KOffice – TDE office suite
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

10 wiersze
469 B

export kde_prefix=/usr
export sysconfdir=/etc
export kde_includedir=/usr/include/kde
export infodir=/usr/share/info
export mandir=/usr/share/man
export qtdir=/usr/share/qt3
export kde_cgidir=/usr/lib/cgi-bin
export kde_confdir=/etc/trinity
export kde_htmldir=/usr/share/doc/kde/HTML
configkde=--disable-debug --disable-rpath --prefix=$(kde_prefix) --sysconfdir=$(sysconfdir) --includedir=$(kde_includedir) --infodir=$(infodir) --mandir=$(mandir) --with-qt-dir=$(qtdir)