KOffice – TDE office suite internationalization translations
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

kformdesigner.po 40KB


 1. # Danish translation of kformdesigner
 2. # Copyright (C).
 3. #
 4. # Erik Kjær Pedersen <erik@binghamton.edu>, 2003, 2004, 2005, 2006.
 5. # Erik K. Pedersen <erik@binghamton.edu>, 2005.
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: kformdesigner\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:11+0100\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2006-10-02 06:10-0400\n"
 11. "Last-Translator: Erik Kjær Pedersen <erik@binghamton.edu>\n"
 12. "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
 13. "Language: da\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
 18. #: _translatorinfo:1
 19. msgid ""
 20. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 21. "Your names"
 22. msgstr "Erik Kjær Pedersen"
 23. #: _translatorinfo:2
 24. msgid ""
 25. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 26. "Your emails"
 27. msgstr "erik@binghamton.edu"
 28. #: commands.cpp:142
 29. msgid "Change \"%1\" property for multiple widgets"
 30. msgstr "Ændr egenskaben \"%1\" for flere grafiske kontroller"
 31. #: commands.cpp:144
 32. msgid "Change \"%1\" property for widget \"%2\""
 33. msgstr "Ændr egenskaben \"%1\" for den grafiske kontrol \"%2\""
 34. #: commands.cpp:212
 35. msgid "Move multiple widgets"
 36. msgstr "Flyt flere kontroller"
 37. #: commands.cpp:353
 38. msgid "Align Widgets to Grid"
 39. msgstr "Justér kontroller til gitter"
 40. #: commands.cpp:355
 41. msgid "Align Widgets to Left"
 42. msgstr "Justér kontroller til venstre"
 43. #: commands.cpp:357
 44. msgid "Align Widgets to Right"
 45. msgstr "Justér kontroller til højre"
 46. #: commands.cpp:359
 47. msgid "Align Widgets to Top"
 48. msgstr "Justér kontroller til top"
 49. #: commands.cpp:361
 50. msgid "Align Widgets to Bottom"
 51. msgstr "Justér kontroller til bund"
 52. #: commands.cpp:590
 53. msgid "Resize Widgets to Grid"
 54. msgstr "Ændr kontroller til at passe med gitter"
 55. #: commands.cpp:592
 56. msgid "Resize Widgets to Fit Contents"
 57. msgstr "Ændr kontroller til at passe med indhold"
 58. #: commands.cpp:594
 59. msgid "Resize Widgets to Narrowest"
 60. msgstr "Ændr kontroller til det snævreste"
 61. #: commands.cpp:596
 62. msgid "Resize Widgets to Widest"
 63. msgstr "Ændr kontroller til de bredeste"
 64. #: commands.cpp:598
 65. msgid "Resize Widgets to Shortest"
 66. msgstr "Ændr kontroller til korteste"
 67. #: commands.cpp:600
 68. msgid "Resize Widgets to Tallest"
 69. msgstr "Ændr kontroller til højeste"
 70. #: commands.cpp:658
 71. msgid "Change layout of widget \"%1\""
 72. msgstr "Ændr layout for den grafiske kontrol \"%1\""
 73. #: commands.cpp:742
 74. msgid ""
 75. "Could not insert widget of type \"%1\". A problem with widget's creation "
 76. "encountered."
 77. msgstr ""
 78. "Kunne ikke indsætte en grafiske kontrol af type \"%1\". Et problem opstod "
 79. "med at oprette kontrollen."
 80. #: commands.cpp:833
 81. msgid "Insert widget \"%1\""
 82. msgstr "Indsæt kontrollen \"%1\""
 83. #: commands.cpp:835
 84. msgid "Insert widget"
 85. msgstr "Indsæt kontrol"
 86. #: commands.cpp:986
 87. msgid "Group Widgets Horizontally"
 88. msgstr "Gruppér grafiske kontroller vandret"
 89. #: commands.cpp:988
 90. msgid "Group Widgets Vertically"
 91. msgstr "Gruppér grafiske kontroller lodret"
 92. #: commands.cpp:990
 93. msgid "Group Widgets in a Grid"
 94. msgstr "Gruppér grafiske kontroller i et gitter"
 95. #: commands.cpp:992
 96. msgid "Group Widgets Horizontally in a Splitter"
 97. msgstr "Gruppér kontroller vandret ud i en opdeler"
 98. #: commands.cpp:994
 99. msgid "Group Widgets Vertically in a Splitter"
 100. msgstr "Gruppér kontroller lodret ud i en opdeler"
 101. #: commands.cpp:996
 102. msgid "Group Widgets By Rows"
 103. msgstr "Gruppér grafiske kontroller i rækker"
 104. #: commands.cpp:998
 105. msgid "Group Widgets Vertically By Columns"
 106. msgstr "Gruppér grafiske kontroller i søjler"
 107. #: commands.cpp:1000
 108. msgid "Group widgets"
 109. msgstr "Gruppér grafiske kontroller"
 110. #: commands.cpp:1044
 111. msgid "Break Layout: \"%1\""
 112. msgstr "Bryd layout: \"%1\""
 113. #: commands.cpp:1472
 114. msgid "Delete widget"
 115. msgstr "Slet kontrol"
 116. #: connectiondialog.cpp:49 tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:216
 117. #: test/kfd_part.cpp:220
 118. msgid "Edit Form Connections"
 119. msgstr "Redigér formular-forbindelse"
 120. #: connectiondialog.cpp:81
 121. msgid "&New Connection"
 122. msgstr "&Ny forbindelse"
 123. #: connectiondialog.cpp:86
 124. msgid "&Remove Connection"
 125. msgstr "&Fjern forbindelse"
 126. #: connectiondialog.cpp:104
 127. msgid "OK?"
 128. msgstr "O.k.?"
 129. #: connectiondialog.cpp:107
 130. msgid "Connection correctness"
 131. msgstr "Rigtighed af forbindelse"
 132. #: connectiondialog.cpp:110
 133. msgid "Sender"
 134. msgstr "Afsender"
 135. #: connectiondialog.cpp:115
 136. msgid "Signal"
 137. msgstr "Signal"
 138. #: connectiondialog.cpp:120
 139. msgid "Receiver"
 140. msgstr "Modtager"
 141. #: connectiondialog.cpp:124
 142. msgid "Slot"
 143. msgstr "Slot"
 144. #: connectiondialog.cpp:337
 145. msgid "<qt>You have not selected item: <b>%1</b>.</qt>"
 146. msgstr "<qt>Du har ikke valgt et punkt: <b>%1</b>.</qt>"
 147. #: connectiondialog.cpp:351
 148. msgid "The signal/slot arguments are not compatible."
 149. msgstr "Signal/slot-argumenterne er ikke kompatible."
 150. #: connectiondialog.cpp:409
 151. msgid "Do you want to delete this connection ?"
 152. msgstr "Ønsker du at slette denne forbindelse?"
 153. #: connectiondialog.cpp:409
 154. msgid "&Delete Connection"
 155. msgstr "S&let forbindelse"
 156. #: editlistviewdialog.cpp:43 factories/stdwidgetfactory.cpp:480
 157. msgid "Edit Listview Contents"
 158. msgstr "Redigér listevisningens indhold"
 159. #: editlistviewdialog.cpp:45
 160. msgid "Columns"
 161. msgstr "Søjler"
 162. #: editlistviewdialog.cpp:55 editlistviewdialog.cpp:123
 163. msgid "&Add Item"
 164. msgstr "&Tilføj punkt"
 165. #: editlistviewdialog.cpp:62
 166. msgid "New &Subitem"
 167. msgstr "Nyt &underpunkt"
 168. #: editlistviewdialog.cpp:69 editlistviewdialog.cpp:130
 169. msgid "&Remove Item"
 170. msgstr "&Fjern punkt"
 171. #: editlistviewdialog.cpp:76 editlistviewdialog.cpp:137
 172. msgid "Move Item &Up"
 173. msgstr "Flyt punkt &op"
 174. #: editlistviewdialog.cpp:83 editlistviewdialog.cpp:144
 175. msgid "Move Item &Down"
 176. msgstr "Flyt punkt &ned"
 177. #: editlistviewdialog.cpp:110 widgetpropertyset.cpp:997
 178. msgid "Caption"
 179. msgstr "Påskrift"
 180. #: editlistviewdialog.cpp:112
 181. msgid "Clickable"
 182. msgstr "Klikbar"
 183. #: editlistviewdialog.cpp:113
 184. msgid "Resizable"
 185. msgstr "Kan ændre størrelse"
 186. #: editlistviewdialog.cpp:114
 187. msgid "Full Width"
 188. msgstr "Fuld bredde"
 189. #: editlistviewdialog.cpp:273 editlistviewdialog.cpp:274
 190. msgid "New Column"
 191. msgstr "Ny søjle"
 192. #: editlistviewdialog.cpp:417
 193. msgid "New Item"
 194. msgstr "Nyt punkt"
 195. #: editlistviewdialog.cpp:430
 196. msgid "Sub Item"
 197. msgstr "Underpunkt"
 198. #: factories/containerfactory.cpp:259
 199. #, c-format
 200. msgid "Page %1"
 201. msgstr "Side %1"
 202. #: factories/containerfactory.cpp:312 factories/containerfactory.cpp:663
 203. #: factories/containerfactory.cpp:682
 204. msgid "Add Page"
 205. msgstr "Tilføj side"
 206. #: factories/containerfactory.cpp:361
 207. msgid "Button Group"
 208. msgstr "Knap-gruppe"
 209. #: factories/containerfactory.cpp:363
 210. msgid ""
 211. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 212. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 213. "buttonGroup"
 214. msgstr "knapgruppe"
 215. #: factories/containerfactory.cpp:364
 216. msgid "A simple container to group buttons"
 217. msgstr "En simpel container til at gruppere knapper"
 218. #: factories/containerfactory.cpp:379
 219. msgid "Tab Widget"
 220. msgstr "Fanebladskontrol"
 221. #: factories/containerfactory.cpp:381
 222. msgid ""
 223. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 224. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 225. "tabWidget"
 226. msgstr "fanebladskontrol"
 227. #: factories/containerfactory.cpp:382
 228. msgid "A widget to display multiple pages using tabs"
 229. msgstr "En kontrol til at vise flere sider ved brug af faneblade"
 230. #: factories/containerfactory.cpp:389
 231. msgid "Basic container"
 232. msgstr "Basal container"
 233. #: factories/containerfactory.cpp:391
 234. msgid ""
 235. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 236. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 237. "container"
 238. msgstr "container"
 239. #: factories/containerfactory.cpp:392
 240. msgid "An empty container with no frame"
 241. msgstr "En tom container uden ramme"
 242. #: factories/containerfactory.cpp:399
 243. msgid "Group Box"
 244. msgstr "Gruppefelt"
 245. #: factories/containerfactory.cpp:401
 246. msgid ""
 247. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 248. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 249. "groupBox"
 250. msgstr "gruppefelt"
 251. #: factories/containerfactory.cpp:402
 252. msgid "A container to group some widgets"
 253. msgstr "En container til at gruppere nogle kontroller"
 254. #: factories/containerfactory.cpp:408 widgetpropertyset.cpp:1013
 255. msgid "Frame"
 256. msgstr "Ramme"
 257. #: factories/containerfactory.cpp:410
 258. msgid ""
 259. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 260. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 261. "frame"
 262. msgstr "ramme"
 263. #: factories/containerfactory.cpp:411
 264. msgid "A simple frame container"
 265. msgstr "En simpel ramme-container"
 266. #: factories/containerfactory.cpp:417
 267. msgid "Widget Stack"
 268. msgstr "Kontrolstak"
 269. #: factories/containerfactory.cpp:419
 270. msgid ""
 271. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 272. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 273. "widgetStack"
 274. msgstr "kontrolstak"
 275. #: factories/containerfactory.cpp:420
 276. msgid "A container with multiple pages"
 277. msgstr "En container med flere sider"
 278. #: factories/containerfactory.cpp:426
 279. msgid "Horizontal Box"
 280. msgstr "Vandret felt"
 281. #: factories/containerfactory.cpp:428
 282. msgid ""
 283. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 284. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 285. "horizontalBox"
 286. msgstr "vandret_felt"
 287. #: factories/containerfactory.cpp:429
 288. msgid "A simple container to group widgets horizontally"
 289. msgstr "En simpel container til at gruppere kontroller vandret"
 290. #: factories/containerfactory.cpp:435
 291. msgid "Vertical Box"
 292. msgstr "Lodret felt"
 293. #: factories/containerfactory.cpp:437
 294. msgid ""
 295. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 296. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 297. "verticalBox"
 298. msgstr "lodret_felt"
 299. #: factories/containerfactory.cpp:438
 300. msgid "A simple container to group widgets vertically"
 301. msgstr "En simpel container til at gruppere kontroller lodret"
 302. #: factories/containerfactory.cpp:444
 303. msgid "Grid Box"
 304. msgstr "Gitterfelt"
 305. #: factories/containerfactory.cpp:446
 306. msgid ""
 307. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 308. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 309. "gridBox"
 310. msgstr "gitterfelt"
 311. #: factories/containerfactory.cpp:447
 312. msgid "A simple container to group widgets in a grid"
 313. msgstr "En simpel container til at gruppere kontroller i et gitter"
 314. #: factories/containerfactory.cpp:455
 315. msgid "Splitter"
 316. msgstr "Opdeler"
 317. #: factories/containerfactory.cpp:457
 318. msgid ""
 319. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 320. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 321. "splitter"
 322. msgstr "opdeler"
 323. #: factories/containerfactory.cpp:458
 324. msgid "A container that enables user to resize its children"
 325. msgstr ""
 326. "En omgivende komponent som bruges til at ændre størrelse på sine "
 327. "underliggende komponenter"
 328. #: factories/containerfactory.cpp:465
 329. msgid "Row Layout"
 330. msgstr "Rækkelayout"
 331. #: factories/containerfactory.cpp:467
 332. msgid ""
 333. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 334. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 335. "rowLayout"
 336. msgstr "linjelayout"
 337. #: factories/containerfactory.cpp:468
 338. msgid "A simple container to group widgets by rows"
 339. msgstr "En simpel container til at gruppere kontroller i rækker"
 340. #: factories/containerfactory.cpp:475
 341. msgid "Column Layout"
 342. msgstr "Søjlelayout"
 343. #: factories/containerfactory.cpp:477
 344. msgid ""
 345. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 346. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 347. "columnLayout"
 348. msgstr "søjlelayout"
 349. #: factories/containerfactory.cpp:478
 350. msgid "A simple container to group widgets by columns"
 351. msgstr "En simpel container til at gruppere kontroller efter søjler"
 352. #: factories/containerfactory.cpp:484
 353. msgid "Sub Form"
 354. msgstr "Underformular"
 355. #: factories/containerfactory.cpp:486
 356. msgid ""
 357. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 358. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 359. "subForm"
 360. msgstr "delformular"
 361. #: factories/containerfactory.cpp:487
 362. msgid "A form widget included in another Form"
 363. msgstr "En formularkontrol inkluderet i en anden formular"
 364. #: factories/containerfactory.cpp:492
 365. msgid "Title"
 366. msgstr "Titel"
 367. #: factories/containerfactory.cpp:493 factories/stdwidgetfactory.cpp:323
 368. msgid "Flat"
 369. msgstr "Flad"
 370. #: factories/containerfactory.cpp:496 factories/containerfactory.cpp:500
 371. #: factories/containerfactory.cpp:501
 372. msgid "Tab Position"
 373. msgstr "Tabulatorposition"
 374. #: factories/containerfactory.cpp:497
 375. msgid "Current Page"
 376. msgstr "Nuværende side"
 377. #: factories/containerfactory.cpp:498
 378. msgid "Tab Shape"
 379. msgstr "Tabulatorform"
 380. #: factories/containerfactory.cpp:503
 381. msgid ""
 382. "_: for Tab Shape\n"
 383. "Rounded"
 384. msgstr "Afrundet"
 385. #: factories/containerfactory.cpp:504
 386. msgid ""
 387. "_: for Tab Shape\n"
 388. "Triangular"
 389. msgstr "Trekantet"
 390. #: factories/containerfactory.cpp:664
 391. msgid "Rename Page..."
 392. msgstr "Omdøb side..."
 393. #: factories/containerfactory.cpp:665 factories/containerfactory.cpp:684
 394. msgid "Remove Page"
 395. msgstr "Fjern side"
 396. #: factories/containerfactory.cpp:689
 397. msgid "Jump to Next Page"
 398. msgstr "Spring til næste side"
 399. #: factories/containerfactory.cpp:693
 400. msgid "Jump to Previous Page"
 401. msgstr "Spring til forrige side"
 402. #: factories/containerfactory.cpp:859
 403. msgid "New Page Title"
 404. msgstr "Ny titel på side"
 405. #: factories/containerfactory.cpp:859
 406. msgid "Enter a new title for the current page:"
 407. msgstr "Indtast en ny titel for denne side:"
 408. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:111 form.cpp:134
 409. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:261 test/kfd_part.cpp:280
 410. msgid "Form"
 411. msgstr "Formular"
 412. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:113
 413. msgid ""
 414. "_: This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ "
 415. "contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 416. "form"
 417. msgstr "formular"
 418. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:114
 419. msgid "A simple form widget"
 420. msgstr "En simpel formular-kontrol"
 421. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:120
 422. msgid "Custom Widget"
 423. msgstr "Selvlavet kontrol"
 424. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:122
 425. msgid ""
 426. "_: This string will be used to name widgets of this class. It must _not_ "
 427. "contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 428. "customWidget"
 429. msgstr "egen_kontrol"
 430. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:123
 431. msgid "A custom or non-supported widget"
 432. msgstr "En hjemmelavet eller ikke-understøttet kontrol"
 433. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:129
 434. msgid "Text Label"
 435. msgstr "Tekstetikette"
 436. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:131
 437. msgid ""
 438. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 439. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 440. "label"
 441. msgstr "etiket"
 442. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:132
 443. msgid "A widget to display text"
 444. msgstr "En kontrol til at vise tekst"
 445. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:138
 446. msgid "Picture Label"
 447. msgstr "Billedetiket"
 448. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:143
 449. msgid ""
 450. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 451. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 452. "picture"
 453. msgstr "billede"
 454. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:144
 455. msgid "A widget to display pictures"
 456. msgstr "En kontrol til at vise billeder"
 457. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:152
 458. msgid "Line Edit"
 459. msgstr "Linjeredigering"
 460. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:154
 461. msgid ""
 462. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 463. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 464. "lineEdit"
 465. msgstr "linjeeditor"
 466. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:155
 467. msgid "A widget to input text"
 468. msgstr "En kontrol til at indtaste tekst"
 469. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:161
 470. msgid "Spring"
 471. msgstr "Spring"
 472. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:163
 473. msgid ""
 474. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 475. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 476. "spring"
 477. msgstr "fjeder"
 478. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:164
 479. msgid "A spring to place between widgets"
 480. msgstr "Et spring mellem kontroller"
 481. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:172
 482. msgid "Push Button"
 483. msgstr "Tryk-knap"
 484. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:174
 485. msgid ""
 486. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 487. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 488. "button"
 489. msgstr "knap"
 490. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:175
 491. msgid "A simple push button to execute actions"
 492. msgstr "En simpel trykknap til at udføre handlinger"
 493. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:181
 494. msgid "Option Button"
 495. msgstr "Tilvalgsknap"
 496. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:183
 497. msgid ""
 498. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 499. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 500. "optionButton"
 501. msgstr "tilvalgsknap"
 502. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:184
 503. msgid "An option button with text or pixmap label"
 504. msgstr "Et en valgknap med tekst- eller pixmap-etikette"
 505. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:190
 506. msgid "Check Box"
 507. msgstr "Afkrydsningsfelt"
 508. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:192
 509. msgid ""
 510. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 511. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 512. "checkBox"
 513. msgstr "afkrydsningsfelt"
 514. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:193
 515. msgid "A check box with text or pixmap label"
 516. msgstr "Et afkrydsningsfelt med tekst- eller pixmap-etikette"
 517. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:201
 518. msgid "Spin Box"
 519. msgstr "Spinfelt"
 520. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:203
 521. msgid ""
 522. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 523. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 524. "spinBox"
 525. msgstr "spinfelt"
 526. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:204
 527. msgid "A spin box widget"
 528. msgstr "En spinfelt-kontrol"
 529. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:212
 530. msgid "Combo Box"
 531. msgstr "Kombinationsfelt"
 532. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:214
 533. msgid ""
 534. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 535. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 536. "comboBox"
 537. msgstr "dropned-felt"
 538. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:215
 539. msgid "A combo box widget"
 540. msgstr "En kombinationsfelt-kontrol"
 541. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:223
 542. msgid "List Box"
 543. msgstr "Listefelt"
 544. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:225
 545. msgid ""
 546. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 547. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 548. "listBox"
 549. msgstr "listefelt"
 550. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:226
 551. msgid "A simple list widget"
 552. msgstr "En simpel listekontrol"
 553. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:234
 554. msgid "Text Editor"
 555. msgstr "Teksteditor"
 556. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:236
 557. msgid ""
 558. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 559. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 560. "textEditor"
 561. msgstr "teksteditor"
 562. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:237
 563. msgid "A simple single-page rich text editor"
 564. msgstr "En simpel enkeltsides rich text-editor"
 565. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:245
 566. msgid "List View"
 567. msgstr "Listvisning"
 568. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:247
 569. msgid ""
 570. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 571. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 572. "listView"
 573. msgstr "listevisning"
 574. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:248
 575. msgid "A list (or tree) widget"
 576. msgstr "En liste- (eller træ-) kontrol"
 577. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:254
 578. msgid "Slider"
 579. msgstr "Skyder"
 580. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:256
 581. msgid ""
 582. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 583. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 584. "slider"
 585. msgstr "skyder"
 586. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:257
 587. msgid "An horizontal slider"
 588. msgstr "En vandret skyder"
 589. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:265
 590. msgid "Progress Bar"
 591. msgstr "Fremskridtslinje"
 592. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:267
 593. msgid ""
 594. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 595. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 596. "progressBar"
 597. msgstr "frengangslinje"
 598. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:268
 599. msgid "A progress indicator widget"
 600. msgstr "En fremgangsindikator-kontrol"
 601. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:274
 602. msgid "Line"
 603. msgstr "Linje"
 604. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:276
 605. msgid ""
 606. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 607. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 608. "line"
 609. msgstr "linje"
 610. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:277
 611. msgid "A line to be used as a separator"
 612. msgstr "En linje der skal bruges som adskiller"
 613. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:287
 614. msgid "Date Widget"
 615. msgstr "Datokontroller"
 616. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:289
 617. msgid ""
 618. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 619. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 620. "dateWidget"
 621. msgstr "datokontrol"
 622. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:290
 623. msgid "A widget to input and display a date"
 624. msgstr "En kontrol til at indgive og vise en dato"
 625. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:300
 626. msgid "Time Widget"
 627. msgstr "Tidskontrol"
 628. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:302
 629. msgid ""
 630. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 631. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 632. "timeWidget"
 633. msgstr "tidskontrol"
 634. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:303
 635. msgid "A widget to input and display a time"
 636. msgstr "En kontrol til at indgive og vise et tidspunkt"
 637. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:313
 638. msgid "Date/Time Widget"
 639. msgstr "Dato/tid-kontrol"
 640. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:315
 641. msgid ""
 642. "_: Widget name. This string will be used to name widgets of this class. It "
 643. "must _not_ contain white spaces and non latin1 characters.\n"
 644. "dateTimeWidget"
 645. msgstr "datotidkontrol"
 646. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:316
 647. msgid "A widget to input and display a time and a date"
 648. msgstr "En kontrol til at indtaste og vise en dato og et tidspunkt"
 649. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:319
 650. msgid "Toggle"
 651. msgstr "Skift"
 652. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:320
 653. msgid "Auto Repeat"
 654. msgstr "Automatisk gentagelse"
 655. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:321
 656. msgid "Auto Default"
 657. msgstr "Automatisk standard"
 658. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:325
 659. msgid ""
 660. "_: Echo mode for Line Edit widget eg. Normal, NoEcho, Password\n"
 661. "Echo Mode"
 662. msgstr "Ekkotilstand"
 663. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:326
 664. msgid "Indent"
 665. msgstr "Indryk"
 666. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:330
 667. msgid ""
 668. "_: Checked checkbox\n"
 669. "Checked"
 670. msgstr "Markeret"
 671. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:331
 672. msgid ""
 673. "_: Tristate checkbox\n"
 674. "Tristate"
 675. msgstr "Tretilstands"
 676. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:334
 677. msgid ""
 678. "_: For Echo Mode\n"
 679. "Normal"
 680. msgstr "Normal"
 681. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:335
 682. msgid ""
 683. "_: For Echo Mode\n"
 684. "No Echo"
 685. msgstr "Intet ekko"
 686. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:336
 687. msgid ""
 688. "_: For Echo Mode\n"
 689. "Password"
 690. msgstr "Kodeord"
 691. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:339
 692. msgid "Size Type"
 693. msgstr "Størrelsestype"
 694. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:342
 695. msgid "Text Format"
 696. msgstr "Tekstformat"
 697. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:343
 698. msgid ""
 699. "_: For Text Format\n"
 700. "Plain"
 701. msgstr "Enkelt"
 702. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:344
 703. msgid ""
 704. "_: For Text Format\n"
 705. "Hypertext"
 706. msgstr "Hypertekst"
 707. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:345
 708. msgid ""
 709. "_: For Text Format\n"
 710. "Auto"
 711. msgstr "Automatisk"
 712. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:346
 713. msgid ""
 714. "_: For Text Format\n"
 715. "Log"
 716. msgstr "Log"
 717. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:349
 718. msgid "Tab Stop Width"
 719. msgstr "Tabulatorbredde"
 720. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:350
 721. msgid "Tab Changes Focus"
 722. msgstr "Tabulator ændrer fokus"
 723. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:351
 724. msgid "Word Wrap Policy"
 725. msgstr "Linjeombrydningspolitik"
 726. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:352
 727. msgid ""
 728. "_: For Word Wrap Policy\n"
 729. "At Word Boundary"
 730. msgstr "Ved ordgrænse"
 731. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:353
 732. msgid ""
 733. "_: For Word Wrap Policy\n"
 734. "Anywhere"
 735. msgstr "Hvor som helst"
 736. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:354
 737. msgid ""
 738. "_: For Word Wrap Policy\n"
 739. "At Word Boundary If Possible"
 740. msgstr "Ved ordgrænse om muligt"
 741. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:355
 742. msgid "Word Wrapping"
 743. msgstr "Linjeombrydning"
 744. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:356
 745. msgid "Word Wrap Position"
 746. msgstr "Linjeombrydningsposition"
 747. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:357
 748. msgid ""
 749. "_: For Word Wrap Position\n"
 750. "None"
 751. msgstr "Ingen"
 752. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:358
 753. msgid ""
 754. "_: For Word Wrap Position\n"
 755. "Widget's Width"
 756. msgstr "Kontrollens bredde"
 757. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:359
 758. msgid ""
 759. "_: For Word Wrap Position\n"
 760. "In Pixels"
 761. msgstr "I billedpunkter"
 762. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:360
 763. msgid ""
 764. "_: For Word Wrap Position\n"
 765. "In Columns"
 766. msgstr "I søjler"
 767. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:361
 768. msgid "Links Underlined"
 769. msgstr "Link understreget"
 770. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:367
 771. msgid "Insert &Horizontal Line"
 772. msgstr "Indsæt &vandret linje"
 773. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:368
 774. msgid "Insert &Vertical Line"
 775. msgstr "Indsæt &lodret linje"
 776. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:372
 777. msgid "Insert &Horizontal Spring"
 778. msgstr "Indsæt &vandret fjeder"
 779. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:373
 780. msgid "Insert &Vertical Spring"
 781. msgstr "Indsæt &lodret fjeder"
 782. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:424
 783. msgid "Column 1"
 784. msgstr "Søjle 1"
 785. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:475 richtextdialog.cpp:37
 786. msgid "Edit Rich Text"
 787. msgstr "Redigér Rich-tekst"
 788. #: factories/stdwidgetfactory.cpp:977
 789. msgid ""
 790. "_: default indent value\n"
 791. "default"
 792. msgstr "standard"
 793. #: form.cpp:368
 794. msgid "Renaming widget \"%1\" to \"%2\" failed."
 795. msgstr "Mislykkedes at omdøbe den grafiske kontrol \"%1\" til \"%2\"."
 796. #: formIO.cpp:110 formIO.cpp:281 tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:279
 797. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:314 test/kfd_part.cpp:299
 798. #: test/kfd_part.cpp:334
 799. #, fuzzy
 800. msgid "*.ui|TQt Designer UI Files"
 801. msgstr "*.ui|Qt Designer UI-filer"
 802. #: formmanager.cpp:204
 803. msgid "Connect Signals/Slots"
 804. msgstr "Forbind signaler/slot"
 805. #: formmanager.cpp:213
 806. msgid "Pointer"
 807. msgstr "Peger"
 808. #: formmanager.cpp:219
 809. msgid "Snap to Grid"
 810. msgstr "Hæng på gitter"
 811. #: formmanager.cpp:225
 812. msgid "Style"
 813. msgstr "Stil"
 814. #: formmanager.cpp:245
 815. msgid "Set the current view style."
 816. msgstr "Sæt denne visningstil."
 817. #: formmanager.cpp:791
 818. msgid "Signals"
 819. msgstr "Signaler"
 820. #: formmanager.cpp:812
 821. msgid "Slots"
 822. msgstr "Slot"
 823. #: formmanager.cpp:866
 824. msgid "%1 : Form"
 825. msgstr "%1 : Formular"
 826. #: formmanager.cpp:872 widgetpropertyset.cpp:256
 827. msgid "Multiple Widgets"
 828. msgstr "Flere kontroller"
 829. #: formmanager.cpp:909
 830. msgid "No Buddy"
 831. msgstr "Ingen ven"
 832. #: formmanager.cpp:924
 833. msgid "Choose Buddy..."
 834. msgstr "Vælg ven..."
 835. #: formmanager.cpp:945
 836. msgid "Events"
 837. msgstr "Begivenheder"
 838. #: formmanager.cpp:1118
 839. msgid ""
 840. "<b>Cannot create the layout.</b>\n"
 841. "All selected widgets must have the same parent."
 842. msgstr ""
 843. "<b>Kan ikke lave layout.</b>\n"
 844. "Alle valgte kontroller skal være afledt fra den samme."
 845. #: formmanager.cpp:1430
 846. msgid "Form's UI Code"
 847. msgstr "Formularens brugergrænsefladekode"
 848. #: formmanager.cpp:1437
 849. msgid "Current"
 850. msgstr "Nuværende"
 851. #: formmanager.cpp:1445
 852. msgid "Original"
 853. msgstr "Oprindelig"
 854. #: objecttreeview.cpp:170 widgetpropertyset.cpp:996
 855. msgid "Name"
 856. msgstr "Navn"
 857. #: objecttreeview.cpp:171
 858. msgid ""
 859. "_: Widget's type\n"
 860. "Type"
 861. msgstr "Type"
 862. #: richtextdialog.cpp:57
 863. msgid "Bold"
 864. msgstr "Fed type"
 865. #: richtextdialog.cpp:59
 866. msgid "Underline"
 867. msgstr "Understreg"
 868. #: richtextdialog.cpp:65
 869. msgid "Superscript"
 870. msgstr "Hævet"
 871. #: richtextdialog.cpp:66
 872. msgid "Subscript"
 873. msgstr "Sænket"
 874. #: richtextdialog.cpp:72
 875. msgid "Left Align"
 876. msgstr "Venstrejustér"
 877. #: richtextdialog.cpp:75
 878. msgid "Centered"
 879. msgstr "Centreret"
 880. #: richtextdialog.cpp:78
 881. msgid "Right Align"
 882. msgstr "Højrejustér"
 883. #: richtextdialog.cpp:81
 884. msgid "Justified"
 885. msgstr "Justeret"
 886. #: tabstopdialog.cpp:41 tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:214
 887. #: test/kfd_part.cpp:218
 888. msgid "Edit Tab Order"
 889. msgstr "Redigér fanebladsrækkefølge"
 890. #: tabstopdialog.cpp:59
 891. msgid "Move Up"
 892. msgstr "Flyt op"
 893. #: tabstopdialog.cpp:60
 894. msgid "Move widget up"
 895. msgstr "Flyt kontrol op"
 896. #: tabstopdialog.cpp:64
 897. msgid "Move Down"
 898. msgstr "Flyt ned"
 899. #: tabstopdialog.cpp:65
 900. msgid "Move widget down"
 901. msgstr "Flyt kontrol ned"
 902. #: tabstopdialog.cpp:70
 903. msgid "Handle tab order automatically"
 904. msgstr "Håndtér tabulatorrækkefølge automatisk"
 905. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:91 test/kfd_part.cpp:120
 906. msgid "Form Designer Part"
 907. msgstr "Form-Designer-Part"
 908. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:158 test/kfd_part.cpp:158
 909. msgid "Objects"
 910. msgstr "Objekter"
 911. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:211 test/kfd_part.cpp:215
 912. msgid "Clear Widget Contents"
 913. msgstr "Ryd kontrollens indhold"
 914. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:212 test/kfd_part.cpp:216
 915. msgid "Delete Widget"
 916. msgstr "Slet kontrol"
 917. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:213 test/kfd_part.cpp:217
 918. msgid "Preview Form"
 919. msgstr "Forhåndsvisningsformular"
 920. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:215 test/kfd_part.cpp:219
 921. msgid "Edit Pixmap Collection"
 922. msgstr "Redigér billedsamling"
 923. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:218
 924. msgid "Lay Out Widgets &Horizontally"
 925. msgstr "Udlæg kontroller &vandret"
 926. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:219
 927. msgid "Lay Out Widgets &Vertically"
 928. msgstr "Udlæg kontroller &lodret"
 929. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:220
 930. msgid "Lay Out Widgets in &Grid"
 931. msgstr "Udlæg kontroller i et &gitter"
 932. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:221
 933. msgid "&Break Layout"
 934. msgstr "&Bryd layout"
 935. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:223 test/kfd_part.cpp:240
 936. msgid "Bring Widget to Front"
 937. msgstr "Placér kontrol forrest"
 938. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:224 test/kfd_part.cpp:241
 939. msgid "Send Widget to Back"
 940. msgstr "Send kontrol tilbage"
 941. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:226 test/kfd_part.cpp:243
 942. msgid "Align Widgets' Positions"
 943. msgstr "Justér kontrollens placering"
 944. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:227 test/kfd_part.cpp:244
 945. msgid "To Left"
 946. msgstr "Til venstre"
 947. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:228 test/kfd_part.cpp:245
 948. msgid "To Right"
 949. msgstr "Til højre"
 950. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:229 test/kfd_part.cpp:246
 951. msgid "To Top"
 952. msgstr "Til øverst"
 953. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:230 test/kfd_part.cpp:247
 954. msgid "To Bottom"
 955. msgstr "Til underst"
 956. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:231 tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:235
 957. #: test/kfd_part.cpp:248 test/kfd_part.cpp:252
 958. msgid "To Grid"
 959. msgstr "Til gitter"
 960. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:233 test/kfd_part.cpp:250
 961. msgid "Adjust Widgets' Sizes"
 962. msgstr "Justér kontrolstørrelse"
 963. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:234 test/kfd_part.cpp:251
 964. msgid "To Fit"
 965. msgstr "Tilpasning"
 966. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:236 test/kfd_part.cpp:253
 967. msgid "To Shortest"
 968. msgstr "Til korteste"
 969. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:237 test/kfd_part.cpp:254
 970. msgid "To Tallest"
 971. msgstr "Til højeste"
 972. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:238 test/kfd_part.cpp:255
 973. msgid "To Narrowest"
 974. msgstr "Til snævreste"
 975. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:239 test/kfd_part.cpp:256
 976. msgid "To Widest"
 977. msgstr "Til bredeste"
 978. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:325 test/kfd_part.cpp:346
 979. msgid ""
 980. "The form \"%1\" has been modified.\n"
 981. "Do you want to save your changes or discard them?"
 982. msgstr ""
 983. "Formularen \"%1\" er blevet ændret.\n"
 984. "Ønsker du at gemme eller kassere dine ændringer?"
 985. #: tdevelop_plugin/kfd_kdev_part.cpp:327 test/kfd_part.cpp:348
 986. msgid "Close Form"
 987. msgstr "Luk formular"
 988. #: test/kfd_mainwindow.cpp:53
 989. msgid "Could not find the KFormDesigner part. Please check your installation."
 990. msgstr "Kunne ikke finde KFormDesigner-part. Tjek venligst din installation."
 991. #: test/kfd_part.cpp:222
 992. msgid "Group Widgets"
 993. msgstr "Gruppekontroller"
 994. #: test/kfd_part.cpp:223
 995. msgid "&Horizontally"
 996. msgstr "&Vandret"
 997. #: test/kfd_part.cpp:224
 998. msgid "&Vertically"
 999. msgstr "&Lodret"
 1000. #: test/kfd_part.cpp:225
 1001. msgid "In &Grid"
 1002. msgstr "I &gitter"
 1003. #: test/kfd_part.cpp:226
 1004. msgid "By &Rows"
 1005. msgstr "Efter &rækker"
 1006. #: test/kfd_part.cpp:227
 1007. msgid "By &Columns"
 1008. msgstr "Efter &søjler"
 1009. #: test/kfd_part.cpp:228
 1010. msgid "Horizontally in &Splitter"
 1011. msgstr "Vandret i &opdeler"
 1012. #: test/kfd_part.cpp:229
 1013. msgid "Verti&cally in Splitter"
 1014. msgstr "&Lodret i opdeler"
 1015. #: test/kfd_part.cpp:230
 1016. msgid "&Ungroup Widgets"
 1017. msgstr "&Opdel grafiske kontroller"
 1018. #: test/main.cpp:28 test/main.cpp:40
 1019. msgid "KFormDesigner"
 1020. msgstr "KFormDesigner"
 1021. #: test/main.cpp:34
 1022. msgid "Document to open"
 1023. msgstr "Dokument at åbne"
 1024. #: widgetfactory.cpp:317
 1025. msgid "Edit List of Items"
 1026. msgstr "Redigér liste af punkter"
 1027. #: widgetfactory.cpp:320
 1028. #, c-format
 1029. msgid "Contents of %1"
 1030. msgstr "Indhold i %1"
 1031. #: widgetlibrary.cpp:733
 1032. msgid ""
 1033. "_: Insert Horizontal Widget\n"
 1034. "Insert Horizontal"
 1035. msgstr "Indsæt vandret"
 1036. #: widgetlibrary.cpp:739
 1037. msgid ""
 1038. "_: Insert Vertical Widget\n"
 1039. "Insert Vertical"
 1040. msgstr "Indsæt lodret"
 1041. #: widgetlibrary.cpp:742
 1042. #, c-format
 1043. msgid "Insert Widget: %1"
 1044. msgstr "Indsæt kontrol: %1"
 1045. #: widgetpropertyset.cpp:679
 1046. msgid ""
 1047. "Could not rename widget \"%1\" to \"%2\" because \"%3\" is not a valid name "
 1048. "(identifier) for a widget.\n"
 1049. msgstr ""
 1050. "Kunne ikke omdøbe den grafiske kontrol \"%1\" til \"%2\", eftersom \"%3\" "
 1051. "ikke er et gyldigt navn (identifikator) for en kontrol.\n"
 1052. #: widgetpropertyset.cpp:690
 1053. msgid ""
 1054. "Could not rename widget \"%1\" to \"%2\" because a widget with the name "
 1055. "\"%3\" already exists.\n"
 1056. msgstr ""
 1057. "Kunne ikke omdøbe den grafiske kontrol \"%1\" til \"%2\", eftersom en "
 1058. "kontrol med navnet \"%3\" allerede findes.\n"
 1059. #: widgetpropertyset.cpp:803
 1060. msgid ""
 1061. "_: Translators: please keep this string short (less than 20 chars)\n"
 1062. "Hor. Alignment"
 1063. msgstr "Vandr. justering"
 1064. #: widgetpropertyset.cpp:804
 1065. msgid "Horizontal Alignment"
 1066. msgstr "Vandret justering"
 1067. #: widgetpropertyset.cpp:825
 1068. msgid ""
 1069. "_: Translators: please keep this string short (less than 20 chars)\n"
 1070. "Ver. Alignment"
 1071. msgstr "Lodr. justering"
 1072. #: widgetpropertyset.cpp:826
 1073. msgid "Vertical Alignment"
 1074. msgstr "Lodret justering"
 1075. #: widgetpropertyset.cpp:840
 1076. msgid "Word Break"
 1077. msgstr "Ordbrydning"
 1078. #: widgetpropertyset.cpp:909
 1079. msgid "Container's Layout"
 1080. msgstr "Containeres layoyt"
 1081. #: widgetpropertyset.cpp:915
 1082. msgid "Layout Margin"
 1083. msgstr "Layout af margin"
 1084. #: widgetpropertyset.cpp:922
 1085. msgid "Layout Spacing"
 1086. msgstr "Layout af mellemrum"
 1087. #: widgetpropertyset.cpp:998
 1088. msgid "Text"
 1089. msgstr "Tekst"
 1090. #: widgetpropertyset.cpp:999
 1091. msgid "Background Pixmap"
 1092. msgstr "Baggrundsbillede"
 1093. #: widgetpropertyset.cpp:1000
 1094. msgid "Enabled"
 1095. msgstr "Aktiveret"
 1096. #: widgetpropertyset.cpp:1001
 1097. msgid "Geometry"
 1098. msgstr "Geometri"
 1099. #: widgetpropertyset.cpp:1002
 1100. msgid "Size Policy"
 1101. msgstr "Størrelsespolitik"
 1102. #: widgetpropertyset.cpp:1003
 1103. msgid "Minimum Size"
 1104. msgstr "Minimal størrelse"
 1105. #: widgetpropertyset.cpp:1004
 1106. msgid "Maximum Size"
 1107. msgstr "Maksimal størrelse"
 1108. #: widgetpropertyset.cpp:1006
 1109. msgid "Cursor"
 1110. msgstr "Markør"
 1111. #: widgetpropertyset.cpp:1007
 1112. msgid "Foreground Color"
 1113. msgstr "Forgrundsfarve"
 1114. #: widgetpropertyset.cpp:1008
 1115. msgid "Background Color"
 1116. msgstr "Baggrundsfarve"
 1117. #: widgetpropertyset.cpp:1009
 1118. msgid "Focus Policy"
 1119. msgstr "Fokuspolitik"
 1120. #: widgetpropertyset.cpp:1010
 1121. msgid "Margin"
 1122. msgstr "Margin"
 1123. #: widgetpropertyset.cpp:1011
 1124. msgid "Read Only"
 1125. msgstr "Skrivebeskyttet"
 1126. #: widgetpropertyset.cpp:1014
 1127. msgid "Frame Width"
 1128. msgstr "Rammebredde"
 1129. #: widgetpropertyset.cpp:1015
 1130. msgid "Mid Frame Width"
 1131. msgstr "Midtrammebredde"
 1132. #: widgetpropertyset.cpp:1016
 1133. msgid "Frame Shape"
 1134. msgstr "Rammeform"
 1135. #: widgetpropertyset.cpp:1017
 1136. msgid "Frame Shadow"
 1137. msgstr "Rammeskygge"
 1138. #: widgetpropertyset.cpp:1019
 1139. msgid "Vertical ScrollBar"
 1140. msgstr "Lodret rullebjælke"
 1141. #: widgetpropertyset.cpp:1020
 1142. msgid "Horizontal ScrollBar"
 1143. msgstr "Vandret rullebjælke"
 1144. #: widgetpropertyset.cpp:1022
 1145. msgid "No Background"
 1146. msgstr "Ingen baggrund"
 1147. #: widgetpropertyset.cpp:1023
 1148. msgid "Palette Foreground"
 1149. msgstr "Palet-forgrund"
 1150. #: widgetpropertyset.cpp:1024
 1151. msgid ""
 1152. "_: Auto (HINT: for AutoText)\n"
 1153. "Auto"
 1154. msgstr "Automatisk"
 1155. #: widgetpropertyset.cpp:1026
 1156. msgid ""
 1157. "_: Auto (HINT: for Align)\n"
 1158. "Auto"
 1159. msgstr "Automatisk"
 1160. #: widgetpropertyset.cpp:1027
 1161. msgid ""
 1162. "_: Left (HINT: for Align)\n"
 1163. "Left"
 1164. msgstr "Venstre"
 1165. #: widgetpropertyset.cpp:1028
 1166. msgid ""
 1167. "_: Right (HINT: for Align)\n"
 1168. "Right"
 1169. msgstr "Højre"
 1170. #: widgetpropertyset.cpp:1029 widgetpropertyset.cpp:1031
 1171. msgid ""
 1172. "_: Center (HINT: for Align)\n"
 1173. "Center"
 1174. msgstr "Center"
 1175. #: widgetpropertyset.cpp:1030
 1176. msgid ""
 1177. "_: Justify (HINT: for Align)\n"
 1178. "Justify"
 1179. msgstr "Justér"
 1180. #: widgetpropertyset.cpp:1032
 1181. msgid ""
 1182. "_: Top (HINT: for Align)\n"
 1183. "Top"
 1184. msgstr "Øverst"
 1185. #: widgetpropertyset.cpp:1033
 1186. msgid ""
 1187. "_: Bottom (HINT: for Align)\n"
 1188. "Bottom"
 1189. msgstr "Nederst"
 1190. #: widgetpropertyset.cpp:1035
 1191. msgid ""
 1192. "_: No Frame (HINT: for Frame Shape)\n"
 1193. "No Frame"
 1194. msgstr "Ingen ramme"
 1195. #: widgetpropertyset.cpp:1036
 1196. msgid ""
 1197. "_: Box (HINT: for Frame Shape)\n"
 1198. "Box"
 1199. msgstr "Felt"
 1200. #: widgetpropertyset.cpp:1037
 1201. msgid ""
 1202. "_: Panel (HINT: for Frame Shape)\n"
 1203. "Panel"
 1204. msgstr "Panel"
 1205. #: widgetpropertyset.cpp:1038
 1206. msgid ""
 1207. "_: Windows Panel (HINT: for Frame Shape)\n"
 1208. "Windows Panel"
 1209. msgstr "Vinduespanel"
 1210. #: widgetpropertyset.cpp:1039
 1211. msgid ""
 1212. "_: Horiz. Line (HINT: for Frame Shape)\n"
 1213. "Horiz. Line"
 1214. msgstr "Vandret linje"
 1215. #: widgetpropertyset.cpp:1040
 1216. msgid ""
 1217. "_: Vertical Line (HINT: for Frame Shape)\n"
 1218. "Vertical Line"
 1219. msgstr "Lodret linje"
 1220. #: widgetpropertyset.cpp:1041
 1221. msgid ""
 1222. "_: Styled (HINT: for Frame Shape)\n"
 1223. "Styled"
 1224. msgstr "Med stil"
 1225. #: widgetpropertyset.cpp:1042
 1226. msgid ""
 1227. "_: Popup (HINT: for Frame Shape)\n"
 1228. "Popup"
 1229. msgstr "Popop"
 1230. #: widgetpropertyset.cpp:1043
 1231. msgid ""
 1232. "_: Menu Bar (HINT: for Frame Shape)\n"
 1233. "Menu Bar"
 1234. msgstr "Menulinje"
 1235. #: widgetpropertyset.cpp:1044
 1236. msgid ""
 1237. "_: Toolbar (HINT: for Frame Shape)\n"
 1238. "Toolbar"
 1239. msgstr "Værktøjslinje"
 1240. #: widgetpropertyset.cpp:1045
 1241. msgid ""
 1242. "_: Text Box (HINT: for Frame Shape)\n"
 1243. "Text Box"
 1244. msgstr "Tekstfelt"
 1245. #: widgetpropertyset.cpp:1046
 1246. msgid ""
 1247. "_: Tab Widget (HINT: for Frame Shape)\n"
 1248. "Tab Widget"
 1249. msgstr "Fanebladskontrol"
 1250. #: widgetpropertyset.cpp:1047
 1251. msgid ""
 1252. "_: Group Box (HINT: for Frame Shape)\n"
 1253. "Group Box"
 1254. msgstr "Gruppefelt"
 1255. #: widgetpropertyset.cpp:1049
 1256. msgid ""
 1257. "_: Plain (HINT: for Frame Shadow)\n"
 1258. "Plain"
 1259. msgstr "Enkel"
 1260. #: widgetpropertyset.cpp:1050
 1261. msgid ""
 1262. "_: Raised (HINT: for Frame Shadow)\n"
 1263. "Raised"
 1264. msgstr "Ophøjet"
 1265. #: widgetpropertyset.cpp:1051
 1266. msgid ""
 1267. "_: Sunken (HINT: for Frame Shadow)\n"
 1268. "Sunken"
 1269. msgstr "Nedsænket"
 1270. #: widgetpropertyset.cpp:1052
 1271. msgid ""
 1272. "_: for Frame Shadow\n"
 1273. "Internal"
 1274. msgstr "Intern"
 1275. #: widgetpropertyset.cpp:1054
 1276. msgid ""
 1277. "_: No Focus (HINT: for Focus)\n"
 1278. "No Focus"
 1279. msgstr "Intet fokus"
 1280. #: widgetpropertyset.cpp:1055
 1281. msgid ""
 1282. "_: Tab (HINT: for Focus)\n"
 1283. "Tab"
 1284. msgstr "Tabulator"
 1285. #: widgetpropertyset.cpp:1056
 1286. msgid ""
 1287. "_: Click (HINT: for Focus)\n"
 1288. "Click"
 1289. msgstr "Klik"
 1290. #: widgetpropertyset.cpp:1057
 1291. msgid ""
 1292. "_: Tab/Click (HINT: for Focus)\n"
 1293. "Tab/Click"
 1294. msgstr "Tabulator/klik"
 1295. #: widgetpropertyset.cpp:1058
 1296. msgid ""
 1297. "_: Tab/Click/MouseWheel (HINT: for Focus)\n"
 1298. "Tab/Click/MouseWheel"
 1299. msgstr "Tabulator/klik/musehjul"
 1300. #: widgetpropertyset.cpp:1060
 1301. msgid "Auto"
 1302. msgstr "Automatisk"
 1303. #: widgetpropertyset.cpp:1061
 1304. msgid "Always Off"
 1305. msgstr "Altid fra"
 1306. #: widgetpropertyset.cpp:1062
 1307. msgid "Always On"
 1308. msgstr "Altid til"
 1309. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part.rc:26
 1310. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part_shell.rc:36 test/kfd_mainwindow.rc:18
 1311. #: test/kformdesigner_part.rc:25 test/kformdesigner_part_shell.rc:36
 1312. #, no-c-format
 1313. msgid "&Widgets"
 1314. msgstr "&Kontroller"
 1315. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part.rc:57
 1316. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part_shell.rc:67 test/kfd_mainwindow.rc:21
 1317. #: test/kformdesigner_part.rc:56 test/kformdesigner_part_shell.rc:67
 1318. #, no-c-format
 1319. msgid "&Format"
 1320. msgstr "&Format"
 1321. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part.rc:86
 1322. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part_shell.rc:99 test/kformdesigner_part.rc:82
 1323. #: test/kformdesigner_part_shell.rc:95
 1324. #, no-c-format
 1325. msgid "Containers"
 1326. msgstr "Containere"
 1327. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part.rc:94
 1328. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part_shell.rc:107
 1329. #: test/kformdesigner_part.rc:90 test/kformdesigner_part_shell.rc:103
 1330. #, no-c-format
 1331. msgid "Widgets"
 1332. msgstr "Kontroller"
 1333. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part.rc:119
 1334. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part_shell.rc:132
 1335. #: test/kformdesigner_part.rc:115 test/kformdesigner_part_shell.rc:128
 1336. #, no-c-format
 1337. msgid "Tools Toolbar"
 1338. msgstr "Værktøjer-værktøjslinje"
 1339. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part.rc:124
 1340. #: tdevelop_plugin/kformdesigner_part_shell.rc:137
 1341. #: test/kformdesigner_part.rc:120 test/kformdesigner_part_shell.rc:133
 1342. #, no-c-format
 1343. msgid "Format Toolbar"
 1344. msgstr "Formateringsværktøjslinje"
 1345. #, fuzzy
 1346. #~ msgid "Cut"
 1347. #~ msgstr "Nuværende"
 1348. #, fuzzy
 1349. #~ msgid "Contents"
 1350. #~ msgstr "Indhold i %1"
 1351. #, fuzzy
 1352. #~ msgid "Width"
 1353. #~ msgstr "Fuld bredde"
 1354. #, fuzzy
 1355. #~ msgid "Default"
 1356. #~ msgstr "Automatisk standard"
 1357. #, fuzzy
 1358. #~ msgid "Horizontal"
 1359. #~ msgstr "&Vandret"
 1360. #, fuzzy
 1361. #~ msgid "Vertical"
 1362. #~ msgstr "&Lodret"
 1363. #, fuzzy
 1364. #~ msgid "Main Toolbar"
 1365. #~ msgstr "Formateringsværktøjslinje"
 1366. #~ msgid "Form: "
 1367. #~ msgstr "Formular: "
 1368. #~ msgid "Lines Layout"
 1369. #~ msgstr "Linjelayout"