. #: main.cpp:45
 264. msgid "Default group config and per-window groups"
 265. msgstr ""
 266. "Конфігурація уставної розкладки\n"
 267. "та призначення розкладки для кожного вікна"
 268. #: main.cpp:47
 269. msgid "FreeBSD port, feature suggestions"
 270. msgstr "FreeBSD-порт, підказав нові можливості"
 271. #: main.cpp:48
 272. msgid "Feature suggestions, Ukrainian translation"
 273. msgstr "Підказав нові можливості, переклад українською мовою"
 274. #: main.cpp:50
 275. msgid "Autostart patch"
 276. msgstr "Патч для автозапуску"
 277. #: main.cpp:51
 278. msgid "Greek translation"
 279. msgstr "Переклад грецькою мовою"
 280. #: main.cpp:52
 281. msgid "Slovak translation"
 282. msgstr "Переклад словацькою мовою"
 283. #: xkeyboard.cpp:42
 284. msgid ""
 285. "This program was built against XKB extension library\n"
 286. "version %1.%2, but is run with the library version %3.%4.\n"
 287. "This may cause various problems and even result in a complete\n"
 288. "failure to function\n"
 289. msgstr ""
 290. "Ця програма була скомпильована з бібліотекою XKB версії %1.%2,\n"
 291. "а запускається з бібліотекою версії %3.%4.\n"
 292. "Це може спричинити різні проблеми, навіть унеможливити використання цієї "
 293. "програми.\n"
 294. #: xkeyboard.cpp:51
 295. msgid ""
 296. "The X Server does not support a compatible XKB extension.\n"
 297. "Either the server is not XKB-capable or the extension was disabled.\n"
 298. "This program would not work with this server, so it will exit now\n"
 299. msgstr ""
 300. "X-сервер не підтримує розширення XKB. Або сервер взагалі не має\n"
 301. " підтримки XKB, або цю підтримку відключено.\n"
 302. "Програма не буде працювати з цим сервером.\n"
 303. #, fuzzy
 304. #~ msgid "Configure"
 305. #~ msgstr "KBConfig"
 306. #~ msgid "KBConfigDlg"
 307. #~ msgstr "KBConfigDlg"
 308. #~ msgid "KBPickIconDlg"
 309. #~ msgstr "KBPickIconDlg"
 310. #~ msgid "KBSwitchApp"
 311. #~ msgstr "KBSwitchApp"
 312. #~ msgid "KBSwitchIntf"
 313. #~ msgstr "KBSwitchIntf"
 314. #~ msgid "KBSwitchTrayIcon"
 315. #~ msgstr "KBSwitchTrayIcon"
 316. #~ msgid "SingleWindowWatcher"
 317. #~ msgstr "SingleWindowWatcher"
 318. #~ msgid "WindowClassWatcher"
 319. #~ msgstr "WindowClassWatcher"
 320. #~ msgid "WindowWatcher"
 321. #~ msgstr "WindowWatcher"
 322. #~ msgid "XKeyboard"
 323. #~ msgstr "XKeyboard"