Преглед на файлове

Add automake support for --enable-gcc-hidden-visibility.

tags/r14.0.0
Darrell Anderson преди 7 години
родител
ревизия
1b3d219def
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      configure.in.in

+ 1
- 0
configure.in.in Целия файл

@@ -1,4 +1,5 @@
#MIN_CONFIG(3.2)
KDE_ENABLE_HIDDEN_VISIBILITY
CXXFLAGS="$CXXFLAGS $KDE_DEFAULT_CXXFLAGS"

if test "$build_arts" = "yes"; then


Loading…
Отказ
Запис