Преглед на файлове

Finish rename from prior commit

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 8 години
родител
ревизия
d570b40eab
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. +0
    -0
      knowit.tdevelop
  2. +0
    -0
      knowit.tdevelop.pcs

knowit.kdevelop → knowit.tdevelop Целия файл


knowit.kdevelop.pcs → knowit.tdevelop.pcs Целия файл


Loading…
Отказ
Запис