1 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Slávek Banko 395c1540bb
Add CMakeL10n rules. pirms 1 gada