KRename – powerful batch renamer
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

config.h.cmake 339B

12345678
  1. #define VERSION "@VERSION@"
  2. // Defined if you have fvisibility and fvisibility-inlines-hidden support.
  3. #cmakedefine __KDE_HAVE_GCC_VISIBILITY 1
  4. /* Define WORDS_BIGENDIAN to 1 if your processor stores words with the most
  5. significant byte first (like Motorola and SPARC, unlike Intel). */
  6. #cmakedefine WORDS_BIGENDIAN @WORDS_BIGENDIAN@