1 Ревизии (12786a5e18db8185a80ea0dce68a43b0bfdc20ca)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  tpearson e1481e0a7c Added abandoned KDE3 version of knowit преди 10 години