KNMap – nmap graphical interface
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
TDE Gitea e5a40912ab Reset submodule main/applications/knmap/cmake to latest HEAD před 5 měsíci
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/knmap/admin to latest HEAD před 9 měsíci
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/knmap/cmake to latest HEAD před 5 měsíci
doc Add a man page taken from tde-packaging. před 1 rokem
po Update translation template. před 10 měsíci
src Add CMakeL10n rules. před 11 měsíci
.gitmodules Add admin and cmake submodules před 6 roky
AUTHORS Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 11 měsíci
CMakeLists.txt Use common CMake tests. před 9 měsíci
COPYING Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
ChangeLog Additional KDE3 => TDE conversion před 6 roky
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. před 9 měsíci
INSTALL Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
Makefile.am Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
Makefile.cvs Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
NEWS Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
README Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
TODO Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 1 rokem
config.h.cmake conversion to the cmake building system před 1 rokem
config.h.in Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
configure.files Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion před 1 rokem
configure.in.in Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky
stamp-h.in Initial import of knmap 2.1 sources před 6 roky

README

If you've got time to read this file you've got
too much time on your hands.

Go get a life!