3 Incheckningar (r14.0.x)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Darrell Anderson 6446bc0fbf Rename kderc -> tderc in support of bug report 1447. 7 år sedan
  Timothy Pearson 9ab01fb063 Rename KDEHOME and KDEDIR 8 år sedan
  tpearson 8362bf63de Added old abandoned KDE3 version of koffice 10 år sedan