1 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Slávek Banko 06772a369f
Fix structure of directories 1 år sedan
  Timothy Pearson 2555322434 Rename kde-config to tde-config 8 år sedan
  Timothy Pearson 6bc54fd32d Rename KDEHOME and KDEDIR 8 år sedan
  tpearson ace60a4b0e Added KDE3 version of knetstats 10 år sedan