Клон по подразбиране

master

22deb64eca · Translated using Weblate (German) · Последна модификация преди 1 месец

Клонове

r14.0.x

cbda64be33 · Merge translation files from master branch. · Последна модификация преди 1 месец

74
70
v3.5.13-sru

6039280025 · Reset submodule main/applications/knowit/cmake to latest HEAD · Последна модификация преди 2 месеца

219
40