KOffice – TDE office suite internationalization translations
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

4411 lines
106KB

 1. # Danish translation of kpresenter
 2. # Copyright (C).
 3. #
 4. # Erik Kjær Pedersen <erik@binghamton.edu>, 1998,2002,2003, 2004, 2005, 2006.
 5. # Lars K. Schunk <lars@schunk.dk>, 2002.
 6. # Frederik Dannemare <frederik@dannemare.dk>, 2002,2003.
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: kpresenter\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:14+0100\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2006-07-17 18:45-0400\n"
 12. "Last-Translator: Erik Kjær Pedersen <erik@binghamton.edu>\n"
 13. "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
 14. "Language: da\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
 19. #: _translatorinfo:1
 20. msgid ""
 21. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 22. "Your names"
 23. msgstr "Erik Kjær Pedersen,Lars K. Schunk,Frederik Dannemare"
 24. #: _translatorinfo:2
 25. msgid ""
 26. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 27. "Your emails"
 28. msgstr "erik@binghamton.edu,lars@schunk.dk,frederik@dannemare.dk"
 29. #: KPrAboutData.h:27
 30. msgid "KOffice Presentation Tool"
 31. msgstr "KOffice-præsentationsværktøj"
 32. #: KPrAboutData.h:32
 33. msgid "KPresenter"
 34. msgstr "KPresenter"
 35. #: KPrAboutData.h:34
 36. msgid "(c) 1998-2006, The KPresenter Team"
 37. msgstr "(c) 1998-2006, KPresenter-holdet"
 38. #: KPrAboutData.h:36
 39. msgid "current maintainer"
 40. msgstr "nuværende vedligeholder"
 41. #: KPrAboutData.h:45
 42. msgid "original author"
 43. msgstr "oprindelig forfatter"
 44. #: KPrAutoformObject.h:57
 45. msgid "Autoform"
 46. msgstr "Autoformular"
 47. #: KPrBackDia.cpp:102
 48. msgid "Use slide master background"
 49. msgstr "Brug diassidens hovedbaggrund"
 50. #: KPrBackDia.cpp:108
 51. msgid "Background type:"
 52. msgstr "Baggrundstype:"
 53. #: KPrBackDia.cpp:111 KPrBackDia.cpp:169
 54. msgid "Color/Gradient"
 55. msgstr "Farve/overgang"
 56. #: KPrBackDia.cpp:112 KPrBackDia.cpp:203 KPrPixmapObject.h:72
 57. #: picturepropertyui.ui:16
 58. #, no-c-format
 59. msgid "Picture"
 60. msgstr "Billede"
 61. #: KPrBackDia.cpp:129
 62. msgid "Plain"
 63. msgstr "Almindelig"
 64. #: KPrBackDia.cpp:130
 65. msgid "Vertical Gradient"
 66. msgstr "Lodret overgang"
 67. #: KPrBackDia.cpp:131
 68. msgid "Horizontal Gradient"
 69. msgstr "Vandret overgang"
 70. #: KPrBackDia.cpp:132
 71. msgid "Diagonal Gradient 1"
 72. msgstr "Diagonal overgang 1"
 73. #: KPrBackDia.cpp:133
 74. msgid "Diagonal Gradient 2"
 75. msgstr "Diagonal overgang 2"
 76. #: KPrBackDia.cpp:134
 77. msgid "Circle Gradient"
 78. msgstr "Cirkelformet overgang"
 79. #: KPrBackDia.cpp:135
 80. msgid "Rectangle Gradient"
 81. msgstr "Rektangulær overgang"
 82. #: KPrBackDia.cpp:136
 83. msgid "PipeCross Gradient"
 84. msgstr "Pibekrydsovergang"
 85. #: KPrBackDia.cpp:137
 86. msgid "Pyramid Gradient"
 87. msgstr "Pyramideformet overgang"
 88. #: KPrBackDia.cpp:150
 89. msgid "Unbalanced"
 90. msgstr "Ubalanceret"
 91. #: KPrBackDia.cpp:155
 92. msgid "X-factor:"
 93. msgstr "X-faktor:"
 94. #: KPrBackDia.cpp:162
 95. msgid "Y-factor:"
 96. msgstr "Y-faktor:"
 97. #: KPrBackDia.cpp:177
 98. msgid "View mode:"
 99. msgstr "Visningstilstand:"
 100. #: KPrBackDia.cpp:181
 101. msgid "Scaled"
 102. msgstr "Skaleret"
 103. #: KPrBackDia.cpp:182
 104. msgid "Centered"
 105. msgstr "Centreret"
 106. #: KPrBackDia.cpp:183
 107. msgid "Tiled"
 108. msgstr "Fliselagt"
 109. #: KPrBackDia.cpp:188
 110. msgid "&Location:"
 111. msgstr "S&ted:"
 112. #: KPrBackDia.cpp:224 KPrSlideTransitionDia.cpp:163 KPrTransEffectDia.cpp:305
 113. msgid "Apply &Global"
 114. msgstr "Anvend &globalt"
 115. #: KPrBackDia.cpp:225
 116. msgid "&Reset"
 117. msgstr "&Nulstil"
 118. #: KPrBezierCurveObject.h:73
 119. msgid "Cubic Bezier Curve"
 120. msgstr "Kubisk bezier-kurve"
 121. #: KPrBezierCurveObject.h:87
 122. msgid "Quadric Bezier Curve"
 123. msgstr "Quadric bezier-kurve"
 124. #: KPrBrushProperty.cpp:44
 125. msgid "Single Color"
 126. msgstr "Enkelt farve"
 127. #: KPrBrushProperty.cpp:45 gradientpropertyui.ui:16
 128. #, no-c-format
 129. msgid "Gradient"
 130. msgstr "Overgang"
 131. #: KPrBrushProperty.cpp:46
 132. msgid "Transparent"
 133. msgstr "Gennemsigtig"
 134. #: KPrBrushProperty.cpp:47
 135. msgid ""
 136. "You can choose between Single Color, Gradient or Transparent as the type."
 137. msgstr "Du kan vælge mellem Enkel farve, Overgang eller Gennemsigtig som type."
 138. #: KPrBrushProperty.cpp:49 piepropertyui.ui:38 polygonpropertyui.ui:74
 139. #, no-c-format
 140. msgid "&Type:"
 141. msgstr "&Type:"
 142. #: KPrBrushProperty.cpp:60 KPrBrushProperty.cpp:61 KPrBrushProperty.cpp:62
 143. #: KPrBrushProperty.cpp:63 KPrBrushProperty.cpp:64 KPrBrushProperty.cpp:65
 144. #: KPrBrushProperty.cpp:66 KPrBrushProperty.cpp:67
 145. msgid "%1% Fill Pattern"
 146. msgstr "%1% udfyldningsmønster"
 147. #: KPrBrushProperty.cpp:68
 148. msgid "Horizontal Lines"
 149. msgstr "Vandrette linjer"
 150. #: KPrBrushProperty.cpp:69
 151. msgid "Vertical Lines"
 152. msgstr "Lodrette linjer"
 153. #: KPrBrushProperty.cpp:70
 154. msgid "Crossing Lines"
 155. msgstr "Krydsende linjer"
 156. #: KPrBrushProperty.cpp:71
 157. msgid "Diagonal Lines ( / )"
 158. msgstr "Diagonale linjer ( / )"
 159. #: KPrBrushProperty.cpp:72
 160. msgid "Diagonal Lines ( \\ )"
 161. msgstr "Diagonale linjer ( \\ )"
 162. #: KPrBrushProperty.cpp:73
 163. msgid "Diagonal Crossing Lines"
 164. msgstr "Diagonalt krydsende linjer"
 165. #: KPrBrushProperty.cpp:77 penstyle.ui:92 piepropertyui.ui:66
 166. #: polygonpropertyui.ui:52 rectpropertyui.ui:152
 167. #, no-c-format
 168. msgid "This displays a preview of your choices."
 169. msgstr "Dette viser en forhåndsvisning af dine valg."
 170. #: KPrBrushProperty.cpp:90
 171. msgid "Diagonal 1"
 172. msgstr "Diagonal 1"
 173. #: KPrBrushProperty.cpp:91
 174. msgid "Diagonal 2"
 175. msgstr "Diagonal 2"
 176. #: KPrBrushProperty.cpp:92 KPrPenStyleWidget.cpp:67 KPrPenStyleWidget.cpp:79
 177. msgid "Circle"
 178. msgstr "Cirkel"
 179. #: KPrBrushProperty.cpp:93 KPrRectObject.h:51
 180. msgid "Rectangle"
 181. msgstr "Rektangel"
 182. #: KPrBrushProperty.cpp:94
 183. msgid "PipeCross"
 184. msgstr "Pibekryds"
 185. #: KPrBrushProperty.cpp:95
 186. msgid "Pyramid"
 187. msgstr "Pyramide"
 188. #: KPrCanvas.cpp:868
 189. msgid ""
 190. "The object you are trying to select belongs to the master slide. Editing the "
 191. "object can only be done on the master slide.\n"
 192. "Go there now?"
 193. msgstr ""
 194. "Det objekt du forsøger at vælge tilhører master-diassen. Redigering af "
 195. "objektet kan kun gøres der.\n"
 196. "Skal vi gå derhen nu?"
 197. #: KPrCanvas.cpp:1224
 198. msgid "Resize Object Up"
 199. msgstr "Ændr objektstørrelse (opad)"
 200. #: KPrCanvas.cpp:1227
 201. msgid "Resize Object Down"
 202. msgstr "Ændr objektstørrelse (nedad)"
 203. #: KPrCanvas.cpp:1230
 204. msgid "Resize Object Left"
 205. msgstr "Ændr objektstørrelse (til venstre)"
 206. #: KPrCanvas.cpp:1233
 207. msgid "Resize Object Right"
 208. msgstr "Ændr objektstørrelse (til højre)"
 209. #: KPrCanvas.cpp:1236
 210. msgid "Resize Object Left && Up"
 211. msgstr "Ændr objektstørrelse (mod venstre && opad)"
 212. #: KPrCanvas.cpp:1239
 213. msgid "Resize Object Left && Down"
 214. msgstr "Ændr objektstørrelse (mod venstre && nedad)"
 215. #: KPrCanvas.cpp:1242
 216. msgid "Resize Object Right && Up"
 217. msgstr "Ændr objektstørrelse (mod højre && opad)"
 218. #: KPrCanvas.cpp:1245
 219. msgid "Resize Object Right && Down"
 220. msgstr "Ændr objektstørrelse (mod højre && nedad)"
 221. #: KPrCanvas.cpp:1299 KPrPage.cpp:2234
 222. msgid "Change Rotation"
 223. msgstr "Ændr rotation"
 224. #: KPrCanvas.cpp:1994 KPrCanvas.cpp:2187
 225. msgid "Read-only content cannot be changed. No modifications will be accepted."
 226. msgstr ""
 227. "Ikke-skrivbart indhold kan ikke ændres. Ingen ændringer vil blive accepteret."
 228. #: KPrCanvas.cpp:2312 kpresenter.rc:264
 229. #, no-c-format
 230. msgid "Slide Show"
 231. msgstr "Diasshow"
 232. #: KPrCanvas.cpp:2313
 233. msgid "&Continue"
 234. msgstr "&Fortsæt"
 235. #: KPrCanvas.cpp:2314
 236. msgid "&Drawing Mode"
 237. msgstr "&Tegnetilstand"
 238. #: KPrCanvas.cpp:2316
 239. msgid "&Goto Slide..."
 240. msgstr "&Gå til diasside..."
 241. #: KPrCanvas.cpp:2318
 242. msgid "&End"
 243. msgstr "S&lut"
 244. #: KPrCanvas.cpp:2408
 245. msgid "Change Text Font"
 246. msgstr "Ændr tekstskrifttype"
 247. #: KPrCanvas.cpp:2424
 248. msgid "Set Text Color"
 249. msgstr "Sæt tekstfarve"
 250. #: KPrCanvas.cpp:2444
 251. msgid "Set Text Background Color"
 252. msgstr "Sæt tekstbaggrundsfarve"
 253. #: KPrCanvas.cpp:2463
 254. msgid "Make Text Bold"
 255. msgstr "Lav tekst om til fed"
 256. #: KPrCanvas.cpp:2482 KPrCanvas.cpp:2520
 257. msgid "Make Text Italic"
 258. msgstr "Lav tekst om til kursiv"
 259. #: KPrCanvas.cpp:2501
 260. msgid "Underline Text"
 261. msgstr "Understreg tekst"
 262. #: KPrCanvas.cpp:2539
 263. msgid "Set Text Font"
 264. msgstr "Sæt tekstskrifttype"
 265. #: KPrCanvas.cpp:2558
 266. msgid "Change Text Size"
 267. msgstr "Ændr tekststørrelse"
 268. #: KPrCanvas.cpp:2578
 269. msgid "Set Text Subscript"
 270. msgstr "Sæt tekstsubscript"
 271. #: KPrCanvas.cpp:2597
 272. msgid "Set Text Superscript"
 273. msgstr "Sæt tekstsuperscript"
 274. #: KPrCanvas.cpp:2616
 275. msgid "Apply Default Format"
 276. msgstr "Anvend standardformat"
 277. #: KPrCanvas.cpp:2636 KPrView.cpp:2967
 278. msgid "Increase Font Size"
 279. msgstr "Forøg skriftstørrelse"
 280. #: KPrCanvas.cpp:2656 KPrView.cpp:2971
 281. msgid "Decrease Font Size"
 282. msgstr "Formindsk skriftstørrelse"
 283. #: KPrCanvas.cpp:2675
 284. msgid "Set Text Align"
 285. msgstr "Sæt tekstjustering"
 286. #: KPrCanvas.cpp:2694
 287. msgid "Change Tabulators"
 288. msgstr "Ændr tabulatorer"
 289. #: KPrCanvas.cpp:2718
 290. msgid "Increase Paragraph Depth"
 291. msgstr "Forøg afsnitsdybde"
 292. #: KPrCanvas.cpp:2748
 293. msgid "Decrease Paragraph Depth"
 294. msgstr "Formindsk afsnitsdybde"
 295. #: KPrCanvas.cpp:2773
 296. msgid "Change First Line Indent"
 297. msgstr "Ændr første linjeindrykning"
 298. #: KPrCanvas.cpp:2792
 299. msgid "Change Left Indent"
 300. msgstr "Ændr venstre-indrykning"
 301. #: KPrCanvas.cpp:2811
 302. msgid "Change Right Indent"
 303. msgstr "Ændr højre-indrykning"
 304. #: KPrCanvas.cpp:3143
 305. msgid "End of presentation. Click to exit."
 306. msgstr "Slut på præsentation. Klik for at afslutte."
 307. #: KPrCanvas.cpp:3559
 308. msgid "Printing..."
 309. msgstr "Udskriver..."
 310. #: KPrCanvas.cpp:4395
 311. msgid "Scale to Original Size"
 312. msgstr "Skalér til oprindelig størrelse"
 313. #: KPrCanvas.cpp:4461
 314. msgid "Scale Picture to Be Shown 1:1 in Presentation Mode"
 315. msgstr "Skalér så billedet vises 1:1 i præsentationstilstand"
 316. #: KPrCanvas.cpp:5322
 317. msgid "Extend Text Contents to Height"
 318. msgstr "Udvid tekstindhold til højde"
 319. #: KPrCanvas.cpp:5348
 320. msgid "Extend Text to Contents"
 321. msgstr "Udvid tekst til at passe til indholdet"
 322. #: KPrCanvas.cpp:5378 kpresenter.rc:362 kpresenter.rc:410 kpresenter.rc:438
 323. #: kpresenter.rc:464 kpresenter.rc:519 kpresenter.rc:656
 324. #, no-c-format
 325. msgid "Flip Objects"
 326. msgstr "Flip objekter"
 327. #: KPrCanvas.cpp:5473
 328. msgid "Align Objects Left"
 329. msgstr "Justér objekter til venstre"
 330. #: KPrCanvas.cpp:5476
 331. msgid "Align Objects Top"
 332. msgstr "Justér objekter foroven"
 333. #: KPrCanvas.cpp:5479
 334. msgid "Align Objects Right"
 335. msgstr "Justér objekter til højre"
 336. #: KPrCanvas.cpp:5482
 337. msgid "Align Objects Bottom"
 338. msgstr "Justér objekter forneden"
 339. #: KPrCanvas.cpp:5485
 340. msgid "Align Objects Centered (horizontal)"
 341. msgstr "Centrér objekter (vandret)"
 342. #: KPrCanvas.cpp:5488
 343. msgid "Align Objects Center/Vertical"
 344. msgstr "Justér objekter centreret (lodret)"
 345. #: KPrCanvas.cpp:5533 KPrView.cpp:3091
 346. msgid "Close Object"
 347. msgstr "Luk objekt"
 348. #: KPrClosedLineObject.cpp:68 KPrPage.cpp:1423 KPrSideBar.cpp:741
 349. msgid "Closed Freehand"
 350. msgstr "Ubrudt frihåndstegning"
 351. #: KPrClosedLineObject.cpp:71 KPrPage.cpp:1427 KPrSideBar.cpp:743
 352. msgid "Closed Polyline"
 353. msgstr "Ubrudt polylinje"
 354. #: KPrClosedLineObject.cpp:74 KPrPage.cpp:1435 KPrSideBar.cpp:747
 355. msgid "Closed Cubic Bezier Curve"
 356. msgstr "Ubrudt kubisk bezier-kurve"
 357. #: KPrClosedLineObject.cpp:77 KPrPage.cpp:1431 KPrSideBar.cpp:745
 358. msgid "Closed Quadric Bezier Curve"
 359. msgstr "Ubrudt quadric bezier-kurve"
 360. #: KPrCommand.cpp:1338
 361. msgid "Modify Slide Transition"
 362. msgstr "Ændr diassidens overgang"
 363. #: KPrCommand.cpp:1340
 364. msgid "Modify Slide Transition For All Pages"
 365. msgstr "Ændr diassidens overgang for alle sider"
 366. #: KPrConfig.cpp:83
 367. msgid "Configure KPresenter"
 368. msgstr "Indstil KPresenter"
 369. #: KPrConfig.cpp:89
 370. msgid "Interface"
 371. msgstr "Grænseflade"
 372. #: KPrConfig.cpp:92
 373. msgid "Color"
 374. msgstr "Farve"
 375. #: KPrConfig.cpp:96
 376. msgid "Spelling"
 377. msgstr "Stavning"
 378. #: KPrConfig.cpp:96
 379. msgid "Spellchecker Behavior"
 380. msgstr "Stavekontrollens opførsel"
 381. #: KPrConfig.cpp:100 KPrConfig.cpp:421
 382. msgid "Misc"
 383. msgstr "Diverse"
 384. #: KPrConfig.cpp:104
 385. msgid "Document"
 386. msgstr "Dokument"
 387. #: KPrConfig.cpp:104 KPrConfig.cpp:661
 388. msgid "Document Settings"
 389. msgstr "Dokumentindstillinger"
 390. #: KPrConfig.cpp:109 kpresenter.rc:220
 391. #, no-c-format
 392. msgid "Tools"
 393. msgstr "Værktøjer"
 394. #: KPrConfig.cpp:109
 395. msgid "Default Tools Settings"
 396. msgstr "Standardværktøjsindstillinger"
 397. #: KPrConfig.cpp:114
 398. msgid "Paths"
 399. msgstr "Stier"
 400. #: KPrConfig.cpp:114
 401. msgid "Path Settings"
 402. msgstr "Stiindstillinger"
 403. #: KPrConfig.cpp:120
 404. msgid ""
 405. "_: Abbreviation for Text-to-Speech\n"
 406. "TTS"
 407. msgstr "TTT"
 408. #: KPrConfig.cpp:120
 409. msgid "Text-to-Speech Settings"
 410. msgstr "Indstillinger af tekst-til-tale"
 411. #: KPrConfig.cpp:157 KPrConfig.cpp:164
 412. msgid "Change Config"
 413. msgstr "Ændr config"
 414. #: KPrConfig.cpp:230
 415. msgid "Show rulers"
 416. msgstr "Vis linealer"
 417. #: KPrConfig.cpp:231
 418. msgid ""
 419. "When checked, both vertical and horizontal rulers are shown on the "
 420. "KPresenter slide (this is the default). When unchecked, the rulers are not "
 421. "shown on any slide."
 422. msgstr ""
 423. "Hvis markeret, vises både lodrette og vandrette linealer på Kpresenters "
 424. "billede (dette er standard). Når det afmarkeres vises linealerne ikke "
 425. "længere på noget billede."
 426. #: KPrConfig.cpp:235
 427. msgid "Show status bar"
 428. msgstr "Vis statuslinje"
 429. #: KPrConfig.cpp:236
 430. msgid "Toggle the statusbar, which is shown by default."
 431. msgstr "Slå statuslinjen til og fra som normalt vises."
 432. #: KPrConfig.cpp:243
 433. msgid "Number of recent files:"
 434. msgstr "Antal nylige filer:"
 435. #: KPrConfig.cpp:244
 436. msgid ""
 437. "Set the number of recent files which will be opened using the File->Open "
 438. "Recent menu. Default is to remember 10 filenames. The maximum you can set is "
 439. "20 and the minimum is 1."
 440. msgstr ""
 441. "Indstil antal nylige filer som åbnes med menuen Fil -> Åbn nylige. "
 442. "Standardværdien er at huske 10 filnavne. Maksimale værdier du kan indstille "
 443. "er 20, og den minimale værdi er 1."
 444. #: KPrConfig.cpp:255
 445. msgid "Text indentation depth:"
 446. msgstr "Tekstindrykningsdybde:"
 447. #: KPrConfig.cpp:256
 448. msgid ""
 449. "This setting is used by Increase Depth and Decrease Depth menu items (in the "
 450. "Text menu) to change the indentation depth. The Default is 1 centimeter."
 451. msgstr ""
 452. "Denne indstilling bruges af menupunkterne Øg dybde og Mindsk dybde (i menuen "
 453. "Tekst) til at ændre indrykningsdybden. Standardværdien er 1 centimeter."
 454. #: KPrConfig.cpp:326
 455. msgid "Background object color:"
 456. msgstr "Baggrundsobjektfarve:"
 457. #: KPrConfig.cpp:327
 458. msgid ""
 459. "Change the background color of the text box. The background is white by "
 460. "default. If you have a dark background color and you want to put some white "
 461. "text on it, you can change the color of the text box so that you can see "
 462. "what you are typing. When you have finished, the area around the text will "
 463. "revert to the background color. The Defaults button restores the original "
 464. "settings."
 465. msgstr ""
 466. "Ændr tekstfeltets baggrundsfarve. Baggrunden er normalt hvid. Hvis du har en "
 467. "mørk baggrundsfarve og vil placere hvid tekst over den, vil du kunne "
 468. "farvelægge tekstfeltet så du kan se hvad du skriver. Når du er færdig går "
 469. "området omkring teksten tilbage til hvad end baggrundsfarven er. Knappen "
 470. "Standard genopretter de oprindelige indstillinger."
 471. #: KPrConfig.cpp:338
 472. msgid "Grid color:"
 473. msgstr "Gitterfarver:"
 474. #: KPrConfig.cpp:339
 475. msgid "Here you can change the grid color, which is black by default."
 476. msgstr "Her kan du ændre gitterfarven som normalt er sort."
 477. #: KPrConfig.cpp:436
 478. msgid "Undo/redo limit:"
 479. msgstr "Grænse for fortryd og annullér fortryd:"
 480. #: KPrConfig.cpp:438
 481. msgid ""
 482. "Set the number of actions you can undo and redo (how many actions KPresenter "
 483. "keeps in its Undo buffer). This ranges from a minimum of 10 to a maximum of "
 484. "60 (the default is 30). Once the number of actions reaches the number set "
 485. "here, earlier actions will be forgotten."
 486. msgstr ""
 487. "Vælg antal handlinger som du kan fortryde og gøre om (hvor mange handlinger "
 488. "som Kpresenter har i sin fortrydelsesbuffer). Dette går fra den minimale "
 489. "værdi 10 til den maksimale værdi 60 (standardværdien er 30). Når antal "
 490. "handlinger når værdien som er indstillet her, bliver tidligere handlinger "
 491. "glemt."
 492. #: KPrConfig.cpp:443
 493. msgid "Display links"
 494. msgstr "Vis links"
 495. #: KPrConfig.cpp:444
 496. msgid ""
 497. "When you want to include a link in your slide, you can use the Insert-"
 498. ">Link... menu, which allows you to insert URL, mail or file links. If the "
 499. "option Display links is checked, all links will be active and displayed in a "
 500. "different color (this is the default behavior). If the option is unchecked, "
 501. "the links will be inactive and the same color as the text. This affects both "
 502. "the edited slides and the slide show."
 503. msgstr ""
 504. "Når du vil indsætte et link på en side, bruger du menuen Indsætte-&gt; "
 505. "Link... som lader dig indsætte url'er, e-mail-adresser eller fil-link. Hvis "
 506. "tilvalget Vis link er markeret, er alle link aktive og vises med en anden "
 507. "farve (hvilket er standardopførsel). Hvis tilvalget ikke er markeret, er "
 508. "linkene inaktive og har samme farve som teksten. Det påvirker både de "
 509. "redigerede sider og lysbilledshowet."
 510. #: KPrConfig.cpp:448
 511. msgid "&Underline all links"
 512. msgstr "&Understreg alle links"
 513. #: KPrConfig.cpp:450
 514. msgid ""
 515. "If this is checked, all links will be underlined (this is the default). If "
 516. "it is not checked, the links will not be underlined."
 517. msgstr ""
 518. "Hvis dette er markeret, bliver link at understreget (hvilket er "
 519. "standardindstillingen). Hvis det ikke er markeret, understreges link ikke."
 520. #: KPrConfig.cpp:454
 521. msgid "Display comments"
 522. msgstr "Vis kommentarer"
 523. #: KPrConfig.cpp:456
 524. msgid ""
 525. "Comments are inserted in the text at the cursor using the Insert->Comment... "
 526. "menu. Comments can only be viewed in edit mode and not in the slide show. If "
 527. "this option is checked (default) then each comment will be shown as a small "
 528. "yellow rectangle. You can then right-click on them to edit them, remove them "
 529. "or copy the text."
 530. msgstr ""
 531. "Kommentarer indsættes i teksten ved markøren med menuen Indsæt -&gt; "
 532. "Kommentar... Kommentarer ses kun i redigeringstilstand og ikke i "
 533. "lysbilledshowet. Hvis dette tilvalg er markeret (standardværdien) vises hver "
 534. "kommentar som en lille gul rektangel. Derefter kan du højreklikke på den for "
 535. "at redigere den, fjerne den eller kopiere dens tekst."
 536. #: KPrConfig.cpp:459
 537. msgid "Display field code"
 538. msgstr "Vis feltkode"
 539. #: KPrConfig.cpp:461
 540. msgid ""
 541. "In editor mode (not in slide show) this option will display all the variable "
 542. "codes as well as Link at links location. This is very useful to see what "
 543. "variable is displayed. Variables are inserted using the Insert -> Variable "
 544. "menu."
 545. msgstr ""
 546. "I redigeringstilstand (ikke i lysbilledshow) viser dette alle "
 547. "variabelkoderne samt linkstederne for link. Dette er meget nyttigt for at se "
 548. "hvilke variabler som vises. Variabler indsættes ved at bruge menuen Indsæt -"
 549. "&gt; Variabel."
 550. #: KPrConfig.cpp:464
 551. msgid "Print slide notes"
 552. msgstr "Udskriv diassidenoter"
 553. #: KPrConfig.cpp:466
 554. msgid ""
 555. "If checked, all notes will be printed on paper. The notes will all be "
 556. "printed separately on the last page, from the first slide to the last and "
 557. "finally the Master Page Note. You can see the notes for each slide using the "
 558. "View->Show notebar menu."
 559. msgstr ""
 560. "Hvis markeret skrives alle noter ud på papir. Noterne skrives alle ud på en "
 561. "separat sidste side, fra det første billede til det sidste og afsluttes med "
 562. "noter fra forlaget. Du kan se noter for hver side med menuen Vis -&gt; Vis "
 563. "notelinje."
 564. #: KPrConfig.cpp:471
 565. msgid "Grid"
 566. msgstr "Gitter"
 567. #: KPrConfig.cpp:477
 568. msgid "Horizontal grid size:"
 569. msgstr "Vandret gitterstørrelse:"
 570. #: KPrConfig.cpp:478
 571. msgid ""
 572. "Set the space in millimeters between two horizontal points on the grid. "
 573. "Default is 5 millimeters."
 574. msgstr ""
 575. "Indstiller afstanden i millimeter mellem to vandrette punkter i gitteret. "
 576. "Standardværdien er 5 millimeter."
 577. #: KPrConfig.cpp:486
 578. msgid "Vertical grid size:"
 579. msgstr "Lodret gitterstørrelse:"
 580. #: KPrConfig.cpp:487
 581. msgid ""
 582. "Set the space in millimeters between two vertical points on the grid. "
 583. "Default is 5 millimeters."
 584. msgstr ""
 585. "Indstiller afstanden i millimeter mellem to lodrette punkter i gitteret. "
 586. "Standardværdien er 5 millimeter."
 587. #: KPrConfig.cpp:521 KPrConfig.cpp:524 KPrConfig.cpp:533 KPrConfig.cpp:536
 588. #: KPrConfig.cpp:546 KPrConfig.cpp:549
 589. msgid "Change Display Link Command"
 590. msgstr "Ændr vis link-kommando"
 591. #: KPrConfig.cpp:559 KPrConfig.cpp:562
 592. msgid "Change Display Field Code Command"
 593. msgstr "Ændr vis feltkode-kommando"
 594. #: KPrConfig.cpp:611
 595. msgid "Document Defaults"
 596. msgstr "Dokumentstandarder"
 597. #: KPrConfig.cpp:622
 598. msgid "Default font:"
 599. msgstr "Standardskrifttype:"
 600. #: KPrConfig.cpp:631
 601. msgid "Choose..."
 602. msgstr "Vælg..."
 603. #: KPrConfig.cpp:632
 604. #, fuzzy
 605. msgid ""
 606. "Click here if you want to set a new font. The TDE default Select Font dialog "
 607. "will then be displayed."
 608. msgstr ""
 609. "Klik her hvis du vil indstille en ny skrifttype. KDE's sædvanlige dialog for "
 610. "skrifttypevalg vises så."
 611. #: KPrConfig.cpp:645
 612. msgid "Global language:"
 613. msgstr "Globalt sprog:"
 614. #: KPrConfig.cpp:646
 615. msgid ""
 616. "Use this drop down box to determine the default language for the document. "
 617. "This setting is used by the hyphenation and spelling tools."
 618. msgstr ""
 619. "Brug dette dropned-felt til at afgøre dokumentets standardsprog. "
 620. "Indstillingen bruges af bindestreg- og stavningsværktøjerne."
 621. #: KPrConfig.cpp:655
 622. msgid "Automatic hyphenation"
 623. msgstr "Automatisk orddeling"
 624. #: KPrConfig.cpp:656
 625. msgid ""
 626. "Check this box if you want KPresenter to automatically hyphenate long words "
 627. "when it determines the word wrap in text frames. This is not set by default."
 628. msgstr ""
 629. "Markér dette felt hvis du ønsker at Kpresenter; automatisk skal opdele lange "
 630. "ord når linjebrud i tekstrammer afgøres. Dette er ikke en "
 631. "standardindstilling."
 632. #: KPrConfig.cpp:665
 633. msgid "Create backup file"
 634. msgstr "Opret backupfil"
 635. #: KPrConfig.cpp:666
 636. msgid ""
 637. "If checked, this will create a .<name>.kpr.autosave.kpr in the folder where "
 638. "your file is. This backup file can then be used in case of a problem.\n"
 639. "The backup file is updated every time you save your document or every time "
 640. "there is an autosave."
 641. msgstr ""
 642. "Hvis markeret, vil dette oprette filen &lt;navn&gt;.kpr.autosave.kpr i "
 643. "mappen hvor filen findes. Denne sikkerhedskopi af filen kan derefter bruges "
 644. "i tilfælde af problemer. Sikkerhedskopien opdateres hver gang du gemmer "
 645. "dokumentet eller hver gang det gemmes automatisk."
 646. #: KPrConfig.cpp:672
 647. msgid "Autosave (min):"
 648. msgstr "Autogem (min.):"
 649. #: KPrConfig.cpp:673
 650. msgid "No autosave"
 651. msgstr "Gem ikke automatisk"
 652. #: KPrConfig.cpp:674
 653. msgid "min"
 654. msgstr "min"
 655. #: KPrConfig.cpp:675
 656. msgid ""
 657. "You can use this to adjust how often KPresenter saves a temporary file. If "
 658. "you set this value to No autosave, KPresenter will not autosave. You can "
 659. "adjust the autosave from 1 to 60 minutes."
 660. msgstr ""
 661. "Du kan bruge dette til at justere hvor ofte Kpresenter gemmer en midlertidig "
 662. "fil. Hvis du indstiller værdien til Gem ikke automatisk, gemmer Kpresenter "
 663. "ikke automatisk. Du kan justere gem automatisk fra 1 til 60 minuter."
 664. #: KPrConfig.cpp:677
 665. msgid "Starting page number:"
 666. msgstr "Sidetal på første side:"
 667. #: KPrConfig.cpp:682
 668. msgid ""
 669. "Here you can change the number for the first page. It is set to 1 by "
 670. "default.\n"
 671. "Tip: this is helpful if you have split a single document into multiple files."
 672. msgstr ""
 673. "Her kan du ændre nummeret for den første side. Det er normalt indstillet til "
 674. "1.\n"
 675. "Vink: Dette er praktisk hvis du har opdelt et enkelt dokument i flere filer."
 676. #: KPrConfig.cpp:684
 677. msgid "Tab stop:"
 678. msgstr "Tabulatorstop:"
 679. #: KPrConfig.cpp:691
 680. msgid ""
 681. "Each KPresenter document has a default set of tab stops. If you add tab "
 682. "stops to your document, the newly added tab stops override the default ones. "
 683. "You can use this text box to define the spacing between default tab stops. "
 684. "As an example, if you enter 1.5 in this text box, and the unit of "
 685. "measurement is in centimeters, the first default tab stop will be located "
 686. "1.5 cm to the right of the frame's left-hand margin. The second default tab "
 687. "stop will be located at 3 cm from the left-hand margin, and so on."
 688. msgstr ""
 689. "Hvert dokument i Kpresenter har et standardsæt tabulatorer. Hvis du "
 690. "tilføjer tabulatorer til dokumentet, sætter de nyligt tilføjede tabulatorer "
 691. "standardtabulatorerne ud af kraft. Du kan bruge dette tekstfelt til at "
 692. "angive afstanden mellem standardtabulatorer. Hvis du for eksempel skriver "
 693. "1,5 i dette tekstfelt og måleenheden er centimeter, placeres den første 1,5 "
 694. "cm til højre for rammens venstremargin. Den anden standardtabulator placeres "
 695. "3 cm fra venstremarginen, osv."
 696. #: KPrConfig.cpp:694
 697. msgid "Cursor"
 698. msgstr "Markør"
 699. #: KPrConfig.cpp:698
 700. msgid "Cursor in protected area"
 701. msgstr "Markør i beskyttet område"
 702. #: KPrConfig.cpp:700
 703. msgid ""
 704. "When this box is checked and you click in a protected frame within your "
 705. "document, a cursor will appear. When this box is unchecked, and you click in "
 706. "a protected frame, no cursor will be visible."
 707. msgstr ""
 708. "Når dette felt er markeret og du klikker i en beskyttet ramme i dokumentet "
 709. "vises en markør. Når afkrydsningsfeltet fjernes og du klikker i en beskyttet "
 710. "ramme er ingen markør synlig."
 711. #: KPrConfig.cpp:702
 712. msgid "Direct insert cursor"
 713. msgstr "Markør ved direkte indsættelse"
 714. #: KPrConfig.cpp:704
 715. msgid ""
 716. "When this box is checked, you can select a section of text using your mouse. "
 717. "Move the mouse to a new area in your document and click once with the middle "
 718. "mouse button and a copy of the selected text will be copied and pasted to "
 719. "the new location in the document.\n"
 720. "When this box is unchecked, in order to copy text from one section to "
 721. "another, you must select the text, manually copy the text to the clipboard, "
 722. "then manually paste the text in the new location."
 723. msgstr ""
 724. "Når dette felt er valgt kan du markere en tekstparagraf med musen. Flyt "
 725. "musen til et nyt sted i dokumentet og klik en gang med musens midterste knap "
 726. "så kopieres en kopi af den markerede tekst og indsættes på det nye sted i "
 727. "dokumentet.\n"
 728. "For at kopiere tekst fra et afsnit til et andet når dette afkrydsningsfelt "
 729. "ikke er valgt, skal du markere teksten, kopiere teksten manuelt til "
 730. "klippebordet, og derefter manuelt indsætte teksten på det nye sted."
 731. #: KPrConfig.cpp:768 KPrConfig.cpp:769
 732. msgid "Change Starting Page Number"
 733. msgstr "Ændr sidetal på første side"
 734. #: KPrConfig.cpp:778 KPrConfig.cpp:779
 735. msgid "Change Tab Stop Value"
 736. msgstr "Ændr tabulatorstopværdi"
 737. #: KPrConfig.cpp:827 KPrPropertyEditor.cpp:346
 738. msgid "Outl&ine"
 739. msgstr "Om&rids"
 740. #: KPrConfig.cpp:838 KPrPropertyEditor.cpp:358
 741. msgid "&Fill"
 742. msgstr "&Udfyld"
 743. #: KPrConfig.cpp:844 KPrPropertyEditor.cpp:369 KPrView.cpp:2421
 744. msgid "&Rectangle"
 745. msgstr "&Rektangel"
 746. #: KPrConfig.cpp:851 KPrPropertyEditor.cpp:380
 747. msgid "Polygo&n"
 748. msgstr "Polygo&n"
 749. #: KPrConfig.cpp:858 KPrPropertyEditor.cpp:390
 750. msgid "&Pie"
 751. msgstr "&Udsnit"
 752. #: KPrConfig.cpp:944
 753. msgid "Type"
 754. msgstr "Type"
 755. #: KPrConfig.cpp:945
 756. msgid "Path"
 757. msgstr "Sti"
 758. #: KPrConfig.cpp:946 KPrConfig.cpp:973 KPrConfig.cpp:995 KPrConfig.cpp:1020
 759. msgid "Picture Path"
 760. msgstr "Billedsti"
 761. #: KPrConfig.cpp:947 KPrConfig.cpp:982 KPrConfig.cpp:998 KPrConfig.cpp:1005
 762. msgid "Backup Path"
 763. msgstr "Backupsti"
 764. #: KPrConfig.cpp:948
 765. msgid ""
 766. "There are two paths that are set here: the Backup Path and the Picture Path. "
 767. "The Backup path is the folder where your backup files are saved and the "
 768. "Picture Path is the folder where your pictures are saved."
 769. msgstr ""
 770. "Der er to søgestier som kan indstillas her, Søgesti for sikkerhedskopier og "
 771. "Billedsøgesti. Søgestien for sikkerhedskopier er mappen hvor dine "
 772. "sikkerhedskopier gemmes, og billedsøgestien er mappen hvor dine billeder "
 773. "gemmes."
 774. #: KPrConfig.cpp:951
 775. msgid "Modify Path..."
 776. msgstr "Ændr sti..."
 777. #: KPrConfig.cpp:958
 778. #, fuzzy
 779. msgid ""
 780. "When you click this button, a small dialog will appear and, if Default path "
 781. "is unchecked, you can either enter a path yourself or choose one using the "
 782. "standard TDE file dialog."
 783. msgstr ""
 784. "Når du klikker på knappen vises en lille dialog, og hvis du afmarkerer "
 785. "standardsøgesti kan du enten selv indtaste en søgesti eller vælge en med "
 786. "KDE's sædvanlige filvalgsdialog."
 787. #: KPrConfig.cpp:1046
 788. msgid "Speak widget under &mouse pointer"
 789. msgstr "Læs kontrollen op under &musemarkøren"
 790. #: KPrConfig.cpp:1047
 791. msgid "Speak widget with &focus"
 792. msgstr "Læs kontrollen op som har &fokus"
 793. #: KPrConfig.cpp:1054
 794. msgid "Speak &tool tips"
 795. msgstr "Læs værktøjs&vink op"
 796. #: KPrConfig.cpp:1055
 797. msgid "Speak &What's This?"
 798. msgstr "Læs &Hvad er dette?"
 799. #: KPrConfig.cpp:1057
 800. msgid ""
 801. "_: Verbal indication if widget is disabled (grayed)\n"
 802. "&Say whether disabled"
 803. msgstr "Læs op om &deaktiveret"
 804. #: KPrConfig.cpp:1058
 805. msgid "Spea&k accelerators"
 806. msgstr "Læs &genvejstaster op"
 807. #: KPrConfig.cpp:1063
 808. msgid ""
 809. "_: A word spoken before another word\n"
 810. "Pr&efaced by the word:"
 811. msgstr "Indl&ed med ordet:"
 812. #: KPrConfig.cpp:1065 KPrConfig.cpp:1085 KPrConfig.cpp:1102
 813. msgid ""
 814. "_: Keyboard accelerator, such as Alt+F\n"
 815. "Accelerator"
 816. msgstr "Genvejstast"
 817. #: KPrConfig.cpp:1070
 818. msgid "&Polling interval:"
 819. msgstr "&Kontrolinterval:"
 820. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:40
 821. msgid "Custom Slide Show"
 822. msgstr "Hjemmelavet diasshow"
 823. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:51
 824. msgid "&Add..."
 825. msgstr "&Tilføj..."
 826. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:54
 827. msgid "&Modify..."
 828. msgstr "Æ&ndr..."
 829. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:60
 830. msgid "Co&py"
 831. msgstr "Ko&piér"
 832. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:63
 833. msgid "Test"
 834. msgstr "Test"
 835. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:212
 836. msgid "(Copy %1)"
 837. msgstr "(Kopiér %1)"
 838. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:258 KPrCustomSlideShowDia.cpp:270
 839. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:450 KPrCustomSlideShowDia.cpp:455
 840. msgid "Define Custom Slide Show"
 841. msgstr "Definér selvlavet diasshow"
 842. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:294
 843. msgid "Name:"
 844. msgstr "Navn:"
 845. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:303
 846. msgid "Existing slides:"
 847. msgstr "Eksisterende diassider:"
 848. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:318
 849. msgid "Selected slides:"
 850. msgstr "Udvalgte diassider:"
 851. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:450
 852. msgid "Custom Slide Show name is already used."
 853. msgstr "Hjemmelavet diasshows navn er allerede brugt."
 854. #: KPrCustomSlideShowDia.cpp:455
 855. msgid "You did not select any slides. Please select some slides."
 856. msgstr "Du har ikke valgt nogen dias. Vælg venligst nogle diasser"
 857. #: KPrDocument.cpp:1602
 858. msgid "Invalid OASIS OpenDocument file. No office:body tag found."
 859. msgstr "Ugyldig OASIS OpenDocument-fil. Mærket office:body ikke fundet."
 860. #: KPrDocument.cpp:1615
 861. msgid "Invalid OASIS OpenDocument file. No tag found inside office:body."
 862. msgstr "Ugyldig OASIS OpenDocument-fil. Intet mærke fundet inde i office:body."
 863. #: KPrDocument.cpp:1617
 864. msgid ""
 865. "This document is not a presentation, but a %1. Please try opening it with "
 866. "the appropriate application."
 867. msgstr ""
 868. "Dokumentet er ikke en præsentation, men en %1. Forsøg at åbne det med et "
 869. "passende program."
 870. #: KPrDocument.cpp:1659
 871. msgid ""
 872. "Invalid OASIS OpenDocument file. No master-style found inside office:master-"
 873. "styles."
 874. msgstr ""
 875. "Ugyldig OASIS OpenDocument-fil. Ingen forlag-stil fundet inde i stilene "
 876. "office:master."
 877. #: KPrDocument.cpp:2227
 878. msgid ""
 879. "You don't appear to have PERL installed.\n"
 880. "It is needed to convert this document.\n"
 881. "Please install PERL and try again."
 882. msgstr ""
 883. "Du synes ikke at have PERL installeret.\n"
 884. "Det er nødvendigt for at konvertere dette dokument.\n"
 885. "Installér venligst PERL og prøv igen."
 886. #: KPrDocument.cpp:2248
 887. msgid ""
 888. "parsing error in the main document (converted from an old KPresenter format) "
 889. "at line %1, column %2\n"
 890. "Error message: %3"
 891. msgstr ""
 892. "Fortolkningsfejl i hoveddokumentet (konverteret fra et gammelt KPresenter-"
 893. "format) i linje %1, søjle %2\n"
 894. "Fejlbesked: %3"
 895. #: KPrDocument.cpp:2322 KPrDocument.cpp:2325 KPrDocument.cpp:2335
 896. msgid "Insert Part Object"
 897. msgstr "Indsæt delobjekt"
 898. #: KPrDocument.cpp:2371
 899. msgid "Invalid document, DOC tag missing."
 900. msgstr "Ugyldigt dokument, DOC-mærke mangler."
 901. #: KPrDocument.cpp:2379
 902. #, c-format
 903. msgid ""
 904. "Invalid document, expected mimetype application/x-kpresenter or application/"
 905. "vnd.kde.kpresenter, got %1"
 906. msgstr ""
 907. "Ugyldigt dokument, forventede MIME-typen application/x-kpresenter eller "
 908. "application/vnd.kde.kpresenter, fik %1"
 909. #: KPrDocument.cpp:3074 KPrPage.cpp:1037 KPrPage.cpp:1077 KPrPage.cpp:1094
 910. msgid "Paste Objects"
 911. msgstr "Indsæt objekter"
 912. #: KPrDocument.cpp:3500 KPrView.cpp:2337
 913. msgid "Delete Slide"
 914. msgstr "Slet diasside"
 915. #: KPrDocument.cpp:3686 KPrPage.cpp:1845
 916. msgid "Set New Options"
 917. msgstr "Sæt nye indstillinger"
 918. #: KPrDocument.cpp:3912
 919. msgid "Move Slide"
 920. msgstr "Flyt diasside"
 921. #: KPrDocument.cpp:3940 KPrView.cpp:2334
 922. msgid "Duplicate Slide"
 923. msgstr "Duplikér diasside"
 924. #: KPrDocument.cpp:3975
 925. msgid "Paste Slide"
 926. msgstr "Indsæt diasside"
 927. #: KPrDocument.cpp:4682 KPrDocument.cpp:4683 KPrView.cpp:6157 KPrView.cpp:6167
 928. msgid "Insert File"
 929. msgstr "Indsæt fil"
 930. #: KPrDocumentIface.cpp:148
 931. msgid "Insert New Slide"
 932. msgstr "Indsæt ny diasside"
 933. #: KPrDuplicateObjDia.cpp:45
 934. msgid "Duplicate Object"
 935. msgstr "Dubletobjekt"
 936. #: KPrDuplicateObjDia.cpp:48
 937. msgid "Number of copies:"
 938. msgstr "Antal kopier:"
 939. #: KPrDuplicateObjDia.cpp:54
 940. msgid "Rotation angle:"
 941. msgstr "Rotationsvinkel:"
 942. #: KPrDuplicateObjDia.cpp:61
 943. msgid "Increase width:"
 944. msgstr "Forøg bredde:"
 945. #: KPrDuplicateObjDia.cpp:68
 946. msgid "Increase height:"
 947. msgstr "Forøg højde:"
 948. #: KPrDuplicateObjDia.cpp:76
 949. msgid "Move X:"
 950. msgstr "Flyt X:"
 951. #: KPrDuplicateObjDia.cpp:84
 952. msgid "Move Y:"
 953. msgstr "Flyt Y:"
 954. #: KPrEffectDia.cpp:64
 955. msgid "Appear"
 956. msgstr "Synlig"
 957. #: KPrEffectDia.cpp:70
 958. msgid "Order of appearance:"
 959. msgstr "Visningsrækkefølge:"
 960. #: KPrEffectDia.cpp:81
 961. msgid "Effect (appearing):"
 962. msgstr "Effekt (bliver synlig):"
 963. #: KPrEffectDia.cpp:86 KPrEffectDia.cpp:121 KPrEffectDia.cpp:218
 964. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:83 KPrTransEffectDia.cpp:187
 965. msgid "No Effect"
 966. msgstr "Ingen effekt"
 967. #: KPrEffectDia.cpp:87
 968. msgid "Come From Right"
 969. msgstr "Kommer fra højre"
 970. #: KPrEffectDia.cpp:88
 971. msgid "Come From Left"
 972. msgstr "Kommer fra venstre"
 973. #: KPrEffectDia.cpp:89
 974. msgid "Come From Top"
 975. msgstr "Kommer fra oven"
 976. #: KPrEffectDia.cpp:90
 977. msgid "Come From Bottom"
 978. msgstr "Kommer fra neden"
 979. #: KPrEffectDia.cpp:91
 980. msgid "Come From Right/Top"
 981. msgstr "Kommer fra højre foroven"
 982. #: KPrEffectDia.cpp:92
 983. msgid "Come From Right/Bottom"
 984. msgstr "Kommer fra højre forneden"
 985. #: KPrEffectDia.cpp:93
 986. msgid "Come From Left/Top"
 987. msgstr "Kommer fra venstre foroven"
 988. #: KPrEffectDia.cpp:94
 989. msgid "Come From Left/Bottom"
 990. msgstr "Kommer fra venstre forneden"
 991. #: KPrEffectDia.cpp:95
 992. msgid "Wipe From Left"
 993. msgstr "Ryd skærm fra venstre"
 994. #: KPrEffectDia.cpp:96
 995. msgid "Wipe From Right"
 996. msgstr "Ryd skærm fra højre"
 997. #: KPrEffectDia.cpp:97
 998. msgid "Wipe From Top"
 999. msgstr "Ryd skærm fra oven"
 1000. #: KPrEffectDia.cpp:98
 1001. msgid "Wipe From Bottom"
 1002. msgstr "Ryd skærm fra neden"
 1003. #: KPrEffectDia.cpp:104 KPrEffectDia.cpp:236 KPrTransEffectDia.cpp:238
 1004. msgid "Speed:"
 1005. msgstr "Hastighed:"
 1006. #: KPrEffectDia.cpp:109 KPrEffectDia.cpp:241 KPrSlideTransitionDia.cpp:135
 1007. #: KPrTransEffectDia.cpp:245
 1008. msgid "Slow"
 1009. msgstr "Langsom"
 1010. #: KPrEffectDia.cpp:110 KPrEffectDia.cpp:242 KPrSlideTransitionDia.cpp:136
 1011. #: KPrTransEffectDia.cpp:246
 1012. msgid "Medium"
 1013. msgstr "Mellem"
 1014. #: KPrEffectDia.cpp:111 KPrEffectDia.cpp:243 KPrSlideTransitionDia.cpp:137
 1015. #: KPrTransEffectDia.cpp:247
 1016. msgid "Fast"
 1017. msgstr "Hurtig"
 1018. #: KPrEffectDia.cpp:116
 1019. msgid "Effect (object specific):"
 1020. msgstr "Effekt (objektspecifik):"
 1021. #: KPrEffectDia.cpp:126
 1022. msgid "Paragraph After Paragraph"
 1023. msgstr "Afsnit efter afsnit"
 1024. #: KPrEffectDia.cpp:146 KPrEffectDia.cpp:249
 1025. msgid "Timer of the object:"
 1026. msgstr "Tidsmåler for objektet:"
 1027. #: KPrEffectDia.cpp:152 KPrEffectDia.cpp:255 KPrTransEffectDia.cpp:313
 1028. #: slidetransitionwidget.ui:261
 1029. #, no-c-format
 1030. msgid " seconds"
 1031. msgstr " sekunder"
 1032. #: KPrEffectDia.cpp:160 KPrEffectDia.cpp:263 KPrTransEffectDia.cpp:276
 1033. msgid "Sound effect"
 1034. msgstr "Lydeffekt"
 1035. #: KPrEffectDia.cpp:166 KPrEffectDia.cpp:270 KPrTransEffectDia.cpp:284
 1036. msgid "File name:"
 1037. msgstr "Filnavn:"
 1038. #: KPrEffectDia.cpp:182 KPrEffectDia.cpp:286 KPrTransEffectDia.cpp:294
 1039. msgid "Play"
 1040. msgstr "Afspil"
 1041. #: KPrEffectDia.cpp:195 KPrEffectDia.cpp:199
 1042. msgid "Disappear"
 1043. msgstr "Forsvind"
 1044. #: KPrEffectDia.cpp:205
 1045. msgid "Order of disappearance:"
 1046. msgstr "Forsvindingsrækkefølge:"
 1047. #: KPrEffectDia.cpp:213
 1048. msgid "Effect (disappearing):"
 1049. msgstr "Effekt (forsvinder):"
 1050. #: KPrEffectDia.cpp:219
 1051. msgid "Disappear to Right"
 1052. msgstr "Forsvind mod højre"
 1053. #: KPrEffectDia.cpp:220
 1054. msgid "Disappear to Left"
 1055. msgstr "Forsvind mod venstre"
 1056. #: KPrEffectDia.cpp:221
 1057. msgid "Disappear to Top"
 1058. msgstr "Forsvind opad"
 1059. #: KPrEffectDia.cpp:222
 1060. msgid "Disappear to Bottom"
 1061. msgstr "Forsvind nedad"
 1062. #: KPrEffectDia.cpp:223
 1063. msgid "Disappear to Right/Top"
 1064. msgstr "Forsvind mod højre foroven"
 1065. #: KPrEffectDia.cpp:224
 1066. msgid "Disappear to Right/Bottom"
 1067. msgstr "Forsvind mod højre forneden"
 1068. #: KPrEffectDia.cpp:225
 1069. msgid "Disappear to Left/Top"
 1070. msgstr "Forsvind mod venstre foroven"
 1071. #: KPrEffectDia.cpp:226
 1072. msgid "Disappear to Left/Bottom"
 1073. msgstr "Forsvind mod venstre forneden"
 1074. #: KPrEffectDia.cpp:227
 1075. msgid "Wipe to Left"
 1076. msgstr "Ryd skærm mod venstre"
 1077. #: KPrEffectDia.cpp:228
 1078. msgid "Wipe to Right"
 1079. msgstr "Ryd skærm mod højre"
 1080. #: KPrEffectDia.cpp:229
 1081. msgid "Wipe to Top"
 1082. msgstr "Ryd skærm opad"
 1083. #: KPrEffectDia.cpp:230
 1084. msgid "Wipe to Bottom"
 1085. msgstr "Ryd skærm nedad"
 1086. #: KPrEffectDia.cpp:356
 1087. msgid "Assign Object Effects"
 1088. msgstr "Tilknyt objekteffekter"
 1089. #: KPrEffectDia.cpp:517 KPrSlideTransitionDia.cpp:274 KPrTransEffectDia.cpp:389
 1090. msgid "*.%1|%2 Files"
 1091. msgstr "*.%1|%2 filer"
 1092. #: KPrEffectDia.cpp:522 KPrSlideTransitionDia.cpp:279 KPrTransEffectDia.cpp:394
 1093. msgid "All Supported Files"
 1094. msgstr "Alle understøttede filer"
 1095. #: KPrEffectDia.cpp:523 KPrSlideTransitionDia.cpp:280 KPrTransEffectDia.cpp:395
 1096. msgid "All Files"
 1097. msgstr "Alle filer"
 1098. #: KPrEllipseObject.h:51
 1099. msgid "Ellipse"
 1100. msgstr "Ellipse"
 1101. #: KPrFreehandObject.h:43
 1102. msgid "Freehand"
 1103. msgstr "Frihånd"
 1104. #: KPrGeneralProperty.cpp:56 generalpropertyui.ui:69
 1105. #, no-c-format
 1106. msgid "Position"
 1107. msgstr "Position"
 1108. #: KPrGotoPage.cpp:37
 1109. msgid "Goto Slide..."
 1110. msgstr "Gå til diasside..."
 1111. #: KPrGotoPage.cpp:45
 1112. msgid "Go to slide:"
 1113. msgstr "Gå til diasside:"
 1114. #: KPrGroupObject.h:69
 1115. msgid "Group"
 1116. msgstr "Gruppér"
 1117. #: KPrImageEffectDia.cpp:36
 1118. msgid "Image Effect"
 1119. msgstr "Billedeffekt"
 1120. #: KPrImportStyleDia.cpp:56 KPrImportStyleDia.cpp:65 KPrImportStyleDia.cpp:149
 1121. msgid "Import Style"
 1122. msgstr "Importér stil"
 1123. #: KPrImportStyleDia.cpp:64 KPrView.cpp:6166
 1124. msgid "File name is empty."
 1125. msgstr "Filnavnet er tomt."
 1126. #: KPrImportStyleDia.cpp:148
 1127. msgid "File is not a KPresenter file!"
 1128. msgstr "Filen er ikke en KPresenter-fil!"
 1129. #: KPrLineObject.h:55 kpresenter.rc:70
 1130. #, no-c-format
 1131. msgid "Line"
 1132. msgstr "Linje"
 1133. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:274 KPrWebPresentation.cpp:590
 1134. msgid "Slideshow"
 1135. msgstr "Diasshow"
 1136. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:302
 1137. msgid ""
 1138. "Please enter the directory where the memory stick presentation should be "
 1139. "saved. Please also enter a title for the slideshow presentation. "
 1140. msgstr ""
 1141. "Indtast venligst en mappe hvor din memory stick præsentation skal gemmes. "
 1142. "Indtast venligst også en titel for lysbilledshowpræsentationen. "
 1143. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:306 KPrWebPresentation.cpp:700
 1144. msgid "Path:"
 1145. msgstr "Sti:"
 1146. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:322 KPrWebPresentation.cpp:687
 1147. msgid "Title:"
 1148. msgstr "Titel:"
 1149. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:333
 1150. msgid "&Set Colors"
 1151. msgstr "Sæt &farver"
 1152. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:345
 1153. msgid "Preliminary Slides"
 1154. msgstr "Foreløbige lysbilleder"
 1155. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:348
 1156. msgid ""
 1157. "This section allows you to set the colors for the preliminary slides; it "
 1158. "does not affect the presentation in any way, and it is normal to leave these "
 1159. "set to the default."
 1160. msgstr ""
 1161. "Dette afsnit tillader dig at sætte farver for de foreløbige lysbilleder. "
 1162. "Dette påvirker ikke præsentationen på nogen måde, og det er normalt at lade "
 1163. "dette forblive ved standarden."
 1164. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:353 KPrWebPresentation.cpp:865
 1165. msgid "Text color:"
 1166. msgstr "Tekstfarve:"
 1167. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:359 KPrWebPresentation.cpp:873
 1168. msgid "Background color:"
 1169. msgstr "Baggrundsfarve:"
 1170. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:368
 1171. msgid ""
 1172. "Selecting this button will take you to the KPresenter documentation that "
 1173. "provides more information on how to use the Memory Stick export function. "
 1174. msgstr ""
 1175. "Valg af denne knap vil tage dig til KPresenters dokumentation der giver mere "
 1176. "information om hvordan Memory Stick eksportfunktionen bruges. "
 1177. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:373
 1178. msgid ""
 1179. "Selecting this button will proceed to generating the presentation in the "
 1180. "special Sony format."
 1181. msgstr ""
 1182. "Valg af denne knap vil gå videre med at generere præsentationen i det "
 1183. "specielle Sony-format."
 1184. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:377
 1185. msgid ""
 1186. "Selecting this button will cancel out of the generation of the presentation, "
 1187. "and return to the normal KPresenter view. No files will be affected."
 1188. msgstr ""
 1189. "Valg af denne knap vil annullere generingen af præsentationen, og vende "
 1190. "tilbage til den normale KPresenter visning. Ingen filer vil blive påvirket."
 1191. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:406 KPrMSPresentationSetup.cpp:516
 1192. msgid "Create Memory Stick Slideshow"
 1193. msgstr "Opret Memory Stick lysbilledshow"
 1194. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:445 KPrWebPresentation.cpp:1082
 1195. msgid ""
 1196. "<qt>The directory <b>%1</b> does not exist.<br>Do you want create it?</qt>"
 1197. msgstr "<qt>Mappen <b>%1</b> eksisterer ikke.</br> Vil du oprette den?</qt>"
 1198. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:448 KPrWebPresentation.cpp:1085
 1199. msgid "Directory Not Found"
 1200. msgstr "Mappe ikke fundet"
 1201. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:457 KPrWebPresentation.cpp:1092
 1202. msgid "Cannot create directory."
 1203. msgstr "Kan ikke oprette mappe."
 1204. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:472
 1205. msgid ""
 1206. "You are about to overwrite an existing index file : %1.\n"
 1207. " Do you want to proceed?"
 1208. msgstr ""
 1209. "Du er ved at overskrive en eksisterende indeksfil: %1.\n"
 1210. " Ønsker du at fortsætte?"
 1211. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:475
 1212. msgid "Overwrite Presentation"
 1213. msgstr "Overskriv præsentation"
 1214. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:589
 1215. msgid "Create directory structure"
 1216. msgstr "Oprette mappestruktur"
 1217. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:590
 1218. msgid "Create pictures of the slides"
 1219. msgstr "Opret billeder af diassene"
 1220. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:591
 1221. msgid "Create index file"
 1222. msgstr "Opret indeksfil"
 1223. #: KPrMSPresentationSetup.cpp:605 KPrWebPresentation.cpp:1268
 1224. msgid "Done"
 1225. msgstr "Færdig"
 1226. #: KPrMarginWidget.cpp:49 marginui.ui:38
 1227. #, no-c-format
 1228. msgid "Margins"
 1229. msgstr "Marginer"
 1230. #: KPrMoveHelpLineDia.cpp:45
 1231. msgid "Change Help Line Position"
 1232. msgstr "Ændr hjælpelinjeposition"
 1233. #: KPrMoveHelpLineDia.cpp:47 KPrMoveHelpLineDia.cpp:83
 1234. msgid "Position:"
 1235. msgstr "Placering:"
 1236. #: KPrMoveHelpLineDia.cpp:73
 1237. msgid "Add New Help Line"
 1238. msgstr "Tilføj ny hjælplinje"
 1239. #: KPrMoveHelpLineDia.cpp:124
 1240. msgid "Add New Help Point"
 1241. msgstr "Tilføj nyt hjælpepunkt"
 1242. #: KPrMoveHelpLineDia.cpp:126
 1243. msgid "X position:"
 1244. msgstr "X-position:"
 1245. #: KPrMoveHelpLineDia.cpp:131
 1246. msgid "Y position:"
 1247. msgstr "Y-position:"
 1248. #: KPrNoteBar.cpp:47 KPrWebPresentation.cpp:498
 1249. msgid "Note"
 1250. msgstr "Note"
 1251. #: KPrNoteBar.cpp:177
 1252. msgid "Slide Note %1:\n"
 1253. msgstr "Diassidenote %1:\n"
 1254. #: KPrNoteBar.cpp:187
 1255. msgid "Master Page Note:\n"
 1256. msgstr "Notits om forlægsside:\n"
 1257. #: KPrPage.cpp:969
 1258. msgid "Delete Objects"
 1259. msgstr "Slet objekter"
 1260. #: KPrPage.cpp:1088
 1261. msgid "Resize"
 1262. msgstr "Ændr størrelse"
 1263. #: KPrPage.cpp:1190
 1264. msgid "Group Objects"
 1265. msgstr "Gruppér objekter"
 1266. #: KPrPage.cpp:1205 KPrPage.cpp:1210
 1267. msgid "Ungroup Objects"
 1268. msgstr "Afgruppér objekter"
 1269. #: KPrPage.cpp:1246
 1270. msgid "Lower Objects"
 1271. msgstr "Sænk objekter"
 1272. #: KPrPage.cpp:1286
 1273. msgid "Raise Objects"
 1274. msgstr "Hæv objekter"
 1275. #: KPrPage.cpp:1311
 1276. msgid "Insert Line"
 1277. msgstr "Indsæt linje"
 1278. #: KPrPage.cpp:1320
 1279. msgid "Insert Rectangle"
 1280. msgstr "Indsæt rektangel"
 1281. #: KPrPage.cpp:1329
 1282. msgid "Insert Ellipse"
 1283. msgstr "Indsæt ellipse"
 1284. #: KPrPage.cpp:1339
 1285. msgid "Insert Pie/Arc/Chord"
 1286. msgstr "Indsæt udsnit/bue/korde"
 1287. #: KPrPage.cpp:1345
 1288. msgid "Insert Textbox"
 1289. msgstr "Indsæt tekstfelt"
 1290. #: KPrPage.cpp:1364 KPrView.cpp:1075
 1291. msgid "Insert Autoform"
 1292. msgstr "Indsæt autoformular"
 1293. #: KPrPage.cpp:1372
 1294. msgid "Insert Freehand"
 1295. msgstr "Indsæt frihåndstegning"
 1296. #: KPrPage.cpp:1380
 1297. msgid "Insert Polyline"
 1298. msgstr "Indsæt polylinje"
 1299. #: KPrPage.cpp:1391
 1300. msgid "Insert Quadric Bezier Curve"
 1301. msgstr "Indsæt quadric bezier-kurve"
 1302. #: KPrPage.cpp:1401
 1303. msgid "Insert Cubic Bezier Curve"
 1304. msgstr "Indsæt kubisk bezier-kurve"
 1305. #: KPrPage.cpp:1413
 1306. msgid "Insert Polygon"
 1307. msgstr "Indsæt polygon"
 1308. #: KPrPage.cpp:1424
 1309. msgid "Insert Closed Freehand"
 1310. msgstr "Indsæt ubrudt frihåndstegning"
 1311. #: KPrPage.cpp:1428
 1312. msgid "Insert Closed Polyline"
 1313. msgstr "Indsæt ubrudt polylinje"
 1314. #: KPrPage.cpp:1432
 1315. msgid "Insert Closed Quadric Bezier Curve"
 1316. msgstr "Indsæt ubrudt quadric bezier-kurve"
 1317. #: KPrPage.cpp:1436
 1318. msgid "Insert Closed Cubic Bezier Curve"
 1319. msgstr "Indsæt ubrudt kubisk bezier-kurve"
 1320. #: KPrPage.cpp:1461
 1321. msgid "Embed Object"
 1322. msgstr "Indlejr objekt"
 1323. #: KPrPage.cpp:1488 KPrPage.cpp:1524 KPrPropertyEditor.cpp:83
 1324. #: KPrPropertyEditor.cpp:101 KPrPropertyEditor.cpp:120
 1325. #: KPrPropertyEditor.cpp:139 KPrPropertyEditor.cpp:157
 1326. #: KPrPropertyEditor.cpp:174 KPrPropertyEditor.cpp:193
 1327. #: KPrPropertyEditor.cpp:206
 1328. msgid "Apply Styles"
 1329. msgstr "Anvend stile"
 1330. #: KPrPage.cpp:1568
 1331. msgid "Change Pixmap"
 1332. msgstr "Ændr billede"
 1333. #: KPrPage.cpp:1589 KPrPage.cpp:1617 KPrView.cpp:760
 1334. msgid "Insert Picture"
 1335. msgstr "Indsæt billede"
 1336. #: KPrPage.cpp:1886 KPrWebPresentation.cpp:483
 1337. #, c-format
 1338. msgid "Slide %1"
 1339. msgstr "Dias %1"
 1340. #: KPrPage.cpp:1888
 1341. msgid "Slide Master"
 1342. msgstr "Hoveddias"
 1343. #: KPrPage.cpp:2167 KPrPage.cpp:2198
 1344. msgid "Move Objects"
 1345. msgstr "Flyt objekter"
 1346. #: KPrPage.cpp:2281
 1347. msgid "Change Shadow"
 1348. msgstr "Ændr skygge"
 1349. #: KPrPage.cpp:2423 KPrPage.cpp:2426
 1350. msgid "Change Vertical Alignment"
 1351. msgstr "Ændr lodret justering"
 1352. #: KPrPage.cpp:2559
 1353. msgid "Change Image Effect"
 1354. msgstr "Ændr billedeffekt"
 1355. #: KPrPartObject.h:43
 1356. msgid "Embedded Object"
 1357. msgstr "Indlejret objekt"
 1358. #: KPrPenStyleWidget.cpp:49
 1359. msgid "No Outline"
 1360. msgstr "Intet omrids"
 1361. #: KPrPenStyleWidget.cpp:64 KPrPenStyleWidget.cpp:76
 1362. msgid "Normal"
 1363. msgstr "Normal"
 1364. #: KPrPenStyleWidget.cpp:65 KPrPenStyleWidget.cpp:77
 1365. msgid "Arrow"
 1366. msgstr "Pil"
 1367. #: KPrPenStyleWidget.cpp:66 KPrPenStyleWidget.cpp:78
 1368. msgid "Square"
 1369. msgstr "Kvadrat"
 1370. #: KPrPenStyleWidget.cpp:68 KPrPenStyleWidget.cpp:80
 1371. msgid "Line Arrow"
 1372. msgstr "Linjepil"
 1373. #: KPrPenStyleWidget.cpp:69 KPrPenStyleWidget.cpp:81
 1374. msgid "Dimension Line"
 1375. msgstr "Dimensionslinje"
 1376. #: KPrPenStyleWidget.cpp:70 KPrPenStyleWidget.cpp:82
 1377. msgid "Double Arrow"
 1378. msgstr "Dobbeltpil"
 1379. #: KPrPenStyleWidget.cpp:71 KPrPenStyleWidget.cpp:83
 1380. msgid "Double Line Arrow"
 1381. msgstr "Dobbeltlinjepil"
 1382. #: KPrPgConfDia.cpp:51 KPrView.cpp:1455 KPrView.cpp:3319
 1383. msgid "Configure Slide Show"
 1384. msgstr "Indstil diasshow"
 1385. #: KPrPgConfDia.cpp:64 KPrPropertyEditor.cpp:422
 1386. msgid "&General"
 1387. msgstr "&Generelt"
 1388. #: KPrPgConfDia.cpp:65
 1389. msgid ""
 1390. "<p>This dialog allows you to configure how the slideshow will be displayed, "
 1391. "including whether the slides are automatically sequenced or manually "
 1392. "controlled, and also allows you to configure a <em>drawing pen</em> that can "
 1393. "be used during the display of the presentation to add additional information "
 1394. "or to emphasise particular points.</p>"
 1395. msgstr ""
 1396. "<p>Denne dialog lader dig indstille det lysbilledshow der vil blive vist, "
 1397. "inklusive om billederne følger efter hinanden automatisk eller er manuelt "
 1398. "kontrollerede, og den lader dig også indstille en <em>tegnepen</em> der kan "
 1399. "bruges under fremvisningen af præsentationen for at tilføje yderligere "
 1400. "information eller for at understrege bestemte punkter.</p>"
 1401. #: KPrPgConfDia.cpp:73
 1402. msgid "&Transition Type"
 1403. msgstr "&Overgangstype"
 1404. #: KPrPgConfDia.cpp:75
 1405. msgid ""
 1406. "<li><p>If you select <b>Manual transition to next step or slide</b> then "
 1407. "each transition and effect on a slide, or transition from one slide to the "
 1408. "next, will require an action. Typically this action will be a mouse click, "
 1409. "or the space bar.</p></li><li><p>If you select <b>Automatic transition to "
 1410. "next step or slide</b> then the presentation will automatically sequence "
 1411. "each transition and effect on a slide, and will automatically transition to "
 1412. "the next slide when the current slide is fully displayed. The speed of "
 1413. "sequencing is controlled using the slider below. This also enables the "
 1414. "option to automatically loop back to the first slide after the last slide "
 1415. "has been shown.</p></li>"
 1416. msgstr ""
 1417. "<li><p>Hvis du vælger <b>Manuel overgang til næste skridt eller billede</b> "
 1418. "så vil hver overgang og virkning på et lysbillede, eller overgangen fra et "
 1419. "lysbillede til det næste kræve en handling. Dette er typisk et museklik, "
 1420. "eller et tryk på mellemrumstasten.</p></li><li><p>Hvis du vælger "
 1421. "<b>Automatisk overgang til næste skridt eller lysbillede</b> så vil "
 1422. "præsentationen automatisk gå videre til næste overgang eller påvirkning af "
 1423. "et lysbillede når det nuværende lysbillede er færdigt med at blive vist. "
 1424. "Hastigheden kontrolleres ved brug af skyderen nedenfor. Dette aktiverer også "
 1425. "valget automatisk at gå tilbage i løkke til det først lysbillede efter at "
 1426. "det sidste lysbillede er blevet vist.</p></li>"
 1427. #: KPrPgConfDia.cpp:86
 1428. msgid "&Manual transition to next step or slide"
 1429. msgstr "&Manuelt overgang til næste skridt eller lysbillede"
 1430. #: KPrPgConfDia.cpp:88
 1431. msgid "&Automatic transition to next step or slide"
 1432. msgstr "&Automatisk overgang til næste skridt eller lysbillede"
 1433. #: KPrPgConfDia.cpp:91
 1434. msgid "&Infinite loop"
 1435. msgstr "&Uendelig løkke"
 1436. #: KPrPgConfDia.cpp:93
 1437. msgid ""
 1438. "<p>If this checkbox is selected, then the slideshow will restart at the "
 1439. "first slide after the last slide has been displayed. It is only available if "
 1440. "the <b>Automatic transition to next step or slide</b> button is selected "
 1441. "above.</p> <p>This option may be useful if you are running a promotional "
 1442. "display.</p>"
 1443. msgstr ""
 1444. "<p>Hvis dette felt er afkrydset, så vil lysbilledshowet starte igen efter "
 1445. "det første lysbillede efter det sidste lysbillede er blevet vist. Den er kun "
 1446. "tilgængelig hvis <b>Automatisk overgang til næste skridt eller lysbillede</"
 1447. "b> er valgt ovenfor.</p> <p>Denne valgmulighed kan være nyttig hvis du kører "
 1448. "en promotionsvisning.</p>"
 1449. #: KPrPgConfDia.cpp:104
 1450. msgid "&Show 'End of presentation' slide"
 1451. msgstr "&Vis siden 'Slut på præsentation'"
 1452. #: KPrPgConfDia.cpp:106
 1453. msgid ""
 1454. "<p>If this checkbox is selected, when the slideshow has finished a black "
 1455. "slideshow containing the message 'End of presentation. Click to exit' will "
 1456. "be shown."
 1457. msgstr ""
 1458. "<p>Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, vises en sort side med meddelelsen "
 1459. "'Slut på præsentationen. Klik for at afslutte.' når lysbilledshowet er "
 1460. "færdigt."
 1461. #: KPrPgConfDia.cpp:114
 1462. msgid "Measure presentation &duration"
 1463. msgstr "Mål præsentationens &varighed"
 1464. #: KPrPgConfDia.cpp:116
 1465. msgid ""
 1466. "<p>If this checkbox is selected, the time that each slide was displayed for, "
 1467. "and the total time for the presentation will be measured.</p> <p>The times "
 1468. "will be displayed at the end of the presentation.</p> <p>This can be used "
 1469. "during rehearsal to check coverage for each issue in the presentation, and "
 1470. "to verify that the presentation duration is correct.</p>"
 1471. msgstr ""
 1472. "<p>Hvis dette felt er markeret, vil den tid som hvert lysbillede blev vist, "
 1473. "og den totale tid for præsentationen blive vist.</p> <p>Tiderne vil blive "
 1474. "vist i slutningen af præsentationen.</p> <p>Dette kan bruges under en øvelse "
 1475. "for at tjekke dækningen af hvert punkt i præsentationen, og til at "
 1476. "verificere at præsentationens varighed er korrekt.</p>"
 1477. #: KPrPgConfDia.cpp:129
 1478. msgid "Presentation Pen"
 1479. msgstr "Præsentationspen"
 1480. #: KPrPgConfDia.cpp:131
 1481. msgid ""
 1482. "<p>This part of the dialog allows you to configure the <em>drawing mode</"
 1483. "em>, which allows you to add additional information, emphasise particular "
 1484. "content, or to correct errors during the presentation by drawing on the "
 1485. "slides using the mouse.</p><p>You can configure the color of the drawing pen "
 1486. "and the width of the pen.</p>"
 1487. msgstr ""
 1488. "<p>Denne del af dialogen tillader dig at indstille <em>tegne-tilstanden</"
 1489. "em>, som tillader dig at tilføje yderligere information, lægge vægt på "
 1490. "bestemt indhold eller at rette fejl under præsentationen ved at tegne på på "
 1491. "lysbillederne med musen.</p><p>Du kan indstille farven på tegnepennen og "
 1492. "bredden af pennen.</p>"
 1493. #: KPrPgConfDia.cpp:142 imageEffectBase.ui:372 shadowdialog.ui:89
 1494. #, no-c-format
 1495. msgid "Color:"
 1496. msgstr "Farve:"
 1497. #: KPrPgConfDia.cpp:147
 1498. msgid "Width:"
 1499. msgstr "Bredde:"
 1500. #: KPrPgConfDia.cpp:150 penstyle.ui:152
 1501. #, no-c-format
 1502. msgid " pt"
 1503. msgstr " pt"
 1504. #: KPrPgConfDia.cpp:159
 1505. msgid "&Slides"
 1506. msgstr "&Diassider"
 1507. #: KPrPgConfDia.cpp:160
 1508. msgid ""
 1509. "<p>This dialog allows you to configure which slides are used in the "
 1510. "presentation. Slides that are not selected will not be displayed during the "
 1511. "slide show.</p>"
 1512. msgstr ""
 1513. "<p>Denne dialog lader dig indstille hvilke lysbilleder der bruges i "
 1514. "præsentationen. Lysbilleder der ikke vælges vil ikke blive vist i "
 1515. "lysbilledshowet.</p>"
 1516. #: KPrPgConfDia.cpp:170
 1517. msgid "Custom slide show"
 1518. msgstr "Hjemmelavet diasshow"
 1519. #: KPrPgConfDia.cpp:176
 1520. msgid "Custom slide:"
 1521. msgstr "Hjemmelavet dias:"
 1522. #: KPrPgConfDia.cpp:181
 1523. msgid "Selected pages:"
 1524. msgstr "Udvalgte sider:"
 1525. #: KPrPgConfDia.cpp:188 KPrSideBar.cpp:764
 1526. msgid "Slide"
 1527. msgstr "Dias"
 1528. #: KPrPgConfDia.cpp:204
 1529. msgid "Select &All"
 1530. msgstr "Vælg &alt"
 1531. #: KPrPgConfDia.cpp:207
 1532. msgid "&Deselect All"
 1533. msgstr "&Fravælg alt"
 1534. #: KPrPieObject.h:60 KPrPieProperty.cpp:41 piepropertyui.ui:16
 1535. #, no-c-format
 1536. msgid "Pie"
 1537. msgstr "Udsnit"
 1538. #: KPrPieObject.h:63 KPrPieProperty.cpp:42
 1539. msgid "Arc"
 1540. msgstr "Bue"
 1541. #: KPrPieObject.h:66 KPrPieProperty.cpp:43
 1542. msgid "Chord"
 1543. msgstr "Korde"
 1544. #: KPrPolygonObject.h:53 KPrPolygonProperty.cpp:39 polygonpropertyui.ui:16
 1545. #, no-c-format
 1546. msgid "Polygon"
 1547. msgstr "Polygon"
 1548. #: KPrPolygonProperty.cpp:40
 1549. msgid "Convex/Concave"
 1550. msgstr "Konveks/konkav"
 1551. #: KPrPolylineObject.h:45
 1552. msgid "Polyline"
 1553. msgstr "Polylinje"
 1554. #: KPrPresDurationDia.cpp:50
 1555. msgid "Presentation duration: "
 1556. msgstr "Præsentationsvarighed: "
 1557. #: KPrPresDurationDia.cpp:62 KPrWebPresentation.cpp:937
 1558. msgid "No."
 1559. msgstr "Nr."
 1560. #: KPrPresDurationDia.cpp:63
 1561. msgid "Display Duration"
 1562. msgstr "Vis varighed"
 1563. #: KPrPresDurationDia.cpp:64 KPrWebPresentation.cpp:938
 1564. msgid "Slide Title"
 1565. msgstr "Diastitel"
 1566. #: KPrPrinterDlg.cpp:38
 1567. msgid "KPresenter Options"
 1568. msgstr "Kpresenter-indstillinger"
 1569. #: KPrPrinterDlg.cpp:51
 1570. msgid "Slides in the pages:"
 1571. msgstr "Lysbilleder på sider:"
 1572. #: KPrPrinterDlg.cpp:52
 1573. msgid ""
 1574. "Choose how many rows and columns with slides you want to have on all pages"
 1575. msgstr ""
 1576. "Vælg hvor mange rækker og søjler med lysbilleder du vil have på alle sider"
 1577. #: KPrPrinterDlg.cpp:55
 1578. msgid "Rows: "
 1579. msgstr "Rækker: "
 1580. #: KPrPrinterDlg.cpp:56
 1581. msgid "Columns: "
 1582. msgstr "Søjler: "
 1583. #: KPrPrinterDlg.cpp:64
 1584. msgid "Draw border around the slides"
 1585. msgstr "Tegn en kant omkring lysbillederne"
 1586. #: KPrPropertyEditor.cpp:87 KPrPropertyEditor.cpp:105 KPrPropertyEditor.cpp:124
 1587. #: KPrPropertyEditor.cpp:144 KPrPropertyEditor.cpp:161
 1588. #: KPrPropertyEditor.cpp:178 KPrPropertyEditor.cpp:198
 1589. #: KPrPropertyEditor.cpp:212 KPrPropertyEditor.cpp:235
 1590. #: KPrPropertyEditor.cpp:249 KPrPropertyEditor.cpp:262
 1591. #: KPrPropertyEditor.cpp:275
 1592. msgid "Apply Properties"
 1593. msgstr "Anvend egenskaber"
 1594. #: KPrPropertyEditor.cpp:230
 1595. msgid "Name Object"
 1596. msgstr "Navngiv objekt"
 1597. #: KPrPropertyEditor.cpp:243
 1598. msgid "Protect Object"
 1599. msgstr "Beskyt objekt"
 1600. #: KPrPropertyEditor.cpp:257
 1601. msgid "Keep Ratio"
 1602. msgstr "Behold ratio"
 1603. #: KPrPropertyEditor.cpp:295
 1604. msgid "Change Size"
 1605. msgstr "Ændr størrelse"
 1606. #: KPrPropertyEditor.cpp:400
 1607. msgid "Pict&ure"
 1608. msgstr "&Billede"
 1609. #: KPrPropertyEditor.cpp:411 kpresenter.rc:120
 1610. #, no-c-format
 1611. msgid "Te&xt"
 1612. msgstr "Te&kst"
 1613. #: KPrRotationDialogImpl.cpp:37 rotationpropertyui.ui:16
 1614. #, no-c-format
 1615. msgid "Rotation"
 1616. msgstr "Rotation"
 1617. #: KPrShadowDialogImpl.cpp:19
 1618. msgid "pt"
 1619. msgstr "p.t."
 1620. #: KPrSideBar.cpp:148
 1621. msgid ""
 1622. "_: Structure of the presentation\n"
 1623. "Outline"
 1624. msgstr "Oversigt"
 1625. #: KPrSideBar.cpp:151 KPrTransEffectDia.cpp:267 imageEffectBase.ui:33
 1626. #, no-c-format
 1627. msgid "Preview"
 1628. msgstr "Vis udskrift"
 1629. #: KPrSideBar.cpp:653
 1630. msgid "Footer"
 1631. msgstr "Sidefod"
 1632. #: KPrSideBar.cpp:659
 1633. msgid "Header"
 1634. msgstr "Sidehoved"
 1635. #: KPrSideBar.cpp:675
 1636. msgid "(%1)"
 1637. msgstr "(%1)"
 1638. #: KPrSideBar.cpp:1087 KPrSideBar.cpp:1094
 1639. msgid "Rename Slide"
 1640. msgstr "Omdøb diasside"
 1641. #: KPrSideBar.cpp:1088 KPrWebPresentation.cpp:926
 1642. msgid "Slide title:"
 1643. msgstr "Diastitel:"
 1644. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:47 slidetransitionwidget.ui:16
 1645. #, no-c-format
 1646. msgid "Slide Transition"
 1647. msgstr "Diassidens overgang"
 1648. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:84 KPrTransEffectDia.cpp:188
 1649. msgid "Close Horizontal"
 1650. msgstr "Luk vandret"
 1651. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:85 KPrTransEffectDia.cpp:189
 1652. msgid "Close Vertical"
 1653. msgstr "Luk lodret"
 1654. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:86 KPrTransEffectDia.cpp:190
 1655. msgid "Close From All Directions"
 1656. msgstr "Luk fra alle retninger"
 1657. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:87 KPrTransEffectDia.cpp:191
 1658. msgid "Open Horizontal"
 1659. msgstr "Åbn vandret"
 1660. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:88 KPrTransEffectDia.cpp:192
 1661. msgid "Open Vertical"
 1662. msgstr "Åbn lodret"
 1663. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:89 KPrTransEffectDia.cpp:193
 1664. msgid "Open From All Directions"
 1665. msgstr "Åbn fra alle retninger"
 1666. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:90 KPrTransEffectDia.cpp:194
 1667. msgid "Interlocking Horizontal 1"
 1668. msgstr "Vandret interlocking 1"
 1669. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:91 KPrTransEffectDia.cpp:195
 1670. msgid "Interlocking Horizontal 2"
 1671. msgstr "Vandret interlocking 2"
 1672. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:92 KPrTransEffectDia.cpp:196
 1673. msgid "Interlocking Vertical 1"
 1674. msgstr "Lodret interlocking 1"
 1675. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:93 KPrTransEffectDia.cpp:197
 1676. msgid "Interlocking Vertical 2"
 1677. msgstr "Lodret interlocking 2"
 1678. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:94 KPrTransEffectDia.cpp:198
 1679. msgid "Surround 1"
 1680. msgstr "Omgiv 1"
 1681. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:95 KPrTransEffectDia.cpp:199
 1682. msgid "Fly Away 1"
 1683. msgstr "Flyv væk 1"
 1684. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:96 KPrTransEffectDia.cpp:200
 1685. msgid "Blinds Horizontal"
 1686. msgstr "Vandrette forhæng"
 1687. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:97 KPrTransEffectDia.cpp:201
 1688. msgid "Blinds Vertical"
 1689. msgstr "Lodrette forhæng"
 1690. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:98 KPrTransEffectDia.cpp:202
 1691. msgid "Box In"
 1692. msgstr "Boks ind"
 1693. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:99 KPrTransEffectDia.cpp:203
 1694. msgid "Box Out"
 1695. msgstr "Boks ud"
 1696. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:100 KPrTransEffectDia.cpp:204
 1697. msgid "Checkerboard Across"
 1698. msgstr "Skakbræt hen over"
 1699. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:101 KPrTransEffectDia.cpp:205
 1700. msgid "Checkerboard Down"
 1701. msgstr "Skakbræt ned"
 1702. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:102 KPrTransEffectDia.cpp:206
 1703. msgid "Cover Down"
 1704. msgstr "Dæk ned"
 1705. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:103 KPrTransEffectDia.cpp:207
 1706. msgid "Uncover Down"
 1707. msgstr "Afdæk ned"
 1708. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:104 KPrTransEffectDia.cpp:208
 1709. msgid "Cover Up"
 1710. msgstr "Dæk op"
 1711. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:105 KPrTransEffectDia.cpp:209
 1712. msgid "Uncover Up"
 1713. msgstr "Afdæk op"
 1714. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:106 KPrTransEffectDia.cpp:210
 1715. msgid "Cover Left"
 1716. msgstr "Dæk til venstre"
 1717. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:107 KPrTransEffectDia.cpp:211
 1718. msgid "Uncover Left"
 1719. msgstr "Afdæk til venstre"
 1720. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:108 KPrTransEffectDia.cpp:212
 1721. msgid "Cover Right"
 1722. msgstr "Dæk til højre"
 1723. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:109 KPrTransEffectDia.cpp:213
 1724. msgid "Uncover Right"
 1725. msgstr "Afdæk til højre"
 1726. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:110 KPrTransEffectDia.cpp:214
 1727. msgid "Cover Left-Up"
 1728. msgstr "Dæk venstre op"
 1729. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:111 KPrTransEffectDia.cpp:215
 1730. msgid "Uncover Left-Up"
 1731. msgstr "Afdæk venstre op"
 1732. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:112 KPrTransEffectDia.cpp:216
 1733. msgid "Cover Left-Down"
 1734. msgstr "Dæk venstre ned"
 1735. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:113 KPrTransEffectDia.cpp:217
 1736. msgid "Uncover Left-Down"
 1737. msgstr "Afdæk venstre ned"
 1738. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:114 KPrTransEffectDia.cpp:218
 1739. msgid "Cover Right-Up"
 1740. msgstr "Dæk højre op"
 1741. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:115 KPrTransEffectDia.cpp:219
 1742. msgid "Uncover Right-Up"
 1743. msgstr "Afdæk højre op"
 1744. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:117 KPrTransEffectDia.cpp:220
 1745. msgid "Cover Right-Bottom"
 1746. msgstr "Dæk højre ned"
 1747. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:118 KPrTransEffectDia.cpp:221
 1748. msgid "Uncover Right-Bottom"
 1749. msgstr "Afdæk højre ned"
 1750. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:119 KPrTransEffectDia.cpp:222
 1751. msgid "Dissolve"
 1752. msgstr "Opløs"
 1753. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:120 KPrTransEffectDia.cpp:223
 1754. msgid "Strips Left-Up"
 1755. msgstr "Skræl venstre op"
 1756. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:121 KPrTransEffectDia.cpp:224
 1757. msgid "Strips Left-Down"
 1758. msgstr "Skræl venstre ned"
 1759. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:122 KPrTransEffectDia.cpp:225
 1760. msgid "Strips Right-Up"
 1761. msgstr "Skræl højre op"
 1762. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:123 KPrTransEffectDia.cpp:226
 1763. msgid "Strips Right-Down"
 1764. msgstr "Skræl højre ned"
 1765. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:124 KPrTransEffectDia.cpp:227
 1766. msgid "Melting"
 1767. msgstr "Smelting"
 1768. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:125 KPrSlideTransitionDia.cpp:187
 1769. #: KPrSlideTransitionDia.cpp:326 KPrTransEffectDia.cpp:228
 1770. #: KPrTransEffectDia.cpp:339
 1771. msgid "Random Transition"
 1772. msgstr "Tilfældig overgang"
 1773. #: KPrTextObject.cpp:1505 KPrTextObject.cpp:2461
 1774. msgid "Paste Text"
 1775. msgstr "Indsæt tekst"
 1776. #: KPrTextObject.cpp:2353
 1777. msgid "Insert Variable"
 1778. msgstr "Indsæt variabel"
 1779. #: KPrTextObject.h:72 kpresenter.rc:242
 1780. #, no-c-format
 1781. msgid "Text"
 1782. msgstr "Tekst"
 1783. #: KPrTextProperty.cpp:42
 1784. msgid "Protect content"
 1785. msgstr "Beskyt indhold"
 1786. #: KPrTransEffectDia.cpp:184
 1787. msgid "Effect:"
 1788. msgstr "Effekt:"
 1789. #: KPrTransEffectDia.cpp:259
 1790. msgid "Automatic preview"
 1791. msgstr "Automatisk forhåndsvisning"
 1792. #: KPrTransEffectDia.cpp:309
 1793. msgid "Automatically advance to the next slide after:"
 1794. msgstr "Skift automatisk til næste diasside efter:"
 1795. #: KPrView.cpp:710
 1796. msgid "Do you want to remove the current slide?"
 1797. msgstr "Ønsker du at fjerne denne diasside?"
 1798. #: KPrView.cpp:710
 1799. msgid "Remove Slide"
 1800. msgstr "Flyt diasside"
 1801. #: KPrView.cpp:745
 1802. msgid "Insert new slide"
 1803. msgstr "Indsæt ny diasside"
 1804. #: KPrView.cpp:813 KPrView.cpp:832 KPrView.cpp:856 KPrView.cpp:861
 1805. msgid "Save Picture"
 1806. msgstr "Gem billede"
 1807. #: KPrView.cpp:831
 1808. msgid "Error during saving: could not open '%1' for writing."
 1809. msgstr "Fejl ved at gemme. Kunne ikke åbne '%1' til skrivning."
 1810. #: KPrView.cpp:849
 1811. msgid "Unable to save the file to '%1'. %2."
 1812. msgstr "Kunne ikke gemme filen til '%1'. %2."
 1813. #: KPrView.cpp:850
 1814. msgid "Save Failed"
 1815. msgstr "Mislykkedes at gemme"
 1816. #: KPrView.cpp:855
 1817. msgid "Error during saving: could not open '%1' temporary file for writing."
 1818. msgstr "Fejl ved at gemme. Kunne ikke åbne midlertidig fil '%1' til skrivning."
 1819. #: KPrView.cpp:860
 1820. #, c-format
 1821. msgid "Error during saving: could not create temporary file: %1."
 1822. msgstr "Fejl ved at gemme. Kunne ikke oprette midlertidig fil '%1'."
 1823. #: KPrView.cpp:1002
 1824. msgid "No chart component registered"
 1825. msgstr "Ingen registrerede diagramkomponenter"
 1826. #: KPrView.cpp:1022
 1827. msgid "No table component registered"
 1828. msgstr "Ingen registrerede tabelkomponenter"
 1829. #: KPrView.cpp:1042
 1830. msgid "No formula component registered"
 1831. msgstr "Ingen registrerede formelkomponenter"
 1832. #: KPrView.cpp:1073
 1833. msgid "Autoform-Choose"
 1834. msgstr "Autoformularvalg"
 1835. #: KPrView.cpp:1307
 1836. msgid "Slide Background"
 1837. msgstr "Diassidens baggrund"
 1838. #: KPrView.cpp:1324 KPrView.cpp:2140
 1839. msgid "Set Page Layout"
 1840. msgstr "Sæt sidelayout"
 1841. #: KPrView.cpp:1379
 1842. msgid ""
 1843. "Do you want to load a previously saved configuration which will be used for "
 1844. "this HTML Presentation?"
 1845. msgstr ""
 1846. "Ønsker du at indlæse en tidligere gemt konfiguration som vil blive brugt til "
 1847. "denne HTML-præsentation?"
 1848. #: KPrView.cpp:1381
 1849. msgid "Create HTML Presentation"
 1850. msgstr "Opret HTML-præsentation"
 1851. #: KPrView.cpp:1386
 1852. msgid "*.kpweb|KPresenter HTML Presentation (*.kpweb)"
 1853. msgstr "*.kpweb|KPresenter HTML-præsentation (*.kpweb)"
 1854. #: KPrView.cpp:1393
 1855. msgid "Only local files are currently supported."
 1856. msgstr "Kun lokale filer er indtil videre understøttet."
 1857. #: KPrView.cpp:1478
 1858. msgid "Object Effect"
 1859. msgstr "Objekteffekt"
 1860. #: KPrView.cpp:1499
 1861. msgid "You didn't select any slide."
 1862. msgstr "Du har ikke valgt nogen diasside."
 1863. #: KPrView.cpp:1500
 1864. msgid "No Slide"
 1865. msgstr "Ingen diasside"
 1866. #: KPrView.cpp:1896
 1867. msgid "Change List Type"
 1868. msgstr "Ændr listetype"
 1869. #: KPrView.cpp:1931
 1870. msgid "Change Outline Color"
 1871. msgstr "Skift omridsfarve"
 1872. #: KPrView.cpp:1962
 1873. msgid "Change Fill Color"
 1874. msgstr "Skift udfyldningsfarve"
 1875. #: KPrView.cpp:2051
 1876. msgid "Change Line Begin"
 1877. msgstr "Ændr linjebegyndelse"
 1878. #: KPrView.cpp:2101
 1879. msgid "Change Line End"
 1880. msgstr "Ændr linjeafslutning"
 1881. #: KPrView.cpp:2114
 1882. msgid "Change Outline Style"
 1883. msgstr "Skift omridsstil"
 1884. #: KPrView.cpp:2126
 1885. msgid "Change Outline Width"
 1886. msgstr "Skift omridsbredde"
 1887. #: KPrView.cpp:2331
 1888. msgid "Copy Slide"
 1889. msgstr "Kopiér diasside"
 1890. #: KPrView.cpp:2350
 1891. msgid "Show Sidebar"
 1892. msgstr "Vis sidebjælke"
 1893. #: KPrView.cpp:2353
 1894. msgid "Hide Sidebar"
 1895. msgstr "Skjul sidebjælke"
 1896. #: KPrView.cpp:2355
 1897. msgid "Show Notebar"
 1898. msgstr "Vis notelinje"
 1899. #: KPrView.cpp:2358
 1900. msgid "Hide Notebar"
 1901. msgstr "Skjul notebjælke"
 1902. #: KPrView.cpp:2361
 1903. msgid "&Formatting Characters"
 1904. msgstr "&Formateringstegn"
 1905. #: KPrView.cpp:2364
 1906. msgid "Toggle the display of non-printing characters."
 1907. msgstr "Slå visning af ikke-skrivbare tegn til/fra."
 1908. #: KPrView.cpp:2365
 1909. msgid ""
 1910. "Toggle the display of non-printing characters.<br><br>When this is enabled, "
 1911. "KPresenter shows you tabs, spaces, carriage returns and other non-printing "
 1912. "characters."
 1913. msgstr ""
 1914. "Slå visning af tegn der ikke udskrives til og fra.<br><br>Når dette er "
 1915. "aktiveret, viser KPresenter tab, mellemrum, vognretur og andre ikke-"
 1916. "udskriftstegn."
 1917. #: KPrView.cpp:2367
 1918. msgid "Slide &Master"
 1919. msgstr "&Hoveddias"
 1920. #: KPrView.cpp:2371
 1921. msgid "Guide Lines"
 1922. msgstr "Styreskinnelinjer"
 1923. #: KPrView.cpp:2375
 1924. msgid "Show &Grid"
 1925. msgstr "Vis &gitter"
 1926. #: KPrView.cpp:2378
 1927. msgid "Hide &Grid"
 1928. msgstr "Skjul &gitter"
 1929. #: KPrView.cpp:2380
 1930. msgid "Snap to Grid"
 1931. msgstr "Hæng på gitter"
 1932. #: KPrView.cpp:2386
 1933. msgid "&Slide..."
 1934. msgstr "Dias&side..."
 1935. #: KPrView.cpp:2390
 1936. msgid "Insert &Slide..."
 1937. msgstr "Indsæt &diasside"
 1938. #: KPrView.cpp:2394
 1939. msgid "P&icture..."
 1940. msgstr "&Billede..."
 1941. #: KPrView.cpp:2400
 1942. msgid "Select"
 1943. msgstr "Vælg"
 1944. #: KPrView.cpp:2406
 1945. msgid "&Rotate"
 1946. msgstr "&Rotér"
 1947. #: KPrView.cpp:2416
 1948. msgid "&Shape"
 1949. msgstr "&Form"
 1950. #: KPrView.cpp:2426
 1951. msgid "&Circle/Ellipse"
 1952. msgstr "&Cirkel/ellipse"
 1953. #: KPrView.cpp:2431
 1954. msgid "&Pie/Arc/Chord"
 1955. msgstr "&Udsnit/bue/korde"
 1956. #: KPrView.cpp:2436
 1957. msgid "&Text"
 1958. msgstr "&Tekst"
 1959. #: KPrView.cpp:2441
 1960. msgid "&Arrows && Connections"
 1961. msgstr "&Piler og forbindelser"
 1962. #: KPrView.cpp:2446
 1963. msgid "&Chart"
 1964. msgstr "&Diagram"
 1965. #: KPrView.cpp:2451
 1966. msgid "Ta&ble"
 1967. msgstr "Ta&bel"
 1968. #: KPrView.cpp:2456
 1969. msgid "&Object"
 1970. msgstr "&Objekt"
 1971. #: KPrView.cpp:2460 KPrView.cpp:2465
 1972. msgid "&Line"
 1973. msgstr "&Linje"
 1974. #: KPrView.cpp:2470
 1975. msgid "&Freehand"
 1976. msgstr "&Frihånd"
 1977. #: KPrView.cpp:2475
 1978. msgid "Po&lyline"
 1979. msgstr "Po&lylinje"
 1980. #: KPrView.cpp:2480
 1981. msgid "&Quadric Bezier Curve"
 1982. msgstr "&Quadric bezier-kurve"
 1983. #: KPrView.cpp:2485
 1984. msgid "C&ubic Bezier Curve"
 1985. msgstr "K&ubisk bezier-kurve"
 1986. #: KPrView.cpp:2490
 1987. msgid "Co&nvex/Concave Polygon"
 1988. msgstr "Ko&nveks/konkav polygon"
 1989. #: KPrView.cpp:2496
 1990. msgid "&Closed Line"
 1991. msgstr "&Ubrudt linje"
 1992. #: KPrView.cpp:2501
 1993. msgid "Closed &Freehand"
 1994. msgstr "Ubrudt &frihånd"
 1995. #: KPrView.cpp:2507
 1996. msgid "Closed Po&lyline"
 1997. msgstr "Ubrudt po&lylinje"
 1998. #: KPrView.cpp:2513
 1999. msgid "Closed &Quadric Bezier Curve"
 2000. msgstr "Ubrudt &quadric bezier-kurve"
 2001. #: KPrView.cpp:2519
 2002. msgid "Closed C&ubic Bezier Curve"
 2003. msgstr "Ubrudt k&ubisk bezier-kurve"
 2004. #: KPrView.cpp:2526
 2005. msgid "&Font..."
 2006. msgstr "S&krifttype..."
 2007. #: KPrView.cpp:2535 KPrView.cpp:2538
 2008. msgid "Font Family"
 2009. msgstr "Skrifttypefamilie"
 2010. #: KPrView.cpp:2544
 2011. msgid "&Bold"
 2012. msgstr "&Fed"
 2013. #: KPrView.cpp:2548
 2014. msgid "&Italic"
 2015. msgstr "&Kursiv"
 2016. #: KPrView.cpp:2552
 2017. msgid "&Underline"
 2018. msgstr "&Understreg"
 2019. #: KPrView.cpp:2556
 2020. msgid "&Strike Out"
 2021. msgstr "&Overstreg"
 2022. #: KPrView.cpp:2560
 2023. msgid "&Color..."
 2024. msgstr "&Farve..."
 2025. #: KPrView.cpp:2566 KPrView.cpp:2667
 2026. msgid "Align &Left"
 2027. msgstr "Justér til &venstre"
 2028. #: KPrView.cpp:2572
 2029. msgid "Align &Center"
 2030. msgstr "Justér &centreret"
 2031. #: KPrView.cpp:2577 KPrView.cpp:2676
 2032. msgid "Align &Right"
 2033. msgstr "Justér til &højre"
 2034. #: KPrView.cpp:2582
 2035. msgid "Align &Block"
 2036. msgstr "&Blokjustér"
 2037. #: KPrView.cpp:2588
 2038. msgid "Number"
 2039. msgstr "Nummer"
 2040. #: KPrView.cpp:2590
 2041. msgid "Bullet"
 2042. msgstr "Prik"
 2043. #: KPrView.cpp:2611
 2044. msgid "&Increase Depth"
 2045. msgstr "Forøg &dybde"
 2046. #: KPrView.cpp:2615
 2047. msgid "&Decrease Depth"
 2048. msgstr "Formin&dsk dybde"
 2049. #: KPrView.cpp:2619
 2050. msgid "Extend Contents to Object &Height"
 2051. msgstr "Udvid indhold til objekt&højde"
 2052. #: KPrView.cpp:2623
 2053. msgid "&Extend Object to Fit Contents"
 2054. msgstr "&Udvid objekt så det passer til indholdet"
 2055. #: KPrView.cpp:2627
 2056. msgid "&Insert Slide Number"
 2057. msgstr "&Indsæt slide-nummer"
 2058. #: KPrView.cpp:2633
 2059. msgid "&Properties"
 2060. msgstr "&Egenskaber"
 2061. #: KPrView.cpp:2637 kpresenter.rc:95
 2062. #, no-c-format
 2063. msgid "Arra&nge Objects"
 2064. msgstr "&Arrangér objekter"
 2065. #: KPrView.cpp:2641
 2066. msgid "Ra&ise Objects"
 2067. msgstr "&Hæv objekter"
 2068. #: KPrView.cpp:2645
 2069. msgid "&Lower Objects"
 2070. msgstr "&Sænk objekter"
 2071. #: KPrView.cpp:2649
 2072. msgid "Bring to Front"
 2073. msgstr "Bring til forgrund"
 2074. #: KPrView.cpp:2653
 2075. msgid "Send to Back"
 2076. msgstr "Send til baggrunden"
 2077. #: KPrView.cpp:2659
 2078. msgid "R&otate Objects..."
 2079. msgstr "&Rotér objekter..."
 2080. #: KPrView.cpp:2663
 2081. msgid "&Shadow Objects..."
 2082. msgstr "Sk&yg objekter..."
 2083. #: KPrView.cpp:2671
 2084. msgid "Align Center (&horizontally)"
 2085. msgstr "Justér centreret (&vandret)"
 2086. #: KPrView.cpp:2680
 2087. msgid "Align &Top"
 2088. msgstr "Justér for&oven"
 2089. #: KPrView.cpp:2684
 2090. msgid "Align Center (&vertically)"
 2091. msgstr "Justér centreret (&lodret)"
 2092. #: KPrView.cpp:2689
 2093. msgid "Align &Bottom"
 2094. msgstr "Justér til &bunden"
 2095. #: KPrView.cpp:2694
 2096. msgid "Slide Bac&kground..."
 2097. msgstr "Diassidens Bag&grund..."
 2098. #: KPrView.cpp:2698
 2099. msgid "Page &Layout..."
 2100. msgstr "Side&layout..."
 2101. #: KPrView.cpp:2702
 2102. msgid "Enable Document &Header"
 2103. msgstr "Aktivér dokumentside&hoved"
 2104. #: KPrView.cpp:2705
 2105. msgid "Disable Document &Header"
 2106. msgstr "Deaktivér dokumentside&hoved"
 2107. #: KPrView.cpp:2706
 2108. msgid "Shows and hides header display for the current slide."
 2109. msgstr "Viser og skjuler sidehoved for nuværende side."
 2110. #: KPrView.cpp:2708
 2111. msgid "Enable Document Foo&ter"
 2112. msgstr "Aktivér dokumentside&fod"
 2113. #: KPrView.cpp:2711
 2114. msgid "Disable Document Foo&ter"
 2115. msgstr "Deaktivér dokumentside&fod"
 2116. #: KPrView.cpp:2712
 2117. msgid "Shows and hides footer display for the current slide."
 2118. msgstr "Viser og skjuler sidefod for nuværende side."
 2119. #: KPrView.cpp:2714
 2120. msgid "Configure KPresenter..."
 2121. msgstr "Indstil KPresenter..."
 2122. #: KPrView.cpp:2719
 2123. msgid "Create &HTML Slideshow..."
 2124. msgstr "Opret &HTML-diasshow..."
 2125. #: KPrView.cpp:2724
 2126. msgid "Create Memor&y Stick Slideshow..."
 2127. msgstr "Lav Memor&y Stick lysbilledshow..."
 2128. #: KPrView.cpp:2728
 2129. msgid "Template Manager"
 2130. msgstr "Skabelonhåndtering"
 2131. #: KPrView.cpp:2732
 2132. msgid "Use Current Slide as Default Template"
 2133. msgstr "Brug denne dias som standardskabelon"
 2134. #: KPrView.cpp:2736
 2135. msgid "Align O&bjects"
 2136. msgstr "Justér o&bjekter"
 2137. #: KPrView.cpp:2740
 2138. msgid "Line Begin"
 2139. msgstr "Linjestart"
 2140. #: KPrView.cpp:2744
 2141. msgid "Line End"
 2142. msgstr "Linjeslutning"
 2143. #: KPrView.cpp:2748
 2144. msgid "Outline Style"
 2145. msgstr "Omridsstil"
 2146. #: KPrView.cpp:2753
 2147. msgid "Outline Width"
 2148. msgstr "Omridsbredde"
 2149. #: KPrView.cpp:2761
 2150. msgid "&Group Objects"
 2151. msgstr "&Gruppér objekter"
 2152. #: KPrView.cpp:2766
 2153. msgid "&Ungroup Objects"
 2154. msgstr "&Afgruppér objekter"
 2155. #: KPrView.cpp:2773
 2156. msgid "&Configure Slide Show..."
 2157. msgstr "&Indstil diasshow..."
 2158. #: KPrView.cpp:2778
 2159. msgid "Edit &Object Effect..."
 2160. msgstr "Redigér &objekteffekt..."
 2161. #: KPrView.cpp:2783
 2162. msgid "Edit Slide &Transition..."
 2163. msgstr "Redigér diassidens &overgang..."
 2164. #: KPrView.cpp:2794
 2165. msgid "Start From &First Slide"
 2166. msgstr "Start fra &første diasside"
 2167. #: KPrView.cpp:2799
 2168. msgid "&Go to Start"
 2169. msgstr "&Gå til start"
 2170. #: KPrView.cpp:2804
 2171. msgid "&Previous Slide"
 2172. msgstr "&Forrige dias"
 2173. #: KPrView.cpp:2809
 2174. msgid "&Next Slide"
 2175. msgstr "&Næste dias"
 2176. #: KPrView.cpp:2814
 2177. msgid "Go to &End"
 2178. msgstr "Gå til &slutning"
 2179. #: KPrView.cpp:2819
 2180. msgid "Goto &Slide..."
 2181. msgstr "&Gå til diasside..."
 2182. #: KPrView.cpp:2826
 2183. msgid "Fill Color..."
 2184. msgstr "Udfyldningsfarve..."
 2185. #: KPrView.cpp:2831
 2186. msgid "Outline Color..."
 2187. msgstr "Omridsfarve..."
 2188. #: KPrView.cpp:2835
 2189. msgid "&Extend Contents to Object Height"
 2190. msgstr "&Udvid indhold til objekthøjde"
 2191. #: KPrView.cpp:2838
 2192. msgid "&Resize Object to Fit Contents"
 2193. msgstr "Æ&ndr objektstørrelse så det passer til indholdet"
 2194. #: KPrView.cpp:2841
 2195. msgid "&Rename Slide..."
 2196. msgstr "&Omdøb diasside..."
 2197. #: KPrView.cpp:2845
 2198. msgid "Sca&le to Original Size"
 2199. msgstr "Ska&lér til oprindelig størrelse"
 2200. #: KPrView.cpp:2849
 2201. msgid "640x480"
 2202. msgstr "640x480"
 2203. #: KPrView.cpp:2853
 2204. msgid "800x600"
 2205. msgstr "800x600"
 2206. #: KPrView.cpp:2857
 2207. msgid "1024x768"
 2208. msgstr "1024x768"
 2209. #: KPrView.cpp:2861
 2210. msgid "1280x1024"
 2211. msgstr "1280x1024"
 2212. #: KPrView.cpp:2865
 2213. msgid "1600x1200"
 2214. msgstr "1600x1200"
 2215. #: KPrView.cpp:2869
 2216. msgid "&Change Picture..."
 2217. msgstr "Ændr &billede..."
 2218. #: KPrView.cpp:2873
 2219. msgid "Image &Effect..."
 2220. msgstr "Billed&effekt..."
 2221. #: KPrView.cpp:2877
 2222. msgid "Superscript"
 2223. msgstr "Hævet"
 2224. #: KPrView.cpp:2881
 2225. msgid "Subscript"
 2226. msgstr "Sænket"
 2227. #: KPrView.cpp:2887
 2228. msgid "Sp&ecial Character..."
 2229. msgstr "Sp&ecialtegn..."
 2230. #: KPrView.cpp:2892
 2231. msgid "Link..."
 2232. msgstr "Link..."
 2233. #: KPrView.cpp:2900
 2234. msgid "Enter Custom Factor..."
 2235. msgstr "Indtast brugerdefineret faktor..."
 2236. #: KPrView.cpp:2902
 2237. msgid "Configure &Autocorrection..."
 2238. msgstr "Indstil &autokorrektion..."
 2239. #: KPrView.cpp:2907
 2240. msgid "&Paragraph..."
 2241. msgstr "&Afsnit..."
 2242. #: KPrView.cpp:2911
 2243. msgid "Default Format"
 2244. msgstr "Standardformat"
 2245. #: KPrView.cpp:2915
 2246. msgid "Open Link"
 2247. msgstr "Åbn link"
 2248. #: KPrView.cpp:2919
 2249. msgid "Change Link..."
 2250. msgstr "Ændr link..."
 2251. #: KPrView.cpp:2923
 2252. msgid "Copy Link"
 2253. msgstr "Kopiér link"
 2254. #: KPrView.cpp:2927
 2255. msgid "Remove Link"
 2256. msgstr "Fjern link"
 2257. #: KPrView.cpp:2932
 2258. msgid "Add to Bookmark"
 2259. msgstr "Tilføj til bogmærke"
 2260. #: KPrView.cpp:2936
 2261. msgid "&Custom Variables..."
 2262. msgstr "&Brugerdefinerede variable..."
 2263. #: KPrView.cpp:2940
 2264. msgid "Edit Variable..."
 2265. msgstr "Redigér variable..."
 2266. #: KPrView.cpp:2946
 2267. msgid "&Variable"
 2268. msgstr "&Variabel"
 2269. #: KPrView.cpp:2949
 2270. msgid "&Property"
 2271. msgstr "&Egenskab"
 2272. #: KPrView.cpp:2950
 2273. msgid "&Date"
 2274. msgstr "&Dato"
 2275. #: KPrView.cpp:2951
 2276. msgid "&Time"
 2277. msgstr "&Tid"
 2278. #: KPrView.cpp:2953 KPrView.cpp:4863
 2279. msgid "&Custom"
 2280. msgstr "&Brugerdefineret"
 2281. #: KPrView.cpp:2958
 2282. msgid "&Page"
 2283. msgstr "Si&de"
 2284. #: KPrView.cpp:2959
 2285. msgid "&Statistic"
 2286. msgstr "&Statistik"
 2287. #: KPrView.cpp:2962
 2288. msgid "&Refresh All Variables"
 2289. msgstr "&Genopfrisk alle variable"
 2290. #: KPrView.cpp:2975
 2291. msgid "Change Case..."
 2292. msgstr "Ændr versaltype..."
 2293. #: KPrView.cpp:2986
 2294. msgid "&Style Manager"
 2295. msgstr "St&ilhåndtering"
 2296. #: KPrView.cpp:2990 KPrView.cpp:2994
 2297. msgid "St&yle"
 2298. msgstr "S&til"
 2299. #: KPrView.cpp:3001
 2300. msgid "Enable Autocorrection"
 2301. msgstr "Aktivér autokorrektion"
 2302. #: KPrView.cpp:3004
 2303. msgid "Disable Autocorrection"
 2304. msgstr "Deaktivér autokorrektion"
 2305. #: KPrView.cpp:3007
 2306. msgid "Insert Non-Breaking Space"
 2307. msgstr "Indsæt ikke-brydende mellemrum"
 2308. #: KPrView.cpp:3009
 2309. msgid "Insert Non-Breaking Hyphen"
 2310. msgstr "Indsæt ikke-brydende bindestreg"
 2311. #: KPrView.cpp:3011
 2312. msgid "Insert Soft Hyphen"
 2313. msgstr "Indsæt blød bindestreg"
 2314. #: KPrView.cpp:3013
 2315. msgid "Line Break"
 2316. msgstr "Linjebrud"
 2317. #: KPrView.cpp:3015
 2318. msgid "Completion"
 2319. msgstr "Komplettering"
 2320. #: KPrView.cpp:3018
 2321. msgid "Increase Numbering Level"
 2322. msgstr "Forøg nummereringsniveau"
 2323. #: KPrView.cpp:3020
 2324. msgid "Decrease Numbering Level"
 2325. msgstr "Gør nummereringsniveau mindre"
 2326. #: KPrView.cpp:3024
 2327. msgid "Comment..."
 2328. msgstr "Kommentar..."
 2329. #: KPrView.cpp:3027
 2330. msgid "Edit Comment..."
 2331. msgstr "Redigér kommentar..."
 2332. #: KPrView.cpp:3031
 2333. msgid "Add Guide Line..."
 2334. msgstr "Tilføj styreskinnelinje..."
 2335. #: KPrView.cpp:3035
 2336. msgid "Remove Comment"
 2337. msgstr "Fjern kommentar"
 2338. #: KPrView.cpp:3039
 2339. msgid "Copy Text of Comment..."
 2340. msgstr "Kopiér kommentar..."
 2341. #: KPrView.cpp:3043
 2342. msgid "&Configure Completion..."
 2343. msgstr "&Indstil komplettering..."
 2344. #: KPrView.cpp:3047
 2345. msgid "Zoom Out"
 2346. msgstr "Zoom ud"
 2347. #: KPrView.cpp:3050
 2348. msgid "Zoom In"
 2349. msgstr "Zoom ind"
 2350. #: KPrView.cpp:3053
 2351. msgid "Zoom Entire Slide"
 2352. msgstr "Forstør hele diassiden"
 2353. #: KPrView.cpp:3057
 2354. msgid "Zoom Slide Width"
 2355. msgstr "Forstør diassidens bredde"
 2356. #: KPrView.cpp:3060
 2357. msgid "Zoom Selected Objects"
 2358. msgstr "Forstør markeret objekter"
 2359. #: KPrView.cpp:3063
 2360. msgid "Zoom Slide Height"
 2361. msgstr "Forstør diassidens højde"
 2362. #: KPrView.cpp:3067
 2363. msgid "Zoom All Objects"
 2364. msgstr "Forstør alle objekter"
 2365. #: KPrView.cpp:3071
 2366. msgid "Horizontal Flip"
 2367. msgstr "Vandret flip"
 2368. #: KPrView.cpp:3075
 2369. msgid "Vertical Flip"
 2370. msgstr "Lodret flip"
 2371. #: KPrView.cpp:3079
 2372. msgid "Duplicate Object..."
 2373. msgstr "Duplikér objekt..."
 2374. #: KPrView.cpp:3083
 2375. msgid "Apply Autocorrection"
 2376. msgstr "Anvend autokorrektion"
 2377. #: KPrView.cpp:3087
 2378. msgid "Create Style From Selection..."
 2379. msgstr "Opret stil fra markering..."
 2380. #: KPrView.cpp:3096
 2381. msgid "Align Top"
 2382. msgstr "Justér foroven"
 2383. #: KPrView.cpp:3103
 2384. msgid "Align Bottom"
 2385. msgstr "Justér til bund"
 2386. #: KPrView.cpp:3108
 2387. msgid "Align Middle"
 2388. msgstr "Centrér"
 2389. #: KPrView.cpp:3114
 2390. msgid "Save Picture..."
 2391. msgstr "Gem billede..."
 2392. #: KPrView.cpp:3118
 2393. msgid "Autospellcheck"
 2394. msgstr "Automatisk stavekontrol"
 2395. #: KPrView.cpp:3122
 2396. msgid "File..."
 2397. msgstr "Fil..."
 2398. #: KPrView.cpp:3125
 2399. msgid "Import Styles..."
 2400. msgstr "Importér stiler..."
 2401. #: KPrView.cpp:3129
 2402. msgid "Save Background Picture..."
 2403. msgstr "Gem baggrundsbillede..."
 2404. #: KPrView.cpp:3133
 2405. msgid "Type Anywhere Cursor"
 2406. msgstr "Markør ved skrivning"
 2407. #: KPrView.cpp:3138
 2408. msgid "Ignore All"
 2409. msgstr "Ignorér alle"
 2410. #: KPrView.cpp:3142
 2411. msgid "Add Word to Dictionary"
 2412. msgstr "Tilføj ord til ordbog"
 2413. #: KPrView.cpp:3145
 2414. msgid "Custom Slide Show..."
 2415. msgstr "Hjemmelavet diasshow..."
 2416. #: KPrView.cpp:3149 KPrView.cpp:3165
 2417. msgid "Hide Object From Slide Master"
 2418. msgstr "Skjul objekt fra slide-forlag"
 2419. #: KPrView.cpp:3152 KPrView.cpp:3165
 2420. msgid "Display Object From Slide Master"
 2421. msgstr "Vis objekt fra slide-forlag"
 2422. #: KPrView.cpp:3155 KPrView.cpp:3174
 2423. msgid "Hide Background"
 2424. msgstr "Skjul baggrund"
 2425. #: KPrView.cpp:3158 KPrView.cpp:3174
 2426. msgid "Display Background"
 2427. msgstr "Vis baggrund"
 2428. #: KPrView.cpp:3275
 2429. msgid "Set Background"
 2430. msgstr "Indstil baggrund"
 2431. #: KPrView.cpp:3460
 2432. msgid "Select New Picture"
 2433. msgstr "Vælg nyt billede"
 2434. #: KPrView.cpp:3760
 2435. msgid "Next slide"
 2436. msgstr "Næste diasside"
 2437. #: KPrView.cpp:3765
 2438. msgid "Previous slide"
 2439. msgstr "Forrige diasside"
 2440. #: KPrView.cpp:4105
 2441. msgid "Slide %1/%2"
 2442. msgstr "Dias %1/%2"
 2443. #: KPrView.cpp:4122
 2444. msgid ""
 2445. "_: Statusbar info\n"
 2446. "%1: %2, %3 - %4, %5 (width: %6, height: %7)"
 2447. msgstr "%1: %2, %3 - %4, %5 (bredde: %6, højde: %7)"
 2448. #: KPrView.cpp:4132
 2449. #, c-format
 2450. msgid ""
 2451. "_n: 1 object selected\n"
 2452. "%n objects selected"
 2453. msgstr ""
 2454. "1 objekt markeret\n"
 2455. "%n objekter markerede"
 2456. #: KPrView.cpp:4440
 2457. msgid "Change Link"
 2458. msgstr "Ændr link"
 2459. #: KPrView.cpp:4703
 2460. msgid "Correct Misspelled Word"
 2461. msgstr "Ret forkert stavet ord"
 2462. #: KPrView.cpp:4751 KPrView.cpp:4776
 2463. msgid "Paragraph Settings"
 2464. msgstr "Afsnitsindstillinger"
 2465. #: KPrView.cpp:4898
 2466. msgid "New..."
 2467. msgstr "Ny..."
 2468. #: KPrView.cpp:4941 KPrView.cpp:4974 KPrView.cpp:4976
 2469. msgid "Change Custom Variable"
 2470. msgstr "Ændr brugerdefinerede variable"
 2471. #: KPrView.cpp:5126
 2472. msgid "Change Case of Text"
 2473. msgstr "Ændr versaltype for tekst"
 2474. #: KPrView.cpp:5222 KPrView.cpp:5290
 2475. msgid "Whole Slide"
 2476. msgstr "Komplet diasside"
 2477. #: KPrView.cpp:5247 KPrView.cpp:5251 KPrView.cpp:5252 KPrView.cpp:5253
 2478. #: KPrView.cpp:5254 KPrView.cpp:5255 KPrView.cpp:5256 KPrView.cpp:5257
 2479. #: KPrView.cpp:5258 KPrView.cpp:5259 KPrView.cpp:5260 KPrView.cpp:5261
 2480. #: KPrView.cpp:5262 KPrView.cpp:5270
 2481. msgid "%1%"
 2482. msgstr "%1%"
 2483. #: KPrView.cpp:5396
 2484. msgid "Presentation Duration"
 2485. msgstr "Præsentationsvarighed"
 2486. #: KPrView.cpp:5425
 2487. msgid "Enable Document Header"
 2488. msgstr "Aktivér dokumentsidehoved"
 2489. #: KPrView.cpp:5425
 2490. msgid "Disable Document Header"
 2491. msgstr "Deaktivér dokumentsidehoved"
 2492. #: KPrView.cpp:5436
 2493. msgid "Enable Document Footer"
 2494. msgstr "Aktivér dokumentsidefod"
 2495. #: KPrView.cpp:5436
 2496. msgid "Disable Document Footer"
 2497. msgstr "Deaktivér dokumentsidefod"
 2498. #: KPrView.cpp:5495
 2499. msgid "Apply a paragraph style"
 2500. msgstr "Anvend en paragrafstil"
 2501. #: KPrView.cpp:5566
 2502. msgid "Apply Style to Frame"
 2503. msgstr "Anvend stil på ramme"
 2504. #: KPrView.cpp:5567
 2505. msgid "Apply Style to Frames"
 2506. msgstr "Anvend stil på rammer"
 2507. #: KPrView.cpp:5633
 2508. msgid "Change Note Text"
 2509. msgstr "Ændr notetekst"
 2510. #: KPrView.cpp:6011 KPrView.cpp:6021 KPrView.cpp:6058
 2511. msgid "Apply Autoformat"
 2512. msgstr "Anvend autoformatering"
 2513. #: KPrView.cpp:6015
 2514. msgid "Do you want to apply autoformat in new slide?"
 2515. msgstr "Ønsker du at anvende autoformatér på ny diasside?"
 2516. #: KPrView.cpp:6398
 2517. msgid "Replace Word"
 2518. msgstr "Erstat ord"
 2519. #: KPrWebPresentation.cpp:428 KPrWebPresentation.cpp:429
 2520. msgid "First"
 2521. msgstr "Først"
 2522. #: KPrWebPresentation.cpp:437 KPrWebPresentation.cpp:438
 2523. msgid "Previous"
 2524. msgstr "Forrige"
 2525. #: KPrWebPresentation.cpp:446 KPrWebPresentation.cpp:447
 2526. msgid "Next"
 2527. msgstr "Næste"
 2528. #: KPrWebPresentation.cpp:455 KPrWebPresentation.cpp:456
 2529. msgid "Last"
 2530. msgstr "Sidste"
 2531. #: KPrWebPresentation.cpp:463 KPrWebPresentation.cpp:464
 2532. msgid "Home"
 2533. msgstr "Hjem"
 2534. #: KPrWebPresentation.cpp:513 KPrWebPresentation.cpp:564
 2535. msgid ""
 2536. "Created on %1 by <i>%2</i> with <a href=\"http://www.koffice.org/kpresenter"
 2537. "\">KPresenter</a>"
 2538. msgstr ""
 2539. "Oprettet %1 af <i>%2</i> med <a href=\"http://www.koffice.org/kpresenter"
 2540. "\">KPresenter</a>"
 2541. #: KPrWebPresentation.cpp:541 KPrWebPresentation.cpp:553
 2542. msgid "Table of Contents"
 2543. msgstr "Indholdsfortegnelse"
 2544. #: KPrWebPresentation.cpp:550
 2545. msgid "Click here to start the Slideshow"
 2546. msgstr "Klik her for at starte diasshowet"
 2547. #: KPrWebPresentation.cpp:645
 2548. msgid "Create HTML Slideshow Wizard"
 2549. msgstr "Guide til oprettelse af HTML-diasshow"
 2550. #: KPrWebPresentation.cpp:652
 2551. msgid ""
 2552. "This page allows you to specify some of the key values for how your "
 2553. "presentation will be shown in HTML. Select individual items for more help on "
 2554. "what they do."
 2555. msgstr ""
 2556. "Denne side lader dig angive nogle af nøgleværdierne for hvordan din "
 2557. "præsentation vil blive vist i HTML. Vælg individuelle punkter for mere hjælp "
 2558. "med hvad der skal gøres."
 2559. #: KPrWebPresentation.cpp:672
 2560. msgid ""
 2561. "Enter your name, email address and the title of the web presentation. Also "
 2562. "enter the output directory where the web presentation should be saved. "
 2563. msgstr ""
 2564. "Indtast dit navn, din e-mail-adresse og navnet på webpræsentationen. Angiv "
 2565. "også mappen, hvori webpræsentationen skal gemmes."
 2566. #: KPrWebPresentation.cpp:680
 2567. msgid "Author:"
 2568. msgstr "Forfatter:"
 2569. #: KPrWebPresentation.cpp:682 KPrWebPresentation.cpp:709
 2570. msgid ""
 2571. "This is where you enter the name of the person or organization that should "
 2572. "be named as the author of the presentation."
 2573. msgstr ""
 2574. "Dette er hvor du indtaster navnet på personen eller organisationen der skal "
 2575. "navngives som forfatter af præsentationen."
 2576. #: KPrWebPresentation.cpp:689 KPrWebPresentation.cpp:715
 2577. msgid "This is where you enter the title of the overall presentation."
 2578. msgstr "Dette er hvor du indtaster titlen på præsentationen i det hele taget."
 2579. #: KPrWebPresentation.cpp:693
 2580. msgid "Email address:"
 2581. msgstr "E-mail-adresse:"
 2582. #: KPrWebPresentation.cpp:695 KPrWebPresentation.cpp:720
 2583. msgid ""
 2584. "This is where you enter the email address of the person or organization that "
 2585. "is responsible for the presentation."
 2586. msgstr ""
 2587. "Det er her du indtaster e-mail-adressen på den person eller organisation der "
 2588. "er ansvarlig for præsentationen."
 2589. #: KPrWebPresentation.cpp:702 KPrWebPresentation.cpp:728
 2590. msgid ""
 2591. "The value entered for the path is the directory where the presentation will "
 2592. "be saved. If it does not exist, you'll be asked if you want to create the "
 2593. "directory or abort the creation."
 2594. msgstr ""
 2595. "Værdien der indtastes for stien er mappen hvor præsentationen bliver gemt. "
 2596. "Hvis den ikke eksisterer, vil du blive spurgt om du ønsker at lave mappen "
 2597. "eller afbryde oprettelsen."
 2598. #: KPrWebPresentation.cpp:743
 2599. msgid "Step 1: General Information"
 2600. msgstr "Trin 1: Generel information"
 2601. #: KPrWebPresentation.cpp:751
 2602. msgid ""
 2603. "This page allows you to specify how the HTML for your presentation will be "
 2604. "displayed. Select individual items for more help on what they do."
 2605. msgstr ""
 2606. "Denne side tillader dig at angive hvordan HTML for din præsentation bliver "
 2607. "vist. Vælg individuelle punkter for mere hjælp med hvad der skal gøres."
 2608. #: KPrWebPresentation.cpp:770
 2609. msgid "Here you can configure the style of the web pages."
 2610. msgstr "Her kan du indstille websiderne stilart."
 2611. #: KPrWebPresentation.cpp:771
 2612. msgid "You can also specify the zoom for the slides."
 2613. msgstr "Du kan også angive forstørrelsen (zoom-faktor) af dine diassider."
 2614. #: KPrWebPresentation.cpp:778
 2615. msgid "Zoom:"
 2616. msgstr "Forstør:"
 2617. #: KPrWebPresentation.cpp:780 KPrWebPresentation.cpp:794
 2618. msgid "This selection allows you to specify the size of the slide image."
 2619. msgstr "Dette valg tillader dig at angive størrelsen af lysbilledet."
 2620. #: KPrWebPresentation.cpp:784
 2621. msgid "Encoding:"
 2622. msgstr "Tegnsæt:"
 2623. #: KPrWebPresentation.cpp:789
 2624. msgid "Document type:"
 2625. msgstr "Dokumenttype:"
 2626. #: KPrWebPresentation.cpp:832
 2627. msgid "Step 2: Configure HTML"
 2628. msgstr "Trin 2: Indstil HTML"
 2629. #: KPrWebPresentation.cpp:840
 2630. msgid ""
 2631. "This page allows you to specify the colors for your presentation display. "
 2632. "Select individual items for more help on what they do."
 2633. msgstr ""
 2634. "Denne side lader dig angive farverne for din præsentations visning. Vælg "
 2635. "individuelle punkter for mere hjælp med hvad de gør."
 2636. #: KPrWebPresentation.cpp:860
 2637. msgid "Now you can customize the colors of the web pages."
 2638. msgstr "Nu kan du selv definere farverne, som skal bruges på websiderne."
 2639. #: KPrWebPresentation.cpp:869
 2640. msgid "Title color:"
 2641. msgstr "Titelfarve:"
 2642. #: KPrWebPresentation.cpp:890
 2643. msgid "Step 3: Customize Colors"
 2644. msgstr "Trin 3: Brugerdefinering af farver"
 2645. #: KPrWebPresentation.cpp:898
 2646. msgid ""
 2647. "This page allows you to modify the titles of each slide, if required. You "
 2648. "normally do not need to do this, but it is available if required."
 2649. msgstr ""
 2650. "Denne side tillader dig at ændre titlerne for hvert lysbillede om krævet. Du "
 2651. "behøver normalt ikke at gøre dette, men det er tilgængeligt hvis det er "
 2652. "krævet."
 2653. #: KPrWebPresentation.cpp:917
 2654. msgid ""
 2655. "Here you can specify titles for each slide. Click on a slide in the list and "
 2656. "then enter the title in the textbox below. If you click on a title, "
 2657. "KPresenter mainview will display the slide."
 2658. msgstr ""
 2659. "Her kan du angive titlerne for hver diasside. Klik på en diasside i listen "
 2660. "og indtast så titlen i tekstfeltet nedenunder. Hvis du klikker på en titel, "
 2661. "viser KPresenter titlens tilhørende diasside."
 2662. #: KPrWebPresentation.cpp:956
 2663. msgid "Step 4: Customize Slide Titles"
 2664. msgstr "Trin 4: Brugerdefinering af diassidernes titler"
 2665. #: KPrWebPresentation.cpp:964
 2666. msgid ""
 2667. "This page allows you to specify some options for presentations which run "
 2668. "unattended, such as time elapsed before advancing to the next slide, looping "
 2669. "and the presence of headers. If you do not want an unattended presentation, "
 2670. "just leave defaults unchanged."
 2671. msgstr ""
 2672. "Denne side lader dig angive nogen tilvælg for præsentationer som kører "
 2673. "alenestående, såsom tiden som skal gå inden næste billede vises, visning i "
 2674. "løkke og brug af sidehoved og sidefod. Hvis du ikke vil have en alenestående "
 2675. "præsentation, så efterlad blot standardværdier uden ændring."
 2676. #: KPrWebPresentation.cpp:985
 2677. msgid ""
 2678. "Here you can configure some options for unattended presentations, such as "
 2679. "time elapsed before automatically advance to the next slide, looping and the "
 2680. "presence of headers."
 2681. msgstr ""
 2682. "Her kan du indstille nogle tilvalg for alenestående præsentationer, såsom "
 2683. "tiden der skal gå inden næste billed vises, visning i løkke og brug af "
 2684. "sidehoved og sidefod."
 2685. #: KPrWebPresentation.cpp:994
 2686. msgid "Advance after:"
 2687. msgstr "Fortsæt efter:"
 2688. #: KPrWebPresentation.cpp:996 KPrWebPresentation.cpp:1002
 2689. msgid "This selection allows you to specify the time between slides."
 2690. msgstr "Dette valg tillader dig at angive tiden mellem lysbilleder."
 2691. #: KPrWebPresentation.cpp:1001
 2692. msgid "Disabled"
 2693. msgstr "Deaktiveret"
 2694. #: KPrWebPresentation.cpp:1010
 2695. msgid "Write header to the slides"
 2696. msgstr "Skriv overskrift til diasser"
 2697. #: KPrWebPresentation.cpp:1011
 2698. msgid ""
 2699. "This checkbox allows you to specify if you want to write the navigation "
 2700. "buttons on top of the slide."
 2701. msgstr ""
 2702. "Dette afkrydsningsfelt lader dig angive om du vil vise navigationsknapper "
 2703. "foroven på lysbilledet."
 2704. #: KPrWebPresentation.cpp:1017
 2705. msgid "Write footer to the slides"
 2706. msgstr "Vis sidefod på lysbilleder"
 2707. #: KPrWebPresentation.cpp:1018
 2708. msgid ""
 2709. "This checkbox allows you to specify if you want to write an imprint "
 2710. "consisting on the author and the software used to create these slides."
 2711. msgstr ""
 2712. "Dette afkrydsningsfelt lader dig angive om du vil vise en tekst som består "
 2713. "af forfatteren og programmellet som blev brugt til at lave disse lysbilleder."
 2714. #: KPrWebPresentation.cpp:1024
 2715. msgid "Loop presentation"
 2716. msgstr "Præsentation i løkke"
 2717. #: KPrWebPresentation.cpp:1025
 2718. msgid ""
 2719. "This checkbox allows you to specify if you want the presentation to start "
 2720. "again once the latest slide is reached."
 2721. msgstr ""
 2722. "Dette afkrydsningsfelt lader dig angive om du ønsker at præsentationen skal "
 2723. "starte igen når det sidste billede er nået."
 2724. #: KPrWebPresentation.cpp:1035
 2725. msgid "Step 5: Options for Unattended Presentations"
 2726. msgstr "Skridt 5: Tilvalg for præsentationer uden overvågning"
 2727. #: KPrWebPresentation.cpp:1155
 2728. msgid "Create HTML Slideshow"
 2729. msgstr "Opret HTML-diasshow"
 2730. #: KPrWebPresentation.cpp:1249
 2731. msgid "Initialize (create file structure, etc.)"
 2732. msgstr "Opstart (opret filstruktur osv.)"
 2733. #: KPrWebPresentation.cpp:1250
 2734. msgid "Create Pictures of the Slides"
 2735. msgstr "Opret billeder af diassene"
 2736. #: KPrWebPresentation.cpp:1251
 2737. msgid "Create HTML Pages for the Slides"
 2738. msgstr "Opret HTML-sider for diasserne"
 2739. #: KPrWebPresentation.cpp:1252
 2740. msgid "Create Main Page (Table of Contents)"
 2741. msgstr "Opret hovedside (indholdsfortegnelse)"
 2742. #: KPrWebPresentation.cpp:1253
 2743. msgid "Options for Unattended Presentations"
 2744. msgstr "Tilvalg for alenestående præsentationer"
 2745. #: KPrWebPresentation.cpp:1266
 2746. msgid "Save Configuration..."
 2747. msgstr "Gem indstillinger..."
 2748. #: KPrWebPresentation.cpp:1291
 2749. msgid "*.kpweb|KPresenter Web-Presentation (*.kpweb)"
 2750. msgstr "*.kpweb|KPresenter net-præsentation (*.kpweb)"
 2751. #: KPrWebPresentation.cpp:1293
 2752. msgid "Save Web Presentation Configuration"
 2753. msgstr "Gem internetpræsentationens indstilling"
 2754. #: autoformEdit/AFChoose.cpp:89
 2755. msgid ""
 2756. "Choose a predefined shape by clicking on it then clicking the OK button (or "
 2757. "just double-click on the shape). You can then insert the shape onto your "
 2758. "slide by drawing the area with the mouse pointer."
 2759. msgstr ""
 2760. "Vælg en fordefineret form ved at klikke på den, og klik derefter på knappen "
 2761. "O.k. (eller dobbeltklik kun på formen). Du kan så indsætte formen på "
 2762. "billedet ved at optegne området med musemarkøren. "
 2763. #: main.cpp:31
 2764. msgid "File to open"
 2765. msgstr "Fil der skal åbnes"
 2766. #: brushpropertyui.ui:16
 2767. #, no-c-format
 2768. msgid "Brush"
 2769. msgstr "Pensel"
 2770. #: brushpropertyui.ui:30
 2771. #, no-c-format
 2772. msgid "&Style:"
 2773. msgstr "S&til:"
 2774. #: brushpropertyui.ui:41
 2775. #, no-c-format
 2776. msgid "Choose the style or the pattern."
 2777. msgstr "Vælg stil eller mønster."
 2778. #: brushpropertyui.ui:52
 2779. #, fuzzy, no-c-format
 2780. msgid ""
 2781. "Choose the color (white is the default). Clicking on the color will display "
 2782. "the standard TDE color chooser dialog."
 2783. msgstr ""
 2784. "Vælg farven (hvid er standardfarven). Ved at klikke på farven vises KDE's "
 2785. "sædvanlige farvevalgsdialog."
 2786. #: brushpropertyui.ui:60 penstyle.ui:141
 2787. #, no-c-format
 2788. msgid "C&olor:"
 2789. msgstr "&Farve:"
 2790. #: generalpropertyui.ui:16
 2791. #, no-c-format
 2792. msgid "General"
 2793. msgstr "Generelt"
 2794. #: generalpropertyui.ui:35
 2795. #, no-c-format
 2796. msgid "Na&me:"
 2797. msgstr "&Navn:"
 2798. #: generalpropertyui.ui:53
 2799. #, no-c-format
 2800. msgid "Protect si&ze and position"
 2801. msgstr "&Beskyt størrelse og position"
 2802. #: generalpropertyui.ui:61
 2803. #, no-c-format
 2804. msgid "Keep &aspect ratio"
 2805. msgstr "&Behold proportion"
 2806. #: generalpropertyui.ui:89 penstyle.ui:108
 2807. #, no-c-format
 2808. msgid "&Width:"
 2809. msgstr "&Bredde:"
 2810. #: generalpropertyui.ui:100
 2811. #, no-c-format
 2812. msgid "&Height:"
 2813. msgstr "&Højde:"
 2814. #: generalpropertyui.ui:111 marginui.ui:94
 2815. #, no-c-format
 2816. msgid "&Top:"
 2817. msgstr "&Top:"
 2818. #: generalpropertyui.ui:122 marginui.ui:126
 2819. #, no-c-format
 2820. msgid "&Left:"
 2821. msgstr "&Venstre:"
 2822. #: gradientpropertyui.ui:51
 2823. #, no-c-format
 2824. msgid "Gradient:"
 2825. msgstr "Overgang:"
 2826. #: gradientpropertyui.ui:62
 2827. #, no-c-format
 2828. msgid "C&olors:"
 2829. msgstr "F&arve::"
 2830. #: gradientpropertyui.ui:91
 2831. #, no-c-format
 2832. msgid "X-fac&tor:"
 2833. msgstr "X-fak&tor:"
 2834. #: gradientpropertyui.ui:102
 2835. #, no-c-format
 2836. msgid "Un&balanced:"
 2837. msgstr "U&balanceret:"
 2838. #: gradientpropertyui.ui:110
 2839. #, no-c-format
 2840. msgid "&Y-factor:"
 2841. msgstr "&Y-faktor:"
 2842. #: imageEffectBase.ui:90
 2843. #, no-c-format
 2844. msgid "Image &effect:"
 2845. msgstr "Billed&effekt:"
 2846. #: imageEffectBase.ui:99
 2847. #, no-c-format
 2848. msgid "Channel Intensity"
 2849. msgstr "Kanalintensitet"
 2850. #: imageEffectBase.ui:104
 2851. #, no-c-format
 2852. msgid "Fade"
 2853. msgstr "Fade"
 2854. #: imageEffectBase.ui:109
 2855. #, no-c-format
 2856. msgid "Flatten"
 2857. msgstr "Udjævne"
 2858. #: imageEffectBase.ui:114
 2859. #, no-c-format
 2860. msgid "Intensity"
 2861. msgstr "Intensitet"
 2862. #: imageEffectBase.ui:119
 2863. #, no-c-format
 2864. msgid "Desaturate"
 2865. msgstr "Afmæt"
 2866. #: imageEffectBase.ui:124
 2867. #, no-c-format
 2868. msgid "Contrast"
 2869. msgstr "Kontrast"
 2870. #: imageEffectBase.ui:129
 2871. #, no-c-format
 2872. msgid "Normalize"
 2873. msgstr "Normalisere"
 2874. #: imageEffectBase.ui:134
 2875. #, no-c-format
 2876. msgid "Equalize"
 2877. msgstr "Udligne"
 2878. #: imageEffectBase.ui:139
 2879. #, no-c-format
 2880. msgid "Threshold"
 2881. msgstr "Tærskel"
 2882. #: imageEffectBase.ui:144
 2883. #, no-c-format
 2884. msgid "Solarize"
 2885. msgstr "Solarisér"
 2886. #: imageEffectBase.ui:149
 2887. #, no-c-format
 2888. msgid "Emboss"
 2889. msgstr "Præg i relief"
 2890. #: imageEffectBase.ui:154
 2891. #, no-c-format
 2892. msgid "Despeckle"
 2893. msgstr "Fjern små pletter"
 2894. #: imageEffectBase.ui:159
 2895. #, no-c-format
 2896. msgid "Charcoal"
 2897. msgstr "Trækul"
 2898. #: imageEffectBase.ui:164
 2899. #, no-c-format
 2900. msgid "Noise"
 2901. msgstr "Støj"
 2902. #: imageEffectBase.ui:169
 2903. #, no-c-format
 2904. msgid "Blur"
 2905. msgstr "Udvisk"
 2906. #: imageEffectBase.ui:174
 2907. #, no-c-format
 2908. msgid "Edge"
 2909. msgstr "Kant"
 2910. #: imageEffectBase.ui:179
 2911. #, no-c-format
 2912. msgid "Implode"
 2913. msgstr "Implodér"
 2914. #: imageEffectBase.ui:184
 2915. #, no-c-format
 2916. msgid "Oil Paint"
 2917. msgstr "Oliemaling"
 2918. #: imageEffectBase.ui:189
 2919. #, no-c-format
 2920. msgid "Sharpen"
 2921. msgstr "Skærp"
 2922. #: imageEffectBase.ui:194
 2923. #, no-c-format
 2924. msgid "Spread"
 2925. msgstr "Udbred"
 2926. #: imageEffectBase.ui:199
 2927. #, no-c-format
 2928. msgid "Shade"
 2929. msgstr "Skygge"
 2930. #: imageEffectBase.ui:204
 2931. #, no-c-format
 2932. msgid "Swirl"
 2933. msgstr "Hvirvel"
 2934. #: imageEffectBase.ui:209
 2935. #, no-c-format
 2936. msgid "Wave"
 2937. msgstr "Bølge"
 2938. #: imageEffectBase.ui:274 imageEffectBase.ui:364 imageEffectBase.ui:551
 2939. #: imageEffectBase.ui:600 imageEffectBase.ui:697 imageEffectBase.ui:1228
 2940. #, no-c-format
 2941. msgid "Value:"
 2942. msgstr "Værdi:"
 2943. #: imageEffectBase.ui:282 imageEffectBase.ui:507 imageEffectBase.ui:857
 2944. #: imageEffectBase.ui:988 imageEffectBase.ui:1040 imageEffectBase.ui:1092
 2945. #: imageEffectBase.ui:1190 rectpropertyui.ui:71 rectpropertyui.ui:88
 2946. #, no-c-format
 2947. msgid " %"
 2948. msgstr " %"
 2949. #: imageEffectBase.ui:296
 2950. #, no-c-format
 2951. msgid "Color component:"
 2952. msgstr "Farvekomponent:"
 2953. #: imageEffectBase.ui:302
 2954. #, no-c-format
 2955. msgid "Red"
 2956. msgstr "Rød"
 2957. #: imageEffectBase.ui:307
 2958. #, no-c-format
 2959. msgid "Green"
 2960. msgstr "Grøn"
 2961. #: imageEffectBase.ui:312
 2962. #, no-c-format
 2963. msgid "Blue"
 2964. msgstr "Blå"
 2965. #: imageEffectBase.ui:317
 2966. #, no-c-format
 2967. msgid "Gray"
 2968. msgstr "Grå"
 2969. #: imageEffectBase.ui:322
 2970. #, no-c-format
 2971. msgid "All"
 2972. msgstr "Alle"
 2973. #: imageEffectBase.ui:437
 2974. #, no-c-format
 2975. msgid "Color 1:"
 2976. msgstr "Farve 1:"
 2977. #: imageEffectBase.ui:453
 2978. #, no-c-format
 2979. msgid "Color 2:"
 2980. msgstr "Farve 2:"
 2981. #: imageEffectBase.ui:499
 2982. #, no-c-format
 2983. msgid "Intensity:"
 2984. msgstr "Intensitet:"
 2985. #: imageEffectBase.ui:649 imageEffectBase.ui:673 imageEffectBase.ui:795
 2986. #: imageEffectBase.ui:819
 2987. #, no-c-format
 2988. msgid "This effect has no options."
 2989. msgstr "Denne effekt har ingen indstillinger."
 2990. #: imageEffectBase.ui:746 imageEffectBase.ui:843 imageEffectBase.ui:974
 2991. #: imageEffectBase.ui:1026 imageEffectBase.ui:1078 imageEffectBase.ui:1176
 2992. #, no-c-format
 2993. msgid "Factor:"
 2994. msgstr "Faktor:"
 2995. #: imageEffectBase.ui:895
 2996. #, no-c-format
 2997. msgid "Type:"
 2998. msgstr "Type:"
 2999. #: imageEffectBase.ui:901
 3000. #, no-c-format
 3001. msgid "Uniform"
 3002. msgstr "Gør ensartet"
 3003. #: imageEffectBase.ui:906
 3004. #, no-c-format
 3005. msgid "Gaussian"
 3006. msgstr "Gaussian"
 3007. #: imageEffectBase.ui:911
 3008. #, no-c-format
 3009. msgid "Multiplicative Gaussian"
 3010. msgstr "Mangfoldiggørende Gaussian"
 3011. #: imageEffectBase.ui:916
 3012. #, no-c-format
 3013. msgid "Impulse"
 3014. msgstr "Impuls"
 3015. #: imageEffectBase.ui:921
 3016. #, no-c-format
 3017. msgid "LaPlace"
 3018. msgstr "LaPlace"
 3019. #: imageEffectBase.ui:926
 3020. #, no-c-format
 3021. msgid "Poisson"
 3022. msgstr "Gift"
 3023. #: imageEffectBase.ui:1130
 3024. #, no-c-format
 3025. msgid "Radius:"
 3026. msgstr "Radius:"
 3027. #: imageEffectBase.ui:1274
 3028. #, no-c-format
 3029. msgid "Color Shading"
 3030. msgstr "Farveskygning"
 3031. #: imageEffectBase.ui:1285
 3032. #, no-c-format
 3033. msgid "Azimuth:"
 3034. msgstr "Azimut:"
 3035. #: imageEffectBase.ui:1288 imageEffectBase.ui:1307
 3036. #, no-c-format
 3037. msgid "Determines the light source and direction."
 3038. msgstr "Bestemt lyskilde og retning."
 3039. #: imageEffectBase.ui:1304
 3040. #, no-c-format
 3041. msgid "Elevation:"
 3042. msgstr "Løftning:"
 3043. #: imageEffectBase.ui:1353
 3044. #, no-c-format
 3045. msgid "Angle:"
 3046. msgstr "Vinkel:"
 3047. #: imageEffectBase.ui:1402
 3048. #, no-c-format
 3049. msgid "Amplitude:"
 3050. msgstr "Vidde:"
 3051. #: imageEffectBase.ui:1418
 3052. #, no-c-format
 3053. msgid "Wave length:"
 3054. msgstr "Bølgelængde:"
 3055. #: insertpagedia.ui:16
 3056. #, no-c-format
 3057. msgid "Insert Slide"
 3058. msgstr "Indsæt diasside"
 3059. #: insertpagedia.ui:31
 3060. #, no-c-format
 3061. msgid "Before Current Slide"
 3062. msgstr "Før denne diasside"
 3063. #: insertpagedia.ui:36
 3064. #, no-c-format
 3065. msgid "After Current Slide"
 3066. msgstr "Efter denne diasside"
 3067. #: insertpagedia.ui:59
 3068. #, no-c-format
 3069. msgid "Insert &new slide:"
 3070. msgstr "Indsæt &ny diasside:"
 3071. #: insertpagedia.ui:92
 3072. #, no-c-format
 3073. msgid "Use &default template"
 3074. msgstr "Brug &standardskabelon"
 3075. #: insertpagedia.ui:103
 3076. #, no-c-format
 3077. msgid "Use cu&rrent slide as default"
 3078. msgstr "B&rug denne diasside som standard"
 3079. #: insertpagedia.ui:111
 3080. #, no-c-format
 3081. msgid "Choose di&fferent template"
 3082. msgstr "Vælg &anden skabelon"
 3083. #: kpresenter.rc:77
 3084. #, no-c-format
 3085. msgid "Shape"
 3086. msgstr "Form"
 3087. #: kpresenter.rc:89
 3088. #, no-c-format
 3089. msgid "F&ormat"
 3090. msgstr "F&ormatér"
 3091. #: kpresenter.rc:101 kpresenter.rc:311 kpresenter.rc:340 kpresenter.rc:366
 3092. #: kpresenter.rc:388 kpresenter.rc:414 kpresenter.rc:442 kpresenter.rc:468
 3093. #: kpresenter.rc:493 kpresenter.rc:523 kpresenter.rc:660
 3094. #, no-c-format
 3095. msgid "&Align Objects"
 3096. msgstr "&Justér objekter"
 3097. #: kpresenter.rc:131
 3098. #, no-c-format
 3099. msgid "&Align"
 3100. msgstr "&Justér"
 3101. #: kpresenter.rc:138
 3102. #, no-c-format
 3103. msgid "T&ype"
 3104. msgstr "T&ype"
 3105. #: kpresenter.rc:153
 3106. #, no-c-format
 3107. msgid "Spellcheck"
 3108. msgstr "Stavekontrol"
 3109. #: kpresenter.rc:158
 3110. #, no-c-format
 3111. msgid "Autocorrection"
 3112. msgstr "Autokorrektion"
 3113. #: kpresenter.rc:163 kpresenter_readonly.rc:12
 3114. #, no-c-format
 3115. msgid "Sli&de Show"
 3116. msgstr "&Diasshow"
 3117. #: kpresenter.rc:230
 3118. #, no-c-format
 3119. msgid "Format"
 3120. msgstr "Formatér"
 3121. #: kpresenter.rc:271
 3122. #, no-c-format
 3123. msgid "Navigation"
 3124. msgstr "Navigering"
 3125. #: kpresenter.rc:319
 3126. #, no-c-format
 3127. msgid "Vertical Alignment"
 3128. msgstr "Lodret justering"
 3129. #: kpresenter.rc:533
 3130. #, no-c-format
 3131. msgid "&Scale to Show the Picture 1:1 In"
 3132. msgstr "&Skalér så billedet vises 1:1 i"
 3133. #: kpresenter.rc:593
 3134. #, no-c-format
 3135. msgid "Spell Check Result"
 3136. msgstr "Resultat af stavekontrol"
 3137. #: kpresenter_readonly.rc:25
 3138. #, no-c-format
 3139. msgid "Presentation"
 3140. msgstr "Præsentation"
 3141. #: marginui.ui:16
 3142. #, no-c-format
 3143. msgid "Margin"
 3144. msgstr "Margin"
 3145. #: marginui.ui:57
 3146. #, no-c-format
 3147. msgid "S&ynchronize changes"
 3148. msgstr "S&ynkronisér ændringer"
 3149. #: marginui.ui:78
 3150. #, no-c-format
 3151. msgid "Rig&ht:"
 3152. msgstr "&Højre:"
 3153. #: marginui.ui:105
 3154. #, no-c-format
 3155. msgid "&Bottom:"
 3156. msgstr "&Bunden:"
 3157. #: penstyle.ui:16
 3158. #, no-c-format
 3159. msgid "Pen"
 3160. msgstr "Pen"
 3161. #: penstyle.ui:19
 3162. #, no-c-format
 3163. msgid "The settings in this tab are used in the Insert->Line menu."
 3164. msgstr "Opsætningen i dette faneblad bruges i menuen Indsæt -> Linje."
 3165. #: penstyle.ui:38
 3166. #, no-c-format
 3167. msgid "Arrow Style"
 3168. msgstr "Pilestil"
 3169. #: penstyle.ui:41
 3170. #, no-c-format
 3171. msgid ""
 3172. "Set the styles of the beginning and end of your line. For example, you can "
 3173. "choose a square dot at the beginning and an arrow at the end."
 3174. msgstr ""
 3175. "Indstil stilen for begyndelsen og slutningen af linjen. Du kan for eksempel "
 3176. "vælge et firkantet punkt i begyndelsen og en pil ved slutningen."
 3177. #: penstyle.ui:52
 3178. #, no-c-format
 3179. msgid "&Begin:"
 3180. msgstr "&Begynd:"
 3181. #: penstyle.ui:68
 3182. #, no-c-format
 3183. msgid "&End:"
 3184. msgstr "S&lut:"
 3185. #: penstyle.ui:100
 3186. #, no-c-format
 3187. msgid ""
 3188. "Choose the line style. This can range from No Outline, which will not draw "
 3189. "any lines, to dotted and plain lines."
 3190. msgstr ""
 3191. "Vælg linjestil. Den kan være alt fra Ingen kantlinje som ikke tegner nogen "
 3192. "linje i det hele taget, til prikkede linjer og almindelige linjer."
 3193. #: penstyle.ui:119
 3194. #, no-c-format
 3195. msgid "St&yle:"
 3196. msgstr "St&il:"
 3197. #: penstyle.ui:133
 3198. #, fuzzy, no-c-format
 3199. msgid ""
 3200. "Set the color of the line. Clicking on the color will bring the standard TDE "
 3201. "Select Color dialog."
 3202. msgstr ""
 3203. "Indstiller linjens farve. At klikke på farven viser den sædvanlige "
 3204. "farvevalgsdialog i KDE."
 3205. #: penstyle.ui:155
 3206. #, no-c-format
 3207. msgid "Set the width of the line."
 3208. msgstr "Indstil linjens bredde."
 3209. #: picturepropertyui.ui:35
 3210. #, no-c-format
 3211. msgid "Depth"
 3212. msgstr "Dybde"
 3213. #: picturepropertyui.ui:46
 3214. #, no-c-format
 3215. msgid "&1 bit color mode"
 3216. msgstr "&1-bit farvetilstand"
 3217. #: picturepropertyui.ui:54
 3218. #, no-c-format
 3219. msgid "&8 bit color mode"
 3220. msgstr "&8-bit farvetilstand"
 3221. #: picturepropertyui.ui:62
 3222. #, no-c-format
 3223. msgid "1&6 bit color mode"
 3224. msgstr "1&6-bit farvetilstand"
 3225. #: picturepropertyui.ui:70
 3226. #, no-c-format
 3227. msgid "&32 bit color mode"
 3228. msgstr "&32-bit farvetilstand"
 3229. #: picturepropertyui.ui:78
 3230. #, no-c-format
 3231. msgid "&Default color mode"
 3232. msgstr "&Standardfarvetilstand"
 3233. #: picturepropertyui.ui:97
 3234. #, no-c-format
 3235. msgid "%"
 3236. msgstr "%"
 3237. #: picturepropertyui.ui:108
 3238. #, no-c-format
 3239. msgid "Conv&ert from RGB image to BRG image"
 3240. msgstr "&Konvertér fra RGB-billede til BRG-billede"
 3241. #: picturepropertyui.ui:116
 3242. #, no-c-format
 3243. msgid "Gra&yscale"
 3244. msgstr "&Gråskala"
 3245. #: picturepropertyui.ui:124
 3246. #, no-c-format
 3247. msgid "&Brightness:"
 3248. msgstr "&Lysstyrke:"
 3249. #: piepropertyui.ui:19
 3250. #, no-c-format
 3251. msgid "These settings are used in the Insert->Shape->Pie/Arc/Chord menu."
 3252. msgstr ""
 3253. "Disse indstillinger bruges i menuen Indsæt -> Form -> Sektor/bue/korde."
 3254. #: piepropertyui.ui:30
 3255. #, no-c-format
 3256. msgid ""
 3257. "You can choose among three options in the dropdown box: Pie, Arc or Chord."
 3258. msgstr ""
 3259. "Du kan vælge mellem tre tilvalg i dropned-feltet: Sektor, Bue eller Korde."
 3260. #: piepropertyui.ui:49
 3261. #, no-c-format
 3262. msgid "&Length:"
 3263. msgstr "&Længde:"
 3264. #: piepropertyui.ui:74 piepropertyui.ui:91 rotationpropertyui.ui:87
 3265. #, no-c-format
 3266. msgid " °"
 3267. msgstr " °"
 3268. #: piepropertyui.ui:83
 3269. #, no-c-format
 3270. msgid "Set here the start position."
 3271. msgstr "Indstil startposition her."
 3272. #: piepropertyui.ui:100
 3273. #, no-c-format
 3274. msgid "Set the arc length of your pie."
 3275. msgstr "Indstil sektorens buelængde."
 3276. #: piepropertyui.ui:108
 3277. #, no-c-format
 3278. msgid "Start position:"
 3279. msgstr "Startposition:"
 3280. #: polygonpropertyui.ui:19
 3281. #, no-c-format
 3282. msgid ""
 3283. "These settings are used in the Insert->Shape->Convex/Concave Polygon menu."
 3284. msgstr ""
 3285. "Disse indstillinger bruges i menuen Indsæt -> Form -> Konveks/konkav polygon."
 3286. #: polygonpropertyui.ui:38
 3287. #, no-c-format
 3288. msgid "You can choose Polygon or Convex/Concave as a type."
 3289. msgstr "Du kan vælge Polygon eller Konveks/konkav som en type."
 3290. #: polygonpropertyui.ui:66
 3291. #, no-c-format
 3292. msgid "Set here the number of corners of the polygon."
 3293. msgstr "Indstil antal hjørner i polygonerne."
 3294. #: polygonpropertyui.ui:85
 3295. #, no-c-format
 3296. msgid "&Sharpness:"
 3297. msgstr "&Skarphed:"
 3298. #: polygonpropertyui.ui:102
 3299. #, no-c-format
 3300. msgid "Increase or decrease the sharpness of the polygon."
 3301. msgstr "Øg eller mindsk polygonens skarphed."
 3302. #: polygonpropertyui.ui:110
 3303. #, no-c-format
 3304. msgid "Corn&ers:"
 3305. msgstr "&Hjørner:"
 3306. #: rectpropertyui.ui:16
 3307. #, no-c-format
 3308. msgid "Rect"
 3309. msgstr "Rekt"
 3310. #: rectpropertyui.ui:19
 3311. #, no-c-format
 3312. msgid "All these settings are used in the Insert->Shape->Rectangle menu."
 3313. msgstr "Alle disse indstillinger bruges i menuen Indsæt -> Form -> Rektangel."
 3314. #: rectpropertyui.ui:49
 3315. #, no-c-format
 3316. msgid "Vertical declination:"
 3317. msgstr "Lodret hældning:"
 3318. #: rectpropertyui.ui:60
 3319. #, no-c-format
 3320. msgid "Horizontal declination:"
 3321. msgstr "Vandret hældning:"
 3322. #: rectpropertyui.ui:80
 3323. #, no-c-format
 3324. msgid "Set the horizontal declination."
 3325. msgstr "Indstil vandret hældning her."
 3326. #: rectpropertyui.ui:97
 3327. #, no-c-format
 3328. msgid "Set the vertical declination."
 3329. msgstr "Indstil lodret hældning her."
 3330. #: rectpropertyui.ui:136
 3331. #, no-c-format
 3332. msgid ""
 3333. "You can choose whether or not to keep the same declination for both vertical "
 3334. "and horizontal using this button."
 3335. msgstr ""
 3336. "Du kan vælge om du vil beholde samme hældning for både lodret og vandret "
 3337. "eller ej, ved at bruge denne knap."
 3338. #: rotationpropertyui.ui:64
 3339. #, no-c-format
 3340. msgid "A&ngle:"
 3341. msgstr "&Vinkel:"
 3342. #: shadowdialog.ui:16
 3343. #, no-c-format
 3344. msgid "Shadow"
 3345. msgstr "Skygge"
 3346. #: shadowdialog.ui:64
 3347. #, no-c-format
 3348. msgid "Color && Distance"
 3349. msgstr "Farve && afstand"
 3350. #: shadowdialog.ui:121
 3351. #, no-c-format
 3352. msgid "Distance:"
 3353. msgstr "Afstand:"
 3354. #: shadowdialog.ui:146
 3355. #, no-c-format
 3356. msgid "Direction"
 3357. msgstr "Retning"
 3358. #: slidetransitionwidget.ui:63
 3359. #, no-c-format
 3360. msgid "&Preview"
 3361. msgstr "&Forhåndsvisning"
 3362. #: slidetransitionwidget.ui:102
 3363. #, no-c-format
 3364. msgid "&Effect:"
 3365. msgstr "&Effekt:"
 3366. #: slidetransitionwidget.ui:126
 3367. #, no-c-format
 3368. msgid "&Speed:"
 3369. msgstr "&Hastighed:"
 3370. #: slidetransitionwidget.ui:161
 3371. #, no-c-format
 3372. msgid "So&und effect"
 3373. msgstr "&Lydeffekt"
 3374. #: slidetransitionwidget.ui:193
 3375. #, no-c-format
 3376. msgid "&File:"
 3377. msgstr "&Fil:"
 3378. #: slidetransitionwidget.ui:244
 3379. #, no-c-format
 3380. msgid "Automatic &transition to the next slide after:"
 3381. msgstr "Automatisk overgang til næste diasside efter:"
 3382. #: textpropertyui.ui:24
 3383. #, no-c-format
 3384. msgid "Prot&ect content"
 3385. msgstr "&Beskyt indhold"
 3386. #, fuzzy
 3387. #~ msgid "Horizontal"
 3388. #~ msgstr "Åbn vandret"
 3389. #, fuzzy
 3390. #~ msgid "Vertical"
 3391. #~ msgstr "Åbn lodret"
 3392. #, fuzzy
 3393. #~ msgid "&Remove"
 3394. #~ msgstr "Fjern link"
 3395. #, fuzzy
 3396. #~ msgid "Remove"
 3397. #~ msgstr "Fjern link"
 3398. #, fuzzy
 3399. #~ msgid "Orientation"
 3400. #~ msgstr "Præsentation"
 3401. #, fuzzy
 3402. #~ msgid "&Delete"
 3403. #~ msgstr "Slet diasside"
 3404. #, fuzzy
 3405. #~ msgid "Properties"
 3406. #~ msgstr "&Egenskaber"
 3407. #, fuzzy
 3408. #~ msgid "&Zoom"
 3409. #~ msgstr "Forstør:"
 3410. #, fuzzy
 3411. #~ msgid "Font Size"
 3412. #~ msgstr "Forøg skriftstørrelse"
 3413. #, fuzzy
 3414. #~ msgid "&Start"
 3415. #~ msgstr "&Gå til start"
 3416. #, fuzzy
 3417. #~ msgid "Zoom"
 3418. #~ msgstr "Forstør:"
 3419. #, fuzzy
 3420. #~ msgid "Width"
 3421. #~ msgstr "Bredde:"
 3422. #, fuzzy
 3423. #~ msgid "&File"
 3424. #~ msgstr "&Fil:"
 3425. #, fuzzy
 3426. #~ msgid "&Insert"
 3427. #~ msgstr "Indsæt %1"
 3428. #, fuzzy
 3429. #~ msgid "&Settings"
 3430. #~ msgstr "Stiindstillinger"
 3431. #, fuzzy
 3432. #~ msgid "File"
 3433. #~ msgstr "&Fil:"
 3434. #, fuzzy
 3435. #~ msgid "Insert"
 3436. #~ msgstr "Indsæt %1"
 3437. #~ msgid "Insert Group Object"
 3438. #~ msgstr "Indsæt gruppeobjekt"
 3439. #~ msgid "Spillcheck"
 3440. #~ msgstr "Stavekontrol"
 3441. #~ msgid "Spill Check Result"
 3442. #~ msgstr "Resultat af stavekontrol"
 3443. #~ msgid "Spilling"
 3444. #~ msgstr "Stavekontrol"
 3445. #~ msgid "Spillchecker Behavior"
 3446. #~ msgstr "Stavekontrolopførsel"
 3447. #~ msgid "Display Backgound"
 3448. #~ msgstr "Vis baggrund"
 3449. #~ msgid "Show &Header"
 3450. #~ msgstr "Vis side&hoved"
 3451. #~ msgid "Show Foo&ter"
 3452. #~ msgstr "Vis side&fod"
 3453. #~ msgid "Hide &Header"
 3454. #~ msgstr "Skjul side&hoved"
 3455. #~ msgid "Hide Foo&ter"
 3456. #~ msgstr "Skjul side&fod"
 3457. #~ msgid "Show Header"
 3458. #~ msgstr "Vis sidehoved"
 3459. #~ msgid "Hide Header"
 3460. #~ msgstr "Skjul sidehoved"
 3461. #~ msgid "Show Footer"
 3462. #~ msgstr "Vis sidefod"
 3463. #~ msgid "Hide Footer"
 3464. #~ msgstr "Skjul sidefod"
 3465. #~ msgid "Sticky Object"
 3466. #~ msgstr "Klæbrigt objekt"
 3467. #~ msgid "Master Slide"
 3468. #~ msgstr "Master-diasside"