Browse Source

Merge translation files from master branch.

r14.0.x
Slávek Banko 1 month ago
committed by Slávek Banko
parent
commit
81a7543998
1 changed files with 25 additions and 22 deletions
  1. +25
    -22
      po/pl.po

+ 25
- 22
po/pl.po View File

@@ -1,22 +1,25 @@
# translation of pl.po to
# translation of pl.po to
# translation of pl.po to
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Wojciech Kapusta <wojciech@aviary.pl>, 2006.
#
# Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-11 13:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-17 21:49+0100\n"
"Last-Translator: wadim dziedzic <nikdo@aviary.pl>\n"
"Language-Team: <pl@li.org>\n"
"Language: \n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-04 16:31+0000\n"
"Last-Translator: Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/kpowersave/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.1.1\n"

#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
@@ -36,7 +39,7 @@ msgstr "Globalna lista wyjątków"

#: blacklisteditdialog.cpp:63
msgid "Scheme: "
msgstr "Schemat:"
msgstr "Schemat: "

#: blacklisteditdialog.cpp:114
msgid "Selected entry removed."
@@ -134,8 +137,8 @@ msgstr "Opcja ta wyłącza obsługę DPMS."
#: configuredialog.cpp:283
msgid "If selected, the screen is locked on suspend or standby."
msgstr ""
"Jeśli zostanie zaznaczona, ekran będzie blokowany\n"
"po przełączeniu w stan uśpienia lub gotowości."
"Jeśli zostanie zaznaczona, ekran będzie blokowany po przełączeniu w stan "
"uśpienia lub gotowości."

#: configuredialog.cpp:284
msgid "If selected, the screen is locked if the lid close event is triggered."
@@ -232,7 +235,7 @@ msgstr "xlock"

#: configuredialog.cpp:668
msgid "GNOME Screensaver"
msgstr "GNOME Screensaver"
msgstr "Wygaszacz ekranu GNOME"

#: configuredialog.cpp:930
msgid ""
@@ -702,7 +705,7 @@ msgstr "Raport..."

#: dummy.cpp:98
msgid "Suspend to RAM is not supported on your machine."
msgstr "Przejście w stan wstrzymania nie jest możliwe na tym komputerze."
msgstr "Przejście w stan wstrzymania nie jest obsługiwane na twoim komputerze."

#: dummy.cpp:99
msgid "Additionally, please mail the output of %1 to %2 . Thanks!"
@@ -1111,11 +1114,10 @@ msgid "Try other filename ..."
msgstr "Proszę wybrać inną nazwę..."

#: main.cpp:43
#, fuzzy
msgid "TDE Frontend for Power Management, Battery Monitoring and Suspend"
msgstr ""
"Nakładka dla KDE obsługująca wstrzymywanie, monitor akumulatora oraz "
"zarządzanie energią."
"Nakładka dla TDE obsługująca wstrzymywanie, monitor akumulatora oraz "
"zarządzanie energią"

#: main.cpp:45
msgid "Force a new check for ACPI support"
@@ -1130,6 +1132,8 @@ msgid ""
"(c) 2004-2006, Danny Kukawka\n"
"(c) 2004 Thomas Renninger"
msgstr ""
"(c) 2004-2006, Danny Kukawka\n"
"(c) 2004 Thomas Renninger"

#: main.cpp:59
msgid "Current maintainer"
@@ -1460,7 +1464,7 @@ msgstr "Edytuj listę wyjątków automatycznego przyciemniania..."
#: countdown_Dialog.ui:58
#, no-c-format
msgid "Alt+C"
msgstr ""
msgstr "Alt+C"

#: detailed_Dialog.ui:24
#, no-c-format
@@ -1514,21 +1518,20 @@ msgstr "Zapisz jako..."
#~ msgid "Hibernation disabled by administrator."
#~ msgstr "Hibernacja wyłączona przez administratora."

#, fuzzy
#~ msgid "Suspend mode failed"
#~ msgstr "Próba wstrzymania zakończona niepowodzeniem"

#, fuzzy
#~ msgid "Suspend mode disabled by administrator."
#~ msgstr "Wstrzymywanie komputera wyłączone przez administratora."

#, fuzzy
#~ msgid "hibernation"
#~ msgstr "Hibernuj"
#~ msgstr "hibernacja"

#~ msgid "sleep"
#~ msgstr "uśpienie"

#, fuzzy
#~ msgid "standby"
#~ msgstr "Stan gotowości"
#~ msgstr "stan gotowości"

#~ msgid "Suspend button:"
#~ msgstr "Przycisk wstrzymania:"


Loading…
Cancel
Save