2 Incheckningar (b29a88760d18f56788e028cbdcf9f226727c7f45)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
tpearson b29a88760d Convert remaining references to kde3 (e.g. in paths) to trinity 10 år sedan
tpearson 8362bf63de Added old abandoned KDE3 version of koffice 12 år sedan