KNetStats – network interfaces monitor
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
gregory guy eeefa496af
conversion to the cmake building system
1 rok temu
..
messages conversion to the cmake building system 1 rok temu
CMakeLists.txt conversion to the cmake building system 1 rok temu
Makefile.am Added KDE3 version of knetstats 10 lat temu