KnowIt – tool for managing notes
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

11 wiersze
225 B

  1. all:
  2. @echo "This Makefile is only for the CVS repository"
  3. @echo "This will be deleted before making the distribution"
  4. @echo ""
  5. $(MAKE) -f admin/Makefile.common cvs
  6. dist:
  7. $(MAKE) -f admin/Makefile.common dist
  8. .SILENT: