1 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Slávek Banko 395c1540bb
Add CMakeL10n rules. 1 рік тому