Bläddra i källkod

Compile MIME magic file

This partially resolves Bug 2217

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
(cherry picked from commit 795e52bf4b)
tags/r14.0.3
Slávek Banko 3 år sedan
förälder
incheckning
35de8d1a55
2 ändrade filer med 12 tillägg och 2 borttagningar
  1. +6
    -1
      kexi/data/Makefile.am
  2. +6
    -1
      kexi/data/trinity4compat/Makefile.am

+ 6
- 1
kexi/data/Makefile.am Visa fil

@@ -32,7 +32,7 @@ servicetypes_DATA=kexihandler.desktop
#services_DATA=

magicdir = $(kde_confdir)/magic
magic_DATA = kexi.magic
magic_DATA = kexi.magic kexi.magic.mgc


mimetypedir = $(kde_mimedir)/application
@@ -50,3 +50,8 @@ if need_trinity4_compatibility
endif

SUBDIRS = $(KDE34COMPAT)

SUFFIXES = .magic .magic.mgc

.magic.magic.mgc:
(cd `dirname $@` && file -C -m $<)

+ 6
- 1
kexi/data/trinity4compat/Makefile.am Visa fil

@@ -4,7 +4,12 @@ application_DATA = \

applicationdir = $(kde_mimedir)/application

magic_DATA = sqlite.magic msaccess.magic
magic_DATA = sqlite.magic sqlite.magic.mgc msaccess.magic msaccess.magic.mgc
magicdir = $(kde_confdir)/magic

EXTRA_DIST = $(application_DATA)

SUFFIXES = .magic .magic.mgc

.magic.magic.mgc:
(cd `dirname $@` && file -C -m $<)

Laddar…
Avbryt
Spara