KNetStats – network interfaces monitor
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Chris 0c50afd1a7 Translated using Weblate (German) 3 veckor sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/knetstats/admin to latest HEAD 7 månader sedan
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/knetstats/cmake to latest HEAD 3 månader sedan
doc Fix structure of directories 11 månader sedan
icons Fix structure of directories 11 månader sedan
src Add CMakeL10n rules. 9 månader sedan
translations Translated using Weblate (German) 3 veckor sedan
.gitmodules Added common directories 7 år sedan
CHANGELOG Fix structure of directories 11 månader sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 9 månader sedan
CMakeLists.txt Use common CMake tests. 7 månader sedan
COPYING Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. 7 månader sedan
Doxyfile Fix structure of directories 11 månader sedan
Makefile.am Fix structure of directories 11 månader sedan
Makefile.am.in Fix structure of directories 11 månader sedan
README Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. 11 månader sedan
aclocal.m4 Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
config.h.cmake conversion to the cmake building system 11 månader sedan
config.h.in Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
configure.files Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion 1 år sedan
configure.in.bot Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
configure.in.in Add automake support for --enable-gcc-hidden-visibility. 7 år sedan
knetstats.desktop Fix structure of directories 11 månader sedan
stamp-h.in Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
subdirs Fix structure of directories 11 månader sedan

README

INSTALLATION
============
type as root:
./scons install

Note.: We use SCons/BKSys as building tool, so you need Python installed on your system.

RUNNING
=======
To run knetstats, type:
knetstats

CONTACT
=======
Any doubts or suggestions, hugo_pl@users.sourceforge.net
For more info. visit: http://knetstats.sf.net

UNINSTALL
=========
Type:
./scons -c install

--
Hugo Parente Lima