KOffice – TDE office suite
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

200 rader
5.3 KiB

 1. <!DOCTYPE kpartgui SYSTEM "kpartgui.dtd" ><kpartgui name="Chalk" version="15">
 2. <MenuBar>
 3. <Menu name="Edit"><text>&amp;Edit</text>
 4. <Action name="koffice_undo"/>
 5. <Action name="koffice_redo"/>
 6. <Separator/>
 7. <Action name="cut"/>
 8. <Action name="copy"/>
 9. <Action name="copy_merged"/>
 10. <Action name="paste"/>
 11. <Action name="paste_new"/>
 12. <Action name="clear"/>
 13. <Action name="fill_selection_foreground_color"/>
 14. <Action name="fill_selection_background_color"/>
 15. <Action name="fill_selection_pattern"/>
 16. <Separator/>
 17. <Action name="revert"/>
 18. <Separator/>
 19. <Menu name="Resources"><text>&amp;Resources</text>
 20. <Action name="add_palette"/>
 21. <Action name="edit_palette"/>
 22. </Menu>
 23. </Menu>
 24. <Menu name="View"><text>&amp;View</text>
 25. <Action name="fullscreen"/>
 26. <Separator/>
 27. <Action name="view_newview"/>
 28. <ActionList name="view_closeallviews"/>
 29. <Separator/>
 30. <ActionList name="view_split"/>
 31. <Action name="zoom_in"/>
 32. <Action name="zoom_out"/>
 33. <Action name="actual_pixels"/>
 34. <Action name="actual_size"/>
 35. <Action name="fit_to_canvas"/>
 36. <Separator/>
 37. <Action name="view_ruler"/>
 38. <!--Action name="view_guidelines"/-->
 39. <Separator/>
 40. <Action name="view_toggle_grid" />
 41. <Menu name="view_fast_grid_config"><text>Grid Spacing</text>
 42. <Action name="view_fast_grid_1x1" />
 43. <Action name="view_fast_grid_2x2" />
 44. <Action name="view_fast_grid_5x5" />
 45. <Action name="view_fast_grid_10x10" />
 46. <Action name="view_fast_grid_20x20" />
 47. <Action name="view_fast_grid_40x40" />
 48. </Menu>
 49. <Seperator/>
 50. <Action name="view_toggle_perspective_grid" />
 51. <Action name="view_clear_perspective_grid" />
 52. <Separator/>
 53. <Action name="view_palette_action_menu"/>
 54. <Separator/>
 55. <Action name="refresh_canvas"/>
 56. </Menu>
 57. <Menu name="Image"><text>&amp;Image</text>
 58. <Action name="img_properties"/>
 59. <Action name="resizeimgtolayer"/>
 60. <Action name="duplicate_image"/>
 61. </Menu>
 62. <Menu name="Layer"><text>&amp;Layer</text>
 63. <Menu name="LayerNew"><text>New</text>
 64. <Action name="insert_layer"/>
 65. <Action name="insert_part_layer"/>
 66. <Action name="insert_adjustment_layer"/>
 67. <Action name="insert_image_as_layer"/>
 68. <Action name="cut_selection_to_new_layer"/>
 69. <Action name="copy_selection_to_new_layer"/>
 70. </Menu>
 71. <Action name="remove_layer"/>
 72. <Action name="duplicate_layer"/>
 73. <Action name="hide_layer"/>
 74. <Action name="link_layer"/>
 75. <Separator/>
 76. <Menu name="LayerNew"><text>Mask</text>
 77. <Action name="create_mask"/>
 78. <Action name="mask_fromsel"/>
 79. <Action name="mask_tosel"/>
 80. <Action name="apply_mask"/>
 81. <Action name="remove_mask"/>
 82. <Seperator/>
 83. <Action name="edit_mask"/>
 84. <Action name="show_mask"/>
 85. </Menu>
 86. <Separator/>
 87. <Action name="raiselayer"/>
 88. <Action name="lowerlayer"/>
 89. <Action name="toplayer"/>
 90. <Action name="bottomlayer"/>
 91. <Separator/>
 92. <Action name="resizelayertoowner"/>
 93. <Separator/>
 94. <Action name="save_layer_as_image"/>
 95. <Action name="layer_to_image"/>
 96. <Separator/>
 97. <Action name="mirrorLayerX"/>
 98. <Action name="mirrorLayerY"/>
 99. <Separator/>
 100. <Action name="layer_properties"/>
 101. <Separator/>
 102. <Action name="merge_layer"/>
 103. <Action name="flatten_image"/>
 104. </Menu>
 105. <Menu name="Select"><text>Sele&amp;ct</text>
 106. <Action name="select_all"/>
 107. <Action name="deselect"/>
 108. <Action name="reselect"/>
 109. <Action name="invert"/>
 110. <Separator/>
 111. <Action name="feather"/>
 112. <Action name = "grow"/>
 113. <Action name = "similar"/>
 114. <Separator/>
 115. <Action name="toggle_display_selection"/>
 116. </Menu>
 117. <Menu name="Filter"><text>Filte&amp;r</text>
 118. <Action name="filter_apply_again"/>
 119. <Separator/>
 120. <Action name="adjust_filters"/>
 121. <Action name="artistic_filters"/>
 122. <Action name="blur_filters"/>
 123. <Action name="color_filters"/>
 124. <Action name="decor_filters"/>
 125. <Action name="edge_filters"/>
 126. <Action name="enhance_filters"/>
 127. <Action name="emboss_filters"/>
 128. <Action name="map_filters"/>
 129. <Action name="nonphotorealistic_filters"/>
 130. <Action name="misc_filters"/>
 131. </Menu>
 132. <Menu name="Tools"><text>&amp;Tools</text>
 133. </Menu>
 134. <Menu name="settings"><text>Settings</text>
 135. <Separator group="settings_show"/>
 136. <Action name="preferences" group="settings_configure"/>
 137. </Menu>
 138. </MenuBar>
 139. <ToolBar name="edit_toolbar" position="top"><Text>Edit</Text>
 140. <Action name="koffice_undo"/>
 141. <Action name="koffice_redo"/>
 142. <Separator/>
 143. <Action name="cut"/>
 144. <Action name="copy"/>
 145. <Action name="remove"/>
 146. <Action name="scrap_selection"/>
 147. <Action name="paste_special"/>
 148. </ToolBar>
 149. <ToolBar name="navigation" position="top"><Text>Navigation</Text>
 150. <Action name="refresh_canvas"/>
 151. <Action name="zoom_in"/>
 152. <Action name="zoom_out"/>
 153. </ToolBar>
 154. <ToolBar name="ToolBox" position="left">
 155. <Text>Chalk</Text>
 156. </ToolBar>
 157. <ToolBar name="BrushesAndStuff" position="top">
 158. <Text>Brushes and Stuff</Text>
 159. <Action name="brushes"/>
 160. <Action name="gradients"/>
 161. <Action name="patterns"/>
 162. <Separator/>
 163. <Action name="paintops"/>
 164. <Action name="paintop_options"/>
 165. </ToolBar>
 166. <Menu name="image_popup">
 167. <Action name="select_all"/>
 168. <Action name="deselect"/>
 169. <Action name="invert"/>
 170. <Separator/>
 171. <Action name="duplicate_layer"/>
 172. <Separator/>
 173. <Action name="koffice_undo"/>
 174. <Action name="koffice_redo"/>
 175. <Separator/>
 176. <Action name="cut"/>
 177. <Action name="copy"/>
 178. <Action name="paste"/>
 179. <Action name="paste_new"/>
 180. </Menu>
 181. </kpartgui>