1 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
Slávek Banko 06772a369f
Fix structure of directories 3 år sedan
Timothy Pearson 2555322434 Rename kde-config to tde-config 10 år sedan
Timothy Pearson 6bc54fd32d Rename KDEHOME and KDEDIR 10 år sedan
tpearson ace60a4b0e Added KDE3 version of knetstats 12 år sedan