KNetStats – network interfaces monitor
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
TDE Gitea b71dd4be57 Reset submodule main/applications/knetstats/cmake to latest HEAD před 2 dny
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/knetstats/cmake to latest HEAD před 2 dny
doc Remove the original translation directory layout. před 4 měsíci
icons Drop automake build support. před 11 měsíci
src Desktop file translations: před 4 měsíci
translations Update translation files před 4 měsíci
.gitmodules Switch all submodules to https. před 9 měsíci
CHANGELOG Fix structure of directories před 1 rokem
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 1 rokem
CMakeLists.txt Drop automake build support. před 11 měsíci
COPYING Added KDE3 version of knetstats před 10 roky
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. před 1 rokem
Doxyfile Fix structure of directories před 1 rokem
INSTALL Drop automake build support. před 11 měsíci
README Drop automake build support. před 11 měsíci
config.h.cmake conversion to the cmake building system před 1 rokem

README


Knetstats - a system tray icon which indicates network activity


Knetstats is a simple TDE network monitor that show rx/tx LEDs of any
network interface on a system tray icon.CONTRIBUTING
==============

If you wish to contribute to Knetstats (TDE), you might do so:

- TDE Gitea Workspace (TGW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea

- TDE Weblate Translation Workspace (TWTW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate