KOffice – TDE office suite internationalization translations
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Slávek Banko 3c82ead9ef Merge translation files from master branch. 4 månader sedan
..
messages Merge translation files from master branch. 4 månader sedan
Makefile.am Initial import of extracted tarballs 6 år sedan
acinclude.m4 Rename kdewidgets => tdewidgets 5 år sedan
aclocal.m4 Initial import of extracted tarballs 6 år sedan
admin Added common directories 6 år sedan
configure.files Initial import of extracted tarballs 6 år sedan
configure.in Additional k => tde renaming and fixes 5 år sedan
install-sh Initial import of extracted tarballs 6 år sedan
missing Initial import of extracted tarballs 6 år sedan
mkinstalldirs Initial import of extracted tarballs 6 år sedan