2 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Slávek Banko 7fa7864866
Switch all submodules to https. před 2 měsíci
  Slávek Banko fd1374c08d Added common directories před 7 roky