Browse Source

Update translation files

Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate.

Translation: applications/koffice - kscreenshot_plugin
Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/applications/koffice-kscreenshot_plugin/
TDE Weblate 3 months ago
parent
commit
6ba09bee09
37 changed files with 2313 additions and 2481 deletions
 1. 66
  70
    koffice-i18n-bg/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 2. 66
  71
    koffice-i18n-ca/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 3. 65
  70
    koffice-i18n-cs/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 4. 62
  70
    koffice-i18n-cy/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 5. 63
  71
    koffice-i18n-da/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 6. 69
  73
    koffice-i18n-de/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 7. 61
  65
    koffice-i18n-el/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 8. 58
  65
    koffice-i18n-en_GB/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 9. 64
  68
    koffice-i18n-es/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 10. 53
  58
    koffice-i18n-et/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 11. 61
  66
    koffice-i18n-eu/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 12. 58
  64
    koffice-i18n-fa/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 13. 58
  63
    koffice-i18n-fi/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 14. 67
  69
    koffice-i18n-fr/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 15. 51
  54
    koffice-i18n-ga/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 16. 65
  69
    koffice-i18n-gl/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 17. 65
  70
    koffice-i18n-hu/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 18. 63
  67
    koffice-i18n-it/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 19. 71
  69
    koffice-i18n-ja/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 20. 63
  69
    koffice-i18n-ms/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 21. 63
  69
    koffice-i18n-nb/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 22. 60
  65
    koffice-i18n-nds/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 23. 69
  77
    koffice-i18n-ne/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 24. 67
  71
    koffice-i18n-nl/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 25. 58
  63
    koffice-i18n-pl/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 26. 71
  76
    koffice-i18n-pt/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 27. 63
  68
    koffice-i18n-pt_BR/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 28. 71
  75
    koffice-i18n-ru/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 29. 61
  66
    koffice-i18n-sk/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 30. 60
  63
    koffice-i18n-sl/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 31. 56
  61
    koffice-i18n-sr/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 32. 58
  63
    koffice-i18n-sr@Latn/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 33. 64
  69
    koffice-i18n-sv/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 34. 61
  66
    koffice-i18n-tr/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 35. 60
  65
    koffice-i18n-uk/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 36. 62
  62
    koffice-i18n-zh_CN/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po
 37. 60
  61
    koffice-i18n-zh_TW/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po

+ 66
- 70
koffice-i18n-bg/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -8,22 +8,23 @@
8 8
 msgid ""
9 9
 msgstr ""
10 10
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
11
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
11
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
12 12
 "PO-Revision-Date: 2006-10-22 09:54+0300\n"
13 13
 "Last-Translator: Zlatko Popov <zlatkopopov@fsa-bg.org>\n"
14 14
 "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
15
+"Language: bg\n"
15 16
 "MIME-Version: 1.0\n"
16 17
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 18
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
19 20
 
20
-#: _translatorinfo.cpp:1
21
+#: _translatorinfo:1
21 22
 msgid ""
22 23
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
23 24
 "Your names"
24 25
 msgstr "Красимир Арнаудов"
25 26
 
26
-#: _translatorinfo.cpp:3
27
+#: _translatorinfo:2
27 28
 msgid ""
28 29
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
29 30
 "Your emails"
@@ -49,21 +50,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
49 50
 msgstr "Екранът е сниман успешно."
50 51
 
51 52
 #: main.cpp:10
52
-msgid "KDE Screenshot Utility"
53
+#, fuzzy
54
+msgid "TDE Screenshot Utility"
53 55
 msgstr "Програма за правене на снимки на екрана"
54 56
 
55 57
 #: main.cpp:14
56 58
 msgid "KSnapshot"
57 59
 msgstr "KSnapshot"
58 60
 
59
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
60
-#: rc.cpp:12
61
+#: screenshot.cpp:56
62
+msgid "&Screenshot..."
63
+msgstr "&Снимка на екрана..."
64
+
65
+#: ksnapshotwidget.ui:33
61 66
 #, no-c-format
62 67
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
63 68
 msgstr "Умалено изображение на снимката"
64 69
 
65
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
66
-#: rc.cpp:15
70
+#: ksnapshotwidget.ui:36
67 71
 #, no-c-format
68 72
 msgid ""
69 73
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -73,29 +77,25 @@ msgid ""
73 77
 msgstr ""
74 78
 "Това е умалено изображение на текущата снимка.\n"
75 79
 "\n"
76
-"Пълното изображение може да бъде копирано в друга програма с помощта на мишката "
77
-"чрез влачене."
80
+"Пълното изображение може да бъде копирано в друга програма с помощта на "
81
+"мишката чрез влачене."
78 82
 
79
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
80
-#: rc.cpp:20
83
+#: ksnapshotwidget.ui:46
81 84
 #, no-c-format
82 85
 msgid "&New Snapshot"
83 86
 msgstr "&Нова снимка"
84 87
 
85
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
86
-#: rc.cpp:23
88
+#: ksnapshotwidget.ui:52
87 89
 #, no-c-format
88 90
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
89 91
 msgstr "Нова снимка на екрана."
90 92
 
91
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
92
-#: rc.cpp:26
93
+#: ksnapshotwidget.ui:60
93 94
 #, no-c-format
94 95
 msgid "&Save As..."
95 96
 msgstr "&Запис като..."
96 97
 
97
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
98
-#: rc.cpp:29
98
+#: ksnapshotwidget.ui:66
99 99
 #, no-c-format
100 100
 msgid ""
101 101
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
@@ -103,35 +103,35 @@ msgid ""
103 103
 "automatically incremented after each save."
104 104
 msgstr ""
105 105
 "Запис на изображението във файл. Ако искате да запишете изображението без да "
106
-"въвеждате името на файла, натиснете клавишната комбинация Ctrl+Shift+S. Името "
107
-"на файла ще бъде автоматично увеличено с единица."
106
+"въвеждате името на файла, натиснете клавишната комбинация Ctrl+Shift+S. "
107
+"Името на файла ще бъде автоматично увеличено с единица."
108 108
 
109
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
110
-#: rc.cpp:35
109
+#: ksnapshotwidget.ui:91
110
+#, fuzzy, no-c-format
111
+msgid "&Print..."
112
+msgstr "&Снимка на екрана..."
113
+
114
+#: ksnapshotwidget.ui:97
111 115
 #, no-c-format
112 116
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
113 117
 msgstr "Отпечатване на текущата снимка."
114 118
 
115
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
116
-#: rc.cpp:38
119
+#: ksnapshotwidget.ui:119
117 120
 #, no-c-format
118 121
 msgid " sec"
119 122
 msgstr " секунди"
120 123
 
121
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
122
-#: rc.cpp:41
124
+#: ksnapshotwidget.ui:122
123 125
 #, no-c-format
124 126
 msgid "No delay"
125 127
 msgstr "без пауза"
126 128
 
127
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
128
-#: rc.cpp:44
129
+#: ksnapshotwidget.ui:125
129 130
 #, no-c-format
130 131
 msgid "Snapshot delay in seconds"
131 132
 msgstr "Пауза при правене на снимката в секунди"
132 133
 
133
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
134
-#: rc.cpp:47
134
+#: ksnapshotwidget.ui:128
135 135
 #, no-c-format
136 136
 msgid ""
137 137
 "<qt>\n"
@@ -146,80 +146,76 @@ msgid ""
146 146
 "</p>\n"
147 147
 "</qt>"
148 148
 msgstr ""
149
-"Това е паузата в секунди между натискането на бутона за нова снимка и правенето "
150
-"на снимката.\n"
149
+"Това е паузата в секунди между натискането на бутона за нова снимка и "
150
+"правенето на снимката.\n"
151 151
 "\n"
152
-"Ако паузата е изключена, снимката ще бъде направена, когато натиснете бутона на "
153
-"мишката."
152
+"Ако паузата е изключена, снимката ще бъде направена, когато натиснете бутона "
153
+"на мишката."
154 154
 
155
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
156
-#: rc.cpp:57
155
+#: ksnapshotwidget.ui:143
157 156
 #, no-c-format
158 157
 msgid "Snapshot &delay:"
159 158
 msgstr "Па&уза:"
160 159
 
161
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
162
-#: rc.cpp:60
160
+#: ksnapshotwidget.ui:154
163 161
 #, no-c-format
164 162
 msgid "Cap&ture mode:"
165 163
 msgstr "&Режим:"
166 164
 
167
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
168
-#: rc.cpp:63
165
+#: ksnapshotwidget.ui:182
169 166
 #, no-c-format
170 167
 msgid "Include &window decorations"
171 168
 msgstr "&Включване на декорацията на прозореца"
172 169
 
173
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
174
-#: rc.cpp:66
170
+#: ksnapshotwidget.ui:188
175 171
 #, no-c-format
176 172
 msgid ""
177 173
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
178 174
 msgstr ""
179 175
 "Ако полето е включено, декорацията на прозореца ще бъде включена в снимката."
180 176
 
181
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
182
-#: rc.cpp:69
177
+#: ksnapshotwidget.ui:194
183 178
 #, no-c-format
184 179
 msgid "Full Screen"
185 180
 msgstr "Цял екран"
186 181
 
187
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
188
-#: rc.cpp:72
182
+#: ksnapshotwidget.ui:199
189 183
 #, no-c-format
190 184
 msgid "Window Under Cursor"
191 185
 msgstr "Активен прозорец"
192 186
 
193
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
194
-#: rc.cpp:75
187
+#: ksnapshotwidget.ui:204
195 188
 #, no-c-format
196 189
 msgid "Region"
197 190
 msgstr "Област"
198 191
 
199
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
200
-#: rc.cpp:78
192
+#: ksnapshotwidget.ui:211
201 193
 #, no-c-format
202 194
 msgid ""
203
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
195
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
196
+"modes:\n"
204 197
 "<p>\n"
205
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
206
-"<br>\n"
207
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
208
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
209
-"<br>\n"
210
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
211
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
212
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
198
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
199
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
200
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
201
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
202
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
203
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
213 204
 msgstr ""
214
-"<qt>Задаване на режима на снимане: "
215
-"<p><b>Цял екран</b> - снимане на целия екран. "
216
-"<br><b>Активен прозорец</b> - снимане само на избрания прозорец или меню. В "
217
-"този режим ще се направи снимка само на прозореца или менюто, които се намират "
218
-"под показалеца на мишката, по време на снимката."
219
-"<br><b>Област</b> - снимане само на избраната област от екрана. В този режим ще "
220
-"се направи снимка само на тази част от екрана, която е маркирана чрез мишката "
221
-"по време на снимката.</p></qt>"
205
+"<qt>Задаване на режима на снимане: <p><b>Цял екран</b> - снимане на целия "
206
+"екран. <br><b>Активен прозорец</b> - снимане само на избрания прозорец или "
207
+"меню. В този режим ще се направи снимка само на прозореца или менюто, които "
208
+"се намират под показалеца на мишката, по време на снимката.<br><b>Област</b> "
209
+"- снимане само на избраната област от екрана. В този режим ще се направи "
210
+"снимка само на тази част от екрана, която е маркирана чрез мишката по време "
211
+"на снимката.</p></qt>"
222 212
 
223
-#: screenshot.cpp:56
224
-msgid "&Screenshot..."
225
-msgstr "&Снимка на екрана..."
213
+#: screenshot-chalk.rc:4
214
+#, no-c-format
215
+msgid "&Tools"
216
+msgstr ""
217
+
218
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
219
+#, no-c-format
220
+msgid "&Insert"
221
+msgstr ""

+ 66
- 71
koffice-i18n-ca/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -8,22 +8,23 @@
8 8
 msgid ""
9 9
 msgstr ""
10 10
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
11
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
11
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
12 12
 "PO-Revision-Date: 2007-05-06 11:21+0200\n"
13 13
 "Last-Translator: Josep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>\n"
14 14
 "Language-Team: Catalan <kde-i18n-ca@kde.org>\n"
15
+"Language: ca\n"
15 16
 "MIME-Version: 1.0\n"
16 17
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 18
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
19 20
 
20
-#: _translatorinfo.cpp:1
21
+#: _translatorinfo:1
21 22
 msgid ""
22 23
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
23 24
 "Your names"
24 25
 msgstr "Sebastià Pla i Sanz,Josep Ma. Ferrer"
25 26
 
26
-#: _translatorinfo.cpp:3
27
+#: _translatorinfo:2
27 28
 msgid ""
28 29
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
29 30
 "Your emails"
@@ -51,21 +52,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
51 52
 msgstr "La pantalla s'ha capturat amb èxit."
52 53
 
53 54
 #: main.cpp:10
54
-msgid "KDE Screenshot Utility"
55
+#, fuzzy
56
+msgid "TDE Screenshot Utility"
55 57
 msgstr "Utilitat d'instantània KDE"
56 58
 
57 59
 #: main.cpp:14
58 60
 msgid "KSnapshot"
59 61
 msgstr "KSnapshot"
60 62
 
61
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
62
-#: rc.cpp:12
63
+#: screenshot.cpp:56
64
+msgid "&Screenshot..."
65
+msgstr "&Instantània..."
66
+
67
+#: ksnapshotwidget.ui:33
63 68
 #, no-c-format
64 69
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
65 70
 msgstr "Miniatura de la instantània actual"
66 71
 
67
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
68
-#: rc.cpp:15
72
+#: ksnapshotwidget.ui:36
69 73
 #, no-c-format
70 74
 msgid ""
71 75
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -75,65 +79,61 @@ msgid ""
75 79
 msgstr ""
76 80
 "Aquesta és una miniatura de la instantània actual.\n"
77 81
 "\n"
78
-"La imatge es pot arrossegar a altres aplicacions o documents per a copiar-hi la "
79
-"instantània. Proveu-ho amb el gestor de fitxers Konqueror."
82
+"La imatge es pot arrossegar a altres aplicacions o documents per a copiar-hi "
83
+"la instantània. Proveu-ho amb el gestor de fitxers Konqueror."
80 84
 
81
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
82
-#: rc.cpp:20
85
+#: ksnapshotwidget.ui:46
83 86
 #, no-c-format
84 87
 msgid "&New Snapshot"
85 88
 msgstr "&Nova instantània"
86 89
 
87
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
88
-#: rc.cpp:23
90
+#: ksnapshotwidget.ui:52
89 91
 #, no-c-format
90 92
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
91 93
 msgstr "Un clic en aquest botó fa una nova instantània."
92 94
 
93
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
94
-#: rc.cpp:26
95
+#: ksnapshotwidget.ui:60
95 96
 #, no-c-format
96 97
 msgid "&Save As..."
97 98
 msgstr "&Desa com a..."
98 99
 
99
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
100
-#: rc.cpp:29
100
+#: ksnapshotwidget.ui:66
101 101
 #, no-c-format
102 102
 msgid ""
103 103
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
104 104
 "without showing the file dialog, press Ctrl+Shift+S. The filename is "
105 105
 "automatically incremented after each save."
106 106
 msgstr ""
107
-"Un clic sobre aquest botó desa la instantània actual. Per a desar ràpidament la "
108
-"instantània sense mostrar el diàleg de fitxer, premeu Control+Maj+S. El nom de "
109
-"fitxer s'incrementarà automàticament després de desar."
107
+"Un clic sobre aquest botó desa la instantània actual. Per a desar ràpidament "
108
+"la instantània sense mostrar el diàleg de fitxer, premeu Control+Maj+S. El "
109
+"nom de fitxer s'incrementarà automàticament després de desar."
110 110
 
111
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
112
-#: rc.cpp:35
111
+#: ksnapshotwidget.ui:91
112
+#, fuzzy, no-c-format
113
+msgid "&Print..."
114
+msgstr "&Instantània..."
115
+
116
+#: ksnapshotwidget.ui:97
113 117
 #, no-c-format
114 118
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
115 119
 msgstr "Un clic sobre aquest botó imprimeix la instantània actual."
116 120
 
117
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
118
-#: rc.cpp:38
121
+#: ksnapshotwidget.ui:119
119 122
 #, no-c-format
120 123
 msgid " sec"
121 124
 msgstr " segons"
122 125
 
123
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
124
-#: rc.cpp:41
126
+#: ksnapshotwidget.ui:122
125 127
 #, no-c-format
126 128
 msgid "No delay"
127 129
 msgstr "Sense retard"
128 130
 
129
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
130
-#: rc.cpp:44
131
+#: ksnapshotwidget.ui:125
131 132
 #, no-c-format
132 133
 msgid "Snapshot delay in seconds"
133 134
 msgstr "Retard de la instantània en segons"
134 135
 
135
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
136
-#: rc.cpp:47
136
+#: ksnapshotwidget.ui:128
137 137
 #, no-c-format
138 138
 msgid ""
139 139
 "<qt>\n"
@@ -149,87 +149,82 @@ msgid ""
149 149
 "</qt>"
150 150
 msgstr ""
151 151
 "<qt>\n"
152
-"Aquest és el nombre de segons d'espera després de clicar el botó <i>"
153
-"Nova instantània</i> i fins a fer la instantània.\n"
152
+"Aquest és el nombre de segons d'espera després de clicar el botó <i>Nova "
153
+"instantània</i> i fins a fer la instantània.\n"
154 154
 "<p>\n"
155 155
 "És útil per a obtenir finestres, menús i altres coses de la pantalla en el "
156 156
 "moment que desitgeu.\n"
157 157
 "<p>\n"
158
-"Si no s'ha establert <i>cap retard</i>, el programa esperarà un clic del ratolí "
159
-"abans de prendre la instantània. </p>\n"
158
+"Si no s'ha establert <i>cap retard</i>, el programa esperarà un clic del "
159
+"ratolí abans de prendre la instantània. </p>\n"
160 160
 "</qt>"
161 161
 
162
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
163
-#: rc.cpp:57
162
+#: ksnapshotwidget.ui:143
164 163
 #, no-c-format
165 164
 msgid "Snapshot &delay:"
166 165
 msgstr "&Retard de la instantània:"
167 166
 
168
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
169
-#: rc.cpp:60
167
+#: ksnapshotwidget.ui:154
170 168
 #, no-c-format
171 169
 msgid "Cap&ture mode:"
172 170
 msgstr "Mode de cap&tura:"
173 171
 
174
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
175
-#: rc.cpp:63
172
+#: ksnapshotwidget.ui:182
176 173
 #, no-c-format
177 174
 msgid "Include &window decorations"
178 175
 msgstr "Incloure els decorats de les &finestres"
179 176
 
180
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
181
-#: rc.cpp:66
177
+#: ksnapshotwidget.ui:188
182 178
 #, no-c-format
183 179
 msgid ""
184 180
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
185 181
 msgstr ""
186 182
 "Quan s'activa, la instantània d'una finestra inclou les seves decoracions"
187 183
 
188
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
189
-#: rc.cpp:69
184
+#: ksnapshotwidget.ui:194
190 185
 #, no-c-format
191 186
 msgid "Full Screen"
192 187
 msgstr "Pantalla sencera"
193 188
 
194
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
195
-#: rc.cpp:72
189
+#: ksnapshotwidget.ui:199
196 190
 #, no-c-format
197 191
 msgid "Window Under Cursor"
198 192
 msgstr "Finestra sota el cursor"
199 193
 
200
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
201
-#: rc.cpp:75
194
+#: ksnapshotwidget.ui:204
202 195
 #, no-c-format
203 196
 msgid "Region"
204 197
 msgstr "Regió"
205 198
 
206
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
207
-#: rc.cpp:78
199
+#: ksnapshotwidget.ui:211
208 200
 #, no-c-format
209 201
 msgid ""
210
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
202
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
203
+"modes:\n"
211 204
 "<p>\n"
212
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
213
-"<br>\n"
214
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
215
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
216
-"<br>\n"
217
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
218
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
219
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
205
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
206
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
207
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
208
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
209
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
210
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
220 211
 msgstr ""
221 212
 "<qt>Usant aquest menú, podeu seleccionar els tres modes d'instantània "
222 213
 "següents:\n"
223 214
 "<p>\n"
224
-"<b>Pantalla sencera</b> - captura tot l'escriptori."
225
-"<br>\n"
226
-"<b>Finestra sota el cursor</b> - captura només la finestra (o menú) que hi ha "
227
-"sota el cursor del ratolí quan es pren la instantània."
228
-"<br>\n"
229
-"<b>Regió</b> - captura només la regió de l'escriptori que heu indicat. Quan es "
230
-"pren una nova instantània en aquest mode heu de seleccionar una àrea de la "
231
-"pantalla clicant i arrossegant amb el ratolí.</p></qt>"
215
+"<b>Pantalla sencera</b> - captura tot l'escriptori.<br>\n"
216
+"<b>Finestra sota el cursor</b> - captura només la finestra (o menú) que hi "
217
+"ha sota el cursor del ratolí quan es pren la instantània.<br>\n"
218
+"<b>Regió</b> - captura només la regió de l'escriptori que heu indicat. Quan "
219
+"es pren una nova instantània en aquest mode heu de seleccionar una àrea de "
220
+"la pantalla clicant i arrossegant amb el ratolí.</p></qt>"
232 221
 
233
-#: screenshot.cpp:56
234
-msgid "&Screenshot..."
235
-msgstr "&Instantània..."
222
+#: screenshot-chalk.rc:4
223
+#, no-c-format
224
+msgid "&Tools"
225
+msgstr ""
226
+
227
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
228
+#, no-c-format
229
+msgid "&Insert"
230
+msgstr ""

+ 65
- 70
koffice-i18n-cs/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -4,24 +4,25 @@
4 4
 msgid ""
5 5
 msgstr ""
6 6
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
7
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
7
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
8 8
 "PO-Revision-Date: 2006-04-13 12:22+0200\n"
9 9
 "Last-Translator: Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>\n"
10 10
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
11
+"Language: cs\n"
11 12
 "MIME-Version: 1.0\n"
12 13
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 14
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 15
 "X-Generator: KBabel 1.11\n"
15
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>"
16
-"=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
16
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
17
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
17 18
 
18
-#: _translatorinfo.cpp:1
19
+#: _translatorinfo:1
19 20
 msgid ""
20 21
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
21 22
 "Your names"
22 23
 msgstr "Klára Cihlářová"
23 24
 
24
-#: _translatorinfo.cpp:3
25
+#: _translatorinfo:2
25 26
 msgid ""
26 27
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
27 28
 "Your emails"
@@ -49,21 +50,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
49 50
 msgstr "Obrazovka byla úspěšně sejmuta."
50 51
 
51 52
 #: main.cpp:10
52
-msgid "KDE Screenshot Utility"
53
+#, fuzzy
54
+msgid "TDE Screenshot Utility"
53 55
 msgstr "Nástroj na snímání obrazovky pro KDE"
54 56
 
55 57
 #: main.cpp:14
56 58
 msgid "KSnapshot"
57 59
 msgstr "KSnapshot"
58 60
 
59
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
60
-#: rc.cpp:12
61
+#: screenshot.cpp:56
62
+msgid "&Screenshot..."
63
+msgstr "&Snímek..."
64
+
65
+#: ksnapshotwidget.ui:33
61 66
 #, no-c-format
62 67
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
63 68
 msgstr "Miniatura aktuálního snímku"
64 69
 
65
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
66
-#: rc.cpp:15
70
+#: ksnapshotwidget.ui:36
67 71
 #, no-c-format
68 72
 msgid ""
69 73
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -73,65 +77,61 @@ msgid ""
73 77
 msgstr ""
74 78
 "Toto je náhled aktuálního snímku.\n"
75 79
 "\n"
76
-"Obrázek lze přetáhnout do jiné aplikace nebo dokumentu v plné velikosti např. "
77
-"pomocí správce souborů Konqueror."
80
+"Obrázek lze přetáhnout do jiné aplikace nebo dokumentu v plné velikosti "
81
+"např. pomocí správce souborů Konqueror."
78 82
 
79
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
80
-#: rc.cpp:20
83
+#: ksnapshotwidget.ui:46
81 84
 #, no-c-format
82 85
 msgid "&New Snapshot"
83 86
 msgstr "&Nový snímek"
84 87
 
85
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
86
-#: rc.cpp:23
88
+#: ksnapshotwidget.ui:52
87 89
 #, no-c-format
88 90
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
89 91
 msgstr "Toto tlačítko slouží k vytvoření nového snímku."
90 92
 
91
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
92
-#: rc.cpp:26
93
+#: ksnapshotwidget.ui:60
93 94
 #, no-c-format
94 95
 msgid "&Save As..."
95 96
 msgstr "Uložit &jako..."
96 97
 
97
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
98
-#: rc.cpp:29
98
+#: ksnapshotwidget.ui:66
99 99
 #, no-c-format
100 100
 msgid ""
101 101
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
102 102
 "without showing the file dialog, press Ctrl+Shift+S. The filename is "
103 103
 "automatically incremented after each save."
104 104
 msgstr ""
105
-"Kliknutím na toto tlačítko uložíte aktuální snímek. K rychlému uložení snímku "
106
-"bez zobrazení souborového dialogu stiskněte Control+Shift+S. Název souboru se "
107
-"automaticky doplní o číslo, které je vždy zvýšeno o jedničku."
105
+"Kliknutím na toto tlačítko uložíte aktuální snímek. K rychlému uložení "
106
+"snímku bez zobrazení souborového dialogu stiskněte Control+Shift+S. Název "
107
+"souboru se automaticky doplní o číslo, které je vždy zvýšeno o jedničku."
108 108
 
109
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
110
-#: rc.cpp:35
109
+#: ksnapshotwidget.ui:91
110
+#, fuzzy, no-c-format
111
+msgid "&Print..."
112
+msgstr "&Snímek..."
113
+
114
+#: ksnapshotwidget.ui:97
111 115
 #, no-c-format
112 116
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
113 117
 msgstr "Toto tlačítko slouží k vytisknutí aktuálního snímku."
114 118
 
115
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
116
-#: rc.cpp:38
119
+#: ksnapshotwidget.ui:119
117 120
 #, no-c-format
118 121
 msgid " sec"
119 122
 msgstr " sek"
120 123
 
121
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
122
-#: rc.cpp:41
124
+#: ksnapshotwidget.ui:122
123 125
 #, no-c-format
124 126
 msgid "No delay"
125 127
 msgstr "Žádná prodleva"
126 128
 
127
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
128
-#: rc.cpp:44
129
+#: ksnapshotwidget.ui:125
129 130
 #, no-c-format
130 131
 msgid "Snapshot delay in seconds"
131 132
 msgstr "Prodleva sejmutí v sekundách"
132 133
 
133
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
134
-#: rc.cpp:47
134
+#: ksnapshotwidget.ui:128
135 135
 #, no-c-format
136 136
 msgid ""
137 137
 "<qt>\n"
@@ -147,8 +147,8 @@ msgid ""
147 147
 "</qt>"
148 148
 msgstr ""
149 149
 "<qt>\n"
150
-"Udává počet sekund, které uplynou od stisku tlačítka <i>Nový snímek</i> "
151
-"po skutečné sejmutí snímku.\n"
150
+"Udává počet sekund, které uplynou od stisku tlačítka <i>Nový snímek</i> po "
151
+"skutečné sejmutí snímku.\n"
152 152
 "<p>\n"
153 153
 "Tohle je velmi užitečné pro snímaní oken, nabídek a dalších položek na "
154 154
 "obrazovce, které si můžete nastavit podle sebe.\n"
@@ -158,74 +158,69 @@ msgstr ""
158 158
 "</p>\n"
159 159
 "</qt>"
160 160
 
161
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
162
-#: rc.cpp:57
161
+#: ksnapshotwidget.ui:143
163 162
 #, no-c-format
164 163
 msgid "Snapshot &delay:"
165 164
 msgstr "Pro&dleva snímku:"
166 165
 
167
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
168
-#: rc.cpp:60
166
+#: ksnapshotwidget.ui:154
169 167
 #, no-c-format
170 168
 msgid "Cap&ture mode:"
171 169
 msgstr "Režim sní&mku:"
172 170
 
173
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
174
-#: rc.cpp:63
171
+#: ksnapshotwidget.ui:182
175 172
 #, no-c-format
176 173
 msgid "Include &window decorations"
177 174
 msgstr "Za&hrnout dekorace oken"
178 175
 
179
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
180
-#: rc.cpp:66
176
+#: ksnapshotwidget.ui:188
181 177
 #, no-c-format
182 178
 msgid ""
183 179
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
184 180
 msgstr "Pokud je povoleno, snímek okna bude také obsahovat dekorace"
185 181
 
186
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
187
-#: rc.cpp:69
182
+#: ksnapshotwidget.ui:194
188 183
 #, no-c-format
189 184
 msgid "Full Screen"
190 185
 msgstr "Celá obrazovka"
191 186
 
192
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
193
-#: rc.cpp:72
187
+#: ksnapshotwidget.ui:199
194 188
 #, no-c-format
195 189
 msgid "Window Under Cursor"
196 190
 msgstr "Okno pod kurzorem"
197 191
 
198
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
199
-#: rc.cpp:75
192
+#: ksnapshotwidget.ui:204
200 193
 #, no-c-format
201 194
 msgid "Region"
202 195
 msgstr "Region"
203 196
 
204
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
205
-#: rc.cpp:78
197
+#: ksnapshotwidget.ui:211
206 198
 #, no-c-format
207 199
 msgid ""
208
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
200
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
201
+"modes:\n"
209 202
 "<p>\n"
210
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
211
-"<br>\n"
212
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
213
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
214
-"<br>\n"
215
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
216
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
217
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
203
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
204
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
205
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
206
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
207
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
208
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
218 209
 msgstr ""
219 210
 "<qt>Pomocí této nabídky se můžete vybrat jeden ze tří režimů snímků:\n"
220 211
 "<p>\n"
221
-"<b>Celá obrazovka</b> - vytvoří snímek celé plochy"
222
-"<br>\n"
223
-"<b>Okno pod kurzorem</b> - vytvoří snímek pouze okna (nebo nabídky), která je "
224
-"pod právě kurzorem"
225
-"<br>\n"
226
-"<b>Oblast</b> - sejme pouze oblast plochy, kterou zadáte pomocí tažení myší.</p>"
227
-"</qt>"
212
+"<b>Celá obrazovka</b> - vytvoří snímek celé plochy<br>\n"
213
+"<b>Okno pod kurzorem</b> - vytvoří snímek pouze okna (nebo nabídky), která "
214
+"je pod právě kurzorem<br>\n"
215
+"<b>Oblast</b> - sejme pouze oblast plochy, kterou zadáte pomocí tažení myší."
216
+"</p></qt>"
228 217
 
229
-#: screenshot.cpp:56
230
-msgid "&Screenshot..."
231
-msgstr "&Snímek..."
218
+#: screenshot-chalk.rc:4
219
+#, no-c-format
220
+msgid "&Tools"
221
+msgstr ""
222
+
223
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
224
+#, no-c-format
225
+msgid "&Insert"
226
+msgstr ""

+ 62
- 70
koffice-i18n-cy/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -3,22 +3,23 @@
3 3
 msgid ""
4 4
 msgstr ""
5 5
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
6
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
6
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
7 7
 "PO-Revision-Date: 2004-06-26 12:46+0100\n"
8 8
 "Last-Translator: KD at KGyfieithu <kyfieithu@dotmon.com>\n"
9 9
 "Language-Team: Cymraeg <cy@li.org>\n"
10
+"Language: \n"
10 11
 "MIME-Version: 1.0\n"
11 12
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 13
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 14
 "X-Generator: KBabel 1.2\n"
14 15
 
15
-#: _translatorinfo.cpp:1
16
+#: _translatorinfo:1
16 17
 msgid ""
17 18
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
18 19
 "Your names"
19 20
 msgstr "KD/Kyfieithu"
20 21
 
21
-#: _translatorinfo.cpp:3
22
+#: _translatorinfo:2
22 23
 msgid ""
23 24
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
24 25
 "Your emails"
@@ -46,21 +47,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
46 47
 msgstr "Mae'r sgrin wedi'i gipio'n lwyddiannus."
47 48
 
48 49
 #: main.cpp:10
49
-msgid "KDE Screenshot Utility"
50
+#, fuzzy
51
+msgid "TDE Screenshot Utility"
50 52
 msgstr "Defnyddioldeb Sgrinlun KDE"
51 53
 
52 54
 #: main.cpp:14
53 55
 msgid "KSnapshot"
54 56
 msgstr "KCiplun"
55 57
 
56
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
57
-#: rc.cpp:12
58
+#: screenshot.cpp:56
59
+msgid "&Screenshot..."
60
+msgstr "&Sgrinlun..."
61
+
62
+#: ksnapshotwidget.ui:33
58 63
 #, no-c-format
59 64
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
60 65
 msgstr "Rhagolwg cryno o'r ciplun cyfredol"
61 66
 
62
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
63
-#: rc.cpp:15
67
+#: ksnapshotwidget.ui:36
64 68
 #, no-c-format
65 69
 msgid ""
66 70
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -73,62 +77,58 @@ msgstr ""
73 77
 "Gellir llusgo'r ddelwedd i gymhwysiad neu ddogfen arall er mwyn copïo'r "
74 78
 "sgrinlun llawn yno. Ceisiwch hyn efo'r trefnydd ffeiliau Konqueror."
75 79
 
76
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
77
-#: rc.cpp:20
80
+#: ksnapshotwidget.ui:46
78 81
 #, no-c-format
79 82
 msgid "&New Snapshot"
80 83
 msgstr "&Ciplun Newydd"
81 84
 
82
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
83
-#: rc.cpp:23
85
+#: ksnapshotwidget.ui:52
84 86
 #, no-c-format
85 87
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
86 88
 msgstr "Cliciwch y botwm yma i dynnu ciplun newydd."
87 89
 
88
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
89
-#: rc.cpp:26
90
+#: ksnapshotwidget.ui:60
90 91
 #, no-c-format
91 92
 msgid "&Save As..."
92 93
 msgstr "&Cadw Fel..."
93 94
 
94
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
95
-#: rc.cpp:29
95
+#: ksnapshotwidget.ui:66
96 96
 #, no-c-format
97 97
 msgid ""
98 98
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
99 99
 "without showing the file dialog, press Ctrl+Shift+S. The filename is "
100 100
 "automatically incremented after each save."
101 101
 msgstr ""
102
-"Cliciwch y botwm yma i gadw'r ciplun cyfredol. I gadw'r ciplun yn gyflym heb "
103
-"ddangos yr ymgom ffeil, gwasgwch Ctrl+Shift+S. Cynyddir enw'r ffeil yn "
102
+"Cliciwch y botwm yma i gadw'r ciplun cyfredol. I gadw'r ciplun yn gyflym "
103
+"heb ddangos yr ymgom ffeil, gwasgwch Ctrl+Shift+S. Cynyddir enw'r ffeil yn "
104 104
 "ymysgogol ar ôl pob cadw."
105 105
 
106
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
107
-#: rc.cpp:35
106
+#: ksnapshotwidget.ui:91
107
+#, fuzzy, no-c-format
108
+msgid "&Print..."
109
+msgstr "&Sgrinlun..."
110
+
111
+#: ksnapshotwidget.ui:97
108 112
 #, no-c-format
109 113
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
110 114
 msgstr "Cliciwch y botwm yma i argraffu'r sgrinlun cyfredol."
111 115
 
112
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
113
-#: rc.cpp:38
116
+#: ksnapshotwidget.ui:119
114 117
 #, no-c-format
115 118
 msgid " sec"
116 119
 msgstr "eil"
117 120
 
118
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
119
-#: rc.cpp:41
121
+#: ksnapshotwidget.ui:122
120 122
 #, no-c-format
121 123
 msgid "No delay"
122 124
 msgstr "Dim oedi"
123 125
 
124
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
125
-#: rc.cpp:44
126
+#: ksnapshotwidget.ui:125
126 127
 #, no-c-format
127 128
 msgid "Snapshot delay in seconds"
128 129
 msgstr "Oedi'r ciplun mewn eiliadau"
129 130
 
130
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
131
-#: rc.cpp:47
131
+#: ksnapshotwidget.ui:128
132 132
 #, no-c-format
133 133
 msgid ""
134 134
 "<qt>\n"
@@ -144,91 +144,83 @@ msgid ""
144 144
 "</qt>"
145 145
 msgstr ""
146 146
 "<qt>\n"
147
-"Dyma nifer o eiliadau i aros ar ôl clicio'r botwm <i>Ciplun Newydd</i> "
148
-"cyn tynnu'r ciplun.\n"
147
+"Dyma nifer o eiliadau i aros ar ôl clicio'r botwm <i>Ciplun Newydd</i> cyn "
148
+"tynnu'r ciplun.\n"
149 149
 "<p>\n"
150
-"Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer trefnu ffenestri, dewislenni ac eitemau eraill "
151
-"ar y sgrin yn union fel yr hoffech.\n"
150
+"Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer trefnu ffenestri, dewislenni ac eitemau "
151
+"eraill ar y sgrin yn union fel yr hoffech.\n"
152 152
 "<p>\n"
153
-"Os gosodir <i>dim oedi</i>, bydd y rhaglen yn aros am glic llygoden cyn dynnu "
154
-"ciplun.\n"
153
+"Os gosodir <i>dim oedi</i>, bydd y rhaglen yn aros am glic llygoden cyn "
154
+"dynnu ciplun.\n"
155 155
 "</p>\n"
156 156
 "</qt>"
157 157
 
158
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
159
-#: rc.cpp:57
158
+#: ksnapshotwidget.ui:143
160 159
 #, no-c-format
161 160
 msgid "Snapshot &delay:"
162 161
 msgstr "&Oedi'r ciplun:"
163 162
 
164
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
165
-#: rc.cpp:60
163
+#: ksnapshotwidget.ui:154
166 164
 #, no-c-format
167 165
 msgid "Cap&ture mode:"
168 166
 msgstr "Modd ci&pio:"
169 167
 
170
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
171
-#: rc.cpp:63
168
+#: ksnapshotwidget.ui:182
172 169
 #, no-c-format
173 170
 msgid "Include &window decorations"
174 171
 msgstr "Cynnwys &addurniadau ffenestr"
175 172
 
176
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
177
-#: rc.cpp:66
173
+#: ksnapshotwidget.ui:188
178 174
 #, no-c-format
179 175
 msgid ""
180 176
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
181 177
 msgstr ""
182 178
 "Pan alluogir, bydd ciplun ffenestr yn cynnwys yr addurniadau ffenestr hefyd"
183 179
 
184
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
185
-#: rc.cpp:69
180
+#: ksnapshotwidget.ui:194
186 181
 #, no-c-format
187 182
 msgid "Full Screen"
188 183
 msgstr "Sgrin Lawn"
189 184
 
190
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
191
-#: rc.cpp:72
185
+#: ksnapshotwidget.ui:199
192 186
 #, no-c-format
193 187
 msgid "Window Under Cursor"
194 188
 msgstr "Ffenestr Dan Gyrchydd"
195 189
 
196
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
197
-#: rc.cpp:75
190
+#: ksnapshotwidget.ui:204
198 191
 #, no-c-format
199 192
 msgid "Region"
200 193
 msgstr "Ardal"
201 194
 
202
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
203
-#: rc.cpp:78
195
+#: ksnapshotwidget.ui:211
204 196
 #, no-c-format
205 197
 msgid ""
206
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
198
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
199
+"modes:\n"
207 200
 "<p>\n"
208
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
209
-"<br>\n"
210
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
211
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
212
-"<br>\n"
213
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
214
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
215
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
201
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
202
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
203
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
204
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
205
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
206
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
216 207
 msgstr ""
217 208
 "<qt>Gan ddefnyddio'r ddewislen yma, gallwch ddewis rhwng y tri modd ciplun "
218 209
 "dilynnol:\n"
219 210
 "<p>\n"
220
-"<b>Sgrin Lawn</b> - cipio'r penbwrdd cyfan."
221
-"<br>\n"
211
+"<b>Sgrin Lawn</b> - cipio'r penbwrdd cyfan.<br>\n"
222 212
 "<b>Ffenestr Dan Gyrchydd</b> - cipio'r ffenestr (neu ddewislen) yn unig sydd "
223
-"dan y cyrchydd pan tynnir y ciplun."
224
-"<br>\n"
213
+"dan y cyrchydd pan tynnir y ciplun.<br>\n"
225 214
 "<b>Ardal</b> - cipio ardal y penbwrdd y penodir yn unig. Wrth dynnu ciplun "
226
-"newydd yn y modd yma, gallwch ddewis unrhyw ran o'r sgrin gan glicio a llusgo'r "
227
-"llygoden.</p></qt>"
215
+"newydd yn y modd yma, gallwch ddewis unrhyw ran o'r sgrin gan glicio a "
216
+"llusgo'r llygoden.</p></qt>"
228 217
 
229
-#: screenshot.cpp:56
230
-msgid "&Screenshot..."
231
-msgstr "&Sgrinlun..."
218
+#: screenshot-chalk.rc:4
219
+#, fuzzy, no-c-format
220
+msgid "&Tools"
221
+msgstr "Offer"
232 222
 
233
-#~ msgid "Tools"
234
-#~ msgstr "Offer"
223
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
224
+#, no-c-format
225
+msgid "&Insert"
226
+msgstr ""

+ 63
- 71
koffice-i18n-da/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -5,22 +5,23 @@
5 5
 msgid ""
6 6
 msgstr ""
7 7
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
8
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
8
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
9 9
 "PO-Revision-Date: 2005-12-30 09:16-0500\n"
10 10
 "Last-Translator: Erik Kjær Pedersen <erik@binghamton.edu>\n"
11 11
 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
12
+"Language: da\n"
12 13
 "MIME-Version: 1.0\n"
13 14
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 15
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 16
 "X-Generator: KBabel 1.11\n"
16 17
 
17
-#: _translatorinfo.cpp:1
18
+#: _translatorinfo:1
18 19
 msgid ""
19 20
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
20 21
 "Your names"
21 22
 msgstr "Erik Kjær Pedersen"
22 23
 
23
-#: _translatorinfo.cpp:3
24
+#: _translatorinfo:2
24 25
 msgid ""
25 26
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
26 27
 "Your emails"
@@ -48,21 +49,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
48 49
 msgstr "Det lykkedes at fotografere skærmen."
49 50
 
50 51
 #: main.cpp:10
51
-msgid "KDE Screenshot Utility"
52
+#, fuzzy
53
+msgid "TDE Screenshot Utility"
52 54
 msgstr "KDE-skærmfotoværktøj"
53 55
 
54 56
 #: main.cpp:14
55 57
 msgid "KSnapshot"
56 58
 msgstr "KSnapshot"
57 59
 
58
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
59
-#: rc.cpp:12
60
+#: screenshot.cpp:56
61
+msgid "&Screenshot..."
62
+msgstr "&Skærmaftryk..."
63
+
64
+#: ksnapshotwidget.ui:33
60 65
 #, no-c-format
61 66
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
62 67
 msgstr "Miniature af dette øjebliksbillede"
63 68
 
64
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
65
-#: rc.cpp:15
69
+#: ksnapshotwidget.ui:36
66 70
 #, no-c-format
67 71
 msgid ""
68 72
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -75,62 +79,58 @@ msgstr ""
75 79
 "Billedet kan trækkes til et andet program eller dokument for at kopiere det "
76 80
 "fulde skærmaftryk derhen. Prøv det med Konqueror-filhåndteringen."
77 81
 
78
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
79
-#: rc.cpp:20
82
+#: ksnapshotwidget.ui:46
80 83
 #, no-c-format
81 84
 msgid "&New Snapshot"
82 85
 msgstr "&Nyt øjebliksbillede"
83 86
 
84
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
85
-#: rc.cpp:23
87
+#: ksnapshotwidget.ui:52
86 88
 #, no-c-format
87 89
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
88 90
 msgstr "Klik på denne knap for at tage et nyt øjebliksbilledet."
89 91
 
90
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
91
-#: rc.cpp:26
92
+#: ksnapshotwidget.ui:60
92 93
 #, no-c-format
93 94
 msgid "&Save As..."
94 95
 msgstr "&Gem som..."
95 96
 
96
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
97
-#: rc.cpp:29
97
+#: ksnapshotwidget.ui:66
98 98
 #, no-c-format
99 99
 msgid ""
100 100
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
101 101
 "without showing the file dialog, press Ctrl+Shift+S. The filename is "
102 102
 "automatically incremented after each save."
103 103
 msgstr ""
104
-"Klik på denne knap for at gemme øjebliksbilledet. For hurtigt at gemme det uden "
105
-"at vise fildialogen, trykkes på Ctrl+Shift+S. Filnavnet bliver automatisk "
106
-"forøget efter hver gang der gemmes."
104
+"Klik på denne knap for at gemme øjebliksbilledet. For hurtigt at gemme det "
105
+"uden at vise fildialogen, trykkes på Ctrl+Shift+S. Filnavnet bliver "
106
+"automatisk forøget efter hver gang der gemmes."
107
+
108
+#: ksnapshotwidget.ui:91
109
+#, fuzzy, no-c-format
110
+msgid "&Print..."
111
+msgstr "&Skærmaftryk..."
107 112
 
108
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
109
-#: rc.cpp:35
113
+#: ksnapshotwidget.ui:97
110 114
 #, no-c-format
111 115
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
112 116
 msgstr "Klik på denne knap for at udskrive øjebliksbilledet."
113 117
 
114
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
115
-#: rc.cpp:38
118
+#: ksnapshotwidget.ui:119
116 119
 #, no-c-format
117 120
 msgid " sec"
118 121
 msgstr " sek"
119 122
 
120
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
121
-#: rc.cpp:41
123
+#: ksnapshotwidget.ui:122
122 124
 #, no-c-format
123 125
 msgid "No delay"
124 126
 msgstr "Ingen forsinkelse"
125 127
 
126
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
127
-#: rc.cpp:44
128
+#: ksnapshotwidget.ui:125
128 129
 #, no-c-format
129 130
 msgid "Snapshot delay in seconds"
130 131
 msgstr "Øjebliksbillede, forsinkelse i sekunder"
131 132
 
132
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
133
-#: rc.cpp:47
133
+#: ksnapshotwidget.ui:128
134 134
 #, no-c-format
135 135
 msgid ""
136 136
 "<qt>\n"
@@ -146,37 +146,33 @@ msgid ""
146 146
 "</qt>"
147 147
 msgstr ""
148 148
 "<qt>\n"
149
-"Dette er antallet af sekunder der ventes efter der klikkes på knappen <i>"
150
-"Nyt øjebliksbillede</i> før billedet tages.\n"
149
+"Dette er antallet af sekunder der ventes efter der klikkes på knappen <i>Nyt "
150
+"øjebliksbillede</i> før billedet tages.\n"
151 151
 "<p>\n"
152 152
 "Dette er meget nyttigt til at få vinduer, menuer og andre punkter på skærmen "
153 153
 "sat op lige på den måde du ønsker.\n"
154 154
 "<p>\n"
155
-"Hvis <i>ingen forsinkelse</i>, vil programmet vente på et museklik før billedet "
156
-"tages.\n"
155
+"Hvis <i>ingen forsinkelse</i>, vil programmet vente på et museklik før "
156
+"billedet tages.\n"
157 157
 "</p>\n"
158 158
 "</qt>"
159 159
 
160
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
161
-#: rc.cpp:57
160
+#: ksnapshotwidget.ui:143
162 161
 #, no-c-format
163 162
 msgid "Snapshot &delay:"
164 163
 msgstr "&Forsinkelse for øjebliksbillede:"
165 164
 
166
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
167
-#: rc.cpp:60
165
+#: ksnapshotwidget.ui:154
168 166
 #, no-c-format
169 167
 msgid "Cap&ture mode:"
170 168
 msgstr "&Indfangningstilstand:"
171 169
 
172
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
173
-#: rc.cpp:63
170
+#: ksnapshotwidget.ui:182
174 171
 #, no-c-format
175 172
 msgid "Include &window decorations"
176 173
 msgstr "Inkludér &vinduesdekorationer"
177 174
 
178
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
179
-#: rc.cpp:66
175
+#: ksnapshotwidget.ui:188
180 176
 #, no-c-format
181 177
 msgid ""
182 178
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
@@ -184,53 +180,49 @@ msgstr ""
184 180
 "Med dette vil øjebliksbilleder af et vindue også inkludere vinduets "
185 181
 "dekorationer"
186 182
 
187
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
188
-#: rc.cpp:69
183
+#: ksnapshotwidget.ui:194
189 184
 #, no-c-format
190 185
 msgid "Full Screen"
191 186
 msgstr "Fuldskærm"
192 187
 
193
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
194
-#: rc.cpp:72
188
+#: ksnapshotwidget.ui:199
195 189
 #, no-c-format
196 190
 msgid "Window Under Cursor"
197 191
 msgstr "Vinduet under markøren"
198 192
 
199
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
200
-#: rc.cpp:75
193
+#: ksnapshotwidget.ui:204
201 194
 #, no-c-format
202 195
 msgid "Region"
203 196
 msgstr "Område"
204 197
 
205
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
206
-#: rc.cpp:78
198
+#: ksnapshotwidget.ui:211
207 199
 #, no-c-format
208 200
 msgid ""
209
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
201
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
202
+"modes:\n"
210 203
 "<p>\n"
211
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
212
-"<br>\n"
213
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
214
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
215
-"<br>\n"
216
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
217
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
218
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
204
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
205
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
206
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
207
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
208
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
209
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
219 210
 msgstr ""
220 211
 "<qt>Ved brug af denne menu, kan du vælge ud far de tre følgende tilstande:\n"
221 212
 "<p>\n"
222
-"<b>Fuldskærm</b> - indfanger hele desktoppen."
223
-"<br>\n"
224
-"<b>Vindue under markør</b> - indfanger kun vinduet (eller menuen) der er under "
225
-"musemarkøren når billedet tages."
226
-"<br>\n"
227
-"<b>Område</b> - indfanger kun det område af desktoppen du angiver. Når du tager "
228
-"et nyt øjebliksbillede i denne tilstand, vil du kunne vælge et vilkårligt "
229
-"område af skærmen ved at klikke og trække musen.</p></qt>"
213
+"<b>Fuldskærm</b> - indfanger hele desktoppen.<br>\n"
214
+"<b>Vindue under markør</b> - indfanger kun vinduet (eller menuen) der er "
215
+"under musemarkøren når billedet tages.<br>\n"
216
+"<b>Område</b> - indfanger kun det område af desktoppen du angiver. Når du "
217
+"tager et nyt øjebliksbillede i denne tilstand, vil du kunne vælge et "
218
+"vilkårligt område af skærmen ved at klikke og trække musen.</p></qt>"
230 219
 
231
-#: screenshot.cpp:56
232
-msgid "&Screenshot..."
233
-msgstr "&Skærmaftryk..."
220
+#: screenshot-chalk.rc:4
221
+#, fuzzy, no-c-format
222
+msgid "&Tools"
223
+msgstr "Værktøjer"
234 224
 
235
-#~ msgid "Tools"
236
-#~ msgstr "Værktøjer"
225
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
226
+#, no-c-format
227
+msgid "&Insert"
228
+msgstr ""

+ 69
- 73
koffice-i18n-de/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -7,23 +7,24 @@
7 7
 msgid ""
8 8
 msgstr ""
9 9
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
10
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
10
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
11 11
 "PO-Revision-Date: 2007-05-23 11:15+0200\n"
12 12
 "Last-Translator: Jannick Kuhr <jannick.kuhr@kdemail.net>\n"
13 13
 "Language-Team: Deutsch <kde-i18n-de@kde.org>\n"
14
+"Language: \n"
14 15
 "MIME-Version: 1.0\n"
15 16
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 17
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
18 19
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 20
 
20
-#: _translatorinfo.cpp:1
21
+#: _translatorinfo:1
21 22
 msgid ""
22 23
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
23 24
 "Your names"
24 25
 msgstr "Jannick Kuhr, Burkhard Lück"
25 26
 
26
-#: _translatorinfo.cpp:3
27
+#: _translatorinfo:2
27 28
 msgid ""
28 29
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
29 30
 "Your emails"
@@ -49,21 +50,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
49 50
 msgstr "Das Bildschirmphoto wurde erfolgreich aufgenommen."
50 51
 
51 52
 #: main.cpp:10
52
-msgid "KDE Screenshot Utility"
53
+#, fuzzy
54
+msgid "TDE Screenshot Utility"
53 55
 msgstr "KDE-Dienstprogramm für Bildschirmphotos"
54 56
 
55 57
 #: main.cpp:14
56 58
 msgid "KSnapshot"
57 59
 msgstr "KSnapshot"
58 60
 
59
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
60
-#: rc.cpp:12
61
+#: screenshot.cpp:56
62
+msgid "&Screenshot..."
63
+msgstr "&Bildschirmphoto ..."
64
+
65
+#: ksnapshotwidget.ui:33
61 66
 #, no-c-format
62 67
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
63 68
 msgstr "Vorschau des aktuellen Bildschirmphotos"
64 69
 
65
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
66
-#: rc.cpp:15
70
+#: ksnapshotwidget.ui:36
67 71
 #, no-c-format
68 72
 msgid ""
69 73
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -73,69 +77,66 @@ msgid ""
73 77
 msgstr ""
74 78
 "Dies ist eine Vorschau des aktuellen Bildschirmphotos.\n"
75 79
 "\n"
76
-"Das Bild kann mit der Maus in eine andere Anwendung oder ein anderes Dokument "
77
-"gezogen werden. Dabei wird das Bildschirmphoto in voller Größe kopiert. "
78
-"Versuchen Sie es doch mal, zum Beispiel mit dem Konqueror Dateimanager."
80
+"Das Bild kann mit der Maus in eine andere Anwendung oder ein anderes "
81
+"Dokument gezogen werden. Dabei wird das Bildschirmphoto in voller Größe "
82
+"kopiert. Versuchen Sie es doch mal, zum Beispiel mit dem Konqueror "
83
+"Dateimanager."
79 84
 
80
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
81
-#: rc.cpp:20
85
+#: ksnapshotwidget.ui:46
82 86
 #, no-c-format
83 87
 msgid "&New Snapshot"
84 88
 msgstr "&Neues Bildschirmphoto"
85 89
 
86
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
87
-#: rc.cpp:23
90
+#: ksnapshotwidget.ui:52
88 91
 #, no-c-format
89 92
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
90 93
 msgstr ""
91 94
 "Klicken Sie auf diesen Knopf, um ein neues Bildschirmphoto zu erstellen."
92 95
 
93
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
94
-#: rc.cpp:26
96
+#: ksnapshotwidget.ui:60
95 97
 #, no-c-format
96 98
 msgid "&Save As..."
97 99
 msgstr "Speichern &unter ..."
98 100
 
99
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
100
-#: rc.cpp:29
101
+#: ksnapshotwidget.ui:66
101 102
 #, no-c-format
102 103
 msgid ""
103 104
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
104 105
 "without showing the file dialog, press Ctrl+Shift+S. The filename is "
105 106
 "automatically incremented after each save."
106 107
 msgstr ""
107
-"Klicken Sie diesen Knopf, um das aktuelle Bildschirmphoto zu speichern. Wollen "
108
-"Sie das Bildschirmphoto schnell speichern, ohne den Dialog \"Datei speichern\" "
109
-"aufzurufen, betätigen Sie Strg+Umschalt+S. Der Dateiname wird bei jedem "
110
-"Speichervorgang automatisch hochgezählt."
108
+"Klicken Sie diesen Knopf, um das aktuelle Bildschirmphoto zu speichern. "
109
+"Wollen Sie das Bildschirmphoto schnell speichern, ohne den Dialog \"Datei "
110
+"speichern\" aufzurufen, betätigen Sie Strg+Umschalt+S. Der Dateiname wird "
111
+"bei jedem Speichervorgang automatisch hochgezählt."
112
+
113
+#: ksnapshotwidget.ui:91
114
+#, fuzzy, no-c-format
115
+msgid "&Print..."
116
+msgstr "&Bildschirmphoto ..."
111 117
 
112
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
113
-#: rc.cpp:35
118
+#: ksnapshotwidget.ui:97
114 119
 #, no-c-format
115 120
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
116 121
 msgstr ""
117 122
 "Klicken Sie auf diesen Knopf, um das aktuelle Bildschirmphoto auszudrucken."
118 123
 
119
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
120
-#: rc.cpp:38
124
+#: ksnapshotwidget.ui:119
121 125
 #, no-c-format
122 126
 msgid " sec"
123 127
 msgstr " Sek."
124 128
 
125
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
126
-#: rc.cpp:41
129
+#: ksnapshotwidget.ui:122
127 130
 #, no-c-format
128 131
 msgid "No delay"
129 132
 msgstr "Keine Verzögerung"
130 133
 
131
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
132
-#: rc.cpp:44
134
+#: ksnapshotwidget.ui:125
133 135
 #, no-c-format
134 136
 msgid "Snapshot delay in seconds"
135 137
 msgstr "Verzögerung für das Bildschirmphoto in Sekunden"
136 138
 
137
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
138
-#: rc.cpp:47
139
+#: ksnapshotwidget.ui:128
139 140
 #, no-c-format
140 141
 msgid ""
141 142
 "<qt>\n"
@@ -151,37 +152,33 @@ msgid ""
151 152
 "</qt>"
152 153
 msgstr ""
153 154
 "<p>\n"
154
-"Hier können Sie einstellen, wieviele Sekunden nach dem Betätigen des Knopfes <i>"
155
-"Neues Bildschirmphoto</i>vergehen sollen, bis das Bild gemacht wird.</p>\n"
155
+"Hier können Sie einstellen, wieviele Sekunden nach dem Betätigen des Knopfes "
156
+"<i>Neues Bildschirmphoto</i>vergehen sollen, bis das Bild gemacht wird.</p>\n"
156 157
 "<p>\n"
157 158
 "Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie zum Beispiel Menüs oder einen Dialog "
158 159
 "öffnen wollen, bevor das Photo gemacht wird.\n"
159 160
 "<p>\n"
160
-"Ist keine Verzögerung angegeben, wird das Photo direkt beim nächsten Mausklick "
161
-"aufgenommen.\n"
161
+"Ist keine Verzögerung angegeben, wird das Photo direkt beim nächsten "
162
+"Mausklick aufgenommen.\n"
162 163
 "</p>\n"
163 164
 "<qt>"
164 165
 
165
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
166
-#: rc.cpp:57
166
+#: ksnapshotwidget.ui:143
167 167
 #, no-c-format
168 168
 msgid "Snapshot &delay:"
169 169
 msgstr "&Verzögerung für Bildschirmphoto:"
170 170
 
171
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
172
-#: rc.cpp:60
171
+#: ksnapshotwidget.ui:154
173 172
 #, no-c-format
174 173
 msgid "Cap&ture mode:"
175 174
 msgstr "&Bildschirmphoto-Modus:"
176 175
 
177
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
178
-#: rc.cpp:63
176
+#: ksnapshotwidget.ui:182
179 177
 #, no-c-format
180 178
 msgid "Include &window decorations"
181 179
 msgstr "&Fensterdekoration einbeziehen"
182 180
 
183
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
184
-#: rc.cpp:66
181
+#: ksnapshotwidget.ui:188
185 182
 #, no-c-format
186 183
 msgid ""
187 184
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
@@ -189,52 +186,51 @@ msgstr ""
189 186
 "Ist diese Einstellung markiert, wird bei einem Bildschirmphoto des Fensters "
190 187
 "auch die Fensterdekoration einbezogen"
191 188
 
192
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
193
-#: rc.cpp:69
189
+#: ksnapshotwidget.ui:194
194 190
 #, no-c-format
195 191
 msgid "Full Screen"
196 192
 msgstr "Ganzer Bildschirm"
197 193
 
198
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
199
-#: rc.cpp:72
194
+#: ksnapshotwidget.ui:199
200 195
 #, no-c-format
201 196
 msgid "Window Under Cursor"
202 197
 msgstr "Fenster unter dem Mauszeiger"
203 198
 
204
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
205
-#: rc.cpp:75
199
+#: ksnapshotwidget.ui:204
206 200
 #, no-c-format
207 201
 msgid "Region"
208 202
 msgstr "Bereich"
209 203
 
210
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
211
-#: rc.cpp:78
204
+#: ksnapshotwidget.ui:211
212 205
 #, no-c-format
213 206
 msgid ""
214
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
207
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
208
+"modes:\n"
215 209
 "<p>\n"
216
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
217
-"<br>\n"
218
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
219
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
220
-"<br>\n"
221
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
222
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
223
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
210
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
211
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
212
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
213
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
214
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
215
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
224 216
 msgstr ""
225 217
 "<qt>Mit diesem Menü können Sie zwischen den drei folgenden Modi für "
226 218
 "Bildschirmphotos auswählen:\n"
227 219
 "<p>\n"
228
-"<b>Vollbild</b> - fotografiert die ganze Arbeitsfläche."
229
-"<br>\n"
230
-"<b>Fenster unter dem Mauszeiger</b> - fotografiert nur das Fenster (oder Menü), "
231
-"das sich unter dem Mauszeiger befindet."
232
-"<br>\n"
220
+"<b>Vollbild</b> - fotografiert die ganze Arbeitsfläche.<br>\n"
221
+"<b>Fenster unter dem Mauszeiger</b> - fotografiert nur das Fenster (oder "
222
+"Menü), das sich unter dem Mauszeiger befindet.<br>\n"
233 223
 "<b>Bereich</b> - fotografiert nur den angegebenen Bereich der Arbeitsfläche. "
234
-"Wenn Sie in diesem Modus ein neues Bildschirmphoto erstellen, können Sie durch "
235
-"Anklicken und Ziehen mit der Maus jeden Bereich des Bildschirms auswählen.</p>"
236
-"</qt>"
224
+"Wenn Sie in diesem Modus ein neues Bildschirmphoto erstellen, können Sie "
225
+"durch Anklicken und Ziehen mit der Maus jeden Bereich des Bildschirms "
226
+"auswählen.</p></qt>"
237 227
 
238
-#: screenshot.cpp:56
239
-msgid "&Screenshot..."
240
-msgstr "&Bildschirmphoto ..."
228
+#: screenshot-chalk.rc:4
229
+#, no-c-format
230
+msgid "&Tools"
231
+msgstr ""
232
+
233
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
234
+#, no-c-format
235
+msgid "&Insert"
236
+msgstr ""

+ 61
- 65
koffice-i18n-el/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -6,22 +6,23 @@
6 6
 msgid ""
7 7
 msgstr ""
8 8
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
9
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
9
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
10 10
 "PO-Revision-Date: 2006-02-03 10:38+0200\n"
11 11
 "Last-Translator: Toussis Manolis <manolis@koppermind.homelinux.org>\n"
12 12
 "Language-Team: Greek <i18ngr@lists.hellug.gr>\n"
13
+"Language: el\n"
13 14
 "MIME-Version: 1.0\n"
14 15
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 16
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 17
 "X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
17 18
 
18
-#: _translatorinfo.cpp:1
19
+#: _translatorinfo:1
19 20
 msgid ""
20 21
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
21 22
 "Your names"
22 23
 msgstr "Γιάννης Κόλλιας"
23 24
 
24
-#: _translatorinfo.cpp:3
25
+#: _translatorinfo:2
25 26
 msgid ""
26 27
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
27 28
 "Your emails"
@@ -49,21 +50,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
49 50
 msgstr "Η σύλληψη της οθόνης έγινε επιτυχώς."
50 51
 
51 52
 #: main.cpp:10
52
-msgid "KDE Screenshot Utility"
53
+#, fuzzy
54
+msgid "TDE Screenshot Utility"
53 55
 msgstr "Εργαλείο στιγμιοτύπων οθόνης του KDE"
54 56
 
55 57
 #: main.cpp:14
56 58
 msgid "KSnapshot"
57 59
 msgstr "KSnapshot"
58 60
 
59
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
60
-#: rc.cpp:12
61
+#: screenshot.cpp:56
62
+msgid "&Screenshot..."
63
+msgstr "&Στιγμιότυπο..."
64
+
65
+#: ksnapshotwidget.ui:33
61 66
 #, no-c-format
62 67
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
63 68
 msgstr "Εικόνα επισκόπησης του τρέχοντος στιγμιότυπου"
64 69
 
65
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
66
-#: rc.cpp:15
70
+#: ksnapshotwidget.ui:36
67 71
 #, no-c-format
68 72
 msgid ""
69 73
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -76,63 +80,59 @@ msgstr ""
76 80
 "Η εικόνα μπορεί να συρθεί σε μία άλλη εφαρμογή για να αντιγραφεί ολόκληρο το "
77 81
 "στιγμιότυπο εκεί. Δοκιμάστε το με το διαχειριστή αρχείων Konqueror."
78 82
 
79
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
80
-#: rc.cpp:20
83
+#: ksnapshotwidget.ui:46
81 84
 #, no-c-format
82 85
 msgid "&New Snapshot"
83 86
 msgstr "&Νέο στιγμιότυπο"
84 87
 
85
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
86
-#: rc.cpp:23
88
+#: ksnapshotwidget.ui:52
87 89
 #, no-c-format
88 90
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
89 91
 msgstr "Κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί για να πάρετε ένα νέο στιγμιότυπο."
90 92
 
91
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
92
-#: rc.cpp:26
93
+#: ksnapshotwidget.ui:60
93 94
 #, no-c-format
94 95
 msgid "&Save As..."
95 96
 msgstr "&Αποθήκευση ως..."
96 97
 
97
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
98
-#: rc.cpp:29
98
+#: ksnapshotwidget.ui:66
99 99
 #, no-c-format
100 100
 msgid ""
101 101
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
102 102
 "without showing the file dialog, press Ctrl+Shift+S. The filename is "
103 103
 "automatically incremented after each save."
104 104
 msgstr ""
105
-"Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε το τρέχον στιγμιότυπο. Για να "
106
-"αποθηκεύσετε γρήγορα το στιγμιότυπο χωρίς να εμφανιστεί ο διάλογος αποθήκευσης, "
107
-"πατήστε Ctrl+Shift+S. Το όνομα αρχείου αυξάνεται αυτόματα μετά από κάθε "
108
-"αποθήκευση."
105
+"Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε το τρέχον στιγμιότυπο. Για "
106
+"να αποθηκεύσετε γρήγορα το στιγμιότυπο χωρίς να εμφανιστεί ο διάλογος "
107
+"αποθήκευσης, πατήστε Ctrl+Shift+S. Το όνομα αρχείου αυξάνεται αυτόματα μετά "
108
+"από κάθε αποθήκευση."
109
+
110
+#: ksnapshotwidget.ui:91
111
+#, fuzzy, no-c-format
112
+msgid "&Print..."
113
+msgstr "&Στιγμιότυπο..."
109 114
 
110
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
111
-#: rc.cpp:35
115
+#: ksnapshotwidget.ui:97
112 116
 #, no-c-format
113 117
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
114 118
 msgstr "Κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εκτυπώσετε το τρέχον στιγμιότυπο."
115 119
 
116
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
117
-#: rc.cpp:38
120
+#: ksnapshotwidget.ui:119
118 121
 #, no-c-format
119 122
 msgid " sec"
120 123
 msgstr " δευτ"
121 124
 
122
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
123
-#: rc.cpp:41
125
+#: ksnapshotwidget.ui:122
124 126
 #, no-c-format
125 127
 msgid "No delay"
126 128
 msgstr "Καμία καθυστέρηση"
127 129
 
128
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
129
-#: rc.cpp:44
130
+#: ksnapshotwidget.ui:125
130 131
 #, no-c-format
131 132
 msgid "Snapshot delay in seconds"
132 133
 msgstr "Καθυστέρηση στιγμιότυπου σε δευτερόλεπτα"
133 134
 
134
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
135
-#: rc.cpp:47
135
+#: ksnapshotwidget.ui:128
136 136
 #, no-c-format
137 137
 msgid ""
138 138
 "<qt>\n"
@@ -148,8 +148,8 @@ msgid ""
148 148
 "</qt>"
149 149
 msgstr ""
150 150
 "<qt>\n"
151
-"Αυτό είναι ο αριθμός των δευτερολέπτων αναμονής μετά το κλικ στο κουμπί <i>"
152
-"Νέο στιγμιότυπο</i> για τη λήψη του στιγμιότυπου.\n"
151
+"Αυτό είναι ο αριθμός των δευτερολέπτων αναμονής μετά το κλικ στο κουμπί "
152
+"<i>Νέο στιγμιότυπο</i> για τη λήψη του στιγμιότυπου.\n"
153 153
 "<p>\n"
154 154
 "Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την τακτοποίηση των παραθύρων, μενού και άλλων "
155 155
 "αντικειμένων στην οθόνη όπως εσείς θέλετε.\n"
@@ -159,26 +159,22 @@ msgstr ""
159 159
 "</p>\n"
160 160
 "</qt>"
161 161
 
162
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
163
-#: rc.cpp:57
162
+#: ksnapshotwidget.ui:143
164 163
 #, no-c-format
165 164
 msgid "Snapshot &delay:"
166 165
 msgstr "&Καθυστέρηση στιγμιότυπου:"
167 166
 
168
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
169
-#: rc.cpp:60
167
+#: ksnapshotwidget.ui:154
170 168
 #, no-c-format
171 169
 msgid "Cap&ture mode:"
172 170
 msgstr "Λειτουργία &σύλληψης:"
173 171
 
174
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
175
-#: rc.cpp:63
172
+#: ksnapshotwidget.ui:182
176 173
 #, no-c-format
177 174
 msgid "Include &window decorations"
178 175
 msgstr "Συμπερίληψη των διακοσμήσεων &παραθύρου"
179 176
 
180
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
181
-#: rc.cpp:66
177
+#: ksnapshotwidget.ui:188
182 178
 #, no-c-format
183 179
 msgid ""
184 180
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
@@ -186,52 +182,52 @@ msgstr ""
186 182
 "Όταν ενεργοποιηθεί, το στιγμιότυπο ενός παραθύρου θα συμπεριλαμβάνει και τις "
187 183
 "διακοσμήσεις παραθύρου"
188 184
 
189
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
190
-#: rc.cpp:69
185
+#: ksnapshotwidget.ui:194
191 186
 #, no-c-format
192 187
 msgid "Full Screen"
193 188
 msgstr "Πλήρης οθόνη"
194 189
 
195
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
196
-#: rc.cpp:72
190
+#: ksnapshotwidget.ui:199
197 191
 #, no-c-format
198 192
 msgid "Window Under Cursor"
199 193
 msgstr "Παράθυρο κάτω από το δρομέα"
200 194
 
201
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
202
-#: rc.cpp:75
195
+#: ksnapshotwidget.ui:204
203 196
 #, no-c-format
204 197
 msgid "Region"
205 198
 msgstr "Περιοχή"
206 199
 
207
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
208
-#: rc.cpp:78
200
+#: ksnapshotwidget.ui:211
209 201
 #, no-c-format
210 202
 msgid ""
211
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
203
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
204
+"modes:\n"
212 205
 "<p>\n"
213
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
214
-"<br>\n"
215
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
216
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
217
-"<br>\n"
218
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
219
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
220
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
206
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
207
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
208
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
209
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
210
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
211
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
221 212
 msgstr ""
222 213
 "<qt>Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τρεις "
223 214
 "παρακάτω τύπους στιγμιότυπου:\n"
224 215
 "<p>\n"
225
-"<b>Πλήρης οθόνη</b> - συλλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας."
226
-"<br>\n"
227
-"<b>Παράθυρο κάτω από το δρομέα</b> - συλλαμβάνει μόνο το παράθυρο (ή το μενού) "
228
-"που είναι κάτω από το δρομέα του ποντικιού όταν παίρνεται το στιγμιότυπο."
229
-"<br>\n"
216
+"<b>Πλήρης οθόνη</b> - συλλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας.<br>\n"
217
+"<b>Παράθυρο κάτω από το δρομέα</b> - συλλαμβάνει μόνο το παράθυρο (ή το "
218
+"μενού) που είναι κάτω από το δρομέα του ποντικιού όταν παίρνεται το "
219
+"στιγμιότυπο.<br>\n"
230 220
 "<b>Περιοχή</b> - συλλαμβάνει μόνο την περιοχή της επιφάνειας εργασίας που "
231 221
 "ορίζετε. Όταν παίρνετε ένα νέο στιγμιότυπο με αυτόν τον τύπο μπορείτε να "
232 222
 "επιλέξετε οποιαδήποτε περιοχή της οθόνης κάνοντας κλικ και σέρνοντας το "
233 223
 "ποντίκι.</p></qt>"
234 224
 
235
-#: screenshot.cpp:56
236
-msgid "&Screenshot..."
237
-msgstr "&Στιγμιότυπο..."
225
+#: screenshot-chalk.rc:4
226
+#, no-c-format
227
+msgid "&Tools"
228
+msgstr ""
229
+
230
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
231
+#, no-c-format
232
+msgid "&Insert"
233
+msgstr ""

+ 58
- 65
koffice-i18n-en_GB/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -4,22 +4,23 @@
4 4
 msgid ""
5 5
 msgstr ""
6 6
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
7
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
7
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
8 8
 "PO-Revision-Date: 2005-12-31 00:53+0000\n"
9 9
 "Last-Translator: Malcolm Hunter <malcolm.hunter@gmx.co.uk>\n"
10 10
 "Language-Team: British English <kde-en-gb@kde.me.uk>\n"
11
+"Language: \n"
11 12
 "MIME-Version: 1.0\n"
12 13
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 14
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 15
 "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
15 16
 
16
-#: _translatorinfo.cpp:1
17
+#: _translatorinfo:1
17 18
 msgid ""
18 19
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
19 20
 "Your names"
20 21
 msgstr "Andrew Coles"
21 22
 
22
-#: _translatorinfo.cpp:3
23
+#: _translatorinfo:2
23 24
 msgid ""
24 25
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
25 26
 "Your emails"
@@ -47,21 +48,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
47 48
 msgstr "The screen has been successfully grabbed."
48 49
 
49 50
 #: main.cpp:10
50
-msgid "KDE Screenshot Utility"
51
+#, fuzzy
52
+msgid "TDE Screenshot Utility"
51 53
 msgstr "KDE Screenshot Utility"
52 54
 
53 55
 #: main.cpp:14
54 56
 msgid "KSnapshot"
55 57
 msgstr "KSnapshot"
56 58
 
57
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
58
-#: rc.cpp:12
59
+#: screenshot.cpp:56
60
+msgid "&Screenshot..."
61
+msgstr "&Screenshot..."
62
+
63
+#: ksnapshotwidget.ui:33
59 64
 #, no-c-format
60 65
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
61 66
 msgstr "Thumbnail of the current snapshot"
62 67
 
63
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
64
-#: rc.cpp:15
68
+#: ksnapshotwidget.ui:36
65 69
 #, no-c-format
66 70
 msgid ""
67 71
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -74,26 +78,22 @@ msgstr ""
74 78
 "The image can be dragged to another application or document to copy the full "
75 79
 "screenshot there. Try it with the Konqueror file manager."
76 80
 
77
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
78
-#: rc.cpp:20
81
+#: ksnapshotwidget.ui:46
79 82
 #, no-c-format
80 83
 msgid "&New Snapshot"
81 84
 msgstr "&New Snapshot"
82 85
 
83
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
84
-#: rc.cpp:23
86
+#: ksnapshotwidget.ui:52
85 87
 #, no-c-format
86 88
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
87 89
 msgstr "Click this button to take a new snapshot."
88 90
 
89
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
90
-#: rc.cpp:26
91
+#: ksnapshotwidget.ui:60
91 92
 #, no-c-format
92 93
 msgid "&Save As..."
93 94
 msgstr "&Save As..."
94 95
 
95
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
96
-#: rc.cpp:29
96
+#: ksnapshotwidget.ui:66
97 97
 #, no-c-format
98 98
 msgid ""
99 99
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
@@ -104,32 +104,32 @@ msgstr ""
104 104
 "without showing the file dialogue, press Ctrl+Shift+S. The filename is "
105 105
 "automatically incremented after each save."
106 106
 
107
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
108
-#: rc.cpp:35
107
+#: ksnapshotwidget.ui:91
108
+#, fuzzy, no-c-format
109
+msgid "&Print..."
110
+msgstr "&Screenshot..."
111
+
112
+#: ksnapshotwidget.ui:97
109 113
 #, no-c-format
110 114
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
111 115
 msgstr "Click this button to print the current screenshot."
112 116
 
113
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
114
-#: rc.cpp:38
117
+#: ksnapshotwidget.ui:119
115 118
 #, no-c-format
116 119
 msgid " sec"
117 120
 msgstr " sec"
118 121
 
119
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
120
-#: rc.cpp:41
122
+#: ksnapshotwidget.ui:122
121 123
 #, no-c-format
122 124
 msgid "No delay"
123 125
 msgstr "No delay"
124 126
 
125
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
126
-#: rc.cpp:44
127
+#: ksnapshotwidget.ui:125
127 128
 #, no-c-format
128 129
 msgid "Snapshot delay in seconds"
129 130
 msgstr "Snapshot delay in seconds"
130 131
 
131
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
132
-#: rc.cpp:47
132
+#: ksnapshotwidget.ui:128
133 133
 #, no-c-format
134 134
 msgid ""
135 135
 "<qt>\n"
@@ -156,79 +156,72 @@ msgstr ""
156 156
 "</p>\n"
157 157
 "</qt>"
158 158
 
159
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
160
-#: rc.cpp:57
159
+#: ksnapshotwidget.ui:143
161 160
 #, no-c-format
162 161
 msgid "Snapshot &delay:"
163 162
 msgstr "Snapshot &delay:"
164 163
 
165
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
166
-#: rc.cpp:60
164
+#: ksnapshotwidget.ui:154
167 165
 #, no-c-format
168 166
 msgid "Cap&ture mode:"
169 167
 msgstr "Cap&ture mode:"
170 168
 
171
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
172
-#: rc.cpp:63
169
+#: ksnapshotwidget.ui:182
173 170
 #, no-c-format
174 171
 msgid "Include &window decorations"
175 172
 msgstr "Include &window decorations"
176 173
 
177
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
178
-#: rc.cpp:66
174
+#: ksnapshotwidget.ui:188
179 175
 #, no-c-format
180 176
 msgid ""
181 177
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
182 178
 msgstr ""
183 179
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
184 180
 
185
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
186
-#: rc.cpp:69
181
+#: ksnapshotwidget.ui:194
187 182
 #, no-c-format
188 183
 msgid "Full Screen"
189 184
 msgstr "Full Screen"
190 185
 
191
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
192
-#: rc.cpp:72
186
+#: ksnapshotwidget.ui:199
193 187
 #, no-c-format
194 188
 msgid "Window Under Cursor"
195 189
 msgstr "Window Under Cursor"
196 190
 
197
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
198
-#: rc.cpp:75
191
+#: ksnapshotwidget.ui:204
199 192
 #, no-c-format
200 193
 msgid "Region"
201 194
 msgstr "Region"
202 195
 
203
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
204
-#: rc.cpp:78
196
+#: ksnapshotwidget.ui:211
205 197
 #, no-c-format
206 198
 msgid ""
207
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
199
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
200
+"modes:\n"
208 201
 "<p>\n"
209
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
210
-"<br>\n"
211
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
212
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
213
-"<br>\n"
214
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
215
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
216
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
202
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
203
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
204
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
205
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
206
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
207
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
217 208
 msgstr ""
218
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
209
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
210
+"modes:\n"
219 211
 "<p>\n"
220
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
221
-"<br>\n"
222
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
223
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
224
-"<br>\n"
225
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
226
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
227
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
212
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
213
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
214
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
215
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
216
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
217
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
228 218
 
229
-#: screenshot.cpp:56
230
-msgid "&Screenshot..."
231
-msgstr "&Screenshot..."
219
+#: screenshot-chalk.rc:4
220
+#, fuzzy, no-c-format
221
+msgid "&Tools"
222
+msgstr "Tools"
232 223
 
233
-#~ msgid "Tools"
234
-#~ msgstr "Tools"
224
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
225
+#, no-c-format
226
+msgid "&Insert"
227
+msgstr ""

+ 64
- 68
koffice-i18n-es/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -5,23 +5,24 @@
5 5
 msgid ""
6 6
 msgstr ""
7 7
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
8
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
8
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
9 9
 "PO-Revision-Date: 2007-05-03 11:01+0200\n"
10 10
 "Last-Translator: Enrique Matias Sanchez (aka Quique) <cronopios@gmail.com>\n"
11 11
 "Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
12
+"Language: es\n"
12 13
 "MIME-Version: 1.0\n"
13 14
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 15
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 16
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
16 17
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17 18
 
18
-#: _translatorinfo.cpp:1
19
+#: _translatorinfo:1
19 20
 msgid ""
20 21
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
21 22
 "Your names"
22 23
 msgstr "Juan Manuel García Molina"
23 24
 
24
-#: _translatorinfo.cpp:3
25
+#: _translatorinfo:2
25 26
 msgid ""
26 27
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
27 28
 "Your emails"
@@ -49,21 +50,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
49 50
 msgstr "La pantalla se ha capturado correctamente."
50 51
 
51 52
 #: main.cpp:10
52
-msgid "KDE Screenshot Utility"
53
+#, fuzzy
54
+msgid "TDE Screenshot Utility"
53 55
 msgstr "Utilidad de captura de pantalla de KDE"
54 56
 
55 57
 #: main.cpp:14
56 58
 msgid "KSnapshot"
57 59
 msgstr "KSnapshot"
58 60
 
59
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
60
-#: rc.cpp:12
61
+#: screenshot.cpp:56
62
+msgid "&Screenshot..."
63
+msgstr "&Captura de pantalla..."
64
+
65
+#: ksnapshotwidget.ui:33
61 66
 #, no-c-format
62 67
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
63 68
 msgstr "Miniatura de la captura de pantalla actual"
64 69
 
65
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
66
-#: rc.cpp:15
70
+#: ksnapshotwidget.ui:36
67 71
 #, no-c-format
68 72
 msgid ""
69 73
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -76,26 +80,22 @@ msgstr ""
76 80
 "Puede arrastrar la imagen a otra aplicación o documento para copiar allí la "
77 81
 "captura de pantalla completa. Pruébelo con el gestor de archivos Konqueror."
78 82
 
79
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
80
-#: rc.cpp:20
83
+#: ksnapshotwidget.ui:46
81 84
 #, no-c-format
82 85
 msgid "&New Snapshot"
83 86
 msgstr "&Nueva captura de pantalla"
84 87
 
85
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 52
86
-#: rc.cpp:23
88
+#: ksnapshotwidget.ui:52
87 89
 #, no-c-format
88 90
 msgid "Click this button to take a new snapshot."
89 91
 msgstr "Haga clic sobre este botón para hacer una nueva captura de pantalla."
90 92
 
91
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 60
92
-#: rc.cpp:26
93
+#: ksnapshotwidget.ui:60
93 94
 #, no-c-format
94 95
 msgid "&Save As..."
95 96
 msgstr "Guardar c&omo..."
96 97
 
97
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 66
98
-#: rc.cpp:29
98
+#: ksnapshotwidget.ui:66
99 99
 #, no-c-format
100 100
 msgid ""
101 101
 "Click this button to save the current snapshot. To quickly save the snapshot "
@@ -103,37 +103,37 @@ msgid ""
103 103
 "automatically incremented after each save."
104 104
 msgstr ""
105 105
 "Haga clic sobre este botón para guardar la captura de pantalla actual. Para "
106
-"guardar rápidamente la captura de pantalla sin mostrar el cuadro de diálogo del "
107
-"archivo, pulse Ctrl+Shift+S. El nombre de archivo se incrementa automáticamente "
108
-"tras cada guardado."
106
+"guardar rápidamente la captura de pantalla sin mostrar el cuadro de diálogo "
107
+"del archivo, pulse Ctrl+Shift+S. El nombre de archivo se incrementa "
108
+"automáticamente tras cada guardado."
109 109
 
110
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 97
111
-#: rc.cpp:35
110
+#: ksnapshotwidget.ui:91
111
+#, fuzzy, no-c-format
112
+msgid "&Print..."
113
+msgstr "&Captura de pantalla..."
114
+
115
+#: ksnapshotwidget.ui:97
112 116
 #, no-c-format
113 117
 msgid "Click this button to print the current screenshot."
114 118
 msgstr ""
115 119
 "Haga clic sobre este botón para imprimir la captura de pantalla actual."
116 120
 
117
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 119
118
-#: rc.cpp:38
121
+#: ksnapshotwidget.ui:119
119 122
 #, no-c-format
120 123
 msgid " sec"
121 124
 msgstr " s"
122 125
 
123
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 122
124
-#: rc.cpp:41
126
+#: ksnapshotwidget.ui:122
125 127
 #, no-c-format
126 128
 msgid "No delay"
127 129
 msgstr "Sin retraso"
128 130
 
129
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 125
130
-#: rc.cpp:44
131
+#: ksnapshotwidget.ui:125
131 132
 #, no-c-format
132 133
 msgid "Snapshot delay in seconds"
133 134
 msgstr "Retraso de la captura de pantalla en segundos"
134 135
 
135
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 135
136
-#: rc.cpp:47
136
+#: ksnapshotwidget.ui:128
137 137
 #, no-c-format
138 138
 msgid ""
139 139
 "<qt>\n"
@@ -149,37 +149,33 @@ msgid ""
149 149
 "</qt>"
150 150
 msgstr ""
151 151
 "<qt>\n"
152
-"Es el número de segundos que hay que esperar tras hacer clic sobre el botón <i>"
153
-"Nueva captura de pantalla</i> y realizar la captura de pantalla.\n"
152
+"Es el número de segundos que hay que esperar tras hacer clic sobre el botón "
153
+"<i>Nueva captura de pantalla</i> y realizar la captura de pantalla.\n"
154 154
 "<p>\n"
155 155
 "Es muy útil para capturar ventanas, menús y otros elementos de la pantalla, "
156 156
 "configurados de la forma que quiera.\n"
157 157
 "<p>\n"
158
-"Si ha configurado <i>sin retraso</i>, el programa esperará que haga un clic de "
159
-"ratón antes de realizar la captura de pantalla.\n"
158
+"Si ha configurado <i>sin retraso</i>, el programa esperará que haga un clic "
159
+"de ratón antes de realizar la captura de pantalla.\n"
160 160
 "</p>\n"
161 161
 "</qt>"
162 162
 
163
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 143
164
-#: rc.cpp:57
163
+#: ksnapshotwidget.ui:143
165 164
 #, no-c-format
166 165
 msgid "Snapshot &delay:"
167 166
 msgstr "Retraso &de la captura de pantalla:"
168 167
 
169
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 154
170
-#: rc.cpp:60
168
+#: ksnapshotwidget.ui:154
171 169
 #, no-c-format
172 170
 msgid "Cap&ture mode:"
173 171
 msgstr "Modo de ca&ptura:"
174 172
 
175
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 182
176
-#: rc.cpp:63
173
+#: ksnapshotwidget.ui:182
177 174
 #, no-c-format
178 175
 msgid "Include &window decorations"
179 176
 msgstr "Incluir &decoraciones de ventana"
180 177
 
181
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 188
182
-#: rc.cpp:66
178
+#: ksnapshotwidget.ui:188
183 179
 #, no-c-format
184 180
 msgid ""
185 181
 "When enabled, snapshot of a window will also include the window decorations"
@@ -187,51 +183,51 @@ msgstr ""
187 183
 "Cuando está activado, la captura de una ventana incluirá también las "
188 184
 "decoraciones de la ventana."
189 185
 
190
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 194
191
-#: rc.cpp:69
186
+#: ksnapshotwidget.ui:194
192 187
 #, no-c-format
193 188
 msgid "Full Screen"
194 189
 msgstr "Pantalla completa"
195 190
 
196
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 199
197
-#: rc.cpp:72
191
+#: ksnapshotwidget.ui:199
198 192
 #, no-c-format
199 193
 msgid "Window Under Cursor"
200 194
 msgstr "Ventana bajo el cursor"
201 195
 
202
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 204
203
-#: rc.cpp:75
196
+#: ksnapshotwidget.ui:204
204 197
 #, no-c-format
205 198
 msgid "Region"
206 199
 msgstr "Región"
207 200
 
208
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 215
209
-#: rc.cpp:78
201
+#: ksnapshotwidget.ui:211
210 202
 #, no-c-format
211 203
 msgid ""
212
-"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot modes:\n"
204
+"<qt>Using this menu, you can select from the three following snapshot "
205
+"modes:\n"
213 206
 "<p>\n"
214
-"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop."
215
-"<br>\n"
216
-"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is under "
217
-"the mouse cursor when the snapshot is taken."
218
-"<br>\n"
219
-"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. When "
220
-"taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area of the "
221
-"screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
207
+"<b>Full Screen</b> - captures the entire desktop.<br>\n"
208
+"<b>Window Under Cursor</b> - captures only the window (or menu) that is "
209
+"under the mouse cursor when the snapshot is taken.<br>\n"
210
+"<b>Region</b> - captures only the region of the desktop that you specify. "
211
+"When taking a new snapshot in this mode you will be able to select any area "
212
+"of the screen by clicking and dragging the mouse.</p></qt>"
222 213
 msgstr ""
223 214
 "<qt>Usando este menú puede seleccionar uno de entre tres modos de captura de "
224 215
 "pantalla:\n"
225 216
 "<p>\n"
226
-"<b>Pantalla completa</b> - captura el escritorio al completo."
227
-"<br>\n"
217
+"<b>Pantalla completa</b> - captura el escritorio al completo.<br>\n"
228 218
 "<b>Ventana bajo el cursor</b> - captura sólo la ventana (o el menú) que está "
229
-"bajo el cursor del ratón cuando se toma la captura de pantalla."
230
-"<br>\n"
231
-"<b>Región</b> - captura sólo la región del escritorio que indique. Cuando vaya "
232
-"a realizar una captura de pantalla nueva en este modo, podrá seleccionar "
233
-"cualquier área de la pantalla haciendo clic y arrastrando el ratón.</p></qt>"
219
+"bajo el cursor del ratón cuando se toma la captura de pantalla.<br>\n"
220
+"<b>Región</b> - captura sólo la región del escritorio que indique. Cuando "
221
+"vaya a realizar una captura de pantalla nueva en este modo, podrá "
222
+"seleccionar cualquier área de la pantalla haciendo clic y arrastrando el "
223
+"ratón.</p></qt>"
234 224
 
235
-#: screenshot.cpp:56
236
-msgid "&Screenshot..."
237
-msgstr "&Captura de pantalla..."
225
+#: screenshot-chalk.rc:4
226
+#, no-c-format
227
+msgid "&Tools"
228
+msgstr ""
229
+
230
+#: screenshot-kpresenter.rc:4 screenshot-kword.rc:4
231
+#, no-c-format
232
+msgid "&Insert"
233
+msgstr ""

+ 53
- 58
koffice-i18n-et/messages/koffice/kscreenshot_plugin.po View File

@@ -5,22 +5,23 @@
5 5
 msgid ""
6 6
 msgstr ""
7 7
 "Project-Id-Version: kscreenshot_plugin\n"
8
-"POT-Creation-Date: 2006-10-21 02:45+0200\n"
8
+"POT-Creation-Date: 2019-01-06 03:11+0100\n"
9 9
 "PO-Revision-Date: 2006-01-12 01:16+0300\n"
10 10
 "Last-Translator: Marek Laane <bald@starman.ee>\n"
11 11
 "Language-Team: Estonian <kde-et@linux.ee>\n"
12
+"Language: et\n"
12 13
 "MIME-Version: 1.0\n"
13 14
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 15
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 16
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
16 17
 
17
-#: _translatorinfo.cpp:1
18
+#: _translatorinfo:1
18 19
 msgid ""
19 20
 "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
20 21
 "Your names"
21 22
 msgstr "Marek Laane"
22 23
 
23
-#: _translatorinfo.cpp:3
24
+#: _translatorinfo:2
24 25
 msgid ""
25 26
 "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
26 27
 "Your emails"
@@ -48,21 +49,24 @@ msgid "The screen has been successfully grabbed."
48 49
 msgstr "Töölaua pildistamine õnnestus."
49 50
 
50 51
 #: main.cpp:10
51
-msgid "KDE Screenshot Utility"
52
+#, fuzzy
53
+msgid "TDE Screenshot Utility"
52 54
 msgstr "KDE ekraani pildistamise utiliit"
53 55
 
54 56
 #: main.cpp:14
55 57
 msgid "KSnapshot"
56 58
 msgstr "KSnapshot"
57 59
 
58
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 33
59
-#: rc.cpp:12
60
+#: screenshot.cpp:56
61
+msgid "&Screenshot..."
62
+msgstr "&Töölaua pilt..."
63
+
64
+#: ksnapshotwidget.ui:33
60 65
 #, no-c-format
61 66
 msgid "Thumbnail of the current snapshot"
62 67
 msgstr "Aktiivse pildi eelvaatlus"
63 68
 
64
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 38
65
-#: rc.cpp:15
69
+#: ksnapshotwidget.ui:36
66 70
 #, no-c-format
67 71
 msgid ""
68 72
 "This is a thumbnail of the current snapshot.\n"
@@ -75,26 +79,22 @@ msgstr ""
75 79
 "Pildi kopeerimiseks teise rakendusse või dokumenti saad eelvaatluse sinna "
76 80
 "lohistada. Proovi seda näiteks failihalduriga Konqueror."
77 81
 
78
-#. i18n: file ksnapshotwidget.ui line 46
79
-#: rc.cpp:20
82
+#: ksnapshotwidget.ui:46