1 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Slávek Banko 395c1540bb
Add CMakeL10n rules. před 1 rokem