KRename – powerful batch renamer
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Timothy Pearson c7ffec3d6c Rename additional instances of KDE to TDE 8 lat temu
..
Makefile.am Rename additional instances of KDE to TDE 8 lat temu
ProgressDialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
ProgressDialog.h rename the following methods: 8 lat temu
batchrenamer.cpp rename the following methods: 8 lat temu
batchrenamer.h rename the following methods: 8 lat temu
commandplugin.cpp rename the following methods: 8 lat temu
commandplugin.h TQt4 port krename 9 lat temu
confdialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
confdialog.h rename the following methods: 8 lat temu
coorddialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
coorddialog.h rename the following methods: 8 lat temu
dateplugin.cpp rename the following methods: 8 lat temu
dateplugin.h TQt4 port krename 9 lat temu
datetime.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
datetime.h TQt4 port krename 9 lat temu
dsdirselectdialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
dsdirselectdialog.h rename the following methods: 8 lat temu
encodingplugin.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
encodingplugin.h TQt4 port krename 9 lat temu
fileoperation.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
fileoperation.h TQt4 port krename 9 lat temu
fileplugin.cpp rename the following methods: 8 lat temu
fileplugin.h TQt4 port krename 9 lat temu
firststartdlg.cpp rename the following methods: 8 lat temu
firststartdlg.h rename the following methods: 8 lat temu
guimodeselector.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
guimodeselector.h TQt4 port krename 9 lat temu
helpdialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
helpdialog.h rename the following methods: 8 lat temu
hi32-app-krename.png Fixed images 10 lat temu
hi48-app-krename.png Fixed images 10 lat temu
kmyhistorycombo.cpp rename the following methods: 8 lat temu
kmyhistorycombo.h rename the following methods: 8 lat temu
kmylistbox.cpp rename the following methods: 8 lat temu
kmylistbox.h rename the following methods: 8 lat temu
kmylistview.cpp rename the following methods: 8 lat temu
kmylistview.h rename the following methods: 8 lat temu
krecursivelister.cpp rename the following methods: 8 lat temu
krecursivelister.h rename the following methods: 8 lat temu
krename.desktop Added KDE3 version of krename 10 lat temu
krename.h Added KDE3 version of krename 10 lat temu
krename_dir.desktop Added KDE3 version of krename 10 lat temu
krename_system_default_tabbed.xml Added KDE3 version of krename 10 lat temu
krename_system_default_wizard.xml Added KDE3 version of krename 10 lat temu
krenamedcop.h TQt4 port krename 9 lat temu
krenameimpl.cpp rename the following methods: 8 lat temu
krenameimpl.h rename the following methods: 8 lat temu
krenameservicemenu.desktop Added KDE3 version of krename 10 lat temu
lo16-app-krename.png Fixed images 10 lat temu
lo32-app-krename.png Fixed images 10 lat temu
logo.png Fixed images 10 lat temu
main.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
mydirplugin.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
mydirplugin.h TQt4 port krename 9 lat temu
myinputdialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
myinputdialog.h rename the following methods: 8 lat temu
numberdialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
numberdialog.h rename the following methods: 8 lat temu
permission.cpp rename the following methods: 8 lat temu
permission.h TQt4 port krename 9 lat temu
pictureplugin.cpp rename the following methods: 8 lat temu
pictureplugin.h TQt4 port krename 9 lat temu
plugin.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
plugin.h TQt4 port krename 9 lat temu
pluginloader.cpp rename the following methods: 8 lat temu
pluginloader.h TQt4 port krename 9 lat temu
profiledlg.cpp rename the following methods: 8 lat temu
profiledlg.h rename the following methods: 8 lat temu
replacedialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
replacedialog.h rename the following methods: 8 lat temu
semantic.cache Added KDE3 version of krename 10 lat temu
tabs.cpp rename the following methods: 8 lat temu
tabs.h rename the following methods: 8 lat temu
threadedlister.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
threadedlister.h TQt4 port krename 9 lat temu
translitplugin.cpp TQt4 port krename 9 lat temu
translitplugin.h TQt4 port krename 9 lat temu
undodialog.cpp rename the following methods: 8 lat temu
undodialog.h rename the following methods: 8 lat temu
wizard.cpp rename the following methods: 8 lat temu
wizard.h rename the following methods: 8 lat temu