KnowIt – tool for managing notes
25개 이상의 토픽을 선택하실 수 없습니다. Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

939 lines
23KB

 1. # translation of pl.po to Polish
 2. # translation of knowit.po to Polish
 3. # Copyright (C) 2002,2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
 4. # Michal Rudolf <mrudolf@kdewebdev.org>, 2002,2004.
 5. # Michal Rudolf <m.rudolf@uw.edu.pl>, 2004.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: pl\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-03-31 14:12+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-03-31 14:13+0200\n"
 12. "Last-Translator: Michal Rudolf <m.rudolf@uw.edu.pl>\n"
 13. "Language-Team: Polish <kde-transl@mer.chemia.polsl.gliwice.pl>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.3\n"
 18. #: knowitapp.moc.cpp:34 knowitapp.moc.cpp:42
 19. msgid "KnowitApplication"
 20. msgstr "KnowitApplication"
 21. #: knowitchooser.cpp:35
 22. msgid "&Exported notes:"
 23. msgstr "&Eksportowane notatki:"
 24. #: knowitchooser.cpp:38
 25. msgid "All"
 26. msgstr "Wszystkie"
 27. #: knowitchooser.cpp:39
 28. msgid "Current with children"
 29. msgstr "Aktualna i podnotatki"
 30. #: knowitchooser.cpp:40
 31. msgid "Current only"
 32. msgstr "Tylko aktualna"
 33. #: knowitchooser.cpp:42
 34. msgid "&Encoding:"
 35. msgstr "&Kodowanie:"
 36. #: knowitchooser.cpp:45
 37. msgid "Local (8-bit)"
 38. msgstr "Lokalne (8-bitowe)"
 39. #: knowitchooser.cpp:46
 40. msgid "UTF-8"
 41. msgstr "UTF-8"
 42. #: knowitchooser.cpp:49
 43. msgid "Numbered titles"
 44. msgstr "Numerowane nagłówki"
 45. #: knowitchooser.cpp:51 notes.cpp:249
 46. msgid "Table of contents"
 47. msgstr "Spis treści"
 48. #: knowitchooser.cpp:53
 49. msgid "Rule betweeen notes"
 50. msgstr "Linia między notatkami"
 51. #: knowitchooser.cpp:55
 52. msgid "Use editor font and colors"
 53. msgstr "Czcionka i kolory edytora"
 54. #: knowitchooser.moc.cpp:34 knowitchooser.moc.cpp:42
 55. msgid "KnowitChooser"
 56. msgstr "KnowitChooser"
 57. #: knowit.cpp:53
 58. msgid "untitled"
 59. msgstr "bez tytułu"
 60. #: knowit.cpp:59
 61. msgid "Ready"
 62. msgstr "Gotowe"
 63. #: knowit.cpp:74
 64. msgid "Move it to change tree/edit layout."
 65. msgstr "Tu można zmienić proporcje między listą notatek a tekstem."
 66. #: knowit.cpp:85
 67. msgid ""
 68. "<h2>Note text</h2>Add text for selected note here.\n"
 69. "Text can be formatted, for example <b>bold</b> or <i>italic</i>."
 70. msgstr ""
 71. "<h2>Tekst notatki</h2>Tu można edytować tekst notatki.\n"
 72. "Tekst może być sformatowany, np. <b>pogrubiony</b> lub <i>kursywa</i>."
 73. #: knowit.cpp:111
 74. msgid "&Export to HTML..."
 75. msgstr "Eksportuj do &HTML..."
 76. #: knowit.cpp:114
 77. msgid "Document &information..."
 78. msgstr "&Informacje o dokumencie..."
 79. #: knowit.cpp:124
 80. msgid "Toggle &bold"
 81. msgstr "Przełącz po&grubienie"
 82. #: knowit.cpp:126
 83. msgid "Toggle &italic"
 84. msgstr "Przełącz k&ursywę"
 85. #: knowit.cpp:129
 86. msgid "Toggle &underline"
 87. msgstr "Przełącz &podkreślenie"
 88. #: knowit.cpp:132
 89. msgid "&Text color..."
 90. msgstr "&Kolor tekstu..."
 91. #: knowit.cpp:134
 92. msgid "&Superscript"
 93. msgstr "Indeks &górny"
 94. #: knowit.cpp:136
 95. msgid "&Subscript"
 96. msgstr "Indeks &dolny"
 97. #: knowit.cpp:138
 98. msgid "&Normal text"
 99. msgstr "&Zwykły tekst"
 100. #: knowit.cpp:140
 101. msgid "&Bullet list"
 102. msgstr "&Wypunktowanie"
 103. #: knowit.cpp:142
 104. msgid "&Numbered list"
 105. msgstr "Lista &numerowana"
 106. #: knowit.cpp:144
 107. msgid "&Uppercase list"
 108. msgstr "&Wielkie litery"
 109. #: knowit.cpp:146
 110. msgid "&Lowercase list"
 111. msgstr "&Małe litery"
 112. #: knowit.cpp:148
 113. msgid "N&o list"
 114. msgstr "&Zwykły tekst"
 115. #: knowit.cpp:152
 116. msgid "&Go to &note..."
 117. msgstr "&Idź do notatki..."
 118. #: knowit.cpp:154
 119. msgid "Align &left"
 120. msgstr "Wyrównaj do &lewej"
 121. #: knowit.cpp:156
 122. msgid "Align &right"
 123. msgstr "Wyrównaj do &prawej"
 124. #: knowit.cpp:158
 125. msgid "&Justify"
 126. msgstr "Wy&justuj"
 127. #: knowit.cpp:160
 128. msgid "&Center"
 129. msgstr "Wyś&rodkuj"
 130. #: knowit.cpp:162
 131. msgid "Insert &date"
 132. msgstr "Wstaw &datę"
 133. #: knowit.cpp:164
 134. msgid "Insert &file..."
 135. msgstr "Wstaw &plik..."
 136. #: knowit.cpp:166
 137. msgid "&Raw Text Mode"
 138. msgstr "Edycja źródła &HTML"
 139. #: knowit.cpp:179
 140. msgid "&Add"
 141. msgstr "&Dodaj"
 142. #: knowit.cpp:181
 143. msgid "Add &subnote"
 144. msgstr "Dodaj p&odrzędną"
 145. #: knowit.cpp:185
 146. msgid "&Rename"
 147. msgstr "&Zmień nazwę"
 148. #: knowit.cpp:187
 149. msgid "E&xpand all"
 150. msgstr "R&ozwiń wszystko"
 151. #: knowit.cpp:189
 152. msgid "&Expand current"
 153. msgstr "&Rozwiń aktualną"
 154. #: knowit.cpp:191
 155. msgid "Co&llapse all"
 156. msgstr "Z&wiń wszystko"
 157. #: knowit.cpp:193
 158. msgid "&Collapse current"
 159. msgstr "&Zwiń aktualną"
 160. #: knowit.cpp:195
 161. msgid "Move up"
 162. msgstr "Przesuń w górędół"
 163. #: knowit.cpp:197
 164. msgid "Move down"
 165. msgstr "Przesuń w dół"
 166. #: knowit.cpp:199
 167. msgid "Move level up"
 168. msgstr "Przesuń wyżej w hierarchi"
 169. #: knowit.cpp:201
 170. msgid "Move level down"
 171. msgstr "Przesuń niżej w hierarchi"
 172. #: knowit.cpp:203
 173. msgid "Move at the beginning"
 174. msgstr "Przesuń na początek"
 175. #: knowit.cpp:205
 176. msgid "Move at the end"
 177. msgstr "Przesuń na koniec"
 178. #: knowit.cpp:207
 179. msgid "Sort"
 180. msgstr "Sortuj"
 181. #: knowit.cpp:211
 182. msgid "&Add link..."
 183. msgstr "Dodaj &odnośnik..."
 184. #: knowit.cpp:213
 185. msgid "&Remove link"
 186. msgstr "&Usuń odnośnik"
 187. #: knowit.cpp:215
 188. msgid "Open link"
 189. msgstr "Otwórz odnośnik"
 190. #: knowit.cpp:217
 191. msgid "Open link with..."
 192. msgstr "Otwórz odnośnik w..."
 193. #: knowit.cpp:219
 194. msgid "&Modify link..."
 195. msgstr "&Modyfikuj odnośnik..."
 196. #: knowit.cpp:221
 197. msgid "&Copy link location"
 198. msgstr "&Skopiuj lokację odnośnika"
 199. #: knowit.cpp:230
 200. msgid "&Tip of the day"
 201. msgstr "Porada &dnia"
 202. #: knowit.cpp:234
 203. msgid "Minimize"
 204. msgstr "Minimalizuj"
 205. #: knowit.cpp:236
 206. msgid "Switch area"
 207. msgstr "Przełącz aktywne pole"
 208. #: knowit.cpp:238
 209. msgid "Overwrite Mode"
 210. msgstr "Tryb edycji"
 211. #: knowit.cpp:240
 212. msgid "Go to previous note"
 213. msgstr "Idź do poprzedniej notatki"
 214. #: knowit.cpp:242
 215. msgid "Go to next note"
 216. msgstr "Idź do następnej notatki"
 217. #: knowit.cpp:244
 218. msgid "Go to first note"
 219. msgstr "Idź do pierwszej notatki"
 220. #: knowit.cpp:246
 221. msgid "Go to last note"
 222. msgstr "Idź do ostatniej notatki"
 223. #: knowit.cpp:248
 224. msgid "Go to first subnote"
 225. msgstr "Idź do notatki podrzędnej"
 226. #: knowit.cpp:250
 227. msgid "Go to parent note"
 228. msgstr "Idź do notatki nadrzędnej"
 229. #: knowit.cpp:262 knowit.cpp:1228
 230. msgid "INS"
 231. msgstr "WST"
 232. #: knowit.cpp:306
 233. msgid ""
 234. "<qt><p>Cannot open resource file <b>knowitui.rc</b>. Some of the menus and "
 235. "toolbars will be missing.</p><p>Probably Knowit was not installed properly. "
 236. "If you installed from source, please invoke <i>make install</i>.If you use "
 237. "precompiled package, please contact packager.</p></qt>"
 238. msgstr ""
 239. "<qt><p>Nie można otworzyć pliku zasobów <b>knowitui.rc</b>. Niektóre menu i "
 240. "paski narzędziowe nie będą dostępne.\n"
 241. "</p><p>Zapewne KnowIt nie został zainstalowany poprawnie. Jeśli program był "
 242. "kompilowany, proszę wykonać polecenie <i>make install</i>. Jeśli program był "
 243. "instalowany z pakietu, proszę skontaktować się z twórcą pakietu.</p></qt>"
 244. #: knowit.cpp:323 knowit.cpp:1131
 245. msgid "<qt>Cannot open file<br><b>%1</b></qt>"
 246. msgstr "<qt>Nie można otworzyć pliku<br><b>%1</b></qt>"
 247. #: knowit.cpp:374
 248. msgid "File %1 opened."
 249. msgstr "Plik %1 został wczytany."
 250. #: knowit.cpp:389
 251. msgid "<qt>Cannot save file<br><b>%1</b></qt>"
 252. msgstr "<qt>Nie można zapisać pliku<br><b>%1</b></qt>"
 253. #: knowit.cpp:405
 254. msgid "File %1 saved."
 255. msgstr "Plik %1 został zapisany."
 256. #: knowit.cpp:441
 257. msgid ""
 258. "<qt>File <b>%1</b><br>\n"
 259. "cannot be saved. Quit anyway?</qt>"
 260. msgstr ""
 261. "<qt>Nie można zapisać pliku<br>\n"
 262. "<b>%1</b>. Zakończyć mimo to?</qt>"
 263. #: knowit.cpp:446
 264. msgid ""
 265. "<qt>File <b>%1</b><br>\n"
 266. "was modified. Do you want to save it?</qt>"
 267. msgstr ""
 268. "<qt>Plik <b>%1</b><br>\n"
 269. "został zmodyfikowany. Zapisać go?</qt>"
 270. #: knowit.cpp:463
 271. msgid "untitled.kno"
 272. msgstr "nienazwany.kno"
 273. #: knowit.cpp:489
 274. msgid "<qt>Sought text:<br><b>%1</b><br>not found.</qt>"
 275. msgstr "<qt>Poszukiwany tekst:<br><b>%1</b><br>nie został znaleziony.</qt>"
 276. #: knowit.cpp:621
 277. msgid "Add note"
 278. msgstr "Dodaj notatkę"
 279. #: knowit.cpp:622 knowit.cpp:646
 280. msgid "Note title:"
 281. msgstr "Tytuł notatki:"
 282. #: knowit.cpp:641
 283. msgid "You have to choose note before adding subnote."
 284. msgstr "Musisz wybrać notatkę przed dodaniem notatki podrzędnej."
 285. #: knowit.cpp:645
 286. msgid "Add subnote"
 287. msgstr "Dodaj notatkę podrzędną"
 288. #: knowit.cpp:666
 289. msgid ""
 290. "<qt>Are you sure you want to delete note<br><b>%1</b><br> and its subnotes?</"
 291. "qt>"
 292. msgstr "<qt>Na pewno usunąć notatkę<br><b>%1</b><br> wraz z podnotatkami?</qt>"
 293. #: knowit.cpp:668
 294. msgid "<qt>Are you sure you want to delete note<br><b>%1</b>?</qt>"
 295. msgstr "<qt>Na pewno usunąć notatkę<br><b>%1</b>?</qt>"
 296. #: knowit.cpp:838 knowit.cpp:875
 297. msgid ""
 298. "*.kno|KnowIt files (*.kno)\n"
 299. "*|All files"
 300. msgstr ""
 301. "*.kno|Pliki KnowIt (*.kno)\n"
 302. "*|Wszystkie pliki"
 303. #: knowit.cpp:838
 304. msgid "Open File..."
 305. msgstr "Otwórz plik..."
 306. #: knowit.cpp:857
 307. msgid ""
 308. "<qt><p>File couldn not be saved automatically.<p>Autosaving disabled - save "
 309. "file manually to turn autosaving on.</p></qt>"
 310. msgstr ""
 311. "<qt><p>Nie można zapisać pliku automatycznie.</p>"
 312. "<p>Zapisywanie automatyczne zostało wyłączone - proszę zapisać plik ręcznie, by ponownie włączyć autozapisywanie.</p></qt>"
 313. #: knowit.cpp:875
 314. msgid "Save as..."
 315. msgstr "Zapisz jako..."
 316. #: knowit.cpp:881 knowit.cpp:973
 317. msgid "<qt>File<br><b>%1</b><br>already exists. Overwrite it?</qt>"
 318. msgstr "<qt>Plik<br><b>%1</b><br>już istnieje. Zastąpić go?</qt>"
 319. #: knowit.cpp:897
 320. msgid "<qt><h1>%1</h1>Document path: %2<br>Number of notes: %3</qt>"
 321. msgstr "<qt><h1>%1</h1>Ścieżka: %2<br>Liczba notatek: %3</qt>"
 322. #: knowit.cpp:967
 323. msgid ""
 324. "*.html|HTML files (*.html)\n"
 325. "*|All files"
 326. msgstr ""
 327. "*.html|Dokumenty HTML (*.html)\n"
 328. "*|Wszystkie pliki"
 329. #: knowit.cpp:967
 330. msgid "Export to HTML"
 331. msgstr "Eksportuj do HTML"
 332. #: knowit.cpp:1092
 333. msgid "Go to"
 334. msgstr "Idź do"
 335. #: knowit.cpp:1093
 336. msgid "Go to page with given title"
 337. msgstr "Idź do notatki o podanym tytule"
 338. #: knowit.cpp:1126 knowitlink.cpp:90
 339. msgid "*|All files"
 340. msgstr "*|Wszystkie pliki"
 341. #: knowit.cpp:1126
 342. msgid "Insert file..."
 343. msgstr "Wstaw plik..."
 344. #: knowit.cpp:1227
 345. msgid "OVR"
 346. msgstr "NAD"
 347. #: knowit.cpp:1263
 348. msgid ""
 349. "You have just added your first link. Please remember that only links are "
 350. "stored in Knowit document, not linked files. If you move your document to "
 351. "other computer, links to local files probably won't work."
 352. msgstr ""
 353. "Właśnie dodałeś pierwszy odnośnik. Pamiętaj, że w dokumencie Knowit "
 354. "zapisywane są jedynie odnośniki, nie zaś pliki, do których odsyłają. Jeśli "
 355. "przeniesiesz dokument na inny komputer, odnośniki do plików lokalnych "
 356. "najprawdopodobniej nie będą działać."
 357. #: knowit.cpp:1273
 358. msgid "<qt>Are you sure you want to remove link:<br><b>%1</b>?</qt>"
 359. msgstr "<qt>Na pewno usunąć odnośnik<br><b>%1</b>?</qt>"
 360. #: knowitedit.moc.cpp:34 knowitedit.moc.cpp:42
 361. msgid "KnowitEdit"
 362. msgstr "KnowitEdit"
 363. #: knowitlink.cpp:34
 364. msgid "Modify link"
 365. msgstr "Modyfikuj odnośnik"
 366. #: knowitlink.cpp:40
 367. msgid "Referenced item:"
 368. msgstr "Typ odnośnika:"
 369. #: knowitlink.cpp:42
 370. msgid "File or URL"
 371. msgstr "Plik lub URL"
 372. #: knowitlink.cpp:43
 373. msgid "KnowIt note"
 374. msgstr "Notatka KnowIt"
 375. #: knowitlink.cpp:55
 376. msgid "Link description:"
 377. msgstr "Opis odnośnika:"
 378. #: knowitlink.cpp:90
 379. msgid "Choose link..."
 380. msgstr "Wybierz odnośnik..."
 381. #: knowitlink.moc.cpp:34 knowitlink.moc.cpp:42
 382. msgid "KnowitLinkDialog"
 383. msgstr "KnowitLinkDialog"
 384. #: knowitlinks.moc.cpp:34 knowitlinks.moc.cpp:42
 385. msgid "KnowitLinks"
 386. msgstr "KnowitLinks"
 387. #: knowit.moc.cpp:34 knowit.moc.cpp:42
 388. msgid "Knowit"
 389. msgstr "KnowIt"
 390. #: knowitpref.cpp:96
 391. msgid "New note"
 392. msgstr "Nowa notatka"
 393. #: knowitpref.cpp:132
 394. msgid "KnowIt Preferences"
 395. msgstr "Ustawienia KnowIt"
 396. #: knowitpref.cpp:138
 397. msgid "General"
 398. msgstr "Ogólne"
 399. #: knowitpref.cpp:138
 400. msgid "General options"
 401. msgstr "Ustawienia ogólne"
 402. #: knowitpref.cpp:141
 403. msgid "&Dock in System tray"
 404. msgstr "Pokaż na &tacce systemowej"
 405. #: knowitpref.cpp:142
 406. msgid "Open &last file on startup"
 407. msgstr "Otwórz poprzedni plik po &uruchomieniu"
 408. #: knowitpref.cpp:146
 409. msgid "Autosave:"
 410. msgstr "Autozapis:"
 411. #: knowitpref.cpp:148
 412. msgid "every "
 413. msgstr "co "
 414. #: knowitpref.cpp:149
 415. msgid " min."
 416. msgstr " min."
 417. #: knowitpref.cpp:150
 418. msgid "Never"
 419. msgstr "nigdy"
 420. #: knowitpref.cpp:151
 421. msgid ""
 422. "Current file will be automatically saved after the specified interval. Set "
 423. "to <i>never</i> to disable autosave."
 424. msgstr ""
 425. "Aktualny plik będzie automatycznie zapisywany po podanym czasie. Ustawienie "
 426. "<i>nigdy</i> wyłączy autozapis."
 427. #: knowitpref.cpp:154
 428. msgid "Automatically save file on e&xit"
 429. msgstr "Automatycznie zapisz plik przy &wyjściu"
 430. #: knowitpref.cpp:156
 431. msgid "Current file will be automatically saved on exit without confirmation."
 432. msgstr "Aktualny plik będzie bez potwierdzenia zapisywany przy zamykaniu programu."
 433. #: knowitpref.cpp:158
 434. msgid "Create &backups"
 435. msgstr "Twórz pliki &zapasowe"
 436. #: knowitpref.cpp:160
 437. msgid "Create backup of current document before it is saved."
 438. msgstr "Tworzy kopię aktualnego pliku przed jego zapisaniem."
 439. #: knowitpref.cpp:161
 440. msgid "Allow &multiple instances of KnowIt"
 441. msgstr "Dopuść &wiele okien programu Knowit"
 442. #: knowitpref.cpp:163
 443. msgid ""
 444. "If this option is disabled, only one instance of KnowIt will be allowed. If "
 445. "there is another instance already running, it will be automatically "
 446. "activated instead of running new one."
 447. msgstr ""
 448. "Jeśli ta opcja jest wyłączona, możliwe będzie uruchomienie tylko jednej "
 449. "kopii programu. Jeśli inna kopia już działa, zostaniesz automatycznie "
 450. "przełączony do niej."
 451. #: knowitpref.cpp:170
 452. msgid "Interface"
 453. msgstr "Interfejs"
 454. #: knowitpref.cpp:170
 455. msgid "Interface options"
 456. msgstr "Ustawienia interfejsu"
 457. #: knowitpref.cpp:173
 458. msgid "Split window &horizontally"
 459. msgstr "Podziel okno w &pionie"
 460. #: knowitpref.cpp:174
 461. msgid ""
 462. "If this option is set, notes tree will be displayed on the left and the "
 463. "editor on the right (this is default).<br>Otherwise notes tree will be "
 464. "displayed at the top and the editor at the bottom."
 465. msgstr ""
 466. "Jeśli ta opcja jest włączona, drzewo notatek będzie wyświetlane po lewej, a "
 467. "edytor po prawej (to jest ustawienie domyślne).<br>W przeciwnym razie drzewo "
 468. "notatek będzie wyświetlone u góry, a edytor u dołu."
 469. #: knowitpref.cpp:180
 470. msgid "Default note name:"
 471. msgstr "Domyślna nazwa notatki:"
 472. #: knowitpref.cpp:182
 473. msgid ""
 474. "Default name for new notes. It would be autoselected, so if you often copy "
 475. "text using mouse selection, you may consider setting default name to none."
 476. msgstr ""
 477. "Domyślna nazwa nowych notatek. Będzie ona zaznaczona automatycznie, więc "
 478. "jeśli kopiujesz tekst zaznaczony myszką, rozważ ustawienie tej nazwy na "
 479. "pustą."
 480. #: knowitpref.cpp:188
 481. msgid "Link format:"
 482. msgstr "Format odnośnika:"
 483. #: knowitpref.cpp:190
 484. msgid "Description (link)"
 485. msgstr "Opis (odnośnik)"
 486. #: knowitpref.cpp:191
 487. msgid "Link (description)"
 488. msgstr "Odnośnik (opis)"
 489. #: knowitpref.cpp:192
 490. msgid "Link only"
 491. msgstr "Tylko odnośnik"
 492. #: knowitpref.cpp:193
 493. msgid "Description only"
 494. msgstr "Tylko opis"
 495. #: knowitpref.cpp:197
 496. msgid "Alternate colors in tree"
 497. msgstr "Przemienne kolory listy"
 498. #: knowitpref.cpp:200
 499. msgid "Automatically collapse other notes"
 500. msgstr "Automatycznie zwiń pozostałe notatki"
 501. #: knowitpref.cpp:201
 502. msgid ""
 503. "If this option is set, only current subtree will be visible, other notes "
 504. "will be automatically collapsed."
 505. msgstr ""
 506. "Jeśli ta opcja jest włączona, tylko aktualne poddrzewo będzie widoczne, "
 507. "reszta notatek będzie automatycznie zwijana."
 508. #: knowitpref.cpp:207
 509. msgid "Editor"
 510. msgstr "Edytor"
 511. #: knowitpref.cpp:207
 512. msgid "Editor options"
 513. msgstr "Ustawienia edytora"
 514. #: knowitpref.cpp:210
 515. msgid "Use &word wrap"
 516. msgstr "Za&wijanie słów"
 517. #: knowitpref.cpp:212
 518. msgid "'Enter' ends current line, not paragraph"
 519. msgstr "'Enter' wstawia koniec wiersza, nie akapitu"
 520. #: knowitpref.cpp:214
 521. msgid "'Tab' in editor changes focus"
 522. msgstr "'Tab' w edytorze zmienia aktywny element"
 523. #: knowitpref.cpp:221
 524. msgid "Use &custom colors"
 525. msgstr "Użyj własnych &kolorów"
 526. #: knowitpref.cpp:230
 527. msgid "Use custom font:"
 528. msgstr "Użyj własnej czcionki:"
 529. #: knowitpref.cpp:242
 530. msgid "Templates"
 531. msgstr "Wzorce"
 532. #: knowitpref.cpp:242
 533. msgid "Templates configuration"
 534. msgstr "Konfiguracja wzorców"
 535. #: knowitpref.cpp:245
 536. msgid ""
 537. "<html>\n"
 538. "<p>These expressions may be used: </p>\n"
 539. "<table>\n"
 540. "<tr><th>d</th><td>the day as number without a leading zero (1-31)</td></tr>\n"
 541. "<tr><th>dd</th><td>the day as number with a leading zero (01-31)</td></tr>\n"
 542. "<tr><th>ddd</th><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon'..'Sun')</"
 543. "td></tr>\n"
 544. "<tr><th>dddd</th><td>the long localized day name (e.g. 'Monday'..'Sunday')</"
 545. "td></tr>\n"
 546. "<tr><th>M</th><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></"
 547. "tr>\n"
 548. "<tr><th>MM</th><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></"
 549. "tr>\n"
 550. "<tr><th>MMM</th><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan'..'Dec')"
 551. "</td></tr>\n"
 552. "<tr><th>MMMM</th><td>the long localized month name (e.g. "
 553. "'January'..'December')</td></tr>\n"
 554. "<tr><th>yy</th><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>\n"
 555. "<tr><th>yyyy</th><td>the year as four digit number (1752-8000)</td></tr>\n"
 556. "<tr><th>h</th><td>the hour without a leading zero (0..23 or 1..12 if AM/PM "
 557. "display)</td></tr>\n"
 558. "<tr><th>hh</th><td>the hour with a leading zero (00..23 or 01..12 if AM/PM "
 559. "display)</td></tr>\n"
 560. "<tr><th>m</th><td>the minute without a leading zero (0..59)</td></tr>\n"
 561. "<tr><th>mm</th><td>the minute with a leading zero (00..59)</td></tr>\n"
 562. "<tr><th>s</th><td>the second without a leading zero (0..59)</td></tr>\n"
 563. "<tr><th>ss</th><td>the second with a leading zero (00..59)</td></tr>\n"
 564. "<tr><th>AP</th><td>use AM/PM display</td></tr>\n"
 565. "<tr><th>AP</th><td>use am/pm display</td></tr>\n"
 566. "</table></html>"
 567. msgstr ""
 568. #: knowitpref.cpp:270
 569. msgid "Date Format: "
 570. msgstr "Format daty: "
 571. #: knowitpref.moc.cpp:34 knowitpref.moc.cpp:42
 572. msgid "KnowitPreferences"
 573. msgstr "KnowitPreferences"
 574. #: knowittray.cpp:24
 575. msgid "&Undock"
 576. msgstr "&Usuń z tacki systemowej"
 577. #: knowittree.cpp:29
 578. msgid "Notes"
 579. msgstr "Notatki"
 580. #: knowittree.cpp:38
 581. msgid ""
 582. "<h2>Notes hierarchy</h2>Here you can browse notes tree. You can also add "
 583. "notes using right-click menu, or reorganize them using drag and drop."
 584. msgstr ""
 585. "<h2>Hierarchia notatek</h2>Tu można przeglądać listę notatek. Można także "
 586. "dodawać i usuwać notatki, a także zmieniać ich pozycję."
 587. #: knowittree.moc.cpp:34 knowittree.moc.cpp:42
 588. msgid "KnowitTree"
 589. msgstr "KnowitTree"
 590. #: main.cpp:25
 591. msgid "KnowIt - notes management utility"
 592. msgstr "KnowIt - zarządzanie notatkami"
 593. #: main.cpp:30
 594. msgid "Document to open"
 595. msgstr "Dokument do otwarcia"
 596. #: main.cpp:36
 597. msgid "KnowIt"
 598. msgstr "KnowIt"
 599. #: main.cpp:40 _translatorinfo.cpp:1
 600. msgid ""
 601. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 602. "Your names"
 603. msgstr "Michał Rudolf"
 604. #: main.cpp:41 _translatorinfo.cpp:3
 605. msgid ""
 606. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 607. "Your emails"
 608. msgstr "mrudolf@kdewebdev.org"
 609. #: notes.cpp:239
 610. msgid "KnowIt document"
 611. msgstr "Dokument KnowIt"
 612. #: notes.cpp:258
 613. msgid "Exported from %1 by KnowIt %2, %3."
 614. msgstr "Utworzone %3 w programie KnowIt %2 z pliku %1."
 615. #: rc.cpp:1
 616. msgid "&Font"
 617. msgstr "&Czcionka"
 618. #: rc.cpp:2
 619. msgid "&Paragraph"
 620. msgstr "&Akapit"
 621. #: rc.cpp:3
 622. msgid "&List"
 623. msgstr "&Lista"
 624. #: rc.cpp:4 rc.cpp:9
 625. msgid "&Notes"
 626. msgstr "&Notatki"
 627. #: rc.cpp:5 rc.cpp:10
 628. msgid "&Position"
 629. msgstr "&Pozycja"
 630. #: rc.cpp:6 rc.cpp:11
 631. msgid "&Tree"
 632. msgstr "D&rzewo"
 633. #: rc.cpp:7 rc.cpp:8
 634. msgid "&Links"
 635. msgstr "&Odnośniki"
 636. #: rc.cpp:12
 637. msgid "Edit toolbar"
 638. msgstr "Pasek narzędzi: edycja"
 639. #: rc.cpp:13
 640. msgid "Notes toolbar"
 641. msgstr "Pasek narzędzi: notatki"
 642. #: rc.cpp:14
 643. msgid "Links toolbar"
 644. msgstr "Pasek narzędzi: odnośniki"
 645. #: tips.cpp:3
 646. msgid "<p>...that you can insert a breakline using <tt>Control+Enter</tt>?\n"
 647. msgstr "<p>...można wstawić koniec wiersza klawiszami <tt>Control+Enter</tt>?\n"
 648. #: tips.cpp:7
 649. msgid ""
 650. "<p>...that you can create list, starting lines with <tt>*</tt>\n"
 651. "or <tt>-<tt>?\n"
 652. msgstr ""
 653. "<p>... można utworzyć listę, zaczynając wiersz <tt>*</tt>\n"
 654. "lub <tt>-<tt>?\n"
 655. #: tips.cpp:12
 656. msgid ""
 657. "<p>...that if KnowIt is docked on logout, it would be reopen and\n"
 658. "docked next time you start KDE?\n"
 659. msgstr ""
 660. "<p>...jeśli Knowit jest w tacce systemowej przy wylogowaniu, \n"
 661. "będzie uruchomiony w tym samym stanie przy następnym uruchamianiu KDE?\n"
 662. #: tips.cpp:17
 663. msgid "<p>...that you can disable toolbar using Options->Configure...?\n"
 664. msgstr "<p>...można wyłączyć pasek narzędzi w menu Ustawienia->Konfiguruj...?\n"
 665. #: tips.cpp:21
 666. msgid ""
 667. "<p>...that you can configure all shortcuts using\n"
 668. "Options->Configure shortcuts?\n"
 669. msgstr ""
 670. "<p>...można skonfigurować kombinacje klawiszy\n"
 671. "Ustawienia->Konfiguracja skrótów?\n"
 672. #: tips.cpp:26
 673. msgid "<p>...that you can always invoke Tip window using Help menu?\n"
 674. msgstr "<p>...można włączyć Porady dnia z menu Pomocy?\n"
 675. #: tips.cpp:30
 676. msgid ""
 677. "<p>...that you can change current note with <tt>Alt+Up</tt>,\n"
 678. "<tt>Alt+Down</tt>, <tt>Alt+Left</tt>, <tt>Alt+Right</tt>,\n"
 679. "<tt>Alt+Home</tt> and <tt>Alt+End</tt>, even if editor is active?\n"
 680. msgstr ""
 681. "<p>... że możesz zmienić aktualną notatkę skrótami <tt>Alt+Up</tt>,\n"
 682. "<tt>Alt+Down</tt>, <tt>Alt+Left</tt>, <tt>Alt+Right</tt>,\n"
 683. "<tt>Alt+Home</tt> and <tt>Alt+End</tt>, even if editor is active?\n"
 684. #: tips.cpp:36
 685. msgid ""
 686. "<p>...that you can move current note with <tt>Alt+Shift+Up</tt>,\n"
 687. "<tt>Alt+Shift+Down</tt>, <tt>Alt+Shift+Left</tt>, <tt>Alt+Shift+Right</tt>,\n"
 688. "<tt>Alt+Shift+Home</tt> and <tt>Alt+Shift+End</tt>, even if editor is "
 689. "active?\n"
 690. msgstr ""
 691. "<p>... możesz przenieść aktualną notatkę skrótami: <tt>Alt+Shift+Up</tt>,\n"
 692. "<tt>Alt+Shift+Down</tt>, <tt>Alt+Shift+Left</tt>, <tt>Alt+Shift+Right</tt>,\n"
 693. "<tt>Alt+Shift+Home</tt> and <tt>Alt+Shift+End</tt>, nawet jeśli edytor jest "
 694. "aktywny?\n"
 695. #: tips.cpp:42
 696. msgid ""
 697. "<p>...that you can toggle Insert Mode from normal insert to overwrite \n"
 698. "by either pressing <tt>Insert</tt> button or by clicking on the status \n"
 699. "in the status bar?\n"
 700. msgstr ""
 701. "<p>...można zmieniać tryb edycji (zastępowanie/wstawianie), \n"
 702. "wciskając klawisz <tt>Insert</tt> lub klikając na pasku stanu?\n"
 703. #~ msgid "&Character set:"
 704. #~ msgstr "&Kodowanie:"
 705. #~ msgid "Configure output"
 706. #~ msgstr "Konfiguracja wyników"
 707. #~ msgid "Choose notes"
 708. #~ msgstr "Wybierz notatki"
 709. #~ msgid ""
 710. #~ "*.kno|Knowit files (*.kno)\n"
 711. #~ "*|All files"
 712. #~ msgstr ""
 713. #~ "*.kno|Pliki KnowIt (*.kno)\n"
 714. #~ "*|Wszystkie pliki"
 715. #~ msgid "Modify &description..."
 716. #~ msgstr "Modyfikuj &opis..."
 717. #~ msgid "Add link"
 718. #~ msgstr "Dodaj odnośnik"
 719. #~ msgid "Modify description"
 720. #~ msgstr "Modyfikuj opis"
 721. #~ msgid "Enter description for current link:"
 722. #~ msgstr "Opis aktualnego odnośnika:"
 723. #~ msgid "New subnote"
 724. #~ msgstr "Nowa podnotatka"
 725. #~ msgid "Date &Format"
 726. #~ msgstr "&Format daty"
 727. #~ msgid "Add &subnote..."
 728. #~ msgstr "Dodaj &notatkę podrzędną..."
 729. #~ msgid "&Tutorial"
 730. #~ msgstr "&Samouczek"
 731. #~ msgid "Cannot move this note."
 732. #~ msgstr "Nie można przenieść tej notatki."
 733. #~ msgid "Add note from list"
 734. #~ msgstr "Dodaj notatkę na liście"
 735. #~ msgid "Add subnote in notes list"
 736. #~ msgstr "Dodaj podnotatkę na liście"
 737. #~ msgid "Delete subnote from notes list"
 738. #~ msgstr "Usuń notatkę z listy"