Przeglądaj źródła

Rename a few build variables for overall consistency

pull/1/head
Timothy Pearson 8 lat temu
rodzic
commit
2be4ee57af
2 zmienionych plików z 6 dodań i 6 usunięć
  1. +3
    -3
      acinclude.m4
  2. +3
    -3
      aclocal.m4

+ 3
- 3
acinclude.m4 Wyświetl plik

@ -2022,14 +2022,14 @@ if test $kde_qtver = 3; then
AC_SUBST(LIB_TDEPIM, "-ltdepim")
# these are for backward compatibility
AC_SUBST(LIB_KSYCOCA, "-ltdeio")
AC_SUBST(LIB_KFILE, "-ltdeio")
AC_SUBST(LIB_TDEFILE, "-ltdeio")
elif test $kde_qtver = 2; then
AC_SUBST(LIB_TDECORE, "-ltdecore")
AC_SUBST(LIB_TDEUI, "-ltdeui")
AC_SUBST(LIB_KIO, "-ltdeio")
AC_SUBST(LIB_KSYCOCA, "-ltdesycoca")
AC_SUBST(LIB_SMB, "-lsmb")
AC_SUBST(LIB_KFILE, "-ltdefile")
AC_SUBST(LIB_TDEFILE, "-ltdefile")
AC_SUBST(LIB_KAB, "-lkab")
AC_SUBST(LIB_TDEHTML, "-ltdehtml")
AC_SUBST(LIB_KSPELL, "-ltdespell")
@ -2039,7 +2039,7 @@ else
AC_SUBST(LIB_TDECORE, "-ltdecore -lXext $(LIB_QT)")
AC_SUBST(LIB_TDEUI, "-ltdeui $(LIB_TDECORE)")
AC_SUBST(LIB_KFM, "-lkfm $(LIB_TDECORE)")
AC_SUBST(LIB_KFILE, "-ltdefile $(LIB_KFM) $(LIB_TDEUI)")
AC_SUBST(LIB_TDEFILE, "-ltdefile $(LIB_KFM) $(LIB_TDEUI)")
AC_SUBST(LIB_KAB, "-lkab $(LIB_KIMGIO) $(LIB_TDECORE)")
fi
])


+ 3
- 3
aclocal.m4 Wyświetl plik

@ -2034,14 +2034,14 @@ if test $kde_qtver = 3; then
AC_SUBST(LIB_TDEPIM, "-ltdepim")
# these are for backward compatibility
AC_SUBST(LIB_KSYCOCA, "-ltdeio")
AC_SUBST(LIB_KFILE, "-ltdeio")
AC_SUBST(LIB_TDEFILE, "-ltdeio")
elif test $kde_qtver = 2; then
AC_SUBST(LIB_TDECORE, "-ltdecore")
AC_SUBST(LIB_TDEUI, "-ltdeui")
AC_SUBST(LIB_KIO, "-ltdeio")
AC_SUBST(LIB_KSYCOCA, "-ltdesycoca")
AC_SUBST(LIB_SMB, "-lsmb")
AC_SUBST(LIB_KFILE, "-ltdefile")
AC_SUBST(LIB_TDEFILE, "-ltdefile")
AC_SUBST(LIB_KAB, "-lkab")
AC_SUBST(LIB_TDEHTML, "-ltdehtml")
AC_SUBST(LIB_KSPELL, "-ltdespell")
@ -2051,7 +2051,7 @@ else
AC_SUBST(LIB_TDECORE, "-ltdecore -lXext $(LIB_QT)")
AC_SUBST(LIB_TDEUI, "-ltdeui $(LIB_TDECORE)")
AC_SUBST(LIB_KFM, "-lkfm $(LIB_TDECORE)")
AC_SUBST(LIB_KFILE, "-ltdefile $(LIB_KFM) $(LIB_TDEUI)")
AC_SUBST(LIB_TDEFILE, "-ltdefile $(LIB_KFM) $(LIB_TDEUI)")
AC_SUBST(LIB_KAB, "-lkab $(LIB_KIMGIO) $(LIB_TDECORE)")
fi
])


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz