Browse Source

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 99.3% (303 of 305 strings)

Translation: applications/kpowersave
Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/applications/kpowersave/pl/
master
Jan Stolarek 1 month ago
committed by TDE Weblate
parent
commit
47d0994ced
1 changed files with 23 additions and 24 deletions
  1. +23
    -24
      po/pl.po

+ 23
- 24
po/pl.po View File

@@ -1,22 +1,25 @@
# translation of pl.po to
# translation of pl.po to
# translation of pl.po to
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>, 2006.
#
# Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 04:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-17 21:49+0100\n"
"Last-Translator: wadim dziedzic <nikdo@aviary.pl>\n"
"Language-Team: <pl@li.org>\n"
"Language: \n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-04 16:31+0000\n"
"Last-Translator: Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/kpowersave/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.1.1\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
@@ -36,7 +39,7 @@ msgstr "Globalna lista wyjątków"

#: blacklisteditdialog.cpp:63
msgid "Scheme: "
msgstr "Schemat:"
msgstr "Schemat: "

#: blacklisteditdialog.cpp:114
msgid "Selected entry removed."
@@ -134,8 +137,8 @@ msgstr "Opcja ta wyłącza obsługę DPMS."
#: configuredialog.cpp:283
msgid "If selected, the screen is locked on suspend or standby."
msgstr ""
"Jeśli zostanie zaznaczona, ekran będzie blokowany\n"
"po przełączeniu w stan uśpienia lub gotowości."
"Jeśli zostanie zaznaczona, ekran będzie blokowany po przełączeniu w stan "
"uśpienia lub gotowości."

#: configuredialog.cpp:284
msgid "If selected, the screen is locked if the lid close event is triggered."
@@ -232,7 +235,7 @@ msgstr "xlock"

#: configuredialog.cpp:668
msgid "GNOME Screensaver"
msgstr "GNOME Screensaver"
msgstr "Wygaszacz ekranu GNOME"

#: configuredialog.cpp:930
msgid ""
@@ -701,9 +704,8 @@ msgid "Report ..."
msgstr "Raport..."

#: dummy.cpp:98
#, fuzzy
msgid "Suspend to RAM is not supported on your machine."
msgstr "Przejście w stan wstrzymania nie jest możliwe na tym komputerze."
msgstr "Przejście w stan wstrzymania nie jest obsługiwane na twoim komputerze."

#: dummy.cpp:99
msgid "Additionally, please mail the output of %1 to %2 . Thanks!"
@@ -884,12 +886,10 @@ msgid "Hibernation disabled by administrator."
msgstr "Hibernacja wyłączona przez administratora."

#: kpowersave.cpp:742
#, fuzzy
msgid "Suspend mode failed"
msgstr "Próba wstrzymania zakończona niepowodzeniem"

#: kpowersave.cpp:750
#, fuzzy
msgid "Suspend mode disabled by administrator."
msgstr "Wstrzymywanie komputera wyłączone przez administratora."

@@ -1070,18 +1070,16 @@ msgid "System is going into %1 now."
msgstr "System przechodzi w tryb %1."

#: kpowersave.cpp:2173 kpowersave.cpp:2233
#, fuzzy
msgid "hibernation"
msgstr "Hibernuj"
msgstr "hibernacja"

#: kpowersave.cpp:2178 kpowersave.cpp:2238
msgid "sleep"
msgstr ""
msgstr "uśpienie"

#: kpowersave.cpp:2183 kpowersave.cpp:2243
#, fuzzy
msgid "standby"
msgstr "Stan gotowości"
msgstr "stan gotowości"

#: kpowersave.cpp:2232 kpowersave.cpp:2237 kpowersave.cpp:2242
#, c-format
@@ -1127,11 +1125,10 @@ msgid "Try other filename ..."
msgstr "Proszę wybrać inną nazwę..."

#: main.cpp:43
#, fuzzy
msgid "TDE Frontend for Power Management, Battery Monitoring and Suspend"
msgstr ""
"Nakładka dla KDE obsługująca wstrzymywanie, monitor akumulatora oraz "
"zarządzanie energią."
"Nakładka dla TDE obsługująca wstrzymywanie, monitor akumulatora oraz "
"zarządzanie energią"

#: main.cpp:45
msgid "Force a new check for ACPI support"
@@ -1146,6 +1143,8 @@ msgid ""
"(c) 2004-2006, Danny Kukawka\n"
"(c) 2004 Thomas Renninger"
msgstr ""
"(c) 2004-2006, Danny Kukawka\n"
"(c) 2004 Thomas Renninger"

#: main.cpp:59
msgid "Current maintainer"
@@ -1476,7 +1475,7 @@ msgstr "Edytuj listę wyjątków automatycznego przyciemniania..."
#: countdown_Dialog.ui:58
#, no-c-format
msgid "Alt+C"
msgstr ""
msgstr "Alt+C"

#: detailed_Dialog.ui:24
#, no-c-format


Loading…
Cancel
Save