Domyślna gałąź

master

509bf1b17d · Reset submodule main/applications/koffice/cmake to latest HEAD · Zaktualizowano 2 tygodni temu

Gałęzie

r14.0.x

059426c431 · Reset submodule main/applications/koffice/cmake to latest HEAD · Zaktualizowano 2 tygodni temu

109
101
v3.5.13-sru

4bdc914d54 · Reset submodule main/applications/koffice/cmake to latest HEAD · Zaktualizowano 2 tygodni temu

408
104