12 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Chris 836761d033 Translated using Weblate (German) před 5 dny
  Serg Bormant e71c58c9e9 Translated using Weblate (Russian) před 3 měsíci
  Gregory Guy e7dbd05dac
Drop automake build support. před 5 měsíci
  Chris 0c50afd1a7 Translated using Weblate (German) před 7 měsíci
  TDE Weblate 64eee5d7fb Update translation files před 1 rokem
  Slávek Banko d42288d09a Update translation template. před 1 rokem
  TDE Weblate 204a56c1df Update translation files před 1 rokem
  Slávek Banko 395c1540bb
Add CMakeL10n rules. před 1 rokem
  gregory guy eeefa496af
conversion to the cmake building system před 1 rokem
  Slávek Banko 98d301c80b Additional k => tde renaming and fixes před 6 roky
  Timothy Pearson 14ad1ca7d3 Additional renaming of kde to tde před 8 roky
  tpearson ace60a4b0e Added KDE3 version of knetstats před 10 roky