knetstats
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
TDE Gitea 52f92a8019 Reset submodule main/applications/knetstats/cmake to latest HEAD 4 dagar sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/knetstats/admin to latest HEAD 4 dagar sedan
cmake @ 0a40752779 Reset submodule main/applications/knetstats/cmake to latest HEAD 4 dagar sedan
doc Fix structure of directories 3 månader sedan
icons Fix structure of directories 3 månader sedan
src Add CMakeL10n rules. 2 månader sedan
translations Update translation files 1 månad sedan
.gitmodules Added common directories 7 år sedan
CHANGELOG Fix structure of directories 3 månader sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 2 månader sedan
CMakeLists.txt Use common CMake tests. 1 vecka sedan
COPYING Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. 1 vecka sedan
Doxyfile Fix structure of directories 3 månader sedan
Makefile.am Fix structure of directories 3 månader sedan
Makefile.am.in Fix structure of directories 3 månader sedan
README Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. 4 månader sedan
aclocal.m4 Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
config.h.cmake conversion to the cmake building system 4 månader sedan
config.h.in Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
configure.files Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion 5 månader sedan
configure.in.bot Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
configure.in.in Add automake support for --enable-gcc-hidden-visibility. 6 år sedan
knetstats.desktop Fix structure of directories 3 månader sedan
stamp-h.in Added KDE3 version of knetstats 9 år sedan
subdirs Fix structure of directories 3 månader sedan

README

INSTALLATION
============
type as root:
./scons install

Note.: We use SCons/BKSys as building tool, so you need Python installed on your system.

RUNNING
=======
To run knetstats, type:
knetstats

CONTACT
=======
Any doubts or suggestions, hugo_pl@users.sourceforge.net
For more info. visit: http://knetstats.sf.net

UNINSTALL
=========
Type:
./scons -c install

--
Hugo Parente Lima