1 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Slávek Banko 395c1540bb
Add CMakeL10n rules. 1 år sedan