KOffice – TDE office suite
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

67 satır
1.8 KiB

 1. # Check if the tiff lib is available
 2. AC_FIND_TIFF
 3. AM_CONDITIONAL(have_tiff, test -n "$LIBTIFF")
 4. AC_FIND_PNG
 5. AM_CONDITIONAL(have_png, test -n "$LIBPNG")
 6. AC_FIND_JPEG
 7. AM_CONDITIONAL(have_jpeg, test -n "$LIBJPEG")
 8. #---------------------------------------------------------
 9. # libexif detection
 10. # taken from libkexif's configure.in.in
 11. #---------------------------------------------------------
 12. LIBEXIF=no
 13. #PKG_CHECK_MODULES(LIBEXIF, libexif >= 0.5.7, ,
 14. # [ AC_MSG_WARN([libexif >= 0.5.7 not found.])
 15. # LIBEXIF=yes ])
 16. #PKG_CHECK_MODULES(LIBEXIF06, libexif >= 0.6.9,
 17. # AC_DEFINE(HAVE_EXIF06,1,[check for libexif > 0.6]),
 18. # AC_MSG_WARN([Using old version of libexif.]))
 19. PKG_CHECK_MODULES(LIBEXIF, libexif >= 0.6.12 , ,
 20. [ AC_MSG_WARN([libexif >= 0.6.12 not found.])
 21. LIBEXIF=yes ])
 22. AC_SUBST(LIBEXIF_LIBS)
 23. AC_SUBST(LIBEXIF_CFLAGS)
 24. #---------------------------------------------------------
 25. # libexif detection
 26. #---------------------------------------------------------
 27. AC_MSG_CHECKING([if C++ program with exif can be compiled])
 28. AC_LANG_SAVE
 29. AC_LANG_CPLUSPLUS
 30. ac_save_CXXFLAGS="$CXXFLAGS"
 31. CXXFLAGS="$CXXFLAGS $LIBEXIF_CFLAGS"
 32. AC_CACHE_VAL(exif_build,
 33. [
 34. AC_TRY_COMPILE([
 35. extern "C" {
 36. #include <libexif/exif-loader.h>
 37. #include <libexif/exif-utils.h>
 38. }
 39. ],[
 40. ExifLoader *l = exif_loader_new ();
 41. exif_loader_write_file (l,"kikoo");
 42. return 0;
 43. ], exif_build=yes,
 44. exif_build=no)
 45. ])
 46. AC_MSG_RESULT($exif_build)
 47. if test "$exif_build" = "no"; then
 48. LIBEXIF=""
 49. fi
 50. CXXFLAGS="$ac_save_CXXFLAGS"
 51. AC_LANG_RESTORE
 52. AM_CONDITIONAL(have_exif, test -n "$LIBEXIF")
 53. AM_CONDITIONAL(include_jpeg_filter, test -n "$LIBJPEG" -a -n "$LIBEXIF")
 54. AM_CONDITIONAL(include_tiff_filter, test -n "$LIBTIFF" -a -n "$LIBEXIF")