1 Ревизии (b29a88760d18f56788e028cbdcf9f226727c7f45)

Автор SHA1 Съобщение Дата
tpearson 698569f842 Finish rebranding of Krita as Chalk преди 10 години