KRename – powerful batch renamer
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

8 regels
339 B

#define VERSION "@VERSION@"
// Defined if you have fvisibility and fvisibility-inlines-hidden support.
#cmakedefine __KDE_HAVE_GCC_VISIBILITY 1
/* Define WORDS_BIGENDIAN to 1 if your processor stores words with the most
significant byte first (like Motorola and SPARC, unlike Intel). */
#cmakedefine WORDS_BIGENDIAN @WORDS_BIGENDIAN@