Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/knowit/admin to latest HEAD

tags/r14.0.0
Automated System преди 6 години
родител
ревизия
f2dfe59539
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      admin

+ 1
- 1
admin

@@ -1 +1 @@
Subproject commit b2340915fde2845f481d9aad9e5e89820fbfedca
Subproject commit c5cef804fe69e65e2e2f76df31fdbc7d4a4650e0

Loading…
Отказ
Запис