KNetStats – network interfaces monitor
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

13 lines
297B

  1. #MIN_CONFIG(3.2)
  2. KDE_ENABLE_HIDDEN_VISIBILITY
  3. CXXFLAGS="$CXXFLAGS $KDE_DEFAULT_CXXFLAGS"
  4. if test "$build_arts" = "yes"; then
  5. AC_DEFINE(USE_ARTS, 1, [If we use arts volume])
  6. LIB_ARTS="-lartskde"
  7. AC_SUBST(LIB_ARTS)
  8. fi
  9. KDE_INIT_DOXYGEN([KEG Network API Reference], [Version $VERSION])