KNemo – network interfaces monitor for systray
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
Slávek Banko 7b5ecef9df
Remove cmake submodule since it has now been replaced by cmake-trinity dependency.
1 maand geleden
..
backends Drop automake build support. 9 maanden geleden
pics Drop automake build support. 9 maanden geleden
CMakeL10n.txt Added translation of .desktop files. 9 maanden geleden
CMakeLists.txt Added translation of .desktop files. 9 maanden geleden
eventsrc Added translation of .desktop files. 9 maanden geleden
global.h TQt4 port knemo 10 jaren geleden
interface.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 8 jaren geleden
interface.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 jaren geleden
interfaceicon.cpp Fix abort on startup due to oversized tray icon creation when icon widget has not yet been shown 7 jaren geleden
interfaceicon.h Fix multiple event notifications 9 jaren geleden
interfacemonitor.cpp Rename a number of old tq methods that are no longer tq specific 10 jaren geleden
interfacemonitor.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 jaren geleden
interfacestatistics.cpp conversion to the cmake building system 2 jaren geleden
interfacestatistics.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 jaren geleden
interfacestatisticsdialog.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 8 jaren geleden
interfacestatisticsdialog.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 jaren geleden
interfacestatisticsdlg.ui Rename a number of old tq methods that are no longer tq specific 10 jaren geleden
interfacestatusdialog.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 8 jaren geleden
interfacestatusdialog.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 jaren geleden
interfacestatusdlg.ui Rename a number of old tq methods that are no longer tq specific 10 jaren geleden
interfacetooltip.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 8 jaren geleden
interfacetooltip.h Rename a number of old tq methods that are no longer tq specific 10 jaren geleden
interfacetray.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 8 jaren geleden
interfacetray.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 jaren geleden
knemod.desktop Added translation of .desktop files. 9 maanden geleden
knemodaemon.cpp Rename additional header files to avoid conflicts with KDE4 8 jaren geleden
knemodaemon.h Fix FTBFS with clang 3 jaren geleden
signalplotter.cpp Minor correction to file name in comments. 5 maanden geleden
signalplotter.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 jaren geleden