#3 add support to LDFLAGS env variable for modules and shared libs

Sloučený
MicheleC sloučil 1 revizí z větve feat/linker_flags do větve master před před 11 měsíci

CMAKE_*_LINKER_FLAGS inherith from LDFLAGS. The current implementation of CMakeLists.txt overrides this behaviour.

CMAKE_*_LINKER_FLAGS inherith from LDFLAGS. The current implementation of CMakeLists.txt overrides this behaviour.
efferre přidal(a) toto do milníku R14.0.6 release před 11 měsíci
MicheleC odstranil(a) větev feat/linker_flags před 11 měsíci
Požadavek na natažení byl sloučen jako 542631979a.
Přihlaste se pro zapojení do konverzace.
Bez milníku
Bez zpracovatelů
1 účastníků
Termín dokončení

Žádný termín dokončení.

Závislosti

Tento požadavek na natažení momentálně nemá žádné závislosti.

Načítá se…
Zrušit
Uložit
Není zde žádný obsah.