KNetStats – network interfaces monitor
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
TDE Gitea ce9c8db4c4 Reset submodule main/applications/knetstats/cmake to latest HEAD před 1 měsícem
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/knetstats/admin to latest HEAD před 3 měsíci
cmake @ 74654feb3b Reset submodule main/applications/knetstats/cmake to latest HEAD před 1 měsícem
doc Fix structure of directories před 7 měsíci
icons Fix structure of directories před 7 měsíci
src Add CMakeL10n rules. před 5 měsíci
translations Update translation files před 4 měsíci
.gitmodules Added common directories před 7 roky
CHANGELOG Fix structure of directories před 7 měsíci
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 5 měsíci
CMakeLists.txt Use common CMake tests. před 3 měsíci
COPYING Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. před 3 měsíci
Doxyfile Fix structure of directories před 7 měsíci
Makefile.am Fix structure of directories před 7 měsíci
Makefile.am.in Fix structure of directories před 7 měsíci
README Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 7 měsíci
aclocal.m4 Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
config.h.cmake conversion to the cmake building system před 7 měsíci
config.h.in Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
configure.files Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion před 8 měsíci
configure.in.bot Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
configure.in.in Add automake support for --enable-gcc-hidden-visibility. před 6 roky
knetstats.desktop Fix structure of directories před 7 měsíci
stamp-h.in Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
subdirs Fix structure of directories před 7 měsíci

README

INSTALLATION
============
type as root:
./scons install

Note.: We use SCons/BKSys as building tool, so you need Python installed on your system.

RUNNING
=======
To run knetstats, type:
knetstats

CONTACT
=======
Any doubts or suggestions, hugo_pl@users.sourceforge.net
For more info. visit: http://knetstats.sf.net

UNINSTALL
=========
Type:
./scons -c install

--
Hugo Parente Lima