KNetStats – network interfaces monitor
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Chris 0c50afd1a7 Translated using Weblate (German) před 1 měsícem
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/knetstats/admin to latest HEAD před 8 měsíci
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/knetstats/cmake to latest HEAD před 4 měsíci
doc Fix structure of directories před 11 měsíci
icons Fix structure of directories před 11 měsíci
src Add CMakeL10n rules. před 10 měsíci
translations Translated using Weblate (German) před 1 měsícem
.gitmodules Added common directories před 8 roky
CHANGELOG Fix structure of directories před 11 měsíci
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 10 měsíci
CMakeLists.txt Use common CMake tests. před 8 měsíci
COPYING Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. před 8 měsíci
Doxyfile Fix structure of directories před 11 měsíci
Makefile.am Fix structure of directories před 11 měsíci
Makefile.am.in Fix structure of directories před 11 měsíci
README Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 1 rokem
aclocal.m4 Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
config.h.cmake conversion to the cmake building system před 11 měsíci
config.h.in Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
configure.files Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion před 1 rokem
configure.in.bot Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
configure.in.in Add automake support for --enable-gcc-hidden-visibility. před 7 roky
knetstats.desktop Fix structure of directories před 11 měsíci
stamp-h.in Added KDE3 version of knetstats před 9 roky
subdirs Fix structure of directories před 11 měsíci

README

INSTALLATION
============
type as root:
./scons install

Note.: We use SCons/BKSys as building tool, so you need Python installed on your system.

RUNNING
=======
To run knetstats, type:
knetstats

CONTACT
=======
Any doubts or suggestions, hugo_pl@users.sourceforge.net
For more info. visit: http://knetstats.sf.net

UNINSTALL
=========
Type:
./scons -c install

--
Hugo Parente Lima