KLcdDimmer – applet to adjust LCD brightness
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Michele Calgaro d76954bf6e
Removed .lsm files. lsm database is outdated and unmaintained.
před 1 měsícem
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/klcddimmer/admin to latest HEAD před 8 měsíci
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/klcddimmer/cmake to latest HEAD před 4 měsíci
doc conversion to the cmake building system před 1 rokem
po Translated using Weblate (Dutch) před 2 měsíci
src Removed .lsm files. lsm database is outdated and unmaintained. před 1 měsícem
.gitmodules Add common directories před 6 roky
AUTHORS Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 10 měsíci
CMakeLists.txt Use common CMake tests. před 8 měsíci
COPYING Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
ChangeLog Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. před 8 měsíci
INSTALL Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
LICENSE Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
Makefile.am Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
Makefile.cvs Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
NEWS Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
README Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
TODO Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 1 rokem
aclocal.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 1 rokem
config.h.cmake conversion to the cmake building system před 1 rokem
config.h.in Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
configure.files Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion před 1 rokem
configure.in.in Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
klcddimmer.tdevelop qt -> tqt conversion: před 1 rokem
stamp-h.in Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky
subdirs Initial import of klcddimmer 0.3 před 6 roky

README

KLcdDimmer
A KDE Panel applet to set brightness of LCD screen
http://klcddimmer.sourceforge.net

Copyright (C) 2006, Lorenzo Bettini, http://www.lorenzobettini.it

Notice that this relies on an external program to get/set the
brightness.

For instance, I've used

SmartDimmer http://www.acc.umu.se/~erikw/program/
NVclock http://www.linuxhardware.org/nvclock/

but it is supposed to work also with others, since you can
configure the applet.

When you run configure, you should pass the KDE root directory
as --prefix (in my system it is /usr).