1 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Slávek Banko 06772a369f
Fix structure of directories před 2 roky
  Timothy Pearson 2555322434 Rename kde-config to tde-config před 8 roky
  Timothy Pearson 6bc54fd32d Rename KDEHOME and KDEDIR před 9 roky
  tpearson ace60a4b0e Added KDE3 version of knetstats před 10 roky