KLcdDimmer – applet to adjust LCD brightness
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
TDE Gitea a6fad66a36 Reset submodule main/applications/klcddimmer/cmake to latest HEAD 2 dagen geleden
cmake@53c7e28984 Reset submodule main/applications/klcddimmer/cmake to latest HEAD 2 dagen geleden
doc Drop automake build support. 3 maanden geleden
src Added translation of .desktop files. 3 maanden geleden
translations Added translation of .desktop files. 3 maanden geleden
.gitmodules Drop automake build support. 3 maanden geleden
AUTHORS Initial import of klcddimmer 0.3 7 jaren geleden
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 2 jaren geleden
CMakeLists.txt Copy translation files to new translations folder. 3 maanden geleden
COPYING Initial import of klcddimmer 0.3 7 jaren geleden
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. 1 jaar geleden
INSTALL Drop automake build support. 3 maanden geleden
LICENSE Initial import of klcddimmer 0.3 7 jaren geleden
NEWS Drop automake build support. 3 maanden geleden
README Drop automake build support. 3 maanden geleden
config.h.cmake conversion to the cmake building system 2 jaren geleden
klcddimmer.tdevelop qt -> tqt conversion: 2 jaren geleden

README


KLcdDimmer - a TDE applet to adjust LCD screens brightness


Klcddimmer is an applet for simple adjust LCD brightness.
This applet relies on an external program to get/set the brightness such
as SmartDimmer or NVclock.CONTRIBUTING
==============

If you wish to contribute to klcddimmer, you might do so:

- TDE Gitea Workspace (TGW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea

- TDE Weblate Translation Workspace (TWTW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate