KRename – powerful batch renamer
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Timothy Pearson c7ffec3d6c Rename additional instances of KDE to TDE 8 år sedan
..
Makefile.am Rename additional instances of KDE to TDE 8 år sedan
ProgressDialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
ProgressDialog.h rename the following methods: 8 år sedan
batchrenamer.cpp rename the following methods: 8 år sedan
batchrenamer.h rename the following methods: 8 år sedan
commandplugin.cpp rename the following methods: 8 år sedan
commandplugin.h TQt4 port krename 9 år sedan
confdialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
confdialog.h rename the following methods: 8 år sedan
coorddialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
coorddialog.h rename the following methods: 8 år sedan
dateplugin.cpp rename the following methods: 8 år sedan
dateplugin.h TQt4 port krename 9 år sedan
datetime.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
datetime.h TQt4 port krename 9 år sedan
dsdirselectdialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
dsdirselectdialog.h rename the following methods: 8 år sedan
encodingplugin.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
encodingplugin.h TQt4 port krename 9 år sedan
fileoperation.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
fileoperation.h TQt4 port krename 9 år sedan
fileplugin.cpp rename the following methods: 8 år sedan
fileplugin.h TQt4 port krename 9 år sedan
firststartdlg.cpp rename the following methods: 8 år sedan
firststartdlg.h rename the following methods: 8 år sedan
guimodeselector.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
guimodeselector.h TQt4 port krename 9 år sedan
helpdialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
helpdialog.h rename the following methods: 8 år sedan
hi32-app-krename.png Fixed images 10 år sedan
hi48-app-krename.png Fixed images 10 år sedan
kmyhistorycombo.cpp rename the following methods: 8 år sedan
kmyhistorycombo.h rename the following methods: 8 år sedan
kmylistbox.cpp rename the following methods: 8 år sedan
kmylistbox.h rename the following methods: 8 år sedan
kmylistview.cpp rename the following methods: 8 år sedan
kmylistview.h rename the following methods: 8 år sedan
krecursivelister.cpp rename the following methods: 8 år sedan
krecursivelister.h rename the following methods: 8 år sedan
krename.desktop Added KDE3 version of krename 10 år sedan
krename.h Added KDE3 version of krename 10 år sedan
krename_dir.desktop Added KDE3 version of krename 10 år sedan
krename_system_default_tabbed.xml Added KDE3 version of krename 10 år sedan
krename_system_default_wizard.xml Added KDE3 version of krename 10 år sedan
krenamedcop.h TQt4 port krename 9 år sedan
krenameimpl.cpp rename the following methods: 8 år sedan
krenameimpl.h rename the following methods: 8 år sedan
krenameservicemenu.desktop Added KDE3 version of krename 10 år sedan
lo16-app-krename.png Fixed images 10 år sedan
lo32-app-krename.png Fixed images 10 år sedan
logo.png Fixed images 10 år sedan
main.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
mydirplugin.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
mydirplugin.h TQt4 port krename 9 år sedan
myinputdialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
myinputdialog.h rename the following methods: 8 år sedan
numberdialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
numberdialog.h rename the following methods: 8 år sedan
permission.cpp rename the following methods: 8 år sedan
permission.h TQt4 port krename 9 år sedan
pictureplugin.cpp rename the following methods: 8 år sedan
pictureplugin.h TQt4 port krename 9 år sedan
plugin.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
plugin.h TQt4 port krename 9 år sedan
pluginloader.cpp rename the following methods: 8 år sedan
pluginloader.h TQt4 port krename 9 år sedan
profiledlg.cpp rename the following methods: 8 år sedan
profiledlg.h rename the following methods: 8 år sedan
replacedialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
replacedialog.h rename the following methods: 8 år sedan
semantic.cache Added KDE3 version of krename 10 år sedan
tabs.cpp rename the following methods: 8 år sedan
tabs.h rename the following methods: 8 år sedan
threadedlister.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
threadedlister.h TQt4 port krename 9 år sedan
translitplugin.cpp TQt4 port krename 9 år sedan
translitplugin.h TQt4 port krename 9 år sedan
undodialog.cpp rename the following methods: 8 år sedan
undodialog.h rename the following methods: 8 år sedan
wizard.cpp rename the following methods: 8 år sedan
wizard.h rename the following methods: 8 år sedan